Άρθρο 12 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

12.1 Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π., στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει, τα ακόλουθα:
12.1.1 Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τη λειτουργία των Παιγνίων, στην οποία θα περιλαμβάνονται σε ποσοτική και ποιοτική μορφή:
α) Οι μορφές και τα μέσα της Εμπορικής Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε και οι αντίστοιχες δαπάνες,
β) Στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων του κοινού, των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους,
γ) Στοιχεία που αφορούν διακοπές λειτουργίας, δυσλειτουργίες ή βλάβες πληροφορικών συστημάτων, ΤΜΚΥ, εφαρμογών λογισμικού, δομών, διαδικασιών και των αντίστοιχων ενεργειών και του χρόνου αντιμετώπισής τους, και
δ) Τυχόν μελέτες, έρευνες ή αναφορές που αφορούν την αγορά των Παιγνίων, τις προτιμήσεις και συμπεριφορές του καταναλωτικού κοινού, τη διεξαγωγή Παιγνίων και τη λειτουργία τους.
12.1.2 Πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στις εγκαταστάσεις τους, καθώς επίσης και σε κάθε σύστημα που συνδέεται με τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των Παιγνίων, των εξουσιοδοτημένων από την Ε.Ε.Ε.Π. οργάνων, διασφαλίζοντας τη χορήγηση όλων των ζητούμενων στοιχείων.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:44 | Regency Entertainment

  Από τις τριμηνιαίες αναφορές που υποβάλλονται στην ΕΕΕΠ να αφαιρεθεί το κομμάτι για τις δαπάνες ως ακολούθως:
  12.1.1.α) Οι μορφές και τα μέσα της Εμπορικής Επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε (αφαίρεση του …»και οι αντίστοιχες δαπάνες»).

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:27 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 12 – AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
  _____________________________________________________________

  Το σύνολο των διατάξεων του παρόντος άρθρου για τη δημιουργία αναφορών, δημιουργούν ένα περιβάλλον γραφειοκρατικών υποχρεώσεων με εξαιρετικά μεγάλο φόρτο για τα Καζίνο. Πάντως η ΕΕΕΠ έχει τη δυνατότητα από μόνη της να δημιουργήσει Βάση Δεδομένων με σχετικά στατιστικά και να μην επιβαρύνει τις επιχειρήσεις Καζίνο με το φόρτο αυτό.
  Παρακαλούμε το παρόν άρθρο να αφαιρεθεί από τον Κανονισμό.