Άρθρο 76 – Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) περί μεταγωγής στα αγροτικά καταστήματα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.),
β) το άρθρο 64 του ν. 2776/1999 (Α΄291) περί παροχής κοινωφελούς εργασίας, και
γ) κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

  • 8 Οκτωβρίου 2022, 09:46 | Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

    Άρθρο 76

    Μεταξύ των καταργούμενων διατάξεων είναι και το άρθρο 64 του ν. 2776/1999 (Α΄291) περί παροχής κοινωφελούς εργασίας η οποία φαίνεται πλέον μετά την επ΄ αόριστον αναστολή της να αποκόπτεται από τον Σωφρονιστικό Κώδικα, γεγονός που δεν συνάδει με τον στόχο της ομαλής επανένταξης.

  • 24 Σεπτεμβρίου 2022, 20:47 | Basiliy

    Bravo