Άρθρο 01 – Ίδρυση Φορέα

1. Ιδρύεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 14/2011 «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή − Ιλισίων» (Δ’ 187), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων» (εφεξής «ο Φορέας»), το οποίο έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και ιδίως διοικεί και διαχειρίζεται την περιοχή που βρίσκεται εντός των Ζωνών Δ’ Γουδή και Δ’ Ιλισίων του π.δ. 14/2011 «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή − Ιλισίων».
2. Ο Φορέας έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Ο Φορέας εδρεύει εντός της περιοχής της χωρικής του αρμοδιότητας και σε θέση που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, εγκρίνονται οι κανονισμοί με τους οποίους καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί του φορέα, ο τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του Φορέα, ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, καθώς και θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας του.

 • 22 Απριλίου 2019, 11:26 | WWF Ελλάς

  Ως γενικό σχόλιο, η ίδρυση φορέα διαχείρισης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί-Ιλισσίων θα αποτελέσει καταλυτικής σημασίας βήμα για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτής της σημαντικής περιοχής μητροπολιτικού πρασίνου.

  Ειδικότερα ο στόχος του π.δ. ΦΕΚ 187 Α’/16.06.2011 για «σύνδεση του ορεινού όγκου του Υμηττού με τον αστικό ιστό, προστασία και οικολογική αναβάθμιση των περιοχών, προς όφελος της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου Αττικής» επιβάλλει τη λειτουργία ισχυρού και αποτελεσματικού φορέα διαχείρισης του χώρου, καθώς και εκπόνησης και υλοποίησης του ΕΧΣ.

