Άρθρο 7: Ναυλοσύμφωνο

1. α. Τα επαγγελματικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένα, υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφα των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων και με καταστάσεις επιβαινόντων. Αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του ν.2648/1998 (Α’ 238) όπως ισχύει, καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα ακριβή αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων και τα διαστήματα και ο χρόνος υποβολής.

2. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθορίζεται υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι βασικοί όροι αυτού καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται ελευθέρως να προσθέτουν οποιοδήποτε άλλο όρο ή συμφωνία, που δεν αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου στις αρμόδιες Αρχές με ηλεκτρονικό τρόπο.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 12:07 | Νίκος Κ. Παγώνης

  Να συμπληρωθεί ώστε με Υπουργική Απόφαση να καθορίζει το ποσοστό του ΦΠΑ επί του ημερησίου ναύλου, όπως και του ΦΠΑ για τις ημέρες παραμονής ναυλωμένου σκάφους με σημαία εκτός ΕΕ και ΕΟΧ στα Ελληνικά ύδατα. Με αυτόν τον τρόπο, τα επαγγελματικά σκάφη γειτονικών μας χωρών που τώρα «αλωνίζουν» ελεύθερα θα καταβάλλουν τουλάχιστον ΦΠΑ.

  Σημείωσεις: Στην Ιταλία, εφαρμόζεται ΦΠΑ 21% για ταξίδι που ξεκινάει από λιμάνι εκτός ΕΕ, και τερματίζει σε Ιταλικό λιμάνι, και για τις ημέρες που ταξιδεύει εντός των χωρικών υδάτων της χώρας αυτής.

 • 22 Νοεμβρίου 2013, 00:12 | ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ

  Στο άρθρο 9 παρ 4 αναφέρεται ότι » … το ναυλοσύμφωνο (ΣΣ μόνο αυτό) υποβάλλεται για θεώρηση στη Λιμενική Αρχή …».
  Στο άρθρο 7 παρ 1α αναφέρεται ότι αφενός μεν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης πρέπει στο σκάφος να βρίσκεται τόσο το ναυλοσύμφωνο όσο και η κατάσταση επιβατών.
  Η κατάσταση επιβατών χρήζει θεώρησης από το λιμεναρχείο ? Από το γράμμα του νομοσχεδίου και από τον σκοπό του (μείωση της γραφειοκρατείας) προκύπτει ότι δεν χρήζει. Αν αυτό είναι σωστό, πρέπει να αναφερθεί ρητά προς αποφυγή καταστρατηγήσεων.

 • 21 Νοεμβρίου 2013, 10:34 | ΣΙΤΕΣΑΠ

  παρ.1β
  α)ηδη τα ναυλοσυμφωνα βασει νομου, κατατιθενται ως συμφωνητικα ανα τριμηνια στις αρμοδιες δου.
  β)οι καταστασεις επιβαινοντων θα ειναι θεωρημενες?