Άρθρο 17

Στις περιοχές εντός των ορίων οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης, επιτρέπονται μεταβατικά και έως τη θεσμοθέτηση του πολεοδομικού σχεδίου τους οι παρακάτω χρήσεις ως εξής :

(1) Κατοικία
(2) Κοινωνική πρόνοια
(3) Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική εκπαίδευση
(5) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α)
(6) Θρησκευτικοί χώροι
(7) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 600 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο
(8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2) μέχρι 100 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο
(9) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, μέχρι 300τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο.
(10) Διοίκηση τοπικού επιπέδου
(11) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης μέχρι 40 κλίνες ή 600 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο
(13) Εστιατόρια μέχρι 200 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο
(14) Αναψυκτήρια μέχρι 50 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο
(16) Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις (εκτός κατασκηνώσεων – Camping) μέχρι 50 κλίνες
(17) Στάθμευση αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
(18) Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου,
(19) Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων
(20.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων
(25) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
(28.7) Σταθμοί αστικών υπεραστικών λεωφορείων
(28.10) Σταθμοί μεταβίβασης ΜΜΜ
(32) Γωνιές ανακύκλωσης και μικρά Πράσινα σημεία
(35) Δεξαμενές νερού – αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές
(39.2) Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
(47) Εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών μέχρι 100 άτομα

 • 17 Μαρτίου 2017, 13:39 | Ομάδα Εργασίας για την Πολεοδομική-Περιβαλλοντική-Αρχαιολογική Νομοθεσία

  Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των περιοχών ισχύος, εκτός από τους μη οριοθετημένους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και με αυτούς που προϋφίστανται της ισχύος του Ν.Δ. 17-7-1923 (Α’ 228).

 • Περιοχές του άρθρου 17
  Στους οριοθετημένους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων που δεν έχουν πολεοδομηθεί (πέραν του 80% του συνόλου της χώρας) καταγράφονται αρνητικά:
  – Ο περιορισμός του μεγέθους δόμησης ανά οικόπεδο
  o Στα εστιατόρια, άνω των 200 τ.μ.
  o Στα αναψυκτήρια, άνω των 50τ.μ.
  o Στα εμπορικά καταστήματα και καταστήματα προσωπικών υπηρεσιών, άνω των 100 τ.μ.
  – Η απαγόρευση κατασκηνώσεων – camping
  – H απαγόρευση εγκατάστασης χώρων ελεύθερων επαγγελματιών σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς τους οικισμούς ήταν έδρες καποδιστριακών δήμων.
  Ερωτηματικά βέβαια δημιουργεί η πρόταση για χωροθέτηση χρήσεων όπως:
  – Δεξαμενές νερού-αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές
  – Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
  σε περιοχές εντός των ορίων οριοθετημένων οικισμών (οιονεί εντός σχεδίου) ενώ υπάρχει απαγόρευση των αγροτικών αποθηκών ή στέγασης αγροτικών μηχανημάτων, δεδομένου ότι για πολλούς οικισμούς αποτελούν κύρια προτεραιότητα μαζί με την κατοικία.

  Η κατηγοριοποίηση των οικισμών αυτών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όπως:
  Αντιστρόφως εάν πρόκειται για μικρούς τουριστικούς οικισμούς ελλείπουν διάφορες απαραίτητες χρήσεις.
  Προτείνεται να δημιουργηθούν διαφορετικές κατηγορίες για τους μικρούς οικισμούς με ανάλογες ειδικές χρήσεις στην κάθε κατηγορία όπως:
  – Οικισμοί με τουριστικό ενδιαφέρον.
  – Οικισμοί αγροτικοί
  – Οικισμοί παραδοσιακοί .

 • 16 Μαρτίου 2017, 13:48 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ

  α)Θα πρέπει να οριστούν χρήσεις γης και για τους οικισμούς προ του 1923
  β)Το όριο εμβαδού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι χαμηλό και ανακόλουθο με ότι εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα βάσει του ΠΔ 1985 και του ν.4269 όσο ίσχυσε.

