Άρθρο 32 Αδειοδότηση Κατασκευών Κεραιών

1. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα του ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄) ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν3592/2007 (ΦΕΚ 161 Α΄) καθώς και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν.3592/2007 (ΦΕΚ 161 Α΄) υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει και στερούνται της σχετικής άδειας. Για τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει υποβληθεί, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υπάρχει εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τέσσερις (4) μήνες τουλάχιστον πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι ως άνω κύριοι των κατασκευών κεραιών οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόμενες άδειες εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν έχει χορηγηθεί άδεια, τότε η κατασκευή κεραίας θεωρείται παράνομη και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 5 του νόμου 2801/2000, όπως ισχύει. Μέχρι να παρέλθει η παραπάνω προθεσμία αυτές οι κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες.

2. Τα δικαιολογητικά και οι σχετικές αιτήσεις για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών μπορούν να κατατίθενται από τον κύριο της κατασκευής ή από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, που μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του κυρίου της κατασκευής.

3. Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας μπορούν να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα στον πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ο οποίος έχει αναλάβει τη μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματός τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν.3592/2007 (ΦΕΚ 161 Α΄).

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:41 | ΟΤΕ Α.Ε.

  Οι απόψεις της ΟΤΕ Α.Ε. για το παρόν άρθρο έχουν ως εξής:

  Παράγραφος 1
  Από την στιγμή που έχουν κατατεθεί ήδη οι σχετικές αιτήσεις και είναι σε εξέλιξη η εξέταση μίας άδειας, δεν κατανοούμε γιατί πρέπει να υπάρχει τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη ισχύος του νόμου εγκεκριμένη από την ΕΕΑΕ μελέτη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Προτείνουμε να διαγραφεί το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών. Επίσης, προτείνουμε οι τελευταίες προτάσεις να τροποποιηθούν και συμπληρωθούν, ώστε να μην τιμωρείται άδικα ο πάροχος όταν δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στη διαδικασία και να μην κινδυνεύει από κατεδάφιση η κεραία εάν τελικά δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός διαστήματος 18 μηνών, κατά το οποίο οι υπό εξέταση κεραίες θα θεωρούνται νομίμως λειτουργούσες. Δηλαδή προτείνουμε το κείμενο της διάταξης από το εδάφιο β’ και ύστερα να διαμορφωθεί ως εξής:
  «… Για τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει υποβληθεί, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και στην Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι ως άνω κύριοι των κατασκευών κεραιών οφείλουν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα από την παρ. 17 του άρθρου 31 Ν. 3431/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο, δικαιολογητικά, για να εξασφαλίσουν τις προβλεπόμενες άδειες, εγκρίσεις κλπ. εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει η προθεσμία αυτή και δεν υποβληθούν τα εν λόγω δικαιολογητικά, τότε η κατασκευή κεραίας θεωρείται παράνομη και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 5 του νόμου 2801/2000, όπως ισχύει. Μέχρι να παρέλθει η παραπάνω προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων κλπ. από τους αρμόδιους φορείς στους οποίους θα έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα αυτά δικαιολογητικά εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, αυτές οι κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες και εγκατεστημένες.»

  ΟΤΕ Α.Ε.
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99
  ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 05:35 | Νικος Αναστασιάδης

  ΓΙα μια ακόμα φορά γινόμαστε μάρτυρες της αδράνειας του κράτους, μιας αδράνειας που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των εταιριών και το να μένει ο πολίτης εκτεθειμένος σε μεγάλους κινδύνους, αδύναμος να αντιδράσει. Κάτι τέτοιο προκαλεί μόνο οργή και τελικά δεν εξυπηρετεί κανέναν, παρά μόνο τις εταιρείες κινητής.

 • 7 Ιανουαρίου 2011, 16:13 | Νίκος Θ.

  Για την παράγραφο 1 του άρθρου 32, δεν μπορεί να νομιμοποιείται εκ των υστέρων η παρανομία.

  Ποιος υπουργός θα υπογράψει νόμο που θα λέει πως νομιμοποιεί για 18 μήνες μια παράνομη εγκατάσταση?

  Απαράδεκτο άρθρο που θα πέσει στα δικαστήρια αν συμπεριληφθεί σε νόμο.

 • 7 Ιανουαρίου 2011, 10:09 | A.K.

  Σαν πολλά δεν δίνεται, στα ΜΜΕ?
  Ένα κουβάρι γίνατε όλοι
  πολιτικοί και επιχειρηματίες των ΜΜΕ

 • 6 Ιανουαρίου 2011, 23:39 | Larissa

  «εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. »

  Δηλαδή κεραίες που είναι εγκατεστημένες χρόνια ή και δεκαετία και δουλευεουν με απανωτες δικαστικές παρατάσεις , θα πάρουν επιπλέον 18μηνη παράταση από την ημερομηνία ισχύος του νόμου ? .

  Ξέρετε τι είναι μια κεραία χωρίς μητρώο στο ΕΕΤΤ ? Μια κεραία που δεν ξέρουμε το ποιόν της , ποση ακτινοβολία δηλαδή εκπέμπει .

  http://anti-lokas.blogspot.com/

 • 6 Ιανουαρίου 2011, 23:05 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Γιατί αντιμετωπίζονται ως νόμιμες αφού είναι παράνομες μέχρι να λήξει το 18μηνο, και γιατί δεν αναφέρονται πρόστιμα για την παρανομία; Δεν ανήκει αυτό στα αυτονόητα που είχατε εξαγγείλει προεκλογικά; Ή δεν είνα παράνομοι οι «ΒΑΡΩΝΟΙ»; ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗ ΒΙΩΝΟΥΝ; ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ; ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΠΛΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ;

 • 6 Ιανουαρίου 2011, 22:36 | Νίκος Μίχαλος

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 «Αδειοδότηση Κατασκευών Κεραιών» λέει πως οι παράνομες κεραίες (δηλαδή αυτές που δεν έχουν άδεια από την ΕΕΤΤ) θεωρούνται νόμιμες μέχρι να βγάλουν άδεια!!!

  Να το πω απλά, λέει πως οι εταιρείες που ανέβασαν με το έτσι θέλω παράνομες κεραίες μπορούν να αποκτήσουν άδεια με … “χρησικτησία”!!!

  Δεν γίνεται να νομιμοποιηθούν εκ των υστέρων παράνομες εγκαταστάσεις κεραιών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σε εξέλιξη διοικητικές και νομικές διαδικασίες.

  Να μην ξεχνάμε πως οι περισσότερες παράνομες εγκαταστάσεις κεραιών έχουν ξεσηκώσει τις τοπικές κοινωνίες και επιπλέον εμπεριέχουν πληθώρα πολεοδομικών και άλλων παρανομιών.

 • 6 Ιανουαρίου 2011, 00:12 | Antonis

  Θα ήθελα να σημειώσω ότι σε χώρες όπως η Γαλλία, η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτήριο κατοικίας είναι απολύτως απαγορευμένη (επομένως αφού γίνεται σε μια πολιτισμένη χώρα γιατί να μην μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα;).

  Επίσης είναι αδιανόητο να υπάρχει το φαινόμενο να χοηγείται άδεια αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης προθεσμίας και χωρίς έλεγχο ή πράξη (ακόμα και αυτής της τυπικής…) της ΕΕΤΤ. Θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρξει πρόβλεψη στο Νόμο.

 • 6 Ιανουαρίου 2011, 00:19 | Antonis

  Θα έπρεπε το Υπουργείο να ακούσει, αν όχι τη φωνή των Πολιτών, τουλάχιστον το Συνήγορο του Πολίτη, σε έκθεση του οποίου, η οποία υπάρχει ήδη απο το έτος 2003 καταλήγει ότι:
  «Με βάση τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτιμάται ότι οι αναγκαίες αποστάσεις για την τοποθέτηση των κεραιών δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 300 μέτρων από τα όρια κατοικημένων περιοχών (περιοχών εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών) και 500 μέτρων από ειδικά κτίρια, που στεγάζουν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (κτίρια εκπαίδευσης, νοσοκομεία, μαιευτήρια). Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται απαραίτητη η τήρηση ικανού ύψους από την επιφάνεια τοποθέτησης και επαρκών αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου για την εγκατάσταση των κεραιών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 300 μέτρων μεταξύ περισσοτέρων κεραιών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι εγκατεστημένες στην ίδια περιοχή, ώστε να αποφευχθεί η αθροιστική συσσώρευση ακτινοβολίας» (Γιαννακούρου κ.α., ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 “Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις”, Αρ. 3 § 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, Αθήνα 2003.

