Άρθρο 23 – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Για να δείτε το περιεχόμενο του άρθρου 23 πατήστε εδώ

 • ΑΡΘΡΟ 23 – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

  Για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο, και για να μπορούν να υπαχθούν στις προβλέψεις της συγκεκριμένης διάταξης, θα πρέπει με πλήρη ασφάλεια, βεβαιότητα και ακρίβεια να προσδιορίζεται το συγκεκριμένο ποσό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η επιτροπή σας ενημερώνει ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση, ή εν πάσει περίπτωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τα στοιχεία – αριθμούς που δεν είναι γνωστά στις επιχειρήσεις, ώστε να προκύψει το σωστό ποσό που θα πρέπει να διατηρείται διαθέσιμο για την κάλυψη των αναγκών των παικτών και τη διασφάλιση της πληρωμής τους. Στα στοιχεία που θα χορηγεί η επιτροπή (και που μόνο αυτή διαθέτει) θα προσθέτει και η επιχείρηση στοιχεία που αυτή γνωρίζει (τζακποτ κ.λπ) ώστε να προκύπτει το απαιτούμενο από τη διάταξη ποσό.

  Σε κάθε περίπτωση το σύστημα που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα κάλυπτε πλήρως τις ανάγκες τις συγκεκριμένης διάταξης και τουλάχιστον στην επιχείρησή μας ουδέν πρόβλημα είχε δημιουργηθεί με πληρωμή κάποιου παίκτη. Γι’ αυτό το λόγο δεν βλέπουμε γιατί θα πρέπει να αλλάξει η συγκεκριμένη διάταξη.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:57 | Regency Entertainment

  Σε σχέση με το άρθρο που αφορά το χρηματικό απόθεμα ασφαλείας των καζίνο, προτείνουμε ένα εύχρηστο και λειτουργικό μοντέλο υπολογισμού το οποίο περιγράφεται ως εξής:

  Άρθρο 23
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.
  Το ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας ορίζεται ως δύο τοις εκατό (2%) του μικτού (ακαθάριστου) ετήσιου κέρδους των τυχερών παιγνίων του προηγούμενου οικονομικού έτους.
  Όταν το ετήσιο μικτό κέρδος είναι μέχρι εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, ο Φ.Ε. διατηρεί επί του ελάχιστου χρηματικού αποθέματος ασφαλείας ποσοστό ένα μίση τοις εκατό (1,5 %) στο Ταμείο του Καζίνο και ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό.
  Όταν το ετήσιο μικτο κέρδος είναι άνω των εκατό εκατομμύριων (100.000.000) ευρώ, ο Φ.Ε. διατηρεί επί του ελάχιστου χρηματικού αποθέματος ασφαλείας ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στο Ταμείο του Καζίνο και ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό.
  Για επιχείρηση η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας με τον ν.4512/2018 για το πρώτο έτος λειτουργίας της το ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας ορίζεται ως δύο τοις εκατό (2%) επί του ετήσιου προϋπολογισμού της.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:16 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 23 – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
  _____________________________________________________________
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23
  Κατά τη διάρκεια της 25ετούς λειτουργίας των ιδιωτικών Καζίνο στη χώρα μας και με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, περί της μεθόδου υπολογισμού του χρηματικού αποθέματος για τα Καζίνο, καμία περίπτωση μη πληρωμής παίκτη δεν έχει αναφερθεί. Επομένως οι προϊσχύσασες διατάξεις λειτούργησαν κανονικά. Με τον παρόντα Κανονισμό, εισάγεται μια νέα μεθοδολογία υπολογισμού του χρηματικού αποθέματος με την εισαγωγή διαφορετικών παραμέτρων για τον υπολογισμό του χρηματικού αποθέματος. Στις κατωτέρω παραγράφους παραθέτουμε σχετικά σχόλια ως εξής:

  Παράγραφος 23.4.2
  Προοδευτικές Λειτουργίες (ΠΛκ) που είναι το συνολικό ποσό των προοδευτικών λειτουργιών του Καζίνο, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την προηγούμενη παικτική ημέρα. Θεωρούμε αναγκαίο στην παράγραφο αυτή να διευκρινιστεί ότι τα «αρχικά ποσά» κάθε λειτουργίας δεν υπολογίζονται στο συνολικό ποσό των προοδευτικών λειτουργιών, καθόσον δεν δημιουργήθηκαν με προοδευτικά αυξανόμενο τρόπο, δηλαδή το αρχικό ποσό δεν είναι προοδευτικό. Θεωρούμε επίσης αναγκαίο και πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα διάφορα μικροποσά που διαμορφώνονται σε stand alone λειτουργία, επίσης δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό ποσό των προοδευτικών λειτουργιών. Τούτο ζητείται καθόσον σε ένα από τα μεγάλα Καζίνο η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 16 ώρες.

  Παράγραφος 23.4.9
  Θεωρούμε αυτονόητο και πρέπει η Ε.Ε.Ε.Π. να συμπληρώσει την παρούσα παράγραφο, με την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει κάθε Καζίνο της ίδιας βαθμίδας οικονομικής κλίμακας, για το χρηματικό απόθεμα ασφαλείας ανά τραπέζι και ανά κατηγορία επιτραπέζιου παιγνίου και τούτο πρέπει να αναφερθεί ρητά στην παρούσα διάταξη, καθόσον τα Καζίνο από μόνα τους δεν διαθέτουν επίσημα και αξιόπιστα στοιχεία για να προβαίνουν στον υπολογισμό αυτό.

  Παράγραφος 23.4.21
  Παρακαλούμε για λόγους ορθής διατύπωσης η φράση «προσαυξάνεται με συντελεστή 2,00» να διορθωθεί με σαφέστερη διατύπωση «πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2,00» ή απλά «διπλασιάζεται».

  Παράγραφος 23.4.22
  Για τους ίδιους ως αμέσως ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε η φράση «προσαυξάνεται με συντελεστή 4,00» να διορθωθεί με σαφέστερη διατύπωση «πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 4,00» ή απλά «τετραπλασιάζεται».

  Παράγραφος 23.4.23
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί για τους λόγους που αναφέραμε στο σχόλιό μας της Παραγράφου 23.4.2., ότι τα διάφορα μικροποσά που διαμορφώνονται σε stand alone λειτουργία, επίσης δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό ποσό των προοδευτικών λειτουργιών.

  Παράγραφος 23.4.25
  Εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π. δεν εξαιρέσει τα stand alone μικροποσά των jackpot, «η γνωστοποίηση με την έναρξη της παικτικής ημέρας», δεν θα είναι δυνατή.

 • 11 Δεκεμβρίου 2018, 07:38 | Ant_tso

  Γιατι το εχετε το αποθεματικο;αφου δεν εξυπηρετει τις επιχειρησης.
  Ετσι και αλλιως δεν τηρηθηκε ποτε.
  Ετσι και αλλιως τον συντελεστη (λ)δεν τον μετρουσατε ποτε οταν ηταν (-).
  Και καλα ανεξαρτητη αρχη.