Άρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις

1. Επιχειρήσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες βάσει ισχύουσας Γενικής ή Ειδικής Άδειας, εξακολουθούν να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ παραμένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έως την 31.12.2028. Οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται με τη σύμβαση ανάθεσης που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 19:25 | ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ

  1) Ως γνωστόν, η χρέωση της καθολικής υπηρεσίας από τα ΕΛΤΑ δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. ενώ όλοι οι υπόλοιποι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπόκεινται σε ΦΠΑ. Αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εφόσον επηρεάζει σημαντικά την τελική τιμή αγοράς των υπηρεσιών από τον καταναλωτή.
  Προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης της αγοράς, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ισότιμη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:13 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ παραμένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έως την 31.12. 2017, χωρίς αυτό να αποκλείει τον προσδιορισμό και άλλων φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας για μερικά στοιχεία της ή/και για διαφορετικά μέρη της Επικράτειας. Οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται με τη σύμβαση ανάθεσης που συνάπτεται μεταξύ της ΕΕΤΤ και της Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

  Αιτιολόγηση:
  Το διάστημα μέχρι τέλη 2028 είναι εξαιρετικά μεγάλο και δεν υπάρχει ουδεμία αιτιολογία που να το υποστηρίζει. Το μέγιστο διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη και υπό αίρεση της ορθής παροχής των αναφερόμενων υπηρεσιών. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα και σε άλλους φορείς να γίνουν ΦΠΚΥ, ΚΑΙ
  Η τροποποίηση δια της εισαγωγής της λέξης ΕΕΤΤ αντί του Υπουργείου είναι αναγκαία για τους λόγους που αναφέρονται στο Βασικό Σχόλιο του Άρθρου 4

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 14:31 | ΕΠΑΜ

  Τα 15 έτη που προβλέπονται στον Σ.Ν. είναι πολλά και δίνουν την εντύπωση ότι ο Φ.Π.Κ.Υ. είναι μια προστατευμένη δραστηριότητα παρόμοια με το παλιό μονοπώλιο. Η διάρκεια θα μπορούσε να είναι αρχικά τέσσερα με πέντε έτη με πρόβλεψη επέκτασης αν η υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με το νόμο.

  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Κουρνιώτης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Άμεσου Μάρκετιγνκ

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 18:55 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  Επιχειρήσεις που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες βάσει ισχύουσας Γενικής ή Ειδικής Άδειας, εξακολουθούν να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες , μέχρι και την 01-7-2011, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η λειτουργία τους για το μετά την ημερομηνία αυτή χρονικό διάστημα απαιτεί μεταξύ των άλλων και την καταβολή του κόστους αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 08:32 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Τα ΕΛΤΑ παραμένουν φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έως το 2028 ακόμα και άν δέν πληρούν τους όρους των προηγούμενων άρθρων ?