Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων των χερσαίων και υδάτινων τμημάτων των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, των αλυκών Κίτρους, της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα Τα προαναφερόμενα οικοσυστήματα διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, προσφέροντας ποικίλες οικοσυστημικές υπηρεσίες υπό το χωρικό προσδιορισμό τους και το χαρακτηρισμό τους ως Εθνικό Πάρκο.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας, που συντίθεται από σημαντικά είδη. Παράλληλα, επιδιώκεται και η διατήρηση των λειτουργιών των οικοσυστημάτων που στηρίζουν σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες για την ευημερία των ανθρώπων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 15:55 | ΑΝΝΑ ΤΥΡΗ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι κτηνοτρόφος 3ης γενιάς, με σταυλικές εγκαταστάσεις για την εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, οι οποίες βρίσκονται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Άδεια δόμησης για την εγκατάσταση εκδόθηκε το έτος 1997 και μέχρι σήμερα έχουν νομιμοποιηθεί και εγκαταστάσεις που οικοδομήθηκαν πριν από το έτος 1970, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις έως και σήμερα. Για την λειτουργία των σταυλικών εγκαταστάσεων υπάρχουν περιβαλλοντικές μελέτες εγκεκριμένες από το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα διαχείρισης Δέλτα Αξιού κλπ., με εγκεκριμένη διαχείριση αποβλήτων καθώς και άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Στην επιχείρηση εργάζονται σήμερα 8 εργαζόμενοι.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς πολίτες – αγρότες – είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την κτηνοτροφική μας δραστηριότητα πιεζόμενοι αφόρητα από τον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας – οικονομίας όταν υγιείς κτηνοτρόφοι εμποδίζονται να εξελιχθούν και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΑΓΡΟΤΕΣ (κτηνοτρόφους – γεωργούς), που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στο νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι επιτρέπεται μόνο η άσκηση εκτατικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας και οι ανάλογες εγκαταστάσεις στις περιοχές προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερη προσβολή στο περιβάλλον δημιουργούν οι νόμιμες σταυλικές εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας , υπάρχουσες εδώ και τουλάχιστον 50 έτη, στο προτεινόμενο σχέδιο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Πώς εναρμονίζεται με την εκδίωξη η «αρμονία με τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες (άρθρο 1 του σχεδίου) που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα»; Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη μορφή κτηνοτροφίας εκτός της εκτατικής (ελεύθερης) και οι νόμιμες – μόνιμες σταυλικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν σήμερα εντός των ορίων τι θα γίνουν;
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων νομίμων σταυλικών εγκαταστάσεων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη όλων των περιγραφόμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται στον Ν. 4056/2012, ανεξαρτήτου δυναμικότητας
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων σταυλικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτου δυναμικότητας.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση της παραγράφου IV.1.4 του άρθρου 3 (προστατευτέο αντικείμενο, χρήσεις κλπ ), του υπό διαβούλευση σχεδίου Π.Δ.
  Πλήρης κατάργηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 (βόσκηση και κτηνοτροφία), του υπό διαβούλευση σχεδίου Π.Δ., καθώς με τα ανωτέρω άρθρα επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων κτηνοτροφικών, επιχειρηματικών, οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση άσκησης εκτατικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη; Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετώ πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να με χαρακτηρίσει εχθρό του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  Εάν τόσο χρόνια (άνω των 100) δεν προστατευόταν, όπως νομίζουν και φωνασκούν μερικοί, το περιβάλλον στο οποίο υπάρχουμε, ζούμε, εργαζόμαστε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, θα υπήρχε η πλούσια ορνιθοπανίδα να προστατέψουν εν έτει 2018 οι όψιμοι οικολογούντες και όψιμοι προστάτες της φύσης;
  Όχι κυρίες/οι δεν θα υπήρχε ΤΙΠΟΤΑ, και σήμερα υπάρχει γιατί σε αυτόν τον τόπο βρεθήκαμε εμείς και όχι εσείς.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΤΥΡΗ ΑΝΝΑ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:05 | Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι επιχείρηση εμπορίας οχημάτων με συνεργείο, αποθήκη και εκθεσιακό χώρο, η οποία βρίσκεται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζεται η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το έτος 2000, η δε άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 2003, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις έως και σήμερα, η επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Το έτος 2012 για την τελευταία τροποποίηση και ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα συνεργείο επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών γνωμοδότησε ΘΕΤΙΚΑ το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα διαχείρισης Δέλτα Αξιού κλπ. Στην επιχείρηση εργάζονται σήμερα 25 εργαζόμενοι.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα πιεζόμενοι από τον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στο νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων για εμπορικές αποθήκες και για συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων ή γεωργικών μηχανημάτων, διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:33 | INTERTRAK ΕΠΕ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι επιχείρηση εμπορίας μηχανημάτων έργων με συνεργείο, αποθήκη και εκθεσιακό χώρο, η οποία βρίσκεται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζεται η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το έτος 2001, η δε άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 2003, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις έως και σήμερα, η επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001 το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης του Περιβάλλοντος. Στην επιχείρηση εργάζονται σήμερα 27 εργαζόμενοι.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα συμμετέχοντας στον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στο νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων για εμπορικές αποθήκες και για συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων ή γεωργικών μηχανημάτων, διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  INTERTRAK Ε.Π.Ε.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:28 | ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι επιχείρηση εμπορίας μαρμάρων, η οποία βρίσκεται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζεται η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το έτος 1992, η δε άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 1995, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις. Στην επιχείρηση εργάζονται σήμερα 4 εργαζόμενοι.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα πιεζόμενοι από τον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στο νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:39 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι κάτοχος 2 αποθηκευτικών χώρων οι οποίοι βρίσκονται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζονται οι αποθήκες πραγματοποιήθηκε το έτος 1995, η άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 2000, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις έως και σήμερα. Στις αποθήκες εργάζονται σήμερα περίπου 60 άτομα.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα συμμετέχοντας στον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στον νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων.
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 14:56 | ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Είμαι κάτοχος εμπορικής επιχείρησης η οποία βρίσκεται στην προταθείσα Ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ), πρώην Γ΄ Ζώνη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Η αγορά του τεμαχίου που στεγάζεται η επιχείρησή μου πραγματοποιήθηκε το έτος 1986, η 1η άδεια δόμησης εκδόθηκε το έτος 1995 η δε τελευταία άδεια δόμησης – επέκταση – το έτος 2007, τηρώντας κατά γράμμα τόσο τις εκάστοτε πολεοδομικές όσο και τις περιβαλλοντικές διατάξεις έως και σήμερα. Στην επιχείρηση εργάζονται σήμερα 24 άτομα.
  Το νέο σχέδιο Π. Δ. για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξίου, που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ακυρωθείσα ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 12966/14-5-2009 με την οποία είχε συσταθεί το Ε.Π., αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο και αυστηρότερο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Διαπιστώνει κανείς πως η Πολιτεία με το νέο σχέδιο «εκδικείται» όσους νομοταγείς επιχειρηματίες είχαν την ατυχία να δραστηριοποιούνται εντός των προτεινόμενων ορίων του υπό σύσταση Ε.Π.. Παράλληλα ΔΕΝ διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του σχεδίου Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής, η οποία απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο στον οποίο προτείνονται αυστηρές απαγορεύσεις.
  Οι γραμμές που τραβήχτηκαν στο χάρτη για το σχεδιασμό προστατευόμενων περιοχών (RAMSAR από το 1975, NATURA 2000 με πρώτη οριοθέτηση το ’98, Εθνικό Πάρκο από το 2009, σπρώχνοντας τα όρια όλο και προς τα έξω) δεν ήταν ιχνογραφία μικρών παιδιών, έχει μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, υπάρχουν επιχειρηματικές – επαγγελματικές υποδομές, υπάρχουν αγροτικές υποδομές, υπάρχουν αρδευτικές και λοιπές υποδομές για να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου παραγωγικού τομέα.
  Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα συμμετέχοντας στον ανταγωνισμό των συναφών με εμάς επιχειρήσεων στη χωρά μας αλλά και στο εξωτερικό. Αντί να βοηθηθούμε αντιμετωπίζουμε τον ξεριζωμό μας. Πως θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας όταν υγιείς επιχειρήσεις εμποδίζονται και καταστρέφονται;
  Στις ανωτέρω περιοχές, συνθήκης RAMSAR – NATURA 2000, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί στο δέλτα Αξίου, Λουδία, Γαλλικού, Αλιάκμονα δεν έχει μόνο καλαμιές και πτηνά, έχει κι ένα απειλούμενο είδος:
  ΕΜΑΣ!! Τους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, που όλοι μαζί συνεισφέρουμε κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην εθνική οικονομία όχι αόριστα, αλλά μετρήσιμα καθ΄ όσον είναι γνωστές οι φορολογικές και λοιπές εισφορές μας κι είμαστε πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση του φορέα διαχείρισης, αρκετά πιο έμπειροι. Είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε αν κάποιοι ‘’μορφωμένοι’’ κι ‘’έμπειροι τεχνοκράτες’’ σχεδιάζουν κάτι σημαντικό για την περιοχή και ποιο το ενδεχόμενο αποτέλεσμα.
  Σε τι στηρίζεται ο νέος σχεδιασμός και τι λαμβάνει υπ’ όψιν; Πώς βλέπει την περιοχή, να επιβιώνει κι αναπτύσσεται; Με ευχολόγια ‘’συμβίωσης’’; Με επιβολή περιορισμών που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη δραστηριοτήτων; Με απομάκρυνση δραστηριοτήτων, για πού, σε τι και ποιος θα πληρώσει τη μετεγκατάσταση, την εγκατάλειψη της δραστηριότητας και τις θέσεις εργασίας που θα αφαιρεθούν από τους εργαζόμενούς μας και εμάς ως αντικατοπτρισμό του κόστους;
  Εμείς πότε θα ερωτηθούμε; Εμείς πώς θα εκφραστούμε; Θα ληφθούν υπ΄ όψιν τα δικαιώματά μας στον νέο Ε.Π.; Ως πολίτες που τους αφορά κάτι ή ως απλώς έχοντες υποχρέωση συμμόρφωσης “στις εντολές του βασιλέως” και αφού θα σπεύσουν να ικανοποιήσουν απαιτήσεις όπως του Φορέα Διαχείρισης για επέκταση της έκτασης ευθύνης του;
  Ποιος είναι αυτός που ορίζει ότι δεν επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες που δημιουργούν πρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου διότι κάτι τέτοιο αντίκειται περιβαλλοντικά, χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο, διάταξη, απόφαση κ.α., διότι κινδυνεύουν να χαθούν “οικότοποι”, για την φιλοξενία ενός ατόμου βελουδόπαπιας ή χιονόπαπιας που καταγράφηκε να διαχειμάζει την τελευταία δεκαετία στην περιοχή του Δέλτα ενώ στις περιοχές που διαβιεί καταμετρούνται εκατομμύρια πτηνά του είδους τους; Περισσότερο κυκλοφοριακό φόρτο και θόρυβο δημιουργούν εγκαταστάσεις ή οι δραστηριότητες μας στο οδικό δίκτυο του Εθνικού Πάρκου, από την εφαπτόμενη – βόρεια πλευρά των προτεινόμενων ορίων του Ε.Π. – (Π.Α.Θ.Ε.) Εγνατία Οδό; Σημειωτέον δε, ως φυσικό τους όριο στην ανατολική του πλευρά, τα προτεινόμενα όρια του Ε.Π. έχουν την αντιπλημμυρική τάφρο Αγχιάλου – Σίνδου, η οποία διοχετεύει στην θάλασσα ολόκληρη την παροχή της που αποτελείται από επεξεργασμένα ή μη υγρά απόβλητα της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (αγωγοί Α΄και Β΄φάσης όμβριων υδάτων), τα απόβλητα των υπολοίπων βιομηχανιών και τα όμβρια ύδατα από την λεκάνη απορροής της τάφρου για τις συνήθεις βροχοπτώσεις, είναι δε γνωστό στην περιοχή και ως ‘’βρωμοκάναλο’’.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων). Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) οι οποίες αφήνουν τεράστια περιθώρια αυθαιρεσίας των περιορισμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ΠΔ (άρθρο 1), που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή. Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος.
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Οι απαγορευτικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικατασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  Θα πρέπει να επιτραπούν επαγγελματικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.
  Επιτρεπτή πρέπει να καταστεί η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης και μέσης όχλησης της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012, όπως ισχύει σήμερα, του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε θεσμοθετημένες περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.).
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρώην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμων υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπό διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), άραγε με ποια Ε.Π.Μ. κρίθηκε αναγκαία η ένταξη της περιφερειακής ζώνης, (πρώην Γ΄), στην κύρια έκταση του Ε.Π. γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της οικονομικής ελευθερίας μέσω της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Τα όρια προστασίας των υγροτόπων σύμφωνα με την συνθήκη RAMSAR, που υπάρχουν στην περιοχή είναι επαρκή για την σύσταση του Εθνικού Πάρκου για την προστασία των ειδών και του περιβάλλοντος.
  Πλήρης κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων (αρθρ. 11) καθώς με το παρόν άρθρο επιχειρείτε η εκρίζωση όλων των ήδη νομίμως υφισταμένων επιχειρηματικών- οικονομικών δραστηριοτήτων στην ζώνη προστασίας οικοσυστημικών υπηρεσιών και αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ) πρώην περιφερειακή ζώνη Γ, με την υποχρέωση της επανεξέτασης των αδειών λειτουργίας και της σύμφωνης γνώμης του φορέα ο οποίος θα κρίνει εάν το αντικείμενο είναι συμβατό με τις δραστηριότητες που επιτρέπονται στο Ε.Π.. Μέχρι σήμερα ο φορέας δεν έχει δώσει δείγματα πράξεων αειφορικής διαχείρισης στην περιοχή και δεν αναμένουμε ότι θα το πράξει, τώρα που δικαιούται την αυθαίρετη σύμφωνη γνώμη επί παντώς επιστητού. Ούτε η νέα σύνθεσή του μας εγγυάται ότι θα μας λαμβάνει υπ΄ όψιν.
  Για μια ακόμη φορά δίνεται στον Φορέα Διαχείρισης η «παπική αυθεντία» ανέλεγκτη, με εξουσία να επιτρέπει ή απαγορεύει κατά το δοκούν με τη μορφή της παροχής ή άρνησης της σύμφωνης γνώμης σχεδόν στα πάντα και χωρίς να προσδιορίζεται τι ακριβώς θα κρίνει, στη σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα ή στο περιβαλλοντικό σκέλος; Πουθενά δεν προσδιορίζεται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι την σύμφωνη γνώμη δεν τη δίνει το σχέδιο ούτε στις υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν υπό το διοικητικό και δικαστικό διοικητικό έλεγχο και τελούν υπό συνταγματικούς περιορισμούς και εγγυήσεις για τον πολίτη, πώς τη δίνουμε στον ιδιωτικού δικαίου Φορέα τη γενική εξουσιοδότηση επί παντώς επιστητού και ανέλεγκτη;
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε δίκαιη και επιβεβλημένη την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ. και την ανασύνταξη του στην βάση τουλάχιστον του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος, αλλά και των προτάσεων όλων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής, η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής.
  Υιοθετούμε πλήρως την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπως και την απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ.
  Μη σπεύσει κανείς να μας χαρακτηρίσει εχθρούς του περιβάλλοντος, ζούμε κάθε μέρα μέσα, τόσο εμείς όσο και οικογένειές μας, εκεί που όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες, το συντηρούμε, το διατηρούμε, το προσέχουμε χωρίς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε υλική βοήθεια και πολύ περισσότερο οικονομική. Η φροντίδα του, η υγεία του, η ύπαρξή του μας ενδιαφέρει, περισσότερο από όλους τους αυτόκλητους υπερασπιστές του, που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, γιατί είναι η φροντίδα του δικού μας οικοτόπου, απαιτούμε όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική μας ύπαρξη εντός αυτού.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2018, 15:28 | Δέσποινα Βώκου

  Αυτό το σχέδιο ΠΔ ήρθε πολύ καθυστερημένο, αλλά τουλάχιστον ήρθε. Στο μεταξύ, κατά τη φάση του νομικού κενού, άδειες δίνονταν σχεδόν για ο,τιδήποτε μέσα στο Εθνικό Πάρκο. Σήμερα, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας δηλώνουν ότι το σχέδιο ΠΔ οδηγεί στην ερημοποίηση αντί στην ανάπτυξη του Εθνικού Πάρκου. Δεν γνωρίζω πώς έφθασαν σε αυτό το ανυπόστατο επιχείρημα. Το Εθνικό Πάρκο προστατεύεται για να συνεχίσει να υπάρχει. Και υπάρχοντας να παρέχει όλες τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που αναμένουν από αυτό η τοπική κοινωνία και οι παραγωγοί της περιοχής, με δραστηριότητες στη στεριά ή στο νερό, όπως και η διπλανή μεγαλούπολη, όχι μόνο σήμερα αλλά και αύριο. Οι πολιτικοί βλέπουν το αύριο με ορίζοντα τετραετίας, η υπόλοιπη ανθρωπότητα με ορίζοντα γενιάς. Για να διασφαλιστεί το αύριο των παιδιών μας, η διαχείριση των φυσικών πόρων δεν μπορεί να είναι ληστρική. Αν δεν προστατευτεί επαρκώς το Εθνικό Πάρκο, θα έρθει η μέρα – μάλλον δεν θα αργήσει σε αυτή την εποχή της κλιματικής αλλαγής – που θα ζήσει η περιοχή και η κοινωνία της μεγάλες περιβαλλοντικές και ίσως και ανθρώπινες απώλειες. Τότε θα έρθει η ερημοποίηση. Και τότε όλοι θα ψάχνουν για ευθύνες, όπως κάτω στην Αττική. Επιτέλους, είναι καιρός να σταματήσουν οι τοπικές μικροπολιτικές γύρω από τη φύση και το περιβάλλον και να προχωρήσει αυτό το ΠΔ, με ενδεχόμενες μικροτροποποιήσεις που δεν αντιβαίνουν τον πυρήνα των προβλέψεών του. Αυτό το ΠΔ είναι προϊόν συμβιβασμού και επεξεργασίας μακράς διάρκειας. Έχει στοιχεία που σαφώς μειώνουν περιορισμούς προηγούμενων νομικών κειμένων, μεταξύ των οποίων και εξαιρέσεις πρώην προστατευόμενων περιοχών, όπως και άλλα που τους αυξάνουν. Δεν έχει κανένα νόημα η ανάκλησή του για νέα φάση διαβούλευσης. Διαβουλεύσεις σχετικά με την προστασία της περιοχής γίνονται για πάνω από 30 χρόνια. Είναι επιτέλους καιρός κάποιοι να πάρουν αποφάσεις. Θα έχουν τεράστιες ευθύνες αν δεν το κάνουν. Λένε μερικοί ότι δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ήπιες δραστηριότητες και ότι αυτό προβληματίζει. Πάντως, κάλυψη δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων από γιγαντιαίες αποθήκες ή συνεργεία βαρέων οχημάτων ή μονάδες επεξεργασίας βοθρολυμάτων, για τα οποία δόθηκαν άδειες, δεν είναι ήπιες δραστηριότητες. Το ΠΔ μεριμνά για την ευημερία της κοινωνίας της περιοχής και για τους παραγωγικούς φορείς. Αλλά δεν μπορούν, δεκαετίες μετά την κήρυξή της ως προστατευόμενης, κάποιοι να ασκούν με τον ίδιο τρόπο τις δραστηριότητές τους. Για παράδειγμα, κτηνοτροφικές μονάδες στην κοίτη ποταμών δεν συνάδουν με καθεστώς προστασίας. Δεν συνάδουν και με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Χρόνια τώρα οι ιδιοκτήτες τους γνωρίζουν ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν. Ποτέ δεν θα το κάνουν αν κάποιοι συνεχίσουν να χαϊδεύουν. Ανάλογα ισχύουν και για άλλες δραστηριότητες. Είναι πάντως αλήθεια ότι αυτό το ΠΔ δίνει σημαντικές αρμοδιότητες στον Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ). Για να μπορέσει να τις ασκήσει θα πρέπει να ληφθεί σοβαρή μέριμνα για τη λειτουργία του. Οι περιπτωσιακές λύσεις οκτάμηνων προσλήψεων προσωπικού, η απουσία σαφούς πλαισίου χρηματοδότησης, η απουσία κατάλληλα οργανωμένης υποστηρικτικής κεντρικής υπηρεσίας στο Υπουργείο και άλλα πολλά (γνωστά επί μακρόν σε διοίκηση και εργαζόμενους του ΦΔ) δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Αν αυτά δεν αντιμετωπιστούν σοβαρά, δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί το προβλεπτά υψηλό νέο διαχειριστικό κόστος. Οι αναγκαίες διαδικασίες θα καθυστερούν ανεπίτρεπτα και θα δημιουργείται αίσθημα δυσφορίας και απέναντι στον ΦΔ και απέναντι στην προστατευόμενη περιοχή. Ας λάβουν υπόψη τους και αυτό εκείνοι που νομοθετούν και παίρνουν αποφάσεις. Να κλείσω αυτό το σχόλιο λέγοντας ότι η ακεραιότητα μιας περιοχής και των επιμέρους στοιχείων και λειτουργιών της είναι το μεγάλο ζητούμενο ενός ΠΔ που αφορά στην προστασία της: για να συνεχίσει η εκεί φύση να παρέχει καθαρό νερό, καθαρό αέρα, γόνιμο έδαφος, να συμβάλει άμεσα ή έμμεσα στην υγεία, τόσο φυσική όσο και ψυχική, και να δίνει δυνατότητες σε πολλές δραστηριότητες να ασκούνται ταυτόχρονα, χωρίς η μία να επιδρά αρνητικά, να επιβαρύνει ή να αναστέλλει την άλλη, και φυσικά για να συνεχίσει να υπάρχει η εκεί φύση ως βιοποικιλότητα, ως οικότοποι, ως τοπία και όχι μόνο ως φυσικοί πόροι προς εκμετάλλευση ή έστω προς απόλαυση.
  Δέσποινα Βώκου – Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, πρώτη Πρόεδρος ΦΔ Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα (2003-2006)

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7/9/2018

  Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

  Η προσπάθεια που διεξάγεται από τους αρμόδιους φορείς για την οριστική διευθέτηση της περιοχής των Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, Γαλλικού μας βρίσκει αρχικά σύμφωνους.
  Αποδεχτήκαμε την συνύπαρξη μας με την πανίδα και την χλωρίδα, της προστατευόμενης ζώνης αναγνωρίζοντας την τεράστια περιβαλλοντική σημασία της.
  Αποδεχθήκαμε τους όρους των διεθνών συνθηκών RAMSAR & NATURA 2000 που έθεταν αυστηρούς όρους στην ανάπτυξη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων κυρίως οικονομικών.
  Είμαστε η πρώτη Ελληνική παραγωγική επιχείρηση, που σχεδίασε, παρήγαγε και προώθησε το έπιπλο μπάνιου στην Ελλάδα, από το 1976.
  Αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε παραγωγικά και επιχειρηματικά στην περιοχή από το 1984, επενδύοντας κόπους και κεφάλαια πολλών ετών και γενεών, ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον, συνεχίζοντας την δημιουργική μας πορεία.
  Πορευτήκαμε με αξίες που στηρίζονται στην αειφόρα ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Απόδειξη για αυτό αποτελούν οι καθόλα νόμιμες ενέργειες, που τηρήσαμε τόσο κατά την ανέγερση των εγκαταστάσεων μας, οι οποίες αδειοδοτήθηκαν τηρώντας τους ήδη αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους όπως ίσχυαν κατά τα έτη ανέγερσης τους και κατά την τριαντακονταπενταετή παρουσία μας στην περιοχή.
  Σε όλα αυτά τα χρόνια οι επιχειρηματίες της περιοχής στηρίζουμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε πολλαπλά την τοπική και εθνική οικονομία. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι ως καθημερινοί επισκέπτες της περιοχής λειτούργησαν ως θεματοφύλακες του φυσικού περιβάλλοντος.
  Η συνέχιση απρόσκοπτα της λειτουργίας της παραγωγικής μας δραστηριότητας, σίγουρα δεν διαταράσσει την χλωρίδα και την πανίδα του πάρκου όπως δεν τις διατάραξε εδώ και δεκαετίες, τηρώντας όλες τις διατάξεις των περιβαλλοντικών όρων.
  Η ανακοίνωση του Π/Δ στηριζόμενο σε προηγούμενες αποφάσεις και προθέσεις δημιουργεί ερωτηματικά για την πορεία και το μέλλον των παραγωγικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μας, αφού σε αυτό υπάρχουν σημαντικού χαρακτήρα ασάφειες.
  Προτείνουμε:
  1. Σε σχέση με τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες, την απρόσκοπτη συνέχιση και δυνατότητα παραμονής των νομίμων υφιστάμενων επιχειρήσεων, με σαφή διατύπωση.
  2. Την εγκατάσταση νέων βιομηχανιών και βιοτεχνών να επιτρέπεται αυτές να δραστηριοποιούνται στο χώρο του πρωτογενούς τομέα τηρώντας τούς νέους περιβαλλοντολογικούς όρους που θα τεθούν.
  3. Εξάλειψη του εδαφίου Ζ της παραγράφου 12 άρθρου 7 το οποίο απαγορεύει την παρόδια δόμηση.
  Για τους λόγους αυτούς και γιατί δεν πειστήκαμε ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος διασφαλίζει ανάπτυξη, αλλά ούτε και την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής αιτούμαστε την απόσυρση του Π/Δ.

  Με τιμή,
  ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 13:59 | Ναϊσίδης Γ. – Στουρνάρας Ι.

  Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ

  Η προσπάθεια που διεξάγεται από τους αρμόδιους φορείς για την οριστική διευθέτηση της περιοχής των Δέλτα Αξίου Λουδία Αλιάκμονα Γαλλικού μας βρίσκει αρχικά σύμφωνους.
  Αποδεχτήκαμε την συνύπαρξη μας με την πανίδα και χλωρίδα της προστατευόμενης ζώνης αναγνωρίζοντας την τεράστια περιβαλλοντική σημασία της.

  Αποδεχθήκαμε τους όρους των διεθνών συνθηκών RAMSAR και NATURA 2000 που έθεταν αυστηρούς όρους στην ανάπτυξη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων κυρίως οικονομικών.
  Αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε επιχειρηματικά στην περιοχή από το 2001 επενδύοντας κόπους και κεφάλαια πολλών ετών και γενεών.

  Πορευτήκαμε με αξίες που στηρίζονται στην αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Απόδειξη για αυτό αποτελούν οι καθ όλα νόμιμες ενέργειες που τηρήσαμε τόσο κατά την ανέγερση των εγκαταστάσεων μας, οι όποιες αδειοδοτήθηκαν τηρώντας τους ήδη αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους όπως ίσχυαν κατά τα έτη ανέγερση τους, όσο και κατά την εικοσιπενταετή παρουσία μας στην περιοχή.

  Σε όλα αυτά τα χρόνια οι επιχειρηματίες της περιοχής στηρίζαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε πολλαπλά την τοπική και εθνική οικονομία.
  Εμείς ως καθημερινοί επισκέπτες της περιοχής λειτουργήσαμε ως θεματοφύλακες του φυσικού περιβάλλοντος.

  Η συνέχιση απρόσκοπτα των οικονομικών μας δραστηριοτήτων σίγουρα δεν διαταράσσει την χλωρίδα και την πανίδα του πάρκου όπως δεν τις διατάραξε εδώ και χρόνια.
  Η ανακοίνωση του σχεδίου Π/Δ στηριζόμενο σε προηγούμενες αποφάσεις και προθέσεις δημιουργεί ερωτηματικά για την πορεία και το μέλλον των οικονομικών δραστηριοτήτων μας αφού σε αυτό υπάρχουν σημαντικού χαρακτήρα ασάφειες.

  Προτείνουμε:

  1) Σε σχέση με τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες , την απρόσκοπτη συνέχιση και δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων η υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων με σαφή διατύπωση.
  2) Στον χώρο του πρωτογενούς τομέα να επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων βιομηχανιών και βιοτεχνιών που θα τηρούν τους νέους περιβαλλοντολογικούς όρους που θα τεθούν.
  3) Εξάλειψη του εδαφίου Ζ της παραγράφου 12 άρθρου 7 το οποίο απαγορεύει την παρόδια δόμηση με προϋποθέσεις .

  Για τους λόγους αυτούς, και γιατί δεν πειστήκαμε ότι το σχέδιο Προεδρικού διατάγματος διασφαλίζει την ανάπτυξη, αλλά ούτε και την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής, ζητούμε να ληφθούν σοβαρά υπ όψιν οι παραπάνω παρατηρήσεις μας που είναι σύμφωνες με τις θέσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Δέλτα και εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη αλλά και τον σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος .

  Με τιμή

  Ναϊσίδης Γ.- Στουρνάρας Ι. Ο.Ε.
  Interklark

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 13:38 | Αφοί Κολυμπιώτη

  Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ

  Η προσπάθεια που διεξάγεται από τους αρμόδιους φορείς για την οριστική διευθέτηση της περιοχής των Δέλτα Αξίου Λουδία Αλιάκμονα Γαλλικού μας βρίσκει αρχικά σύμφωνους.
  Αποδεχτήκαμε την συνύπαρξη μας με την πανίδα και χλωρίδα της προστατευόμενης ζώνης αναγνωρίζοντας την τεράστια περιβαλλοντική σημασία της.

  Αποδεχθήκαμε τους όρους των διεθνών συνθηκών RAMSAR και NATURA 2000 που έθεταν αυστηρούς όρους στην ανάπτυξη ανθρωπίνων δραστηριοτήτων κυρίως οικονομικών.
  Αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε επιχειρηματικά στην περιοχή από το 1990 επενδύοντας κόπους και κεφάλαια πολλών ετών και γενεών.

  Πορευτήκαμε με αξίες που στηρίζονται στην αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό στο
  φυσικό περιβάλλον. Απόδειξη για αυτό αποτελούν οι καθ όλα νόμιμες ενέργειες που τηρήσαμε τόσο κατά την ανέγερση των εγκαταστάσεων μας, οι όποιες αδειοδοτήθηκαν τηρώντας τους ήδη αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους όπως ίσχυαν κατά τα έτη ανέγερση τους, όσο και κατά την εικοσιπενταετή παρουσία μας στην περιοχή.

  Σε όλα αυτά τα χρόνια οι επιχειρηματίες της περιοχής στηρίζαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε πολλαπλά την τοπική και εθνική οικονομία.
  Εμείς ως καθημερινοί επισκέπτες της περιοχής λειτουργήσαμε ως θεματοφύλακες του φυσικού περιβάλλοντος.

  Η συνέχιση απρόσκοπτα των οικονομικών μας δραστηριοτήτων σίγουρα δεν διαταράσσει την χλωρίδα και την πανίδα του πάρκου όπως δεν τις διατάραξε εδώ και χρόνια.
  Η ανακοίνωση του σχεδίου Π/Δ στηριζόμενο σε προηγούμενες αποφάσεις και προθέσεις δημιουργεί ερωτηματικά για την πορεία και το μέλλον των οικονομικών δραστηριοτήτων μας αφού σε αυτό υπάρχουν σημαντικού χαρακτήρα ασάφειες.

  Προτείνουμε:

  1) σε σχέση με τις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες , την απρόσκοπτη συνέχιση και δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων η υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων με σαφή διατύπωση.
  2) Στον χώρο του πρωτογενούς τομέα να επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων βιομηχανιών και βιοτεχνιών που θα τηρούν τους νέους περιβαλλοντολογικούς όρους που θα τεθούν.
  3) Εξάλειψη του εδαφίου Ζ της παραγράφου 12 άρθρου 7 το οποίο απαγορεύει την παρόδια δόμηση με προϋποθέσεις .

  Για τους λόγους αυτούς, και γιατί δεν πειστήκαμε ότι το σχέδιο Προεδρικού διατάγματος διασφαλίζει την ανάπτυξη, αλλά ούτε και την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής, ζητούμε να ληφθούν σοβαρά υπ όψιν οι παραπάνω παρατηρήσεις μας που είναι σύμφωνες με τις θέσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Δέλτα και εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη αλλά και τον σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος .

  Με τιμή

  ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ & ΥΙΟΙ ΟΕ

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018, 12:55 | Τριαντάφυλλος Σφυρής, Πολιτικός Μηχανικός

  Οι περιορισμοί στις ζώνες “ΑΔ” επιβαρύνουν σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω των αποζημιώσεων που θα υποχρεωθεί να καταβάλει το κράτος στους θιγόμενους από τους περιορισμούς ιδιοκτήτες και οι οποίες, όπως θα εξηγηθεί πιο κάτω, θα είναι πολύ μεγάλες. Η δαπάνη αυτή δεν αναφέρεται πουθενά στο υπό διαβούλευση Π.Δ., πράγμα που το καθιστά άκυρο σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, στις οποίες ορίζεται ρητά ότι: «Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοσή του όργανο, ο ειδικός φορέας του προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη» (παράγραφος 2) και ότι «Η αναφορά των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων στο σώμα της κανονιστικής πράξης αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοσή της. Σε περίπτωση παράλειψης της αναφοράς αυτής η κανονιστική πράξη δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (παράγραφος 4).
  Ως φορολογούμενοι πολίτες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε πόσο θα μας κοστίσουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση Π.Δ. καθώς επίσης αν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αναγκαιότητα επιβολής τους σε μια τόσο μεγάλη έκταση και σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Στο κείμενο που υποβάλλω θέτω προβληματισμούς, τους οποίους θα πρέπει να πάρουν σοβαρά υπόψη τους οι συντάκτες του Π.Δ. και στην συνέχεια καταθέτω τις προτάσεις μου.

  1. ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ”ΑΔ” ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

  Το υπό διαβούλευση Π.Δ. θεσπίζει αυστηρούς περιορισμούς και απαγορεύσεις στην χρήση και στην δόμηση μιας τεράστιας περιοχής (ζώνες “ΑΔ” του Εθνικού Πάρκου) η οποία καταλαμβάνεται από ιδιωτικές ιδιοκτησίες προερχόμενες κυρίως από αναδασμούς του Υπουργείου Γεωργίας που έγιναν στην δεκαετία 1960-1970 (αναδασμοί Σίνδου, Καλοχωρίου, Χαλάστρας, Κυμίνων και Μαλγάρων). Οι αρχικές ιδιοκτησίες (προ των αναδασμών) προέρχονταν κυρίως από κληροτεμάχια που παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας την δεκαετία 1930-1940. Πολλές από τις ιδιοκτησίες αυτές έχουν σήμερα πολύ υψηλή οικοπεδική αξία λόγω της μικρής τους απόστασης από αστικά κέντρα και οικισμούς (Θεσσαλονίκη, Σίνδος, Χαλάστρα, Κύμινα, Νέα Μάλγαρα, Κλειδί, Αιγίνιο, Νέα Αγαθούπολη), λόγω της μικρής τους απόστασης από περιοχές με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα (Θεσσαλονίκη, Βιομηχανική Περιοχή, Καλοχώρι, Κεντρική Αγορά) και βέβαια λόγω της γειτνίασής τους με την εθνική οδό. Ήδη μέσα στην περιοχή αυτή λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες με τεράστιες κτιριακές εγκαταστάσεις, πράγμα που μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς μέσω των αεροφωτογραφιών του Google Earth.

