Άρθρο 28 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

28.1 Για τη συμμετοχή σε Παίγνια μέσω προπληρωμένης, χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ισχύουν τα ακόλουθα :
28.1.1 Επιτρέπεται στον Παίκτη, στο ταμείο της επιχείρησης καζίνο με τη χρήση κάρτας και την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών χρέωσης της κάρτας αυτής, η αγορά :
α. Χρηματικού ποσού που πιστώνεται στην Κάρτα Παίκτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. Χρηματικού ποσού, με την έκδοση ηλεκτρονικά τυπωμένου κουπονιού με χρηματική αξία, ήτοι κουπόνι αγοράς (PURCHASE TICKET), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ. Μαρκών ή πλακών αξίας, οι οποίες μετά την αγορά τους από το ταμείο του καζίνο ισοδυναμούν πάντα με μετρητά, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ποντάρισμα, δύνανται όμως κατά τη βούληση του Παίκτη, να χρησιμοποιούνται για την αγορά ισόποσης αξίας μαρκών χρώματος ή μαρκών αξίας ή πλακών αξίας αποκλειστικά και μόνο σε τραπέζια από τον κρουπιέρη κάθε τραπεζιού. Η συνολική αξία των μαρκών ή πλακών αξίας που προστέθηκαν κατά την ανωτέρω ανταλλαγή στο ταμείο (μαρκών ή πλακών αξίας – FLOAT) κάθε τραπεζιού, προσμετρώνται και συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση του ημερήσιου οικονομικού αποτελέσματος αυτού.
28.1.2 Σε κάθε περίπτωση αγοράς (απόκτησης) χρηματικών μέσων, ήτοι χρηματικών ποσών που πιστώνονται στην Κάρτα Παίκτη, χρηματικών ποσών με την έκδοση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία ή μαρκών ή πλακών αξίας, η ισόποση χρέωση της κάρτας, θα γίνεται με την αιτιολογία «Αγορά χρηματικών μέσων με τη χρήση καρτών», επί του παραστατικού.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:25 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 28 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
  _______________________________________________________________________

  Παράγραφος 28.1.1.γ)

  Για λόγους ορθολογικής διαχείρισης και οικονομικής ακρίβειας, η παράγραφος αυτή πρέπει να αναδιατυπωθεί και να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

  «γ. Ειδικής σειράς μαρκών ή πλακών αξίας, οι οποίες μετά την αγορά τους από το ταμείο του καζίνο ισοδυναμούν πάντα με μετρητά, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ποντάρισμα, δύνανται όμως κατά τη βούληση του Παίκτη, να χρησιμοποιούνται για την αγορά ισόποσης αξίας μαρκών χρώματος ή μαρκών αξίας ή πλακών αξίας αποκλειστικά και μόνο σε τραπέζια από τον κρουπιέρη κάθε τραπεζιού. Με την ολοκλήρωση της αγοράς ισόποσης αξίας μαρκών χρώματος ή μαρκών αξίας ή πλακών αξίας, ο κρουπιέρης τοποθετεί τις μάρκες ή πλάκες αξίας της ειδικής αυτής σειράς μέσα στο κουτί χαρτονομισμάτων (drop box) του τραπεζιού. Η συνολική αξία των μαρκών ή πλακών αξίας της ειδικής αυτής σειράς που προστέθηκαν κατά την ανωτέρω ανταλλαγή στο κουτί χαρτονομισμάτων (drop box) κάθε τραπεζιού, προσμετρώνται και συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση του ημερήσιου οικονομικού αποτελέσματος αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 27.2.γ) και 27.2.δ) του προηγούμενου άρθρου 27».