Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ευχαριστεί όλους εκείνους, οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων». Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του Νομοσχεδίου.

Ο Υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός

Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων

O Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει από την Δευτέρα, 07-08-2017, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 25/08/2017 και ώρα 14:00.

 

Ο Υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός