Άρθρο 20 Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΛΤΑ Α.Ε.

1. Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ χορηγείται το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης της επωνυμίας «Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ» και του διακριτικού τίτλου «ΕΛΤΑ».

2. Η ΕΛΤΑ ΑΕ, για όσο χρόνο παραμένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, εξαιρείται της καταβολής αγγελιοσήμου, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1344/1973 (ΕτΚ Α’ 36) ως ισχύει καθώς και της καταβολής τελών στα επιμελητήρια, ως ορίζονται από το ν. 2081/1992 (Ετκ Α’ 297) πλην του οικείου επιμελητηρίου της έδρας του.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:05 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  2. Η ΕΛΤΑ ΑΕ, για όσο χρόνο παραμένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, εξαιρείται της καταβολής αγγελιοσήμου, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1344/1973 (ΕτΚ Α’ 36) ως ισχύει καθώς και της καταβολής τελών στα επιμελητήρια, ως ορίζονται από το ν. 2081/1992 (Ετκ Α’ 297) πλην του οικείου επιμελητηρίου της έδρας του, για τις υπηρεσίες που άπτονται της καθολικής υπηρεσίας. Εφόσον η ΕΛΤΑ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες που δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας δεν ισχύουν οι ανωτέρω εξαιρέσεις.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να μην παρέχεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ΦΠΚΥ έναντι των ανταγωνιστών του άλλως δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός καθώς δεν θα υπάρχουν κίνητρα για νεοεισερχόμενους φορείς (newcomers).

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 08:27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  «Αγγελιόσημο με Νόμο του 1973» μήπως πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση κατάργησης του ?