  2. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ “ΑΔ” ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

  Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις στην χρήση και την δόμηση που θεσπίζονται στις ζώνες “ΑΔ” μέσω του υπό διαβούλευση Π.Δ. καθώς και η προβλεπόμενη υποχρεωτική μετεγκατάσταση των υπαρχουσών επιχειρήσεων συνεπάγονται ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για τις αποζημιώσεις των θιγομένων ιδιοκτητών, το οποίο φυσικά θα το πληρώσουμε εμείς οι ίδιοι οι φορολογούμενοι πολίτες. Η εποχή που η πολιτεία έκανε πολιτιστική, περιβαλλοντική, αρχαιολογική και δασική πολιτική θεσπίζοντας περιορισμούς και απαγορεύσεις στην χρήση ακινήτων με τρόπο ανέξοδο για την ίδια αλλά σε βάρος των ιδιοκτητών τους έχει παρέλθει πλέον μετά τη «ιστορική» απόφαση 2165/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σύμφωνα με την οποία “η θεμιτή επιδίωξη της προστασίας του περιβάλλοντος με επιβολή περιορισμών στη χρήση των ακινήτων δεν απαλλάσσει το Κράτος από την υποχρέωσή του να αποζημιώσει το θιγόμενο ιδιοκτήτη, το ακίνητο του οποίου κατά το χρόνο κτήσης του δεν υπέκειτο στους περιορισμούς αυτούς”. Στην απόφαση αυτή αναγκάστηκε να καταλήξει το ΣτΕ ύστερα από απανωτές καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σε βάρος της Ελλάδας μετά από πρόσφυγες θιγομένων πολιτών (απόφαση 6-12-2007 “ΖΑΝΤΕ Μαραθονήσι ΑΕ κατά Ελλάδας”, απόφαση 21-2-2008 “Ανώνυμος Τουριστική Εταιρία Ξενοδοχεία Κρήτης κατά Ελλάδας”, απόφαση 11-12-2008 “Θεοδωράκης κ.α. κατά Ελλάδας” και απόφαση 3-5-2011 “Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στεγάσεως Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος κατά Ελλάδος”) στις οποίες κρίθηκε ότι η νομολογία του ΣτΕ ότι τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού έχουν προορισμό αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση και άρα δεν δικαιούνται αποζημίωσης όταν στερούνται μερικώς ή ολικώς του δικαιώματος δόμησης εξαιτίας περιορισμών που επιβάλλονται από το κράτος για λόγους πολεοδομικούς ή προστασίας του περιβάλλοντος, δεν είναι συμβατή με το άρθρο 1 παρ. 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο κατοχυρώνει την προστασία της περιουσίας του πολίτη.
  Με βάση την απόφαση αυτή του ΣτΕ, τα ελληνικά δικαστήρια υποχρεώνονται πλέον να επιδικάζουν αποζημιώσεις. Έτσι όταν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την απόφαση 1419/2012 αναγνώρισε την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στην εταιρεία «IONIAN GULF Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων» το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ως αποζημίωση για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν με το από 1.12.1999 Π.Δ.. (φΕΚ Δ΄ 906) «περί θεσπίσεως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και περιφερειακής ζώνης αυτού», το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης αυτής και θεώρησε ότι “το εφετείο έκρινε ότι οι θεσπισθέντες πρόσθετοι περιορισμοί με το από 1.12.1999 Π.Δ. ήταν σημαντικοί, αλλοίωναν μερικώς τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας της εταιρείας και, ως εκ τούτου, δημιουργούσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2, 17 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1650/1986, σε συνδυασμό προς το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, ευθεία αξίωση αυτής προς αποζημίωση. Η κρίση αυτή, σύμφωνα και με την προεκτεθείσα νομολογία του Α΄ Τμήματος, είναι νόμιμη, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα” (απόφασή του 476/2018 του ΣτΕ). Το άρθρο 22 του νόμου 1650/1986, το οποίο μέχρι τότε δεν εφάρμοζαν τα ελληνικά δικαστήρια λέει: “Αν οι επιβαλλόμενοι κατά τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις είναι εξαιρετικά επαχθείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται υπέρμετρα η άσκηση των εξουσιών που απορρέουν από την κυριότητα, ενόψει του χαρακτήρα και του περιορισμού της ιδιοκτησίας, το Δημόσιο, ύστερα από αίτηση των θιγομένων, μπορεί, κατά το μέτρο του δυνατού, να αποδεχθεί είτε την ανταλλαγή των ιδιωτικών εκτάσεων με εκτάσεις του Δημοσίου είτε την παραχώρηση κατά χρήση στους θιγομένους δημόσιων εκτάσεων σε παραπλήσιες περιοχές για ανάλογη χρήση ή εκμετάλλευση είτε την καταβολή εφάπαξ ή περιοδικής αποζημίωσης, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη χρήση της ιδιωτικής έκτασης, είτε τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε άλλη ιδιοκτησία, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58).”

  3. ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΖΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΙΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ

  Στο Άρθρο 29Α παρ. 2 του νόμου 1558/1985 ορίζεται ότι: «Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοσή του όργανο, ο ειδικός φορέας του προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη» σύμφωνα με δε με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου «Η αναφορά των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων στο σώμα της κανονιστικής πράξης αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοσή της. Σε περίπτωση παράλειψης της αναφοράς αυτής η κανονιστική πράξη δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Δηλ. αν το υπό διαβούλευση Π.Δ. δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης χωρίς να αναφέρει την οικονομική επιβάρυνση που θα προκαλέσει, τότε είναι άκυρο. Στην προκειμένη περίπτωση η δαπάνη οφείλεται στις αποζημιώσεις που θα διεκδικήσουν (και φυσικά θα πετύχουν) οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες. Ενδεικτικά αναφέρω:

  α) την αποζημίωση για τους περιορισμούς χρήσης και δόμησης των ιδιοκτησιών. Οι αποζημιώσεις θα είναι πολύ μεγάλες για τις ιδιοκτησίες κοντά στην εθνική οδό και θα μειώνονται με την απόστασή τους από αυτήν.

  Β) τις αποζημιώσεις για την απομάκρυνση των επιχειρήσεων που λειτουργούν και θα υποχρεωθούν να μετεγκατασταθούν. Οι αποζημιώσεις θα αφορούν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις (που ουσιαστικά θα απαλλοτριωθούν), τις δαπάνες αδειοδοτήσεων για την λειτουργία τους στη νέα θέση (μελέτες, εγκρίσεις, άδειες κλπ.) στις οποίες θα υποχρεωθούν να προβούν και τα διαφυγόντα κέρδη μέχρι να αρχίσει η λειτουργία τους στην νέα θέση.

  Γ) τις αποζημιώσεις για τα έξοδα (μελέτες, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις κλπ) που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο ίδρυσής τους και οι οποίες θα είναι πλέον άχρηστες.

  Ως πολίτης δέχομαι να επωμιστώ το μερίδιο του κόστους που μου αναλογεί από τις αποζημιώσεις των θιγομένων, εφόσον το κόστος αυτό επιβάλλεται για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα δεχθώ όμως να πληρώσω έστω και ένα ευρώ αναιτιολόγητα. Υποθέτω ότι οι συντάκτες του υπό διαβούλευση Π.Δ., οι οποίοι σύμφωνα με τον πρόλογο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου είναι η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού, διαθέτουν όλα τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει πλήρως αιτιολογημένα και με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο τόσο η αναγκαιότητα ένταξης στο Εθνικό Πάρκο όλης αυτής της μεγάλης περιοχής, όσο και η αναγκαιότητα επιβολής όλων αυτών των περιορισμών και απαγορεύσεων που εισηγούνται και η αναγκαιότητα μετεγκαστάστασης τόσων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ζώνη ΑΔ, και ότι δεν τα όρισαν αβασάνιστα είτε από «υπερβάλλοντα ζήλο» για την προστασία του περιβάλλοντος είτε από άγνοια των οικονομικών συνεπειών ή -ακόμη χειρότερα- για το ξεκαθάρισμα παλιών «βεντετών» των οικολόγων με τους παραγωγικούς φορείς, τις οποίες διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας τα σχόλια που υποβλήθηκαν στην διαβούλευση. Διαφορετικά, αν δηλ. πλειοδοτούν σε περιορισμούς και απαγορεύσεις αναίτια, θα έχουν τεράστιες ευθύνες για την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.

  O ίδιος ο νόμος 1650/1986 βάσει του οποίου χαρακτηρίζεται μια περιοχή ως Εθνικό Πάρκο δεν προβλέπει την επιβολή ενιαίων περιορισμών και απαγορεύσεων σε όλη την περιοχή, αλλά την κλιμάκωσή τους κατά ζώνες (άρθρο 18, παρ. 4). Το δε ΣτΕ στην προαναφερθείσα απόφαση 487/2018 που αφορά την αποζημίωση της «IONIAN GULF Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων» για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν με το από 1.12.1999 Π.Δ.. (φΕΚ Δ΄ 906) «περί θεσπίσεως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και περιφερειακής ζώνης αυτού», ορίζει ότι “τα μέτρα αυτά πρέπει να θεσπίζονται με σεβασμό προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή να είναι πρόσφορα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου και να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο προς τούτο μέτρο”, προφανώς για να μην καταβάλλονται αδικαιολόγητα μεγάλες αποζημιώσεις στους θιγομένους από τα μέτρα. Και πιο κάτω επισημάνει ότι “Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση δύναται να εξετάσει αν τυχόν υφίσταται άλλη προσήκουσα λύση που διασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και επιτρέπει παράλληλα την εκμετάλλευση του ακινήτου”. Άραγε έγινε τέτοια εξονυχιστική έρευνα από την πλευρά των συντακτών του Π.Δ.; Αν ναι, τότε θα πρέπει να βγουν δημόσια μέσα από την παρούσα διαβούλευση και να το δηλώσουν, δημοσιοποιώντας παράλληλα όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα των μέτρων που εισηγούνται. Αν όχι, τότε το Υπουργείο θα πρέπει αναγκαστικά να αποσύρει το παρόν σχέδιο Π.Δ. και να ζητήσει από τους συντάκτες του να τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα των μέτρων που εισηγούνται, διαφορετικά να εισηγηθούν άλλα που μπορούν να τεκμηριώσουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το σχέδιο του Π.Δ. να συνοδεύεται από προϋπολογισμό του οικονομικού κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί το δημόσιο, δηλ. ΕΜΕΙΣ. Χωρίς να την γνωστοποίηση αυτού του κόστους η δημόσια διαβούλευση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

  4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Α) Το Εθνικό Πάρκο να περιοριστεί στις ζώνες απόλυτης προστασίας, δηλ. αποκλειστικά και μόνο στα όρια της περιοχής της συνθήκης Ραμσάρ.

  Β) Να εφαρμοστεί η παρ. 4 του άρθρου 18 του νόμου 1650/1986 η οποία ορίζει: ”Αν για την προστασία και διατήρηση των περιοχών των στοιχείων ή των συνόλων της παραγράφου 3 επιβάλλεται παράλληλα η εφαρμογή ορισμένων μέτρων σε γειτονικές εκτάσεις, οι παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, στην οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας κλιμακώνονται κατά ζώνες.”