  Είμαι απόλυτα σύμφωνος με το σχόλιο ότι η πολλοστή παράταση είναι απαράδεκτη, όπως επίσης είμαι απολύτως αντίθετος με κάθε εξαίρεση ή προνόμιο των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (βλ. άρθρο 30) από αυτά που ισχύουν για οποιονδήποτε άλλο πολίτη αυτής της χώρας. Σε μια ελεύθερη χώρα που οραματίζεται την πράσινη ανάπτυξη τα όρια έκθεσης του κάθε πολίτη σε πηγές κινδύνου από ακτινοβολίες παντός τύπου δεν επιδέχονται εξαιρέσεων.

  Θεωρώ επίσης απαράδεκτο να μην εμπλέκεται στην όλη διαδικασία το Υπουργείο Περιβάλλοντος ή το Υπουργείο Υγείας.

 • 3 Ιανουαρίου 2011, 16:57 | Σ. Θ. Στράτος

  Στην παράγραφο 1 προβλέπεται οτι γιά οσες κατασκευές κεραιών δεν υφίσταται αδεια αλλά εχουν υποβληθεί οι ΜΠΕ και οι μελέτες ραδιοεκπομπών – σε χρόνο κατά τέσσερεις μήνες προγενέστερο της ισχύος του νόμου – τότε αυτές οι κατασκευές κεραιών δεν θα θεωρούνται παράνομες γιά διαστημα 18 μηνών, εντός του οποίου διαστήματος θα πρέπει να «τρέξουν» οι διαδικασίες γιά την νομιμοποίησή τους.

  Μολονότι η ρύθμιση αυτή ειναι πρός την σωστή κατεύθυνση, εξαιρεί στην πράξη αρκετές περιπτώσεις που γιά διάφορους πρακτικούς λόγους δεν εχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στις αρμόδιες αρχές οι σχετικές μελέτες. Γιά να αποφευχθούν περιπτώσεις που ωρισμένες κατασκευές κεραιών θα μείνουν «μετέωρες» καλό θα ηταν να δοθεί στους παρόχους μία τελευταία μικρή προθεσμία της ταξεως των τριών μηνών αππό την εναρξη ισχύος του νόμου γιά να υποβάλλουν τις σχετικές μελέτες στις αρμόδιες αρχές και μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής να αρχίσει να «τρέχει» το 18-μηνο γιά την πλήρη νομιμοποίησή τους.

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 10:26 | Φίλιππος

  Γράφετε «… τέσσερις (4) μήνες τουλάχιστον πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι ως άνω κύριοι των κατασκευών κεραιών οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόμενες άδειες εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. »

  Και άλλη παράταση;
  Γιατί δεν έφτασαν οι επανειλημμένες παρατάσεις των προηγούμενων νόμων;
  Από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 10 χρόνια παρατάσεων.

  Φτάνει πια.

  Δώστε τέλος σε αυτή την φαρσοκωμωδία. Όχι άλλες παρατάσεις.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 02:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΣ

  Να απομακρυνθουν οι υπαρχουσες κεραιες κινητης τηλεφωνιας που βρισκονται οι εφαπτονται σε σχολικα κτηρια, παιδικους σταθμους, νηπιαγωγια,και πιστεψτεμε ειναι παρα πολλες.Να γινουν πιο αυστηρα τα κρητηρια αδειοδοτησης καθως και φορολογηση του ιδιοκτητη του κτηριου που εγκαθηστατε η κεραια
  (βαση ενος ποσου που ξερουμε ολοι ποσο ειναι).

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 11:00 | Φίλιππος

  Διαβούλευση Επισήμανση!
  Το κράτος έρχεται μετά από τόσα χρόνια να ζητήσει, για δεύτερη φορά, τη γνώμη των πολιτών!
  Οι διαβουλεύσεις θα έπρεπε να κρατούν περισσότερο πριν, κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων.

  Γενικά για την ακτινοβολία
  ==========================
  1. Η σημερινή κατάσταση είναι άναρχη, όπως όταν ήρθε στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία.
  Κανείς δεν ωφελείται από την αναρχία αυτή.
  Σχεδόν όλες οι ΤΚΚ που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια είναι παράνομες.
  Τα περισσότερα είναι κρυμμένα μέσα σε θερμοσίφωνες, καμινάδες, ταμπέλες μέχρι και μέσα σε δέντρα!
  Ο σκοπός είναι βέβαια να μην μπορεί ο κάθε πολίτης να διαμαρτυρηθεί, όπως είναι δικαίωμά του.

