Άρθρο 1 Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 97/67/EΚ της 15.12.1997, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2002/39/ΕΚ της 10.6.2002 και 2008/6/ΕΚ της 20.2.2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τις οποίες θεσπίζονται κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, με στόχο την ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στα αυτοτελή δίκτυα των ενόπλων δυνάμεων, στην επίσημη αλληλογραφία του Ελληνικού κράτους, η οποία διακινείται εντός διπλωματικών σάκων, και σε φορείς ή επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν δίκτυα διακίνησης αλληλογραφίας για ίδια χρήση.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 21:36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΕΣΚΟΣ

  ΣΚΟΠΟΣ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΟΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ. ΝΟΜΟΙ ΥΠΗΡΧΑΝ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΛΛΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΚΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ. ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΟΦΕΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΝ Ο ΠΑΟΧΟΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ. ΟΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΥΔΡΙΚΕΦΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΚΕΡΔΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΛΟΙΠΟΝ Η ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΙΤΕ ΕΔΩ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΧΩΡΑ.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 19:55 | ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ

  1) Παράγραφος 2: Δίνεται ορισμός για τον όρο «ταχυδρομικό δίκτυο» περιοριστικά μόνο για τον φορέα Καθολικής Υπηρεσίας. Ως γνωστόν, «ταχυδρομικό δίκτυο» διαθέτουν και χρησιμοποιούν και οι λοιποί φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το «ταχυδρομικό δίκτυο» αυτό συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ταχυμεταφορών που λειτουργούν κάτω από την άδεια της αδειοδοτημένου φορέα. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη επέκτασης του όρου «ταχυδρομικό δίκτυο» σε όλους τους φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  2) Παράγραφος 10: Προς αποσαφήνιση, προτείνεται η επαναδιατύπωση της τελευταίας πρότασης ως εξής: «Μόνον τα ανωτέρω αντικείμενα που συνοδεύουν το Διαφημιστικό Ταχυδρομείο θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας».

  3) Παράγραφος 14: Δεν είναι κατανοητό σε ποιες υπηρεσίες παραπέμπει ο ορισμός «Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μεμονωμένο αντικείμενο».

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 17:49 | ACS AEE

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
  Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

  Μέρος Α: Προσδιορισμός Καθολικής Υπηρεσίας

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  1. Διαφορετικό αριθμό ημέρών διανομής από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να υπάρχει δυνατότητα είτε μείωσης είτε αύξησης των ημερών ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας ή της περιοχής κλπ, κατόπιν σχετικής μελέτης της ΕΕΤΤ.

  Μέρος Β: Υπολογισμός καθαρού κόστους

  Προτεινόμενη τροποποίηση υπάρχοντος κειμένου:
  Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο για την αποτελεσματική (αποδοτική – efficient) λειτουργία της παροχής καθολικής υπηρεσίας. Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της αποτελεσματικής λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και του αποτελεσματικού κόστους λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να ορισθεί αφής εξαρχής ότι μόνο το κόστος που προκύπτει από μια αποτελεσματική λειτουργία του ΦΠΚΥ θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του καθαρού κόστους. . Η Οδηγία 2008/6/ΕΚ αναφέρεται στην αποτελεσματική λειτουργία του ΦΠΚΥ καθώς και στην εφαρμογή του αποτελεσματικού κόστους για τον προσδιορισμό του καθαρού κόστους της παροχής καθολικής υπηρεσίας στα σημεία 15 και 29 του Προοιμίου, στο 2ο εδάφιο της παραγρ. 14 του Άρθρου 1 και Μέρος Β του Παραρτήματος 1.