  Γ) Στις ζώνες αυτές που προβλέπει η παραπάνω διάταξη (οι λεγόμενες “περιφερειακές ζώνες”) να κλιμακώνονται τα μέτρα ανάλογα με την απόστασή τους από τις ζώνες απόλυτης προστασίας, δηλ. όσο απομακρύνονται από αυτές να μειώνονται σταδιακά οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις μέχρι μηδενισμού τους στην περιοχή της εθνικής οδού. Είναι εντελώς παράλογο να υπάρχει πλήρης απαγόρευση εγκατάστασης επιχειρήσεων στην μια πλευρά της εθνικής οδού και ταυτόχρονα πλήρης ελευθερία στη άλλη! Η μετάβαση από το “μαύρο” στο “άσπρο” να μην είναι απότομη αλλά να μεσολαβούν όλες οι αποχρώσεις του “γκρί”. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν οι αντιδράσεις των θιγομένων και θα μειωθούν κατά πολύ οι δαπάνες αποζημιώσεων.

  Δ) Αν παραμείνουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις σε όλη την ζώνη ΑΔ όπως προτείνονται με το υπό διαβούλευση Π.Δ., θα παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο: οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε επαφή με την βόρεια πλευρά της εθνικής οδού θα μετατραπούν «εν μία νυκτί» σε προνομιούχους, αφού τα αγροτεμάχιά τους θα είναι τα μόνα οικοδομήσιμα σε επαφή με την εθνική οδό και άρα θα ανέβει κατακόρυφα η αξία τους, ενώ την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες της νότιας πλευράς θα δουν τις ιδιοκτησίες τους να μετατρέπονται σε χωράφια! Μπορεί να θεωρηθεί ως κράτος δικαίου ένα κράτος που θεσπίζει τέτοιες διατάξεις; Κάποιος κακόβουλος θα μπορούσε κάλλιστα να ισχυριστεί ακόμη και ότι υπάρχει σκοπιμότητα για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων!

  Ε) Για να είναι ορθολογικά αυτά που θα θεσπίσει το Π.Δ. θα πρέπει να προκύψουν από μια σύγχρονη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και όχι από μια ξεπερασμένη του 2002. (βλ. σχόλια της «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α.Ε. ΟΤΑ» στην διαβούλευση). Από το 2002 μέχρι σήμερα μεσολάβησαν στη χώρα μας γεγονότα που έφεραν κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω. Θα μείνουμε στις λογικές του 2002;

  ΣΤ) Με βάση όλα όσα εξέθεσα, θεωρώ ότι το σχέδιο του Π.Δ. θα πρέπει να αποσυρθεί και να ανασυνταχθεί με βάση μια επικαιροποιημένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και τις προτάσεις των τοπικών κοινωνιών (Δήμοι, Περιφέρεια, παραγωγικοί φορείς), να υπολογιστεί το κόστος που θα προκαλέσει και να δοθεί ξανά για διαβούλευση.

  Τριαντάφυλλος Σφυρής
  Πολιτικός Μηχανικός
  Ξάνθη
  tsfiris@gmail.com

 • Ως σκοπός του παρόντος αναφέρεται η προστασία των υγροτοπικών συστημάτων…. προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής, σε αρμονία με τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Θεωρούμε ότι με τη διατύπωση αυτή δεν καλύπτεται επαρκώς η στοχοθεσία που πρέπει να διατυπωθεί για την αποτροπή μείζονος βλάβης στη ναυσιπλοΐα του Θερμαϊκού κόλπου, η οποία είναι δυνατόν να προκληθεί από την επέκταση του δέλτα του ποταμού Αξιού, λόγω προσχώσεων που επέρχονται από φερτές ύλες. Είναι γνωστό ότι, με σημαντικά τεχνικά έργα που έγιναν από το 1928 έως το 1934, η κύτη του ποταμού Αξιού μεταφέρθηκε δέκα χιλιόμετρα δυτικά, στη σημερινή της κατάσταση, επειδή οι προσχώσεις απειλούσαν να αποκλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η γεωλογική ιστορία της περιοχής δείχνει ότι η θάλασσα, σε αρχαίους χρόνους, κάλυπτε το σύνολο των πεδινών εκτάσεων της περιοχής, ενώ στη συνέχεια, με τις προσχώσεις, κατέληξε ελώδης λιμνοθάλασσα η οποία αποξηράνθηκε, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την ευημερία των κατοίκων και την αποτροπή μαζικών προβλημάτων υγείας (ελονοσία) που επηρέαζαν ουσιαστικά τη διαβίωση του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, στους σκοπούς του Π.Δ. πρέπει να περιλαμβάνεται και να αποτυπώνεται με σαφέστερο τρόπο η μέριμνα για την ευημερία του πληθυσμού της περιοχής και η αποτροπή όλων των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει μια ανεξέλεγκτη προσχωσιγενής δραστηριότητα και που μπορεί, σε επόμενο χρόνο, να προκαλέσει την μετατροπή του Θερμαϊκού κόλπου σε μια μεγάλη λιμνοθάλασσα. Όπως είναι προφανές, η πιθανή αυτή εξέλιξη, που μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά σε ορίζοντα δεκαετιών, ακυρώνει στην ουσία τη σημασία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και επιδεινώνει ουσιαστικά τις συνθήκες για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της περιοχής. Όσο και να φαίνεται χρονικά απομακρυσμένο αυτό το ενδεχόμενο, η μέριμνα πρέπει να ληφθεί τώρα και να ενταχθεί ως στοχοθεσία στο υπό διαμόρφωση Π.Δ.
  Προτείνουμε λοιπόν την προσθήκη της μέριμνας για τη διασφάλιση των συνθηκών απόλυτης ναυσιπλοΐας στο Θερμαϊκό κόλπο.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2018, 12:05 | Χ. Πασσαλής

  Ως μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικός (συμμετοχή μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα) έχω βιώσει πολλές φορές τα προτερήματα του Εθνικού Πάρκου. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι η πρόταση του Υπουργείου είναι πολύ καλά διατυπωμένη και είναι προς το συμφέρον τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και των ανθρώπων. Οι ωφέλειες της εφαρμογής της πρότασης του Υπουργείο είναι πολλαπλές. Θα αναφερθώ μόνο στις πιο σημαντικές. Το εθνικό πάρκο είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και προσφέρει αναψυχή στους κατοίκους της περιοχής. Ως εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναφέρω ότι μπορεί να στηρίξει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, πράγμα που το έχει ήδη κάνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές όλης της Ελλάδας να έρθουν σε επαφή με τη φύση, να παρατηρήσουν τη βιοποικιλότητα του χώρου, να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Προσφέρεται επίσης για εναλλακτικό τουρισμό και έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και γενικότερα της χώρας μας. Η διατήρηση της ένταξης των περιοχών με υψηλή παραγωγικότητα στα όρια της περιοχής έχει επίσης πολλαπλά οφέλη τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τους ίδιους τους παραγωγούς οι οποίοι θα ωφεληθούν καθώς τα προϊόντα τους εντάσσονται σε ένα οικολογικό πλαίσιο που τα αναβαθμίζει ποιοτικά. Εύχομαι η πρόταση του Υπουργείου να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν συντομότερα.

 • 18 Αυγούστου 2018, 13:15 | Μιχαήλ Αθανασούλης

  Η ανακύρηξη του Εθνικού πάρκου πρέπει να γίνει με τρόπο βιώσιμο για το μέλλον. Οι νέες γενιές δεν πρέπει να παρακωληθούν αν προκύψουν νέες διαφορετικές χρήσεις των ποταμών αλλά και του παραλιακού μετώπου.

  Πλησίον το Εθνικού πάρκου βρίσκεται η Θεσσαλονική, η οποία είναι εθνικός στόχος να μετατραπεί σε πρωτεύουσα των Βαλκανιών. Αυτό πέραν των βερμπαλισμών προυποθέτει, ανάπτυξη της πόλης ώστε να εξυπήρετήσει την ανάπτυξη στην Νοτιο-ανατολική Ευρώπη.

  1) Αναβάθμιση των λιμένων Θεσσαλονίκης.

  Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο Αξιός ως ποταμός-λιμάνι, όπως στις περιπτώσεις του εξωτερικού εχει ληφθεί υπόψιν?

  2) Οικιστική αναβάθμιση

  Η αύξηση του πλυθησμού της Θεσσαλονίκης θα οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση κατοικίας και ως επακόλουθο ζήτηση γης για οικοδομική δραστηριότητα. Ένα διαχρονικό τεράστιο λάθος είναι ότι η Θεσσαλονική επεκτείνεται προς την πλευρά του Χορτιάτη. Αυτό είναι ιδιατέρως πολυέξοδο, ενάντια στο περιβάλλον (δασικές εκτάσεις του όρους που συρρικνώνονται), αυξάνουν τον κίνδυον πυρκαγιάς και εδαφικά περιοριστικό. Αντιθέτως, στην πλευρά του Καλοχωρίου υπάρχουν τεράστιες εκτάσει οι οποίες είναι κυρίως αγροτο-βιομηχανικές και συνάμα εκμεταλεύσιμες

  3) Φραγή του θερμαϊκού κόλπου

  Η φυσική εξέλιξη του κόλπου της Θεσσαλονικής είναι να κλείσει από ιζήματα, προσχώσεις και φερτά υλικά από τους 4 προαναφερθέντες ποταμούς. Αυτό το γεγονός πρέπει να επιταχυνθεί και σε συνδυασμό με την εκμετάλευση του Αξιού ως ποταμού λιμένα να κλειστεί με τεχνητό τρόπο. Με αυτόν το τρόπο η Θεσσαλονίκα θα απόκτήσει τον χώρο που χρειάζεται ώστε να αναπτυχθεί σε μια μεγαλούπολη της περιοχής.

 • 12 Αυγούστου 2018, 10:12 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η επιδίωξη των δήμων αλλά και φορέων της περιοχής είναι μόνιμα η ελευθερία επενδύσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στην περιοχή με σκοπό την αύξηση της αξίας της γεωργικής γης και την μεταπώληση της. Τα δάκρυα για την προστασία της περιοχής από κυρίως ιδιοκτήτες γης κοντά στην εθνική οδό δεν θα πρέπει να ξεγελάσουν το υπουργείο. Νομίζω το νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση και δεν βάζει φραγμούς στον παραγωγικό -γεωργικό χαρακτήρα της περιοχής. Απλά μερικοί κερδοσκοπούν με τις καταπατήσεις ( κτηνοτρόφοι) που φυσικά είναι τα χαιδεμένα παιδιά μιας άθλιας πολιτικής συναλλαγής.Κάποιοι ονειρεύονται βιομηχανικές περιοχές σε ζώνη RAMSAR. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προτάσεις των φορέων. Έχουν τυπωθεί στο ίδιο γραφείο.

 • 4.1. Στο άρθρο 1 με τίτλο «Σκοπός» προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση, ώστε α) να προσδιορισθούν ακριβώς τα όρια του Εθνικού Πάρκου και β) να περιληφθεί η αρχή της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης:
  « Σκοπός …να διασφαλιστεί …της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής που ορίζεται με τις συντεταγμένες…. , προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής… Παράλληλα επιδιώκεται …σημαντικές οικοσυστημικές υπηρεσίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των ανθρώπων».

 • 8 Αυγούστου 2018, 12:39 | ΚΟΥΙΜΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

  Με εκτίμηση ,
  Κουιμτζη Βασιλικη

 • Αθήνα, 8 Αυγούστου 2018
  Αρ. πρωτ. 201/8-8-2018 (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS)

  Σχόλια των οργανώσεων Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, MEDASSET και WWF Ελλάς για το σχέδιο ΠΔ του ΥΠΕΝ «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου» στο Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων.

  Ο χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου είναι σημαντικό θέμα. Η προστασία την εν λόγω περιοχής γίνεται ακόμα πιο επιτακτική με δεδομένο ότι γειτνιάζει με τη πόλη της Θεσσαλονίκης καθώς και λόγω του ότι η προηγούμενη ΚΥΑ χαρακτηρισμού έχει ακυρωθεί από το ΣτΕ. Με την παρούσα παρέμβαση σας καλούμε να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση και να προχωρήσετε το συντομότερο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη τα κατωτέρω σημαντικά ζητήματα, κάποια εκ των οποίων έχουν δημιουργηθεί και λόγω της κωλυσιεργείας δεκαετιών στον χαρακτηρισμό της περιοχής με ΠΔ.

  Το προτεινόμενο σχέδιο ΠΔ ακολουθεί το χαρακτηρισμό των εκτάσεων όπως αυτές εγκρίθηκαν με τη ΚΥΑ 2009 [4] και όχι με βάση τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ 1998 [2] και την ΕΠΜ 2002 [3]. Ενδεικτικά, έχει πραγματοποιηθεί μείωση – αφαίρεση εκτάσεων στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού (π. Δήμο Εχεδώρου, νυν Δήμο Δέλτα) και της Αλυκής Κίτρους (π. Δήμο Κορινού, νυν Δήμο Κατερίνης). Η ΚΥΑ 1998 αφορούσε τις περιοχές με κωδικούς GR1220002, GR1220007 και GR1250004 και ο καθορισμός των ορίων πραγματοποιήθηκε με μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ το 1992 [1]. Η ΕΠΜ 2002 αφορούσε τις περιοχές με κωδικούς GR1220002, GR1220007 και GR1250004. Σήμερα, οι προστατευόμενες περιοχές της περιοχής του Αξιού του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 είναι η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1220010 και ονομασία ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ, η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό GR 1220002 και ονομασία ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ και η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με κωδικό GR 1250004 ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

  Το άρθρο 9 «Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» και η αναφορά σε ‘τμήματα των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με τις επωνυμίες «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη Περιοχή – Αξιούπολη» με κωδικό GR1220002 (ΕΖΔ / SAC), «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» με κωδικό GR1220010 (ΖΕΠ / SPA) και «Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη Περιοχή» με κωδικό GR1250004 (ΕΖΔ / SAC) που δεν εμπίπτουν στα όρια του Εθνικού Πάρκου’ είναι τουλάχιστον απαράδεκτο καθώς
  α) ουδένας λόγος γίνεται για τις περιοχές εκείνες για τις οποίες έγινε ΕΠΜ το 2002 και αφαιρέθηκαν από την ΚΥΑ 2009 και τώρα από το σχέδιο ΠΔ τις οποίες και ζητούμε να προστεθούν με βάση τη κείμενη νομοθεσία και
  β) η έκταση που όντως προστέθηκε (και αφορά τον άνω ρου του Αξιού) γίνεται να προστεθεί και χωρίς τη διαδικασία ΕΠΜ με βάση το ν. της βιοποικιλότητας.

  Άλλωστε, σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Δικαστηρίων οι περιοχές εντός ΚΥΑ (βλ. ΚΥΑ 1998) που έχουν λήξει εξακολουθούν να ισχύουν ως προς το χαρακτηρισμό τους ως προστατευόμενες περιοχές. Συγκεκριμένα, από πλευράς ενωσιακού δικαίου για τα «αποκλειόμενα τμήματα» που είναι ΕΖΔ, παραβιάζεται το άρθρο 6(1) της Οδηγίας 92/43 , καθώς δεν έχουν καθοριστεί «τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους….». Επίσης, για τα «αποκλειόμενα τμήματα» που είναι ΖΕΠ, ισχύει το άρθρο 4 παρ. 4 α’ της Οδηγίας 2009/147, καθώς εξακολουθούν να μην έχουν ληφθεί «κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγουν, στις ζώνες προστασίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τη ρύπανση ή την υποβάθμιση των οικοτόπων, καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά διαταράξεις, όταν αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους του παρόντος άρθρου….». Και από πλευράς εθνικού δικαίου η εξαίρεση των «αποκλειομένων τμημάτων» είναι αναιτιολόγητη. Υπάρχει παραβίαση των άρθ. 19 (4.1)(β) και 19 (4.2)(β) ν. 1650/1986. Πρώτον, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τα «αποκλειόμενα τμήματα» (άρθρο 7) δεν συνάδουν με τον στόχο προστασίας τους. Δεύτερον, από το γεγονός ότι έχει εκπονηθεί η ΕΠΜ 2002 και για τα τμήματα αυτά, προκύπτει ότι η διοίκηση επέλεξε και για τα «αποκλειόμενα τμήματα» το καθεστώς του Εθνικού Πάρκου (πρβλ. και 21 παρ. 1 α), όπου καθορίζεται ποια καθεστώτα απαιτούν ΕΠΜ – αν δεν είναι περιοχές προστασίας φύσης ή απόλυτης προστασίας φύσης, θα είναι εθνικά πάρκα). Τέλος, υπάρχει παραβίαση του άρθ. 21 παρ. 5 (β) ν. 1650/1986, του οποίου η προθεσμία θα πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτική («εφόσον πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 19, τα προεδρικά διατάγματα της περιπτώσεως α`της παραγράφου 1 εκδίδονται, σε εφαρμογή των μελετών αυτών εντός δύο ετών»).

  Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις:
  Αρκτούρος,
  ΑΡΧΕΛΩΝ,
  Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS,
  Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης,
  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,
  Εταιρία Προστασίας Πρεσπών,
  Καλλιστώ,
  MEDASSET και
  WWF Ελλάς

  ΠΗΓΕΣ:
  [1] ΥΠΕΧΩΔΕ, 1992. Μελέτη καθορισμού ορίων και μελέτη διαχείρισης του Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα και Αλυκών Κίτρους. ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, τεύχη Α και Β.
  [2] Αριθ. 14874/3291/98 (ΦΕΚ687Β) Μέτρα για την προστασία των υγροτόπων της Αλυκής Kίτρους, του κάτω ρου και του Δέλτα των ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού, της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους με τη συνημμένη οριοθέτηση ζωνών
  [3] Αριθμ. 56666/1085/7.3.2002 Απόφαση Γεν. Δ/ντη Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ Έγκρισης της «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους» με τους χάρτες που τη συνοδεύουν
  [4] Αριθμ. 12966/09 (ΦΕΚ220ΑΑΠ/14-5-2009) Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξι¬ού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.

 • 8 Αυγούστου 2018, 12:19 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΠΑΤΕΤΑΣ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

 • 8 Αυγούστου 2018, 12:35 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

 • 8 Αυγούστου 2018, 12:54 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΒΒΑΣ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:34 | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Πλήρης κατάργηση της ελάχιστης απαιτούμενης παροχής υδατικών πόρων (αρθρ. 6), καθώς είναι εμφανής ο κίνδυνος του να μείνουν χωρίς άρδευση (απότιστα) 400.000 στρ. καλλιεργειών.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:07 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Αντί με το παρόν σχέδιο να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, για σειρά λόγων και πρωτίστως με την οριοθέτηση, οδηγεί με τους τιθέμενους υπέρμετρους περιορισμούς αντιστοίχως σε υπέρμετρη επιβάρυνση θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας, όπως η ιδιοκτησία, η οικονομική ελευθερία (άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) κι εν τέλει σε προσβολή της ίδιας της προσωπικότητάς μας. Επαναδιαπραγμάτευση από μηδενική βάση του περιεχομένου του υπό διαβούλευση Π.Δ. με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Το παρόν Π.Δ. αποτελεί φρένο στην οποιαδήποτε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, ο δε Φορέας ως διαχειριστής της όλης κατάστασης, με τις ανέλεγκτες γνώμες του φέρεται ως ο «εκτελεστής» της οποιαδήποτε ανάπτυξης ευαγγελίζεται το Π.Δ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

 • 8 Αυγούστου 2018, 10:13 | Α΄ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Πλήρης κατάργηση της ελάχιστης απαιτούμενης παροχής υδατικών πόρων (αρθρ. 6), καθώς είναι εμφανής ο κίνδυνος του να μείνουν χωρίς άρδευση (απότιστα) 400.000 στρ. καλλιεργειών.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ

 • 8 Αυγούστου 2018, 10:06 | ΤΟΕΒ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Πλήρης κατάργηση της ελάχιστης απαιτούμενης παροχής υδατικών πόρων (αρθρ. 6), καθώς είναι εμφανής ο κίνδυνος του να μείνουν χωρίς άρδευση (απότιστα) 400.000 στρ. καλλιεργειών.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

  Ο ΠΡΟΕΔΟΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΔΑΡΛΗΣ

 • 8 Αυγούστου 2018, 10:01 | ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Πλήρης κατάργηση της ελάχιστης απαιτούμενης παροχής υδατικών πόρων (αρθρ. 6), καθώς είναι εμφανής ο κίνδυνος του να μείνουν χωρίς άρδευση (απότιστα) 400.000 στρ. καλλιεργειών.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
  ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  ΚΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • 8 Αυγούστου 2018, 10:24 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ-ΒΑΜΒΑΚΟΣ-ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΜΙΝΩΝ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Πλήρης κατάργηση της ελάχιστης απαιτούμενης παροχής υδατικών πόρων (αρθρ. 6), καθώς είναι εμφανής ο κίνδυνος του να μείνουν χωρίς άρδευση (απότιστα) 400.000 στρ. καλλιεργειών.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΠΡΙΜΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 • Σύμφωνα με το ν. 3937/2011 για τη βιοποικιλότητα, ισχύει:

  «Άρθρο 6. Το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
  1. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εφαρμογή ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (Ε.Π.Μ.), γίνεται ο χαρακτηρισμός των προστατευόμενων περιοχών 1, 2 και 3.1 του άρθρου 19, καθώς και η οριοθέτηση και ο καθορισμός χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές. Η ανάθεση της σύνταξης Ε.Π.Μ. και η τελική έγκρισή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

  Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή μεταξύ άλλων στην έκδοση προεδρικού διατάγματος για την ίδρυση ενός εθνικού πάρκου.
  Στη διαβούλευση του συγκεκριμένου Π.Δ. όμως, δε γίνεται καμία αναφορά σε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.

  Τίθεται επομένως εν αμφιβόλω η εγκυρότητα κάθε διαδικασίας και ενέργειας που σχετίζεται με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της διαβούλευσης, στο βαθμό που δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από το νόμο και συγκεκριμένα στο βαθμό που δε συνοδεύονται από πρόσφατα εγκεκριμένη Ε.Π.Μ.

 • 7 Αυγούστου 2018, 12:45 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ.

  ΚΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.

 • 7 Αυγούστου 2018, 11:22 | Σωματείο κτηνοτρόφων θηλαζουσών αγελάδων ιθαγενούς φυλής του Δέλτα του Ποταμού Αξιού Χαλάστρας-Κυμίνων-Μαλγάρων

  Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

  Με εκτίμηση ,
  ο Πρόεδρος του Σωματείου
  Λιάρας Αθανάσιος

 • Το νέο σχέδιο Π. Δ/τος που έχει αναρτηθεί για διαβούλευση είναι, σε σχέση με την ΚΥΑ αριθ. 12966/14-5-2009 αλλά και το σχέδιο Προεδρικού Δ/τος που είχε κοινοποιηθεί το 2014, εντελώς διαφοροποιημένο όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
  Στο νέο σχέδιο Π.Δ/τος υπάρχουν αντικρουόμενες διατάξεις στα διάφορα άρθρα του, και σημεία ασαφή που αφήνουν περιθώρια υποκειμενικών κρίσεων (π.χ. επιτρέπεται η άσκηση ήπιων δραστηριοτήτων ……, χωρίς να δίνεται ο αντικειμενικός ορισμός των ήπιων δραστηριοτήτων).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν σαφώς δυσμενέστερο χαρακτήρα για όλες τις ζώνες προστασίας αλλά κυρίως για τις ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων (ΑΔ).
  Οι διαφοροποιήσεις αυτές εάν εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν πολλά οικονομικά και υπαρξιακά προβλήματα στις δραστηριότητες της περιοχής, αλλά και μία κατάσταση ασφυξίας στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.
  Παράλληλα δεν διαφαίνεται μέσα από τα άρθρα του Π.Δ. ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις επί το αυστηρότερον, θα δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη επίτευξη των στόχων του ΠΔ, που είναι η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και ιδίως της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  Επίσης πιστεύουμε ότι, με τις αναγκαστικές απομακρύνσεις των υφιστάμενων κτηνοτροφικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων της περιοχής, δεν εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός (άρθρο 1 του ΠΔ) του Π. Δ/τος, που είναι η αειφορική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί επί τόσα χρόνια στην περιοχή.
  Ο δυσμενέστερος χαρακτήρας των τροποποιήσεων αυτών στις χρήσεις γης της περιοχής, συνοψίζεται, όχι αποκλειστικά, στις παρακάτω διαπιστώσεις :
  Απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής.
  Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .
  Δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν δραστηριότητες που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης, εφόσον οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους .

  Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρουμε τα εξής :
  α) Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  1. Οι διατάξεις που αφορούν στην απομάκρυνση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με συγκεκριμένο αυστηρό χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσαν τουλάχιστον να αντικατασταθούν από την δυνατότητα να χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή άδεια διατήρησης που προβλέπεται στην ΚΥΑ 940/2017( ΦΕΚ 2741Β).
  2. Παρόμοια διάταξη θα μπορούσε να προβλεφθεί και για τις εγκαταστάσεις εντατικής μορφής.
  β) Βιομηχανικές δραστηριότητες
  1. Οι απαγορευτικές διατάξεις για την βιομηχανία στις ζώνες ΑΔ και τα χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, θα πρέπει να αντικαστασταθούν τουλάχιστον από την δυνατότητα παραμονής των νομίμως υφισταμένων ή υπό εγκατάσταση δραστηριοτήτων
  2. Θα πρέπει να επιτραπούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.
  γ) Αμμοληψίες
  Να επιτρέπεται η αμμοληψία για λόγους παροχετευτικότητας και αποστράγγισης εδαφών και στην περιοχή κάτω της Εθνικής οδού, ως έργο που συμβάλλει στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες.
  δ) Διάφορα
  1. Να επιτρέπονται νέες γεωτρήσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης και το διαχειριστικό σχέδιο της λεκάνης απορροής. Δεν είναι ανάγκη να γίνει νέα ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την περιοχή.
  2. Δεν έχει νόημα να απαγορεύεται η υποδοχή βιομηχανικών βοθρολυμάτων από την ΕΕΛ Θεσ/νίκης, αφού η ΕΕΛ έχει ήδη ειδική μονάδα προεπεξεργασίας βιομηχανικών βοθρολυμάτων και στην ΑΕΠΟ προβλέπεται κάτι τέτοιο.
  Επειδή διαφωνούμε κάθετα με τη νέα οριοθέτηση του Εθνικού Πάρκου και ιδίως με την ένταξη της πρώην Γ’ περιφερειακής ζώνης (Ζώνες ΑΔ1 – ΑΔ6 του υπο διαβούλευση Π.Δ.) εντός του Εθνικού Πάρκου ενώ αποτελούσε περιφερειακή Ζώνη (buffer Zone), καθώς και με την οριοθέτηση της πλημμυρικής ζώνης κοίτης του ποταμού Αξιού με βάση τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά αναχώματα γιατί η νέα οριοθέτηση οδηγεί με τους περιορισμούς που τίθενται σε υπέρμετρη επιβάρυνση των θεμελιωδών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όπως των ιδιοκτησιών μας, της επαγγελματικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) και εντέλει της ίδιας της προσωπικότητας μας.
  Ζητούμε επιπλέον δυνατότητα ισχύος και ανάπτυξης ενδεικτικά και μόνο των κάτωθι χρήσεων:
  • Κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, σε γήπεδα με αρτιότητα μεγαλύτερη από εξι (6) στρέμματα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,5 μ. κεραμοσκεπή.
  • Την χρήση των υφιστάμενων γεωργικών αποθηκών – υποδομών και την ανέγερση νέων ισογείων μέγιστου εμβαδού αναλόγως των αναγκών των παραγωγών άλλως τουλάχιστον των 120 τ.μ. και ύψους 4.5 μέτρων.
  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων καθετοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, εξυπηρέτησης μεμονομένου καλλιεργητή ή ομάδας καλλιεργητών μετά από αιτιολογημένη γνώμη των καθ’ υλη αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου
  • Εγκαταστάσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών μόνο αλιευτικών, εως και 3ης υποκατηγορίας ομάδας 9
  • Κύριες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 3, ομάδας 6 (υπ. αριθμ. 15393/2332/2002 ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002 Κ.Υ.Α. ως ισχύει) μέγιστης δυναμικότητας 30 κλινών, σε γήπεδα με ελάχιστο όριο αρτιότητας τα οχτώ (8) στρέμματα.
  • Την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης της υπ. αριθμ. Κ.Υ.Α. 13727/721/2003 του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε θεσμοθετημένες περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Δευτερογενους και Τριτογενούς Τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ ή Π.Ο.Α.Δ.Δ.Τ.Τ.)
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις υποκατηγορίας 4, δεύτερης κατηγορίας, ομάδας 6(α/α11γ)
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εκτός αιολικής, (π.χ γεωθερμική, ηλιακή κτλ)σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι, η δραστηριότητα και οι απαιτούμενες υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, να βρίσκονται σε γεωργική γη και σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
  Την διατήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων εντός της πλημμυρικής ζώνης ποταμού ΑΞΙΟΥ.
  Να επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων κτηνοτροφικών μονάδων ανεξαρτήτως δυναμικότητας και σε οποιαδήποτε μορφή (σταβλική, εκτατική, πρόχειρη, μόνιμη κτλ) εντός των Ζωνών ΑΔ1 – ΑΔ6.
  Να συνεχίσουν να ισχύουν οι παρεκκλίσεις της αρτιότητας των γηπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την πρωην Γ’ Περιφερειακή Ζώνη.
  Να απαλειφθεί εξ’ ολοκλήρου το εδάφιο ζ της παρ. 15 του αρθρ. 7 σύμφωνα με το οποίο “απαγορεύεται η παρόδια δόμηση”.
  Να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ήδη νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης να συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδίου Π.Δ/τος και την ανασύνταξη του στην βάση του προϊσχύσαντος νομικού καθεστώτος τουλάχιστον, αλλά και των προτάσεων όλων των φορέων της περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί:
  1. η δημιουργία μίας ημιερημωμένης από ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχής
  2. η δημιουργία δυσαρμονίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των οικοτόπων της περιοχής και,
  3. ο μαρασμός της οικονομίας της περιοχής

 • 1. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης τοποθετείται επί των άρθρων, με σχόλιο της σε κάθε άρθρο ξεχωριστά. Ως γενική τοποθέτηση, με βάση την εμπειρία και τη συνεχή διάθεση της Πολιτείας για αιφνιδιασμούς με αναίτιες απαγορεύσεις, όχι ασφαλώς μόνο της θήρας αλλά πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων, δηλώνουμε ότι η προστασία δεν επιτυγχάνεται με περιορισμούς αλλά κυρίως με τη συναίνεση, τη συνεργασία και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.
  Επί του συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος, θεωρούμε πως η οικολογική αξία του υπό ίδρυση Εθνικού Πάρκου, είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων που ζούνε, εργάζονται ή δραστηριοποιούνται σε αυτό, με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σκοπός επομένως θα έπρεπε να είναι η διαχείριση με τον ανθρώπινο παράγοντα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, και όχι η απομόνωση του Εθνικού Πάρκου από τον άνθρωπο, όπως επιχειρείται σε ορισμένες διατάξεις του υπό διαβούλευση Π.Δ.

  2. Ο χάρτης του παραρτήματος του Π.Δ. χρησιμοποιεί υπόβαθρο χωρίς βασικές πληροφορίες όπως το κύριο, το επαρχιακό και το δευτερεύον οδικό δίκτυο, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον ακριβή εντοπισμό των ορίων του υπό ίδρυση εθνικού πάρκου Αξιού και κατ’ επέκταση τη διατύπωση ορθών, αντικειμενικών και σαφών σχολίων, που θα πρέπει να είναι ο σκοπός κάθε αντίστοιχης δημόσιας διαβούλευσης. Εκτός αυτού εντοπίσαμε πιθανά λάθη. Στη ζώνη ΠΦΒ1 για παράδειγμα, η αποτύπωση των ορίων είναι προφανώς λανθασμένη, με δεδομένο το ότι τέμνει αγρούς στη μέση μοιράζοντάς τους σε δύο διαφορετικές ζώνες προστασίας.
  Τα ίδια ισχύουν και στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους όπου δε διακρίνεται το κύριο και δευτερεύον οδικό δίκτυο και τα αρδευτικά κανάλια που οριοθετούν την προστατευόμενη περιοχή.
  Προτείνουμε επομένως να αποτυπωθούν τα όρια του υπό ίδρυση Εθνικού Πάρκου με σαφήνεια και να δοθεί η απαιτούμενη παράταση στη δημόσια διαβούλευση εφόσον γίνει αυτό.

  3. Η διάκριση της «ορνιθοπανίδας» από την υπόλοιπη πανίδα στην περιγραφή του σκοπού του Π.Δ. Αξιού και η απόδοση προτεραιότητας στα πτηνά, συνιστά διαχρονικό περιβαλλοντικό ρατσισμό, ο οποίος μάλιστα έχει επικυρωθεί ακόμη και σε επίπεδο Ε.Ε., όπου υπάρχουν δύο οδηγίες, μία για τα πτηνά και μία για τους οικοτόπους Έχει θεσμοθετηθεί δηλαδή η αυθαίρετη διάκριση των πτηνών από τις άλλες ζωικές ομάδες, γεγονός που απαιτεί άμεση αναθεώρηση με δεδομένο το ότι, αντίκεται στις αρχές της επιστήμης και την έννοια της προστασίας της βιοποικιλότητας.
  Μεταφέρουμε ενδεικτικά το απόσπασμα από την εισαγωγή του κεφαλαίου «Ασπόνδυλα» όπως γράφεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας που φανερώνει τα τεράστια κενά που υπάρχουν στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα στα ασπόνδυλα, ως τεκμηρίωση της παραπάνω διαπίστωσης:

  «Τα ασπόνδυλα αποτελούν τη μεγαλύτερη ζωική ομάδα, με πάνω από 1.000.000 είδη παγκοσμίως. Ο αριθμός των ειδών ασπόνδυλων που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι περίπου 27.000, από τα οποία περίπου 4.000 είναι ενδημικά της Ελλάδας, δηλαδή υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο. Υπολογίζεται όμως ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 15.000 είδη ακόμη που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Οι ελλείψεις αυτές οφείλονται κυρίως στο ότι η πανίδα της Ελλάδας έχει μελετηθεί σποραδικά από ξένους κυρίως επιστήμονες και η βιβλιογραφία βρίσκεται διασπαρμένη σε πολλά μέρη και ορισμένες φορές σε δυσεύρετα περιοδικά.
  Ο αριθμός των ασπονδύλων της Ελλάδας είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με την έκτασή της. Σε μερικές ομάδες, όπως τα σαλιγκάρια και τα Ορθόπτερα (ακρίδες, τριζόνια, θαμνόγρυλλοι κ.ά.), ο αριθμός ειδών ανά τ. χλμ είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στη γεωγραφική θέση της Ελλάδας, ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, στο γεγονός ότι οι παγετώνες δεν έφτασαν μέχρι την Ελλάδα αλλά δημιούργησαν περιοχές-καταφύγια για πολλά είδη στα ορεινά, στην ύπαρξη πολλών νησιών και τις συνεχείς αλλαγές της στάθμης της θάλασσας και στην καρστική φύση των πετρωμάτων, που έδωσε στην Ελλάδα τον μεγαλύτερο αριθμό σπηλιών στην Ευρώπη μετά την πρώην Γιουγκοσλαβία.
  Είναι επίσης άγνωστο πόσα και ποια είδη ασπονδύλων απειλούνται με εξαφάνιση.
  Από στοιχεία που προέρχονται από άλλες χώρες, είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον το 10%, δηλαδή περίπου 2.000-3.000 είδη, κινδυνεύει να εξαφανιστεί τα επόμενα χρόνια αν δεν ληφθούν μέτρα για τη διατήρησή τους.»