 • 22 Απριλίου 2019, 00:11 | ΕΦΗ

  Μετάφραση του Σχεδίου Νόμου στα πολύ απλά ελληνικά…
  Πράγματι η ίδρυση του Φορέα βασίζεται στο γνωστό Π.Δ.187/14-6-2011 -περί (ελλιπούς) προστασίας του Υμηττού – (κι όχι 14/2011 όπως λάθος αναφέρεται). Μέσω αυτού και του πλήρους ελεγχόμενου Δ. Σ. από το τοπικό- περιφερειακό- κεντρικό κράτος και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, επιδιώκεται σήμερα που είναι πιο ΄ευνοϊκές΄ οι συνθήκες, η περεταίρω δόμηση κι εμπορευματοποίηση του πάρκου Γουδή- Ιλισίων. Ένα δεύτερο «μικρό Ελληνικό» , θα εξυπηρετήσει διάφορα συμφέροντα ( κι αυτά που εξυπηρετεί ήδη), θα μοιράσει χρήματα μέσω ¨οικολογικών¨ ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θα μοιράσει έργα και μελέτες, θα κτίσει, θα τσιμεντάρει, θα φυτέψει και κανένα πράσινο θάμνο (μάλλον φυσικό). Και συγκεκριμένα :
  Άρθρα 1- 2. Στόχος είναι μέσω της παράκαμψης των δασικών υπηρεσιών που έχουν λόγο ή θα έπρεπε να έχουν στην προστασία του δάσους του Υμηττού (μέρος του οποίου είναι και τα εναπομείναντα δασύλλια του Πάρκου), η απεμπλοκή από τις όσες προστατευτικές ρυθμίσεις υπάρχουν ακόμα στη δασική νομοθεσία και στο Σύνταγμα και η υπαγωγή του Πάρκου στις πολεοδομικές ρυθμίσεις που ισχύουν εντός του οικιστικού ιστού ( ΟΡΣΑ, ΕΚΧ, κλπ), έτσι ώστε όπως λέει και στο άρθρο 2, παρ 5. «να πραγματοποιηθούν έργα, δραστηριότητες, παρεμβάσεις, διαμορφώσεις».
  Άρθρο 4. Κάθε φίλος του περιβάλλοντος, του δάσους ή απλά των χώρων πρασίνου διαβάζοντας όλα αυτά τα ωραία λόγια περί οικολογικής αναβάθμισης, υψηλού πρασίνου κλπ, θα περίμενε τουλάχιστον να προβλέπεται η απομάκρυνση των μη συμβατών παράτυπων , νόμιμων ή και παράνομων (με βάση δικαστικές αποφάσεις όπως το μπάντμιγκτον) χρήσεων ή η ΕΠΟ, οι δρόμοι τα πάρκινγκ κι άλλα πολλά. Αντί αυτού, επιδιώκεται (παρ. δ) « η βελτίωση των όρων λειτουργίας τους.. με παράλληλο έλεγχο της ανάπτυξής τους» ( μας πείσατε !!). Όσο για «το χώρο ολοκληρωμένης συλλογής, ανακύκλωσης και διάθεσης απορριμμάτων που παράγονται εντός του πάρκου» , κάποια στιγμή ίσως φιλοξενήσει όπως επιδιώκει και η περιφέρεια και το σταθμό μεταφόρτωσης όλων των απορριμμάτων των δήμων του Υμηττού η χωροθέτηση του οποίου μέσα στην Α΄Ζώνη του βουνού στην περιοχή Βύρωνα συνάντησε ισχυρές αντιδράσεις και ακυρώθηκε.
  Άρθρα 6 και 12. Στη σύνθεση του Δ.Σ. του Φορέα την απόλυτη πλειοψηφία ( 6 στους 11) σε οποιαδήποτε παραλλαγή την έχουν πάντα οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεντρικού και τοπικού κράτους. Όσο για το προσωπικό , και οι 3 θέσεις Π.Ε. σχετικών ειδικοτήτων , έτσι όπως προβλέπονται (διαζευκτικά Π.Ε. μηχανικών ή γεωτεχνικών) είναι δυνατόν ( και το πιο πιθανό) να είναι και οι 3 μηχανικοί. Τι πιο φυσιολογικό εφόσον το αντικείμενο είναι ουσιαστικά η δόμηση- Τι να τον κάνουν τον γεωτεχνικό- δασολόγο!
  Τελικά , η ίδρυση ενός Φορέα όπως και όλοι οι άλλοι που έχουν δημιουργηθεί σε εθνικούς δρυμούς, προστατευόμενες περιοχές κλπ, έχει σα σκοπό την απεμπλοκή της διαχείρισης του συγκεκριμένου χώρου από τις δημόσιες υπηρεσίες που μέχρι τώρα είχαν την ευθύνη, αλλά κι από τους νόμους βάσει των οποίων μέχρι τώρα λειτουργούσαν , και την άμεση εμπλοκή των επιχειρηματικών παραγόντων με στόχο την ¨αξιοποίηση¨, ¨ανάπτυξη¨, εμπορευματοποίηση, κερδοφορία.
  Ένας φορέας λοιπόν δεν φέρνει την προστασία του δάσους και του περιβάλλοντος. Μια άλλη πολιτική μη διαπλεκόμενη με τα οικονομικά συμφέροντα θα μπορούσε να τη φέρει.

 • 21 Απριλίου 2019, 09:38 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ

  Άρθρο 01: Να γραφεί ορθά το π.δ. όπου αναφέρεται δηλ. π.δ. ΦΕΚ Δ΄ 187/2011

 • Ο συντάκτης δεν έλαβε υπόψη του καθόλου την πρόταση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1994 για τη δημιουργία του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών – βλέπετε http://asclepieion.mpl.uoa.gr/parko/, https://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD/ και http://asclepieion.mpl.uoa.gr/Parko/maketes.htm.

 • 10 Απριλίου 2019, 21:15 | iceman

  Αλλος ενας δημοσιος φορεας ωστε να αυξησουμε τους δημοσιους υπαλληλους. Δεν μπορουσαν να αναλαβουν το ιδιο εργο ηδη υπαρχουσες δομες των υπουργειων?