Άρθρο 32 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

32.1 Η συμμετοχή στα Παίγνια είναι αποτέλεσμα ελεύθερης και ανεξάρτητης προσωπικής επιλογής και πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling). Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει στους Παίκτες πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με το πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση εθισμού. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται υποχρεωτικά από τον Κάτοχο Άδειας στο καζίνο, στον ιστότοπο του Κατόχου Άδειας, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
32.2 Ο Κάτοχος Άδειας παρέχει πληροφορίες στον Παίκτη σχετικά με:
α) Τη συμμετοχή του στα Παίγνια, με τρόπο ώστε να παίρνει αποφάσεις, έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που επιλέγει να συμμετέχει.
β) Τους κινδύνους που ενδεχομένως διατρέχει από την υπερβολική έκθεσή του στα Παίγνια, όπως η απώλεια χρημάτων και ο εθισμός. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προβάλλονται στην οθόνη κάθε Παιγνιομηχανήματος μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling) σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του Παίκτη. Τα μηνύματα αυτά προβάλλονται στην κύρια οθόνη, με τέτοιον τρόπο και για τόσο χρόνο, ώστε να γίνονται αντιληπτά ως παρεμβολή στη διεξαγωγή του Παιγνίου και να προσλαμβάνονται επαρκώς από τον Παίκτη.
γ) Τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους εθισμένους Παίκτες και στις οικογένειές τους.
32.3 Ο Κάτοχος Άδειας, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μέλη των οργάνων διοίκησής του απαγορεύεται να μετέχουν στα Παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή τους.
32.4 Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να συμμετέχει στα Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.

  • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:45 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

    Άρθρο 32 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
    _________________________________

    Παράγραφος 32.2.β)
    Τα παιγνιομηχανήματα που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στα Ελληνικά Καζίνο δεν έχουν δυνατότητα προβολής στην οθόνη τους μηνυμάτων Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Παρακαλούμε να αφαιρεθεί από τον παρόντα Κανονισμό η διάταξη αυτή.