 • 15 Μαρτίου 2017, 09:13 | Μιχάλης Βαβουράκης

  Να αποσαφηνιστεί εάν θα επιτρέπονται Βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης με ισχύ άνω των 37kw, έστω και συναφείς με τα αγροτικά προιόντα που παράγονται πέριξ του οικισμού (π.χ. ελαιοργεία), κάτι που προβλεπόταν στον καταργηθέν νόμο 4277/2014 (Άρθρο 62) αλλά και στο ΠΔ 3-5-1985 όπου απαγορευόταν μόνο οι μέσης και υψηλής όχλησης μονάδες εντός των οριοθετημένων οικισμών (Άρθρο 7).
  Εάν πλέον επιτρέπονται μόνο επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (δλδ μέχρι 37kw), τί θα γίνει με τις υφιστάμενες μονάδες. Θα οφείλουν να μεταγκατασταθούν εντός 12 ετών ή θα μπορούν να παραμένουν και να εκσυγχρονίζονται αρκεί να παραμένουν στην χαμηλή όχληση;
  Δεν δημιουργεί αυτό αθέμιτο ανταγωνισμό σε κάποιον που θα πρέπει να ιδρύσει μία νέα βιοτεχνία 500 μέτρα από τα όρια του οικισμού;

 • 13 Μαρτίου 2017, 16:42 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  Παρ. 3 – Με την έναρξη ισχύος του νέου Π.Δ. θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχιση των νέων κατηγοριών χρήσεων με αυτές που ορίζει το Π. Δ. 23.2/6.3.1987.

  Παρ. 4 – Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην τροποποιηθεί η διάταξη της παραγράφου 4, διότι σε αντίθετη περίπτωση υφιστάμενα κτίρια δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν ή δεν θα μπορούν να δεχθούν στο μέλλον νέες χρήσεις και θα εγκαταλειφθούν. Θα πρέπει όμως να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και τους περιορισμούς στις κατηγορίες χρήσεων κι όχι μόνο στα μεγέθη εκμετάλλευσης. Κτίρια που έχουν αδειοδοτηθεί ή κατασκευαστεί με τα δεδομένα του προηγούμενου Π.Δ. θα πρέπει να μπορούν να φιλοξενήσουν τις τότε ισχύουσες χρήσεις.

 • 13 Μαρτίου 2017, 15:44 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Οι υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητες σε όλο το φάσμα των χρήσεων γης, ακόμα και στις περιοχές αποκλειστικής κατοικίας.

  Συνεπώς στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 να συμπεριληφθεί η χρήση: 36.2 «Υποδομές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και συνοδά έργα αυτών».

  Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με:
  • το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/2008) «Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής. Για το σκοπό αυτόν, με το παρόν πλαίσιο, επιδιώκεται:… Η βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών» (άρθρο 2).
  • το Άρθρο 190 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ 179Α/22.08.2011): σύμφωνα με το οποίο «Σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καθορίζονται στο π.δ. της 232/6.3.1987 (Δ’ 166) ή σε άλλα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1561/1985 (Α’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α’ 308) και ισχύει, ή προβλέπονται από τον χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου, περιλαμβάνεται ως επιτρεπτή χρήση η εγκατάσταση Κέντρων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδευτικών αυτών έργων και υπόγειων καλωδιακών δικτύων», (ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων).

 • Το (18) να αντικατασταθεί ως εξής:
  «(18) Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»

 • Στην ειδική κατηγορία χρήσης (8) η μέγιστη προβλεπόμενη συνολική επιφάνεια καταστημάτων των 100τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο κρίνεται υπερβολικά μικρή. Προτείνεται η αύξησή της στα 150τ.μ.
  Επιπλέον, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων και η ειδική κατηγορία χρήσης (21)εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:36 | Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή Συλλόγου Υπαλλήλων Αρχής Προσφυγών (αρμόδια Υπηρεσία εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας σε δεύτερο βαθμό)

  Όσον αφορά την περίπτωση των εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών σε περιοχές με μικρό πληθυσμό, ουσιαστικά μεγάλης ηλικιακής κατάστασης, υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες και περαιτέρω προβλήματα. Εκτός, των παρακάτω που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο του αρθ. 4 περιπτ. 47, ήτοι :
  «Στην περίπτωση 47 του αρθ.4 περί εγκαταστάσεων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει διευκρίνιση αν αφορούν ανοιχτές δομές ή κλειστές. Η διαφοροποίηση είναι μεγάλη, γιατί αν και κίνδυνοι κοινωνικής έντασης μπορούν μελλοντικά να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή για πολλούς και διάφορους λόγους, η διαφορά αυτή μπορεί να αποτελέσει τη θρυαλλίδα καταστάσεων που δεν θα μπορούν να ελεγχθούν εύκολα.
  Η εμπειρία ως τώρα έχει καταδείξει ότι σε περίπτωση ανοιχτών δομών προκαλούνται ακόμη και αντιπαραθέσεις μεταξύ ντόπιων πληθυσμών και φιλοξενούμενων αλλοδαπών, αν και φυσικά πολλές φορές υπάρχει και συνεργασία. Ένας ακόμη παράγοντας, που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι οι φιλοξενούμενοι αλλοδαποί σε ανοιχτές δομές τυγχάνουν μεγαλύτερης εκμετάλλευσης οικονομικά και εργασιακά, ενώ οι πιο ευάλωτοι από αυτούς τίθενται σε «έμμεσο» κίνδυνο από την ανάπτυξη δικτύων που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν «τα πάντα και τους πάντες» ακόμη και στα πλαίσια του κοινού ποινικού δικαίου. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εύκολη η δημιουργία εντυπώσεων και καταστάσεων με δημοσιογραφικό μανδύα ή όχι.Μπορεί εύκολα να εξελιχθούν σε κέντρα παράνομων πράξεων με την ανοχή των αρχών, τον φόβο των υπολοίπων αλλοδαπών που διαμένουν σ΄αυτές, ακριβώς επειδή φοβούνται-δεν ασχολούνται-έχουν να σκεφτούν την επιβίωση τους και φυσικά την αδιαφορία και τις φοβίες των ντόπιων πληθυσμών.
  Από την άλλη οι κλειστές δομές μπορούν όλα τα παραπάνω να τα επιτείνουν, να τα ενισχύσουν και να τα μεγεθύνουν, ειδικά όταν δεν υπάρχουν σαφείς διαδικασίες, δεν υπάρχει η κατάλληλη και ανάλογη φύλαξη,όταν δεν υπάρχει μέτρο αντιμετώπισης έκκρυθμων καταστάσεων, όταν δεν υπάρχει ίση μεταχείριση και κατάλληλη διαλογή διαμενόντων φιλοξενούμενων αλλοδαπών αναλόγως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, σωματικής ακεραιότητας, φυλής.
  Παράγοντες που επηρεάζουν και ανακινούν καταστάσεις, διαφωνίες και αντιπαραθέσεις ή/και συνεργασίες ή απλά σεβασμό και ανοχή είναι το μέγεθος της εξάρτησης των δομών από την ντόπια κοινωνία. Η δημιουργία οικονομικών παραμέτρων, όπως η πιθανότητα ύπαρξης/εμφάνισης παραεμποριου ή εμφάνισης κρουσμάτων ποινικών αδικημάτων από την προσπάθεια καλυτέρευσης του βιοτικού επιπέδου στο πλαίσιο της επιβίωσης που επιθυμούν οι αλλοδαποί φιλοξενούμενοι είναι δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
  Απλά ζητήματα, όπως το επίπεδο υγιεινής ή η αποκομιδή απορριμάτων, ο σεβασμός της ιδιωτικής περιουσίας των ντόπιων πληθυσμών, η πιθανή κοινωνική πρακτική σε θέματα εμφάνισης και συμπεριφοράς σε δημόσιο χώρο που διαφέρουν απο χώρα σε χώρα, είναι σημεία τριβής και ταυτόχρονα σημεία επαφής και κοινωνικής συμβίωσης και η όποια κατάληξη τους επηρεάζεται και σχηματίζεται αποκλειστικά από το επίπεδο κατανόησης-ανοχής-σεβασμού και θέλησης όλων των πλευρών.
  Χρειάζονται, θεωρούμε, πολλές διευκρινίσεις και ειδικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων, ειδικά μέσα στο οικιστικό ιστό μεγάλων πόλεων ή κωμοπόλεων.»

  Πρέπει να επισημανθεί ότι σε περιπτώσεις μικρών οικισμών ουσιαστικά τα πράγματα αλλάζουν θεαματικά. Οι κίνδυνοι, οι προβληματισμοί περί γκετοποίησης, απομόνωσης, υποχρεωτικού σεβασμού του ενός από τον άλλο εξαιτίας ενός αόρατου φόβου για κυριαρχία κλπ, τα διάφορα φοβικά σύνδρομα, τα πολλά αναπόφευκτα πρακτικά προβλήματα, οι δομικές δυσλειτουργίες του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας απλά θα είναι «παρόντα αιωνίως», σε ένα φανερό, δυσεπίλυτο και μακροχρόνιο αδιέξοδο.
  Σε όλα αυτά αν προσθέσουμε ηλικιακά δεδομένα και αντιλήψεις του ντόπιου πληθυσμού, τις καθημερινές πρακτικές των φιλοξενούμενων αλλοδαπών κλπ δημιουργείται ένα μείγμα σοβαρών κοινωνικών δεδομένων και φαινομένων, ειδικά αν λάβουμε και τη νοοτροπία του ελληνικού δημοσίου να «κατασβήνει» κακήν κακώς, αντί να «προλαβαίνει».
  θεωρούμε, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η προσοχή θα πρέπει να είναι η κυρίαρχη αντίληψη και η συντηρητική προδιάθεση για τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων – ανάλογα και τον τύπο φυσικά – .
  Άλλωστε παλαιότερα επιχειρήθηκε προσπάθεια εγκλωβισμού/περιορισμού/μείωσης του φαινομένου της άσκοπης – κατά τον νόμο – περιφοράς ανθρώπων σε κατάσταση ένδειας, έχοντας αποτελέσματα όπως την εκμετάλλευση ανηλίκων, την επαιτεία, τα «παιδιά των φαναριών» κλπ. Αποτέλεσμα αυτής της Υ.Α. (ΦΕΚ 973 Β΄) του 2003 – στα πλαίσια φυσικά τότε της παρουσίας/εμφάνισης μας στον κόσμο, λόγω επερχόμενης Ολυμπιάδας – η πρόσκαιρη διαχείριση και εγκατάσταση των πλανοδίων! κάτι τέτοιο αναζητάμε; ή κάτι άλλο;
  Μέχρι σήμερα έχουμε δει/διαχειριστεί, ως πολιτεία, φαινόμενα όπως της Αμυγδαλέζας, της Μόριας Μυτιλήνης και των Ανωγείων Κρήτης (ειδική μονάδα ανηλίκων αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων ανηλίκων προσφύγων).
  ‘Εχουμε παραδείγματα όλων των τύπων αναλόγως θέλησης, νοοτροπίας και πράξης. Απαιτούνται καθαρές λύσεις, μέτρα συγκεκριμένα και σαφείς διαδικασίες, παράλληλα με την ύπαρξη αυστηρών πλαισίων και μέτρων περιορισμού για όλους όσους δεν δέχονται, αμφισβητούν και προκαλούν το κοινό αίσθημα και δεν αποδέχονται πρωτίστως τα δεδομένα της χώρας υποδοχής.
  Ο σεβασμός είναι αμφίδρομος, λειτουργεί προς όλους, για όλους, έναντι όλων. Δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση εις βάρος των φιλοξενούμενων αλλοδαπών, αλλά φυσικά ούτε εις βάρος του ντόπιου πληθυσμού, αφού ο ντόπιος πληθυσμός είναι αυτός που στηρίζει και φροντίζει αν θέλει, αν δεν θέλει υπάρχει πρόβλημα. Απαιτούνται διακριτές και σαφείς διαδικασίες, προτάσεις και «βαλβίδες εκτόνωσης» της πίεσης,της διάκρισης, της αδιαφορίας, της ξενοφοβίας και της απομόνωσης.
  Νομίζουμε, ότι αν για τις μεγάλες πόλεις οι εγκαταστάσεις προσφύγων και μεταναστών τελούν σε σοβαρή διαβούλευση και υπό σκέψη, για τα χωριά και τις κωμοπόλεις θα πρέπει να υπάρχει ακόμη πιο προσεκτική διάθεση και σκέψη.

 • 13 Μαρτίου 2017, 14:17 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

  Ο ορισμός του σημείου (8) «Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2) μέχρι 100 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο» είναι καθόλα ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση ενός οικισμού ο οποίος είναι αυτόνομος. Τα 100 τ.μ. είναι πολύ χαμηλά ως δόμηση για οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα που θα πρέπει να εξυπηρετήσει περί τους 2.000 κατοίκους. Προτείνεται τα τετραγωνικά να αυξηθούν στα 500 τμ.

 • Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να αφορά επιπλέον οικισμούς αγροτικούς, προ του 23΄μη οριοθετημένους και τους οικισμούς του ΠΔ 6.12.1982.
  Να επισημανθεί ότι στους οικισμούς εντός εγκεκριμένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2508/1997 έχουν άμεση εφαρμογή οι κατευθύνσεις των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και όχι το εν λόγω άρθρο.
  Να διευκρινιστεί η δυνατότητα εγκατάστασης συνεργείων – επισκευής αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους.
  Να προστεθεί η δυνατότητα εγκατάστασης ειδικής κατηγορίας αποθήκευσης χαμηλής όχλησης περιορισμένης δόμησης.
  Να επισημανθεί η ισχύ ή όχι των διατάξεων που απαγορεύουν ειδικές κατηγορίες χρήσεων σε ειδικές κατηγορίες οικισμών (παραδοσιακών).

 • Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας όσον αφορά στο:
  Άρθρο 17 Περιοχές εντός των ορίων οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο από 2000 κατοίκους, σελ.14
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι τερματικοί σταθμοί Wimax και Συνδρομητικά Αγροτικά Ραδιοδίκτυα (ΣΑΡ) είναι εγκατεστημένοι σε κεντρικά σημεία οικισμών, με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκους, προτείνεται η κατηγορία (38) να συμπεριληφθεί, σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 1. Συγκεκριμένα:
  «38 Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών».

 • 12 Μαρτίου 2017, 14:15 | Ν.Γροζόπουλος

  Τό περιεχόμενο χρήσεων των οικισμών μέχρι 2000 κατ. δεν ανταποκρίνεται κατά την γνώμη μου στίς μελλοντικές προοπτικές τους και στίς σημερινές ανάγκες τους πχ. Είναι διάφορες οι ανάγκες των αγροτοκτηνοτροφικών οικισμών απο τους παραλιακούς.
  Η στήριξη της υπαίθρου χώρας απαιτεί ένα αποκλειστικό-εξειδικευμένο πλαίσιο χρήσεων, με αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους κατά γεωγραφική ενότητα οικονομική δραστηριότητα κλπ.
  Η αναφορά σε τμ καταστημάτων υγ. ενδιαφέροντος αριθ. κλινών κλπ μεγεθών, δεν συνάδει με το επίπεδο του υπο θεσμοθέτηση πλαισίου Χρήσεων
  διότι αυτά αποτελούν αντικείμενο ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.κατωτέρου επιπέδου. Είναι βέβαιο οτι θα δημιουργήσει συγκρούσεις.
  Θα πρέπει να απαλειφθούν γενικότερα τα μεγέθη απο το σύνολο των χρήσεων

 • 11 Μαρτίου 2017, 20:16 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

  Οι οικισμοί της χώρας πρέπει να τύχουν χωριστής αντιμετώπισης με ειδικό πλαίσιο ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ !(Τό μέγεθος 2000 ελέγχεται για την ορθότητα ρυθμίσεων)
  Η οριζόντια αντιμετώπιση θεσμοθέτησης χρήσεων αντίκειται σε στοιχειώδη επιστημονική δεοντολογία (εξισώνονται κοινωνικά πολιτιστικά οικονομικά χαρακτηριστικά)
  ΟΙ γεωργικές-αγροτικές υποδομές κατηγ.39.2 αρθρ1 θα πρέπει να περιληφθούν με εξειδικευμένο μενού χρήσεων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας
  Ειναι απολύτως ορθό να υπάρξει[οπως εχει ηδη αναφερθεί] ειδική κατηγορία χρήσεων για τις ζώνες οικισμών τουρισμου
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Τα μεγέθη που καθορίζονται μεταξύ άλλων για χρήσεις εστίασης τουριστικών καταλυμάτων και εν γένει αναψυχής και υγειονομικού ενδιαφέροντος εκτιμώ οτι θα πρέπει να απαληφθούν απο την παρούσα πρόταση χρήσεων συνολικά λογω του οτι αποτελεί υπερκείμενο γενικό σχεδιασμό και δεν είναι δυνατό να υποβιβάζεται σε επιπεδο

 • Στην περίπτωση «11. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης μέχρι 40 κλίνες ή 600 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο» προτείνεται:
  1)η απαλοιφή των λέξεων «μέχρι 40 κλίνες», διότι τόσο στις δημόσιες δομές όσο και στους ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν υπάρχουν κλίνες νοσηλείας και
  2)η προσθήκη των χρήσεων «Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας» και «Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων»

 • 10 Μαρτίου 2017, 12:43 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Στο άρθρο 17, στην κατηγορία 47 – Εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών μέχρι 100 άτομα, πιστεύω ότι θα έπρεπε να μιλάμε για εγκαταστάσεις υποδοχής Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού, δεδομένου ότι υπάρχουν κατηγορίες πολιτών που αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα στέγασης. Επιπλέον η μετονομασία της κατηγορίας 47 σε εγκαταστάσεις υποδοχής ευπαθών ομάδων πληθυσμού θα έδινε τη δυνατότητα χωροθέτησης των εγκαταστάσεων που προβλέπονταν για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων Υγειονομική Διάταξη Α5/696/25.4.83, όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική απόφαση ΥΑΓ.Π/23641/2003, ΦΕΚ B 973/15.7.2003

  Ευχαριστώ πολύ
  ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ

 • 9 Μαρτίου 2017, 23:00 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  1)
  ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗΣ:
  Από την εμπειρία μου, θεωρώ πολύ πιθανόν το ότι διαβάζοντας κάποιος την υφιστάμενη διατύπωση:
  «(8) Μόνο εμπορικά καταστήματα (8.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (8.2) μέχρι 100 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο»
  θα θεωρήσει ότι τα 100τμ. θα μπορούσαν να αφορούν ΜΟΝΟ τα καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
  Αυτό αφενός λόγω διατύπωσης, αφετέρου λόγω αδυναμίας να πιστέψει ότι τόσο μικρό μέγεθος αφορά ΚΑΙ τα εμπορικά καταστήματα γενικά (όπως π.χ. τοπικά καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης διαφόρων ειδών).

  2)
  ΑΝΑΓΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:
  Τα μεγέθη των καταστημάτων (100τμ/οικόπεδο), των αναψυκτηρίων (50τμ/οικόπεδο) και των εστιατορίων (200τμ/οικόπεδο), είναι υπερβολικά μικρά, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για συνολική δόμηση (δηλαδή μαζί με βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, wc, wc ΑΜΕΑ κλπ). Η κοινή πείρα και η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί σαφώς μεγαλύτερα μεγέθη, δεδομένης και της επιτρεπόμενης δόμησης ανά οικόπεδο 400τμ ή και περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις.

  Θεωρώ ότι ο όρος “οικόπεδο” αρμόζει καλύτερα αφού μιλάμε για γεωτεμάχια εντός οικισμών.

  3) Όπως έχει και από άλλους αναφερθεί, δεν αναφέρονται οι χρήσεις γης που θα επιτρέπονται σε οικισμούς προ-του-1923.

  4) Δεν αναφέρονται οι χρήσεις γης που θα επιτρέπονται σε οικισμούς όπου έχει εφαρμογή το Π.Δ. της 6-12-82 (ΦΕΚ Δ’ 588/23-12-1982) και ειδικά έξω από το προ-του-1923 τμήμα τους και εντός της ζώνης των 800μ.

  5) Δεν είναι σαφές εάν η φράση «δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός χρήσεων γης» καλύπτει ή μη τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν θεσμοθετημένα ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ τα οποία προσδιορίζουν χρήσεις γης (συγκεκριμένα στους χάρτες Π3) εντός οικισμών, οι οποίοι οικισμοί δεν είναι πολεοδομημένοι και ούτε πρόκειται στο μεσοπρόθεσμο μέλλον να πολεοδομηθούν.

 • Οι ίδιες χρήσεις να ισχύουν και για οικισμούς προ του 1923.

  Ειδική χρήση (8) – Εμπορικά καταστήματα:
  Η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση ανά γήπεδο να αυξηθεί από 100 τμ. σε 300 τμ. Τα 100 τμ. Τα 100 τμ. είναι πολύ μικρό μέγεθος για την κάλυψη των αναγκών.

  Ειδική χρήση (13) – Εστιατόρια:
  Εκτός της συνολικής επιφάνειας δόμησης να οριστεί και μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων, στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο.

  Ειδική χρήση (14) – Αναψυκτήρια:
  Εκτός της συνολικής επιφάνειας δόμησης να οριστεί και μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων, στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο.

  Ειδική χρήση (16): Ξενοδοχεία & Τουριστικές Εγκαταστάσεις:
  Να αυξηθεί η δυναμικότητα των μονάδων εάν ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί τουριστικός ή / και παραλιακός από την απόφαση οριοθέτησής του.

  Ειδική χρήση (18): Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου:
  Να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων πρατηρίων.

  Ειδική χρήση (47) – Εγκαταστάσεις υποδοχής & φιλοξενίας μεταναστών:
  Η μέγιστη δυναμικότητα να μειωθεί σε 50 άτομα, ώστε το μέγεθος της εγκατάστασης να μην είναι υπερβολικό σε σχέση με την κλίμακα του χώρου.

 • 8 Μαρτίου 2017, 12:59 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

  Δεν είναι δόκιμη η οριζόντια εξίσωση όλων των οικισμών στο σύνολο της χώρας. Θα πρέπει να διατυπώνεται διαχωρισμός τους ανάλογα με την κατηγοριοποίηση του προφίλ τους (παραδοσιακοί, παραθαλάσσιοι, αγροτικοί κλπ) και να δύνανται να χωροθετηθούν σε αυτούς διαφορετικές χρήσεις ανάλογα με το προφίλ τους (π.χ. μαρίνες σε παραθαλάσσιους οικισμούς).

  Αγγελίδου Τατιάνα
  Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός
  ΑΠΘ

 • Αφού μέσα στους οικισμούς επιτρέπονται πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια, σταθμοί κοινών (ελαφρών) αυτοκινήτων, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και συνεργεία αυτοκινήτων (στα συνεργεία έχουμε τις ακόλουθες λειτουργίες : έλεγχος, διάγνωση, επισκευή και συντήρηση), γιατί να μην επιτρέπονται και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) ελαφρών οχημάτων και μοτό, στα οποία – σε σχέση με τα συνεργεία – διενεργείται ΜΟΝΟ ο έλεγχος. Δεν θα πρέπει να υπάρξει «επιχείρημα» περί ενδεχόμενης αύξησης του κυκλοφ. φόρτου, γιατί και μόνο ο όρος «οικισμός» παραπέμπει σε μικρό πληθυσμό και επιπλέον με δεδομένο ότι ένας έλεγχος και με νομοθετική δέσμευση αλλά και πρακτικά απαιτεί περίπου 25΄, προκύπτουν αμελητέες κυκλοφοριακές επιπτώσεις (π.χ. αντίστοιχος ενός πλυντηρίου αυτοκινήτων). Η ένταξη των ΙΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων και μοτό σε οικισμούς θα μπορούσε να δώσει λύσεις και σε περιπτώσεις ελέγχου, ειδικά των μοτό, που δεν μπορούν διανύσουν δεκάδες χιλιομέτρων για να περάσουν έλεγχο (π.χ. όλη η επαρχία Καλαβρύτων για να περάσει έλεγχο θα πρέπει να «ξενιτευτεί» στην Πάτρα ή στο Αίγιο)

 • 7 Μαρτίου 2017, 09:05 | ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΗΣ

  Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψη ότι μεγάλο μέρος των
  οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων που βρίσκονται παραλιακά στις νησιωτικές περιοχές, αποτελούν τουριστικούς προορισμούς
  και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει περιορισμός ως προς τις κλίνες
  των υπό ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων καθότι δεν αποτελεί βιώσιμη επιχείρηση μία τουριστική εγκατάσταση 50 κλινών.
  Επίσης η ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών και ειδικότερα
  των πράξεων εφαρμογής είναι μία διαδικασία που στην πράξη διαρκεί δεκαετίες ως την ολοκλήρωση τους

 • 2 Μαρτίου 2017, 21:15 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Από την διατύπωση του άρθρου δεν περιλαμβάνονται οι μη οριοθετημένοι προϋφιστάμενοι του 1923 οικισμοί και θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου και σε αυτούς οι χρήσεις να μην παραμείνουν ανεξέλεγκτες.
  Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η επέκταση των ρυθμίσεων του άρθρου και στους οριοθετημένους οικισμούς που υποτίθεται ότι έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός (εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη) χωρίς όμως να ορισθούν χρήσεις γης. Το φαινόμενο είναι συχνό σε πολεοδομήσεις οικισμών μετά την οριοθέτησή τους στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90. Ορθότερο θα ήταν να περιληφθούν ρητά όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό <2000 κατοίκους στους οποίους δεν υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις γης ασχέτως της ύπαρξης ρυμοτομικού σχεδίου. Έτσι θα συμπεριληφθούν όλοι οι νομίμως υφιστάμενοι σχετικά μικροί οικισμοί στους οποίους δεν καθορίστηκαν μέχρι σήμερα χρήσεις (οι έχοντες ρυμοτομικό σχέδιο με τις διατάξεις του Ν.Δ. του 1923, οι πολεοδομημένοι με το διάταγμα του 1985, οι έχοντες ρυμοτομικό του Υπουργείου Γεωργίας, οι μη οριοθετημένοι προϋφιστάμενοι του 1923, οι οριοθετημένοι με τις διατάξεις του 1985 κλπ).

  Επιπλέον:
  -Στη χρήση "(5) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (μόνο κατηγ. Α)" θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια είναι η "κατηγ. Α" και εάν πρόκειται για τον "Πυρήνα Α" του άρθρου 5 της απόφασης 10788/2004, να αναφερθεί ρητά (το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά άρθρο του σχεδίου ΠΔ)
  -Τα μεγέθη των καταστημάτων (100τμ/οικόπεδο), των αναψυκτηρίων (50τμ/οικόπεδο) και των εστιατορίων (200τμ/οικόπεδο) είναι υπερβολικά μικρά λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για συνολική δόμηση (δηλαδή μαζί με βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, wc, wc ΑΜΕΑ κλπ). Η κοινή πείρα και η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί μεγαλύτερα μεγέθη. Με τα μεγέθη αυτά, π.χ. ένα καφενείο-αναψυκτήριο θα έχει καθαρό χώρο για πελάτες μόλις 20-25τμ!
  -Στη χρήση "(20.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων" θα πρέπει να επανεξεταστεί η διατύπωση δεδομένου ότι σήμερα επιτρέπονται εγκαταστάσεις συνεργείων συνήθων οχημάτων καθώς και συνεργείων μεγάλων και βαρέων οχημάτων μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητας μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων σύμφωνα με την παρ.2γ & δ άρθρου 6 ν.3710/08 – ΦΕΚ 216Α'.
  -Θα πρέπει ρητά να επιτραπούν οι αγροτικές-γεωργικές αποθήκες δεδομένου του αγροτικού χαρακτήρα της πλειοψηφίας των οικισμών της χώρας και να αναδιατυπωθεί η κατηγορία (39) που πέρα από το σφάλμα στην αρίθμηση στο παρόν άρθρο παρουσιάζει προβλήματα στην ομαδοποίηση/διατύπωση των χρήσεων και στο άρθρο 1. Τι νοείται γενικώς και αορίστως ως "γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις" μέσα σε οικισμούς; Σε τι διαφέρει η κατηγορία (39.1) από τις λοιπές (39.2), (39.3) και (39.5);

  Τέλος σημειώνω ότι ο όρος "γήπεδο" που χρησιμοποιείται στο άρθρο θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο "οικόπεδο" σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4067/12 (ορισμοί 12 και 50).

