Άρθρο 28: Πλωτές εξέδρες

Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του ν.2971/2001 (Α’ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α. Επιτρέπεται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος να τοποθετηθούν στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες για εποχική χρήση, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη πολιτιστικών, εμπορικών, συγκοινωνιακών, λιμενικών, αθλητικών και εν γένει σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και σύμφωνη γνώμη του φορέα διοίκησης και διαχείρισης λιμένα ή, ελλείψει αυτού, σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

β. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

γ. Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.

δ. Η εξασφάλιση, με προσωρινή κατασκευή, απλής πρόσβασης στην εξέδρα από τη συνεχόμενη με αυτή ζώνη ξηράς καθώς και η απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας των εξεδρών, δεν θεωρούνται επέμβαση στον αιγιαλό κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου.

ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας, ο τρόπος καθορισμού του, ο φορέας και η διαδικασία είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλη σχετική με αυτό αναγκαία λεπτομέρεια.

στ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και ιδίως αυτές που αφορούν σε όρους και σε τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούμενες εξέδρες καθώς και στην συντήρηση και την απομάκρυνσή τους.»

 • Το Άρθρο 28 πρέπει να ξεκινά ως εξής:

  «Υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παρ.7 του άρθρου 30 του ν.2160/93, όπως εισήχθη με το άρθρο 158 παρ.3 του ν.4070/2012 και τροποποιήθηκε με το Αρθρο 11 του Κεφ.Β’ του Ν.4179/2013, . . .»

  Διαφορετικά καταργείται η απαγόρευση ελλιμενισμού σε απόσταση 5 νμ από χωροθετημένους και αδειοδοτημένους τουριστικούς λιμένες. Δηλ. θα μπορεί ο οποιοσδήποτε με τη συγκατάθεση του Δήμου ή Λιμενικού Ταμείου να εγκαθιστά πλωτές εξέδρες πλησίον τουριστικών λιμένων και να εξυπηρετεί σκάφη χωρίς άλλες παροχές έναντι χαμηλού ανταλλάγματος σε βάρος του τουριστικού λιμένα.

  ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • 21 Νοεμβρίου 2013, 19:32 | Julian Aris

  ΑΡΘΡΟ 28
  Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ!!!!
  ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ (ΤΗ ΣΥΝΤΡΙΠΙΤΚΗ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΛΑΔΗ)
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΜΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ, ΔΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ…

  ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΕΚΑ, ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

  ΠΟΙΑ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ? ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ?
  ΜΗΠΩΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ?
  ΜΗΠΩΣ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΞΕΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΕ ΠΙΟ LIGHT ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ?
  ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΜΕ ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ?