Άρθρο 30 – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

30.1 Η καταμέτρηση των χρημάτων και των μέσων συμμετοχής στα Παίγνια γίνεται ως ακολούθως:
α) Μετά τη λήξη της Παικτικής Ημέρας, τα κουτιά φύλαξης, συλλέγονται, με την παρουσία προϊσταμένου του καζίνο και ενός υπαλλήλου της ασφάλειας φύλαξης (Security) και μεταφέρονται κλειδωμένα στον ειδικό χώρο καταμέτρησης του καζίνο, φυλάσσονται δε σε αυτόν, έως την έναρξη της καταμέτρησης του περιεχομένου τους και παρακολουθούνται συνεχώς από το Κλειστό Ηλεκτρονικό Σύστημα Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης του Καζίνο.
β) Ο χώρος καταμέτρησης είναι εσωτερικός, χωρίς παράθυρα, εξοπλισμένος με κλιματισμό και συσκευή ιονισμού, μη προσβάσιμος από εξωτερικούς χώρους, διαθέτει δε πόρτα ασφαλείας. Η είσοδος και έξοδος στον χώρο γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας (ηλεκτρονικές κάρτες καταγραφής εισερχομένων εξερχομένων). Ο χώρος καλύπτεται πλήρως από το Κλειστό Ηλεκτρονικό Σύστημα Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης. Ο χώρος καταμέτρησης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τραπέζι από διαφανές υλικό (γυαλί, PLEXIGLASS, κ.λπ.), καθίσματα και εξοπλισμό καταμέτρησης χρημάτων.
γ) Οι υπάλληλοι της καταμέτρησης είναι υποχρεωτικά ενδεδυμένοι με ομοιόμορφη στολή, η οποία δεν φέρει τσέπες ή άλλου είδους θυλάκια και της οποίας τα μανίκια είναι κοντά ή, εφόσον είναι μακριά, φέρουν λάστιχο στο άκρο τους.
δ) Ο χώρος καταμέτρησης παρακολουθείται και καταγράφεται από το Κλειστό Ηλεκτρονικό Σύστημα Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης του Καζίνο, εικοσιτέσσερις (24) ώρες το εικοσιτετράωρο και τα οπτικοακουστικά δεδομένα, που καταγράφονται, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών καταμέτρησης, φυλάσσονται από το καζίνο για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες.
ε) Κάθε κουτί ξεκλειδώνεται και ανοίγεται από υπάλληλο του καζίνο ξεχωριστά. Ταυτόχρονα εκφωνείται ο αριθμός του τραπεζιού ή του Παιγνιομηχανήματος από το οποίο το κουτί προέρχεται. Το κουτί αδειάζεται πλήρως πάνω στο τραπέζι και στη συνέχεια επιδεικνύεται στις κάμερες που καταγράφουν την καταμέτρηση, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι είναι πλέον τελείως κενό. Ακολούθως, το κουτί κλειδώνεται και απομακρύνεται από το τραπέζι. Στη συνέχεια γίνεται η διαλογή των χρημάτων και των μέσων συμμετοχής ανά αξία και καταμετρώνται από τις αυτόματες μηχανές. Κάθε επιμέρους σύνολο αξίας, εκφωνείται και καταγράφεται από τον υπάλληλο καταμέτρησης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου καταμετρηθεί και καταγραφεί το περιεχόμενο όλων των κουτιών.