Άρθρο 10 – Σχέδιο Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου

1. Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 ως εκάστοτε ισχύει.
2. Ειδικά Διαχειριστικά Σχέδια για τη διαχείριση της βόσκησης, των αμμοληψιών, των επισκεπτών και των απαραίτητων υποδομών τους κλπ αποτελούν βασικές εισροές του Σχεδίου Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου.
3. Με το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα και προγράμματα, αντίστοιχα:
• για τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης.
• για την ορθολογική χρήση, ποιοτική και ποσοτική, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
• για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων νερού και την παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Ποιος θα εξειδικεύσει τα ειδικά διαχειριστικά σχέδια και μέχρι πότε κι όχι με εννοιολογικές ασάφειες «αναπτυξιοπρογραμματολόγων» του τύπου «ειδικά διαχειριστικά σχέδια για τη διαχείριση της βόσκησης, των υποδομών, των αμμοληψιών κ.τ.λ. αποτελούν βασικές εισροές του σχεδίου διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης» (αρ.10 παρ.2).
  Παράλληλα ενώ πρόκειται για σχέδιο Εθνικού Πάρκου και περιλαμβάνει πλήθος απαγορεύσεων, περιορισμών, ελέγχων σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα και το Πάρκο υποτίθεται ότι γίνεται με σκοπό «να διασφαλιστεί η αειφορική διαχείριση σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες». Δραστηριότητες και ιδιοκτησίες που προϋπήρξαν και των Ραμσάρ, ΝΑΤURA, Εθνικού Πάρκου.
  Στο σχέδιο δεν υπάρχει ούτε μια πρόταση για το πώς θα εξασφαλιστεί η διαχείριση της ιδίας της χλωρίδας και πανίδας του πάρκου. Θα υπάρχει παρακολούθηση και ποιων ειδών που πάρκου; Μόνο των πτηνών; Μόνο του ότι η Ε.Ε. μπορεί να προσφέρει αντλούμενο χρήμα για «πρόγραμμα»; Θα είναι κι άλλων; Ποιων και με ποιον τρόπο; Θα αφεθούν ν’ αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα ή θα υπάρξει κι από ποιον μια εκτίμηση για το πόσα μέλη ενός είδους αντέχει το πάρκο και πώς θα υπάρξει διαχείριση του πληθυσμού. Επί παραδείγματι: το πάρκο αντέχει ένα εκατομμύριο πάπιες. Αντέχει 1.000 λύκους; Η μη όποια σχετική αναφορά στο σχέδιο και το «βλέποντας και κάνοντας» θα οδηγήσει με σιγουριά στο μέλλον σε σύγκρουση με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αυτή τη φορά δεν θα «αποκοιμηθούν» με το «μα θα φέρει πλήθος κόσμου» γιατί ξέρουν την αποτελεσματικότητα και το αντίκρισμα αυτής της επιχειρηματολογίας. Ούτε οι έτερες «επισημάνσεις» ότι θα λέει τα πώς και τι το σχέδιο διαχείρισης και ο φορέας είναι επαρκείς, διότι πλέον είναι γνωστό πώς ακριβώς λειτουργούν τέτοιοι σχεδιασμοί.
  Στο σχέδιο δεν υπάρχει ούτε μια πρόταση για το πώς θα εξασφαλιστεί η διαχείριση της ιδίας της χλωρίδας και πανίδας του πάρκου. Θα υπάρχει παρακολούθηση και ποιων ειδών που πάρκου; Μόνο των πτηνών; Μόνο του ότι η Ε.Ε. μπορεί να προσφέρει αντλούμενο χρήμα για «πρόγραμμα»; Θα είναι κι άλλων; Ποιων και με ποιον τρόπο; Θα αφεθούν ν’ αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα ή θα υπάρξει κι από ποιον μια εκτίμηση για το πόσα μέλη ενός είδους αντέχει το πάρκο και πώς θα υπάρξει διαχείριση του πληθυσμού. Επί παραδείγματι: το πάρκο αντέχει ένα εκατομμύριο πάπιες. Αντέχει 1.000 λύκους; Η μη όποια σχετική αναφορά στο σχέδιο και το «βλέποντας και κάνοντας» θα οδηγήσει με σιγουριά στο μέλλον σε σύγκρουση με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αυτή τη φορά δεν θα «αποκοιμηθούν» με το «μα θα φέρει πλήθος κόσμου» γιατί ξέρουν την αποτελεσματικότητα και το αντίκρισμα αυτής της επιχειρηματολογίας. Ούτε οι έτερες «επισημάνσεις» ότι θα λέει τα πώς και τι το σχέδιο διαχείρισης και ο φορέας είναι επαρκείς, διότι πλέον είναι γνωστό πώς ακριβώς λειτουργούν τέτοιοι σχεδιασμοί.
  Στην ουσία «Γιάννης κερνάει- Γιάννης πίνει».
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