  2. Η κινητή τηλεφωνία λειτουργεί. Το ποσοστό των πολιτών που διαθέτει τηλέφωνο είναι κοντά στο 100%, πολλοί διαθέτουν περισσότερα.

  3. Όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν συσχέτιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με καρκίνους (διάσπαση DNA) και γενικά άσχημες επιδράσεις στην υγεία.
  Δείτε εκπομπή «SURROUNDED BY WAVES» παραγωγής ARTE FRANCE με έτος παραγωγής 2009 στην ΕΤ1 για την ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα σε όλη την Ευρώπη.
  Οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν οτιδήποτε ασύρματο με φειδώ.

  4. Το κράτος έχει θεσπίσει όρια λίγο μικρότερα των διεθνών ορίων, αλλά όχι αρκετά.
  Δείτε http://www.dsi.gr/antennas/limits.htm

  5. Τρεις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας ξεπεράστηκαν και η τελευταία (4G) θα ξεπεραστεί σύντομα. Το κράτος και οι δήμοι μπορούν πλέον να δώσουν ακόμα και δωρεάν τηλεφωνία με χαμηλή ακτινοβολία μέσω των άλλων συχνοτήτων.
  Έτσι δεν χρειάζεται να υπάρχουν σταθμοί ΤΚΚ τόσο κοντά στα σπίτια.

  6. Ο χρήστης του τηλεφώνου έχει την επιλογή να μην το χρησιμοποιήσει, ενώ εκείνος που μένει δίπλα σε μια κεραία δεν έχει καμιά επιλογή.

  7. Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία θα πρέπει να θεωρείται σαν μόλυνση και το κράτος να μας προφυλάσσει από τις επιδράσεις της στην υγεία μας.

  Ακτινοβολία δεν δεχόμαστε μόνο από την κινητή τηλεφωνία αλλά και από άλλες κεραίες πχ TETRA, WiFi – WiMAX, ραδιοφωνία και τηλεόραση.

  Έτσι πρέπει να θεσπιστούν όρια. Τέτοια ώστε να έχουν για σκοπό την υγεία των κατοίκων και όχι το κέρδος των εταιριών.

  8. Οι εταιρίες έχουν υποχρέωση βάσει της συνθήκης του Ρίο να προφυλάσσουν το κοινό από τεχνολογίες που δεν έχουν δοκιμαστεί. Πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

  Πρόταση για τις υπάρχουσες κεραίες
  ==================================
  1. Προτείνω την δημιουργία δικτυακού χώρου illegalmasts.gr, όπως το illegalsigns.gr ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να βλέπει τις κεραίες της περιοχής του.
  Εκεί θα υπάρχουν όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης και τα τεχνικά στοιχεία των ΤΚΚ όπως ισχύς, σχεδιάγραμμα εκπομπής, μετρήσεις καταγραφέα κλπ.
  Ώστε να βλέπει κάθε ενδιαφερόμενος κατά πόσον η κεραία αυτή τον επηρεάζει.
  Στο δικτυακό τόπο θα υπάρχει το σήμα της ΕΕΤΤ σε κάθε νόμιμη κεραία που θα χρωματίζεται με μπλε, ενώ κάθε νέα παράνομη θα έχει ροζ χρώμα.
  Σε περίπτωση που παραμένει έτσι για περισσότερο διάστημα του μηνός να γίνεται κόκκινο.
  Τότε, η εταιρία θα υποχρεούται σε απομάκρυνση του ΤΚΚ μέσα σε χρονικό διάστημα των δυο εβδομάδων.

  2. Αν μια ΤΚΚ δεν είναι νόμιμη (κόκκινο χρώμα) να αναγκάζεται η εταιρία να την αποξυλώσει άμεσα.
  Σε περίπτωση που δεν το κάνει μέσα σε σε δυο εβδομάδες να υποχρεούται ο δήμος να την αποξυλώσει άμεσα και τα έξοδα θα είναι υποχρεωμένη η εταιρία να του τα καταβάλλει ( όπως γίνεται με τις πινακίδες ).
  Δεν θα χρειάζονται τα δικαστήρια για να αποδείξουν τις παρανομίες και έτσι τα προβλήματα να καθυστερούν.

  3. Οι εταιρίες να είναι υποχρεωμένες να προσκομίζουν μελέτη περιβάλλοντος για κάθε ΤΚΚ αλλά και συνολικά για τον χώρο.