 • 1 Μαρτίου 2017, 23:53 | Νικολαος Κορακιανιτης

  Σε εναν παραδοσιακο οικισμο κατω των 2000 κατοικων θα επιτρεπεται η (18)Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου, και δεν θα επιτρεπεται βιοτεχνια μεταποιησης;;;

 • 1 Μαρτίου 2017, 22:33 | Νικολαος Κορακιανιτης

  Δεν αναφερεται καθολου η αποθηκη η οποια ειναι απαραιτητη σε μικρους οικισμους( αν δουμε στατιστικα στοιχεια θα δουμε πτι 8/10 κτιρια εχουν βοηθητικη αποθηκη. Επισης δεν βλεπω να γινεται αναφορα στα καφε μπαρ και γενικοτερα καταστηματα υγειονομικου ενδιαφεροντος. Αυτο σημαινει οτο στην πλατεια ενος χωριου δεν θα μπορει να υπαρχει ενα ουζερι η ενα καφε; επισης τα 50τμ γις αναψυκτηριο ειναι ενας περιορισμος χωρις λογικη. Υπαρχουν οι οροι δομησης για το καθε οικοπεδο που καθοριζουν τους συντελεστες και δεν θεωρω οτι επιπλεον περιορισμος θα βοηθησει. Σε αντιθεση θα κατασκευαζετσι κτιριο μεγαλυτερο των 50τμ κ εν συνεχεια θα εχουμε αυθαιρετες αλλαγες χρησεων κτλ

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 21:19 | Χρήστος Ραγιάς

  Η επιφάνεια των εστιατορίων δεν πρέπει να περιορίζεται στα 200τ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 17. Δεν έχει νόημα, αφού υπάρχουν οι όροι δόμησης των οικισμών, που υπό προυποθέσεις επιτρέπουν ως 400τ.μ.. Θα δημιουργήσει πρόβλημα με «αντικρουόμενες» διατάξεις.
  Το πρακτικό γεγονός είναι να υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης, για την υπόψη χρήση και οχι να εμποδίζεται η οικονομική δραστηριότητα με περιορισμό της επιφάνειας της δραστηριότητας. Τι σκοπό εξυπηρετεί αυτή η διάταξη?

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 21:57 | Ηλιόπουλος Παναγιώτης

  Έχει γίνει λάθος. Η κατηγορία 39.2 του άρθρου 1 αντιστοιχεί στις χρήσεις: Γεωργικές Αποθήκες – Βουστάσια – Χοιροστάσια – Πτηνοτροφεία – Μαντριά – θερμοκήπια – δεξαμενές νερού, αντλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές, τροφίμων και άλλες εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα.

  Επίσης, δεν μπορεί οι γεωργικές αποθήκες να εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με τα βουστάσια – χοιροστάσια κλπ. Έχει γίνει σίγουρα λάθος.

  Τέλος έχει παραληφθεί η κατηγορία 21 – αποθήκες.

  Γενική παρατήρηση: Οι οικισμοί στη χώρα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αγροτικοί (η κύρια δραστηριότητα σε αυτούς είναι η γεωργία – οι τουριστικοί οικισμοί αποτελούν μικρό ποσοστό). Επομένως, με δεδομένο πως η εκτός σχεδίου δόμηση και πρόσβαση είναι δυσχερής, τα εμπόδια στην ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας θα επιταχύνουν την ήδη έντονη τάση μαρασμού/ερήμωσής τους.
  Δεν είναι δυνατόν να μη μπορεί κάποιος να κατασκευάσει ούτε ένα απλό κτήριο αγροτικής αποθήκης σε οικισμό με αγροτικό χαρακτήρα αλλά να μπορεί ξενοδοχείο.

  Ας δημιουργηθεί επιπλέον κατηγορία για οικισμούς με τουριστικό ενδιαφέρον με ειδικές χρήσεις αν κρίνεται απαραίτητο.

  Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα.
  Η πρωτογενής παραγωγή είναι από τα λίγα που έχουν απομείνει.