Άρθρο 29 Μετονομασία Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

1.    Μετονομάζεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών σε Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων.

2.    Μετονομάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών σε Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

3.    Μετονομάζεται το τμήμα Επιτήρησης και ελέγχου Ραδιοεκπομπών σε Τμήμα Επιτήρησης και ελέγχου Ραδιοεκπομπών  και Δορυφορικών Επικοινωνιών.