  4. Σε κάθε νόμιμη ΤΚΚ να υπάρχει καταγραφέας εκπομπής ακτινοβολίας που να καταγράφει καθημερινά τις εκπομπές σε 24ωρη βάση.
  Ο καταγραφέας αυτός θα διαθέτει σειριακό αριθμό και θα είναι απροσπέλαστος από τις εταιρίες. Οι μετρήσεις του θα φαίνονται στο διαδίκτυο.
  Η ΕΕΤΤ θα έχει την δυνατότητα και υποχρέωση εξαμηνιαίου ελέγχου των καταγραφέων και ανακοίνωσης στο διαδίκτυο.
  Σε περίπτωση που βρεθούν εκπομπές μεγαλύτερες των επιτρεπτών ορίων η εταιρία θα υποχρεούται εκτός του προστίμου και σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτών από τα ΜΜΕ.
  Τα διαγράμματα θα πρέπει να τηρούνται σε κανονικές καρτεσιανές συντεταγμένες, όχι λογαριθμικά ή κομμένα διαγράμματα.

  5. Το ύψος των ΤΚΚ πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερο από τα κτίρια της περιοχής.
  Και σε περίπτωση που κτιστεί κοντά στο ΤΚΚ κτίριο υψηλότερο από το ΤΚΚ να αναθεωρείται η άδεια του ΤΚΚ και να διεξάγεται νέα μελέτη περιβάλλοντος.
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται να παραμένει ΤΚΚ σε μικρότερο ύψος ενώ υπάρχει υψηλότερο κτίριο κοντά.

  6. Οι ΤΚΚ πρέπει να μην είναι κρυμμένες μέσα σε θερμοσίφωνες, καμινάδες, γλάστρες, δέντρα κλπ.
  Θα πρέπει να έχουν σήμανση στην βάση του κτιρίου σε εμφανές μέρος όπου να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, όπως και των υπολοίπων μηχανημάτων.

  7. Να μην μπορεί να τοποθετείται δεύτερη ΤΚΚ στον ίδιο χώρο.

  8. Σε κάθε περίπτωση τα όρια πρέπει να χαμηλώσουν τουλάχιστον 100 φορές.

  Σε κάθε κεραία όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας πρέπει να ισχύουν τα ίδια.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:24 | Balter

  Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας πρέπει υποχρεωτικά να μεταβιβάζονται στον πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ο οποίος έχει αναλάβει τη μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματός τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν.3592/2007 (ΦΕΚ 161 Α΄). Ο παραπάνω νομοθετική διάταξη πρέπει να αντικατασταθεί από νεότερη που θα ορίζει ότι η ΕΕΤΤ αναθέτει τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, αποκλειστικά σε παρόχους δικτύου, μετά από διεθνή διαγωνισμό – δημοπρασία. Οι νικητές του διαγωνισμού θα είναι υπεύθυνοι για την αδειοδότηση, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση του δικτύου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκπομπής. Σταδιακά θα πρέπει να υπάρχει ένα μόνο κεραιοσύστημα – πύργος ανά σημείο εκπομπής, που θα φιλοξενεί όλους τους αδειοδοτημένους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν υπογράψει συμβόλαια εκπομπής με τον/τους παρόχους δικτύου του κεραιοσυστήματος. Ιδιαίτερη ευελιξία θα πρέπει να υπάρχει από πλευράς ΕΕΤΤ στην αδειοδότηση ψηφιακών αναμεταδοτών χαμηλής ισχύος (gap fillers) που στα πλαίσια κάθε τοπικού επίγειου δικτύου SFN θα χρειαστούν για την κάλυψη δυσπρόσιτων ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Λόγω της γεωγραφικής τους ιδιομορφίας, πολλές τέτοιες περιοχές της Ελλάδας δεν καλύπτονται από τα κύρια σημεία εκπομπής, ενώ πιθανότητα το βάρος της εγκατάστασης και συντήρησης των gap fillers θα κληθεί να σηκώσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του αναλογικού switch off στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικός χάρτης όλων των αδειοδοτημένων κεραισυστημάτων ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, με αναλυτικά στοιχεία για το καθένα.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 18:03 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΔΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.
  ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 1000 ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ. ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ (ΤΑΡΑΤΣΕΣ-ΚΑΜΟΥΦΛΑΖ Κ.Α.)
  ΣΑΣ ΕΦΙΣΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