Άρθρο 08: Κάλυψη αναγκών από δίκτυο παροχής/χρήσης νερού

1. Όταν διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες σε νερό του/των αιτούντος/αιτούντων καλύπτονται πλήρως ή μπορούν να καλυφθούν από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης παροχής/χρήσης νερού, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών.

2. Σε περίπτωση μεταγενέστερης πλήρους κάλυψης των αναγκών σε νερό από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 9 και το αντίστοιχο υδροληπτικό έργο τίθεται υποχρεωτικά εκτός λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει υδροληψία, η χρήση της οποίας τεκμηριώνει:
– κάλυψη πραγματικών αναγκών, όπως αρδευτικές γεωτρήσεις εντός περιοχής συλλογικού αρδευτικού δικτύου εφόσον αυτές εξυπηρετούν καλλιέργειες για το χρονικό διάστημα του έτους που δεν λειτουργεί το δίκτυο άρδευσης,
– σημαντική εξοικονόμηση υδατικού πόρου, όπως υδροληψία εντός αστικής περιοχής για πότισμα πρασίνου,
– εφαρμογή συγκεκριμένου μέτρου του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

 • 14 Μαρτίου 2014, 09:20 | Ρακόπουλος Γιώργος

  Άρθρο 8
  Κάλυψη αναγκών από δίκτυο παροχής/χρήσης νερού

  1. Όταν διαπιστώνεται ότι οι ανάγκες σε νερό του/των αιτούντος/αιτούντων καλύπτονται πλήρως ή μπορούν να καλυφθούν από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης παροχής/χρήσης νερού, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών.

  Παρατήρησεις: Η έννοια από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης, δίνει την δυνατότητα για παρερμηνείες. Πολλές φορές για παράδειγμα, σε περιοχή όπου υπήρχε αρδευτική γεώτρηση, κατασκευάζει ο τοπικός Δήμος Συλλογικό Δίκτυο, το οποίο λόγω επάρκειας καλύπτει και αρδευτικές ανάγκες. Τότε επειδή το δίκτυο “βαφτίζεται” υδρευτικό, η γεώτρηση συνεχίζει να λειτουργεί με την επίκληση της έννοιας “..αντίστοιχης χρήσης..” και ο χρήστης της το “παίζει δίπορτο”.

  Πρόταση: Θα πρέπει η έκφραση αντίστοιχης χρήσης να τροποποιηθεί σε “οποιασδήποτε χρήσης”, όταν όντως το δίκτυο αυτό καλύπτει τις υδατικές ανάγκες του χρήστη. Επιπροσθέτως για αυτά τα έργα δεν είναι ανάγκη να παύει η λειτουργία τους, αλλά να μπορούν να απαλλοτριωθούν υπέρ του φορέα του Συλλογικού Δικτύου, έτσι ώστε να εξυπηρετούν το όλο Συλλογικό Δίκτυο.

  2….Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει υδροληψία, η χρήση της οποίας τεκμηριώνει:
  -……
  – σημαντική εξοικονόμηση υδατικού πόρου, όπως υδροληψία εντός αστικής περιοχής για πότισμα πρασίνου,

  Παρατήρησεις: Δεδομένου ότι το πότισμα πρασίνου υπάγεται στην κατηγορία της ύδρευσης και του ότι αναφερόμαστε σε εντός δικτύου ζώνες, η αρμοδιότητα αυτή υπάγεται αποκλειστικά στις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Δεν υφίσταται έννοια ιδιωτικών υδροληψιών για πότισμα πρασίνου εντός δικτύου. Εντός δικτύου είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να εξασφαλίζει νερό. Έχει παρατηρηθεί ότι με αφορμή αυτήν την διατύπωση, ότι κατατίθενται αιτήσεις στα υφιστάμενα, όπου εμφανίζεται μια γεώτρηση, εντός δικτύου, απλά σε έναν περιφραγμένο χώρο, όπου δεν υπάρχει τίποτε και καμία απολύτως δραστηριότητα και ζητάει ο ενδιαφερόμενος άδεια για άρδευση πρασίνου. (Να το κάνει τι το πράσινο όταν εκεί δεν υπάρχει τίποτε). Επίσης η διατύπωση “σημαντική εξοικονόμηση υδατικού πόρου..για πότισμα πρασίνου”, δεν τεκμαίρεται από μόνη της. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι απαραίτητα το νερό της γεώτρησης σε μία περιοχή είναι λιγότερο κατάλληλο από το νερό του δικτύου. Απαιτούνται μελέτες για να αποδειχθεί κάτι τέτοιο.
  (Δεν αναφέρω και άλλες παραμέτρους όπως ενδεχόμενα προβλήματα καθιζήσεων, σε δομημένες περιοχές και πολλά άλλα.)

  Πρόταση: Να τροποποιηθεί η διατύπωση για τις υδροληψίες αυτές, όπου θα γίνεται αναφορά μόνο σε υδροληψίες φορέων, οι οποίοι έχουν αυτήν την αρμοδιότητα και όχι σε ιδιωτικές. Ομοίως και εδώ να δίνεται η δυνατότητα απαλλοτρίωσης αυτών των υδροληψιών, υπέρ του φορέα του δικτύου.

 • 14 Μαρτίου 2014, 07:15 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

  Παράγραφος (2) Να επαναξιολογηθούν οι υποπεριπτώσεις.

 • 12 Μαρτίου 2014, 14:20 | Τμήμα Υδροοικονομίας ΠΚΜ

  Στην παρ.(2) θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες είναι οι κείμενες διατάξεις με τις οποίες τίθεται εκτός λειτουργίας ένα υδροληπτικό έργο, διαφορετικά, η διατύπωση είναι αόριστη και ανεφάρμοστη. Αν δεν υπάρχουν, να καθοριστούν.

 • 9 Μαρτίου 2014, 20:15 | Ντόντος Παναγιώτης

  Άρθρο 8. Κάλυψη αναγκών από δίκτυο παροχής/χρήσης νερού
  Το άρθρο αυτό είναι σωστό αλλά όχι στην σημερινή Ελλάδα με το συγκεκριμένο κράτος και τους συγκεκριμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είναι πολύ ευκολότερο και οικονομικότερο για τους ιδιοκτήτες οικιών εκτός σχεδίου πόλης να έχουν μια γεώτρηση για να χρησιμοποιούν σε κήπους, γκαζόν, καθαριότητα κλπ παρά να παίρνουν νερό από το δίκτυο όπου έχει κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση. Αν λοιπόν καταργηθεί η προϋπόθεση που υπήρχε στον 43504/2005 π.χ. για τις υδρευτικές γεωτρήσεις η βεβαίωση Δήμου ή ΔΕΥΑ ότι η οικία δεν υδρεύεται από δίκτυο ή αντίστοιχα για τις αρδευτικές γεωτρήσεις από ΤΟΕΒ και περιμένουμε απλά και μόνο να διαπιστωθεί στο μέλλον από κάποια υπηρεσία ότι οι ανάγκες καλύπτονται από συλλογικό δίκτυο τότε να είστε σίγουροι ότι οι γεωτρήσεις θα πολλαπλασιαστούν.