Άρθρο 22 – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

22.1 Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων.
22.2 Το ωράριο λειτουργίας του Χώρου Παιγνίων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των οχτώ (8) ωρών ημερησίως.
22.3 Οι ώρες και ημέρες αργίας καθώς και οι ώρες λειτουργίας του καζίνο, καθορίζονται από τον Κάτοχο Άδειας, μετά από προηγούμενη Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π.. Σχετική μεταβολή αυτών γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και πραγματοποιείται μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης, εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.
22.4 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 22.2, στην περίπτωση που η επερχόμενη μεταβολή αφορά τη μείωση ή αύξηση του ωραρίου λειτουργίας ενός τομέα Παιγνίων (επιτραπέζια ή ηλεκτρονικά), απαιτείται ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π., τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την εφαρμογή του.
22.5 Ο Κάτοχος Άδειας αναρτά σε εμφανές σημείο πίνακα των ωρών λειτουργίας του καθώς και πίνακα των ημερών αργίας, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει γνώση το κοινό.
22.6 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν απαλλάσσουν τον Κάτοχο Άδειας από υποχρεώσεις σχετικά με το ωράριο που προκύπτουν από άλλες διατάξεις.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 13:05 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

  Πάγια θέση μας είναι ότι τα Καζίνο πρέπει να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους να διατίθεται τουλάχιστον 1 τραπέζι από κάθε παιχνίδι.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:50 | Regency Entertainment

  Όταν το καζίνο λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσης τίθεται θέμα με την ώρα ανοίγματος των τραπεζιών για την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία μίας ώρας ως προς την ώρα ανοίγματος ενός Pit, για να είναι δυνατή η συνεχής λειτουργία.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:39 | giorgos pavlou

  Στο άρθρο 22.2 θα πρέπει να συμπληρωθεί και να ορίζει ότι τουλάχιστον το 80% των αδειοδοτούμενων τυχερών επιτραπέζιων παιγνίων του εκάστοτε καζίνο θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 12:44 | KARAGIANNIDOU MARIA

  Στο άρθρο 22.2 προβλέπεται το ωράριο λειτουργίας του χώρου παιγνίων το οποίο ορίζεται σε όχι μικρότερο των 8 ωρών.
  Αυτό που επιθυμούμε στην ουσία , δεν είναι η λειτουργία ενός μεγάλου χώρου για 8 ώρες στο οποίο θα μπορεί το τμήμα επισιτισμού να προσφέρει ποτά και φαγητό! Η ουσία είναι να υπάρχει λειτουργία τόσο των επιτραπέζιων όσο και των ηλεκτρονικών παιγνίων προκειμένου να διατηρηθεί ο πρωταρχικός χαρακτήρας των καζίνο,η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι , να κερδίσει ο επιχειρηματίας και κατ’ επέκταση το κράτος.
  Οπότε η προτεινόμενη διατύπωση είναι η εξής:Το ωράριο λειτουργίας των Επιτραπέζιων Παιγνίων καθώς και των ηλεκτρονικών παιγνίων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των οχτώ (8) ωρών ημερησίως. Επίσης τα λειτουργούντα επιτραπέζια παίγνια δεν μπορεί να είναι λιγότερα των 3 διαφορετικών ειδών (π.χ. Black Jack- Stud Poker- American Roulette).