Άρθρο 31 Εκκαθαρίστριες εταιρίες της ναυτικής υπηρεσίας.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα αναγνώρισης των εταιρειών, ελληνικών ή ξένων, που αναλαμβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας ελληνικών εμπορικών πλοίων (εκκαθαρίστριες εταιρίες), ιδίως οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση, ο τύπος των εντύπων, η διαδικασία ανάκλησης της αναγνώρισης ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  • 8 Ιανουαρίου 2011, 20:36 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος

    Είναι αναγκαία και η πρόβλεψη σύμπραξης του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας για την έκδοση της υπόψη Απόφασης.