  Γίνεται προφανές από τα παραπάνω πως ενώ εκτιμάται πως υπάρχουν 15.000 είδη ασπόνδυλων που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη στην Ελλάδα και ενώ επίσης εκτιμάται πως 2.000-3.000 είδη Ελληνικών ασπόνδυλων κινδυνεύουν να εξαφανιστούν τα επόμενα χρόνια αν δε ληφθούν μέτρα για τη διατήρησή τους, το ΥΠΕΝ, επιμένει να θεωρεί λανθασμένα ως προτεραιότητα τα πτηνά.
  Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις χερσαίες εκτάσεις της χώρας όπου σε θεωρητικό μόνο επίπεδο επιδεικνύεται ιδιαίτερη σπουδή για τις προστατευόμενες περιοχές, ενώ διαπιστώνεται αδιαφορία για της υπόλοιπες περιοχές της χώρας, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της περιβαλλοντική αξία.
  Η ανεξέλεγκτη συνεχής και προκλητικά ατιμώρητη ρύπανση νερού, εδάφους και ατμόσφαιρας, τόσο εντός όσο και εκτός προστατευόμενων περιοχών, μαζί με τα πρόστιμα για τη μη διαχείριση των αποβλήτων, αποδεικνύει αποτυχία στη θεσμική διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
  Εκτιμούμε πως τα δύο παραπάνω παραδείγματα αποτυπώνουν την επί της αρχής λανθασμένη προσέγγιση που γίνεται θεσμικά σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, γεγονός το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει άμεσα.

  4. Δεν ορίζονται με σαφήνεια οι φορείς οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας συγκεκριμένες ενέργειες που προβλέπονται στις διατάξεις του υπό διαβούλευση Π.Δ., ούτε η προσδιορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης τους, όπου αυτή είναι απαραίτητη.
  Επίσης, ενώ εκκρεμούν τα διαχειριστικά σχέδια όλων των περιοχών natura 2000, χωρίς κανέναν προφανή λόγο, το ΥΠΕΝ προχώρησε στη διαβούλευση του Π.Δ. Αξιού το οποίο αναφέρεται σε αυτά για όταν και εφόσον κατατεθούν, παραπέμποντας έτσι για άλλη μία φορά την προστασία ενός ιδιαίτερα σημαντικού οικοσυστήματος αόριστα στο μέλλον.
  Τα παραπάνω, έρχονται ως συνέχεια του νόμου 4519/2018 για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ο οποίος αφήνει όλα τα φλέγοντα ζητήματα (χρηματοδότηση, αρμοδιότητες, επιχειρησιακή δυνατότητα, ενίσχυση σε προσωπικό ποιοτικά και ποσοτικά, διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού και πολλά άλλα), ανοιχτά αντί να τα λύσει όπως θα περίμενε κανείς.
  Διατηρείται με αυτόν τον τρόπο η πλήρης έλλειψη σαφούς και ισχυρού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και την προστασία των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, με αποτέλεσμα να θεωρείται βέβαιη η διατήρηση της ιδιαίτερα υποβαθμισμένης κατάστασης τους και στο μέλλον.
  Η χώρα πηγαίνει δηλαδή βήματα πίσω και όχι μπροστά με τις συγκεκριμένες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, γεγονός ιδιαίτερα απογοητευτικό.

 • 2 Αυγούστου 2018, 21:28 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ενώ πρόκειται για σχέδιο Εθνικού Πάρκου και περιλαμβάνει πλήθος απαγορεύσεων, περιορισμών, ελέγχων σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα και το Πάρκο υποτίθεται ότι γίνεται με σκοπό «να διασφαλιστεί η αειφορική διαχείριση σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες». Δραστηριότητες και ιδιοκτησίες που προϋπήρξαν και των Ραμσάρ, ΝΑΤURA, Εθνικού Πάρκου.
  Στο σχέδιο δεν υπάρχει ούτε μια πρόταση για το πώς θα εξασφαλιστεί η διαχείριση της ιδίας της χλωρίδας και πανίδας του πάρκου.
  Το πόσο είναι σε αρμονία με τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, το σχέδιο Π.Δ., αποτυπώνεται σε όλο του το μεγαλείο στο άρθρο 11 (μεταβατικές διατάξεις), στο οποίο περιγράφεται ο ξεριζωμός όλων των δραστηριοτήτων, που υπάρχουν στην περιφερειακή ζώνη Γ, κατά την ακυρωθείσα ΚΥΑ 12966/2009 και όχι στα όρια του Εθνικού Πάρκου όπως πολλοί θέλουν να βαυκαλίζονται, για έχει ησυχία η αβοκέτα – αλήθεια τι είναι αβοκέτα?
  Μια είναι η λελογισμένη πρόταση για το σχέδιο Π.Δ.. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ και υποβολή νέου, σε συνεργασία με τους κατοίκους των περιοχών που θα «υποστούν» την προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

 • 2 Αυγούστου 2018, 16:48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Ενώ πρόκειται για σχέδιο Εθνικού Πάρκου και περιλαμβάνει πλήθος απαγορεύσεων, περιορισμών, ελέγχων σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα και το Πάρκο υποτίθεται ότι γίνεται με σκοπό «να διασφαλιστεί η αειφορική διαχείριση σε αρμονία με τις ανθρώπινες δραστηριότητες». Δραστηριότητες και ιδιοκτησίες που προϋπήρξαν και των Ραμσάρ, ΝΑΤURA, Εθνικού Πάρκου.
  Στο σχέδιο δεν υπάρχει ούτε μια πρόταση για το πώς θα εξασφαλιστεί η διαχείριση της ιδίας της χλωρίδας και πανίδας του πάρκου.
  Θα υπάρχει παρακολούθηση και ποιων ειδών που πάρκου;
  Μόνο των πτηνών;
  Μόνο του ότι η Ε.Ε. μπορεί να προσφέρει αντλούμενο χρήμα για «πρόγραμμα»;
  Θα είναι κι άλλων;
  Ποιων και με ποιον τρόπο;
  Θα αφεθούν ν’ αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα ή θα υπάρξει κι από ποιον μια εκτίμηση για το πόσα μέλη ενός είδους αντέχει το πάρκο και πώς θα υπάρξει διαχείριση του πληθυσμού.
  Στην προσπάθεια να προβλεφθούν περιορισμοί στην ανθρώπινη δραστηριότητα, οι συντάκτες ανέδειξαν πόσο «γραφειοδιαβιούντες» ή άνευ επαφής με το χώρο που πάνε να ρυθμίσουν είναι και πάλι.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα: «επιτρέπεται η διενέργεια υπαίθριων εκδηλώσεων, που συνδέονται με τις παραδόσεις της περιοχής, υπό την προϋπόθεση μη χρήσης μόνιμων υποδομών» (άρθρο 3 παρ. ΙΙΙ.2.γ ΠΦΒ4). Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ν’ απαγορευτεί ο αγιασμός των υδάτων στη Χαλάστρα; Ή μήπως η γιορτή μυδιού στα Κύμινα ως οχλούσες δραστηριότητες εντός προστατευόμενης περιοχής;
  Ή επιτρέπεται λέει (άρθρο 7 παρ. 15α) η συντήρηση κι επισκευή κτισμάτων αξιόλογων για ιστορικούς, πολιτιστικούς ή αρχιτεκτονικούς λόγους κι η συνέχιση χρήσης, δηλαδή υπήρχε περίπτωση ν’ απαγορευτεί η χρήση ή η συντήρηση του Αϊ Δημήτρη του Βάλτου;
  Στη δε προσπάθεια ν’ απλωθούν όσο περισσότερο γίνεται οι απαγορεύσεις, υπάρχουν πλεονασμοί προβληματικοί, ενδεικτικά: στις ζώνες ΑΔ επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία αλλαντοποιείων και τυροκομείων δίπλα από τις κτηνοτροφικές μονάδες για να επεξεργάζονται οι ίδιοι οι παραγωγοί τα προϊόντα τους (αρ.3ΙΙΙ παρ.ΙΙΙ.2.ε), αλλά δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τις μονάδες επεξεργασίας, άρα δεν μπορούν να τις πουλήσουν αν οι ίδιοι δεν μπορούν να τις διατηρήσουν. Δεν είναι αυτό περιορισμός στην ιδιοκτησία, απ’ αυτούς που απαγορεύει το Σύνταγμα;
  ΄Ετερο και οξύμωρο σχεδιασμών, απαγορεύεται η κίνηση μηχανοκίνητων μέσων στα ποτάμια, εκτός αν πρόκειται γι αντιμετώπιση ατυχημάτων, παράνομων πράξεων, άμυνας κι ασφάλειας. Ενώ κάθε δραστηριότητα που δεν αναφέρεται- όπως η ναυσιπλοΐα- απαγορεύεται (αρ.7παρ.14). Τα πλοία της «εξόδου του Δούναβη στον Αξιό», που εξαγγέλλονταν μάλιστα από τον Πρωθυπουργό, θα είναι ιστιοφόρα ή θα πετάνε;
  Το πόσο είναι σε αρμονία με τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες, το σχέδιο Π.Δ., αποτυπώνεται σε όλο του το μεγαλείο στο άρθρο 11 (μεταβατικές διατάξεις), στο οποίο περιγράφεται ο ξεριζωμός όλων των δραστηριοτήτων, που υπάρχουν στην περιφερειακή ζώνη Γ, κατά την ακυρωθείσα ΚΥΑ 12966/2009 και όχι στα όρια του Εθνικού Πάρκου όπως πολλοί θέλουν να βαυκαλίζονται, για έχει ησυχία η αβοκέτα – αλήθεια τι είναι αβοκέτα?
  Μια είναι η λελογισμένη πρόταση για το σχέδιο Π.Δ.. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ και υποβολή νέου, σε συνεργασία με τους κατοίκους των περιοχών που θα «υποστούν» την προστασία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

 • 1 Αυγούστου 2018, 21:58 | Alex

  Επιτέλους! Μένοντας κοντά στην περιοχή και επισκέπτοντάς την σχεδόν εβδομαδιαία, βλέπουμε το πόσο κινδυνεύει με μη επιστρέψιμες συνέπειες.

  Η περιοχή θα πρέπει να ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο το συντομότερο.

 • 13 Ιουλίου 2018, 03:20 | Δερματά Αναστασία

  Ως κάτοικος και της περιοχής και γνώστης της πλούσιας πανίδας της, θεωρώ δίκαιη και άκρως απαραίτητη την ανακύρηξή της σε Εθνικό Πάρκο. Η ορνιθοπανίδα συνίσταται σε πληθώρα ειδών, πολλά εκ των οποίων σπάνια τα οποία θα επωφεληθούν ιδιαίτερα με την επιπλέον προστασία που θα τους παρέχει η εν λόγω ανακύρηξη.
  Η περιοχή κινδύνεψε και κινδυνεύει λόγω μη αυστηρής προστασίας της, με άσχημες κατά καιρούς συνέπειες στο πλούσιο οικοσύστημά της. Αδίκως καθυστέρησε αυτή η κίνηση.