Άρθρο 21 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ

21.1 Κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων πρέπει να αναγράφεται με τέτοιο μέγεθος γραμμάτων και να παραμένει για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο Παίκτης να τη διαβάζει. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, στον Παίκτη μέσω της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, είναι οι εξής:
α) Η εμπορική ονομασία του Παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο Παίκτης.
β) Το χρηματικό ποσό που, κάθε φορά, επιλέγει ο Παίκτης για να συμμετάσχει στο Παίγνιο.
γ) Το αποτέλεσμα του τελευταίου Κύκλου Παιγνίου, τη στιγμή που αυτός ολοκληρώθηκε (όπως φύλλα τράπουλας, συνδυασμοί από σύμβολα, απεικονίσεις), έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση ή εξόφληση.
δ) Το χρηματικό ποσό κέρδους από τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή ο Παίκτης εγκαταλείψει το Παίγνιο ή ζητήσει εξαργύρωση ή εξόφληση.
ε) Οι επιλογές του Παίκτη που ίσχυσαν κατά τον τελευταίο Κύκλο Παιγνίου, έως ότου ξεκινήσει ο επόμενος Κύκλος ή αλλάξει το χρηματικό ποσό συμμετοχής.
στ) Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη.
21.2 Όπου διεξάγεται προοδευτική λειτουργία (Jackpot) πρέπει να υπάρχουν ειδικές οθόνες πληροφόρησης, επαρκείς για την ενημέρωση των Παικτών, ανεξάρτητες ή ως μέρος των Παιγνιομηχανημάτων. Οι οθόνες αυτές, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας Jackpot, εμφανίζουν συνεχώς και αδιάλειπτα τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα,
β) την ονομασία της λειτουργίας Jackpot,
γ) το χρηματικό ποσό του Jackpot, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τον υπολογισμό του και
δ) το γεγονός της απονομής του Jackpot, όταν αυτό συμβεί, με τρόπο αντιληπτό από τους Παίκτες. Σε κάθε απονομή πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
δ1) το ακριβές χρηματικό ποσό που απονέμεται,
δ2) ο κωδικός του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο απονέμεται και
δ3) η ημερομηνία και ώρα της απονομής.
21.2.1 Η απονομή του Jackpot συνοδεύεται από διακριτό ηχητικό σήμα και η διάρκεια εμφάνισης των στοιχείων της απονομής επί της οθόνης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τριάντα (30) δευτερόλεπτα.
21.2.2 Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας Jackpot για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η οθόνη πρέπει να εμφανίζει σχετικό μήνυμα (όπως «Προσωρινή διακοπή Jackpot»), μέχρι την επαναφορά αυτής.
21.3 Ο Κάτοχος Άδειας εγκαθιστά στα Σημεία Πληροφόρησης οθόνες πληροφόρησης οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα προωθητικών λειτουργιών (Promo Systems) και Επιβράβευσης (Bonus Systems). Οι οθόνες παρουσιάζουν κατ’ ελάχιστο πληροφορίες για :
α) τη δήλωση αποποίησης ευθυνών του Κατόχου Άδειας,
β) τον τύπο του βραβείου,
γ) τους κανόνες διεξαγωγής και
δ) σχετικές πληροφορίες για την εξέλιξη, τη συχνότητα και την ημερομηνία λήξης της προωθητικής λειτουργίας (Promo) ή/και τη συχνότητα και την αξία του πολλαπλασιαστή στη συνεδρία του γύρου μπόνους (Bonus).
21.4 Ο Κάτοχος Άδειας δύναται να εγκαθιστά οθόνες πληροφόρησης οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα Παίγνια, διαγωνισμούς και κάθε είδους πληροφορία που ενδιαφέρει τους Παίκτες.
21.5 Κάθε πληροφορία που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται, με οποιονδήποτε τρόπο, με στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά.

 • ΑΡΘΡΟ 21 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ

  Η εταιρία – επιχείρησή μας λειτουργεί παιγνιομηχανήματα και γενικά συστήματα που αφορούν τον εύρυθμο τρόπο λειτουργίας των παιγνίων αδειοδοτημένα από την Επιτροπή σας ή από προγενέστερες αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού κράτους. Κατανοείτε λοιπόν και εσείς ότι δεν είναι εφικτό, ούτε πρακτικά ούτε οικονομικά, η αλλαγή συστημάτων ή παιγνιομηχανημάτων, τη στιγμή που από τις κατασκευάστριες εταιρίες δεν προβλέπεται επέμβαση ή μετατροπή στα συστήματα ή στα ηλεκτρονικά παίγνια αυτά.

  Άρα οι συγκεκριμένες προβλέψεις θα πρέπει να ισχύσουν, αν επιμείνετε, σε μελλοντικές αγορές ή αντικαταστάσεις των συστημάτων ή των παιγνίων, που θα πραγματοποιηθούν για λόγους ανάγκης και από εταιρίες τις οποίες εσείς θα έχετε ήδη αδειοδοτήσει όπως προβλέπεται από το νόμο.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:12 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 21 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ
  _______________________________________________

  Παράγραφος 21.2.α)
  Σε κανένα από τα αδειοδοτημένα λογισμικά ηλεκτρονικών παιγνίων οι οθόνες, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας των jackpot δεν έχουν δυνατότητα να εμφανίζουν διαρκώς και αδιαλλείπτως την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Παρακαλούμε η Ε.Ε.Ε.Π. να διαγράψει την παρούσα απαίτηση από τον Κανονισμό.

  Παράγραφος 21.2.δ)
  Ο κωδικός του παιγνιομηχανήματος της υποπαραγράφου δ2) και η ημερομηνία και ώρα της υποπαραγράφου δ3), δεν δύναται να εμφανίζονται σε οθόνη των παιγνιομηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται στα Ελληνικά Καζίνο και η ρύθμιση της λειτουργίας των γίνεται από controllers.

  Παράγραφος 21.3
  Δεν κατανούμε το περιεχόμενο όλων των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Παρακαλούμε εάν είναι δυνατόν, η παράγραφος αυτή να αναδιατυπωθεί με την αναγκαία σαφήνεια και πληρότητα.