  Προτεινόμενη προσθήκη νέου κειμένου:
  Το αποτελεσματικό κόστος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας υπολογίζεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα προσδιορίζει η ΕΕΤΤ και βάσει του αποτελεσματικού (αποδοτικό – efficient) κόστους που θα έπρεπε αυτός να έχει εάν παρείχε τις υπηρεσίες καθολικής υπηρεσίας υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού. Το αποτελεσματικό κόστος είναι το ελάχιστο κόστος που θα είχε ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη λειτουργία του εξαιρουμένων τυχόν μη αποδοτικών τρόπων λειτουργίας.
  Κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους συνεκτιμώνται τα έσοδα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας από την παροχή των καθολικών υπηρεσιών καθώς και των έσοδα από μη καθολικές υπηρεσίες που προέρχονται από τα σημεία που υποχρεούται να έχει από την νομοθεσία για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της διάταξης είναι αναγκαία για να καθοριστεί επακριβώς η έννοια του αποτελεσματικού κόστους παροχής υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας. Η Οδηγία 2008/6/ΕΚ αναφέρεται στην αποτελεσματική λειτουργία του ΦΠΚΥ καθώς και στην εφαρμογή του αποτελεσματικού κόστους για τον προσδιορισμό του καθαρού κόστους της παροχής καθολικής υπηρεσίας στα σημεία 15 και 29 του Προοιμίου, στο 2ο εδάφιο της παραγρ. 14 του Άρθρου 1 και Μέρος Β του Παραρτήματος 1. Συνεπώς ο παρών νόμος οφείλει να ορίσει ξεκάθαρα τον ορισμό του αποτελεσματικού κόστος του ΦΠΚΥ καθώς και τη μεθοδολογία προσδιορισμού του.
  Επίσης, παραδείγματα μη αποδοτικών τρόπων λειτουργίας είναι ενδεικτικά τυχόν υπεράριθμο προσωπικό, τυχούσες μισθολογικές αμοιβές υψηλότερες των συλλογικών συμβάσεων της ΓΣΣΕ καθώς και τυχόν πρόσθετα κόστη τα οποία έχει που δεν αφορούν τις υποχρεώσεις του ως φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα κόστη διοικητικών υπηρεσιών, διοίκησης και εν γένει κεντρικών υπηρεσιών που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του έργου της διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων.

  Προτεινόμενη τροποποίηση υπάρχοντος κειμένου:
  Κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους συνεκτιμώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που αποκομίζει φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και οποιασδήποτε μορφής άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων από το Κράτος, στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας καθώς και το δικαίωμα για εύλογα κέρδη και τα κίνητρα της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία για να ορισθεί συγκεκριμένα ότι όλες οι επιδοτήσεις που λαμβάνει ο ΦΠΚΥ σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένου και της εξαίρεσης από τον ΦΠΑ για τις καθολικές υπηρεσίες, θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό ου καθαρού κόστους.

  Προτεινόμενη προσθήκη νέου κειμένου:
  Για τον υπολογισμό του αποτελεσματικού κόστους του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί επιπλέον και οικονομοτεχνικά μοντέλα ή/και άλλα διεθνώς εφαρμοσμένα μοντέλα, προσαρμοσμένα για την περίπτωση του συγκεκριμένου φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας θα εξαιρούνται τυχόν έξοδα που δεν ανταποκρίνεται στο αποτελεσματικό (αποδοτικό – efficient) κόστος λειτουργίας της καθολικής υπηρεσίας, Τυχόν αποκλίσεις του κόστους που θα προκύπτει από τα εν λόγω μοντέλα σε σχέση με το κόστος που θα προκύπτει από τα σχετικά κοστολογικά συστήματα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας θα αιτιολογούνται από αυτόν και όπου η αιτιολόγηση κριθεί από την ΕΕΤΤ ως μη ικανοποιητική, τότε ως αποτελεσματικό κόστος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας θα χρησιμοποιείται το κόστος του μοντέλου ή θα χρησιμοποιείται ένα κόστος που θα κυμαίνεται μεταξύ του κόστους του μοντέλου και του αντίστοιχου κόστους από τα κοστολογικά συστήματα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΕΕΤΤ.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της διάταξης είναι αναγκαία ώστε να καθοριστεί η δυνατότητα της ΕΕΤΤ να προσδιορίζει το καθαρό αποτελεσματικό κόστος βάσει οικονομοτεχνικών ή/και άλλων μοντέλων που εφαρμόζονται διεθνώς ή/και στην Ελλάδα στην περίπτωση των ταχυδρομείων ή/και των τηλεπικοινωνιών.

  Μέρος Γ΄: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

  Προτεινόμενη προσθήκη νέου κειμένου:
  Ο τυχόν επιμερισμός στους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας αφορά μόνο τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις υπηρεσίες /έσοδα αυτών που λειτουργούν στο πλαίσιο της ειδικής άδειας για παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και μόνο, ενώ θα εξαιρούνται πλήρως του μηχανισμού αποζημίωσης οι υπηρεσίες και που άπτονται οι υπηρεσίες και τα έσοδα αυτών που αφορούν το πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Στην περίπτωση επιμερισμού τυχόν αποζημίωσης από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,5% των συγκεκριμένων εσόδων τους που υπάγονται στο πλαίσιο της ειδικής άδειας τους από την παροχή καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  Αιτιολογία:
  Η προσθήκη είναι αναγκαία για να ορισθεί ξεκάθαρα η βάση του επιμερισμού , ήτοι τα έσοδα από παροχή καθολικών υπηρεσιών, καθώς και να ορισθεί ένα ανώτατο όριο (πλαφόν) που θα επιβαρύνει τους ανταγωνιστές του ΦΠΚΥ, ώστε από τη μια ο επιμερισμός της αποζημίωσης να μην λειτουργεί ως αντικίνητρο για την είσοδο νεοεισερχόμενων και από την άλλη να μην δυσχεραίνει η επιβίωσή τους στην αγορά. Άλλως δεν θα υπάρξει ανταγωνισμός και θα διαιωνιστεί το μονοπώλιο με ότι αυτό συνεπάγεται για το εύρος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κοινό.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 13:28 | ACS AEE

  Γενικό Σχόλιο:
  – Πέρα από τα κάτωθι σχόλια, ισχύουν και τα θέματα που θίγονται στην από 29/10/10 επιστολή της ACS προς τον Υφυπουργό Υποδομών με τίτλο «Σχέδιο νόμου για τη μεταφορά της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στην ελληνική νομοθεσία – Προϋποθέσεις και όροι για τη διασφάλιση ενός πλήρως απελευθερωμένου και υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα», αριθμ. Πρωτ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 2246/1-11-2010, & αριθμ. Πρωτ. Γ. Γ. Επικοινωνιών 2687/1-11-2010.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 12:15 | ACS AEE

  Γενικό Σχόλιο:
  – Πέρα από τα κάτωθι σχόλια, ισχύουν και τα θέματα που θίγονται στην από 29/10/10 επιστολή της ACS AEE προς τον Υφυπουργό Υποδομών με τίτλο «Σχέδιο νόμου για τη μεταφορά της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στην ελληνική νομοθεσία – Προϋποθέσεις και όροι για τη διασφάλιση ενός πλήρως απελευθερωμένου και υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα», αριθμ. Πρωτ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 2246/1-11-2010, & αριθμ. Πρωτ. Γ. Γ. Επικοινωνιών 2687/1-11-2010.

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 17:13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  Στους σκοπούς του υπό κατάρτιση Νομοσχεδίου, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι minimum –maximum ποινές ή ρήτρες που θα αφορούν τόσο την πλημμελή ή μη ποιοτική παραγωγή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, από τους παρόχους.
  Είτε γιατί οι τελευταίοι δεν μπορούν, είτε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμορφωθούν προς τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
  Ποινές ή ρήτρες που, όταν εφεσιβάλλονται από τον καταγγελλόμενο πάροχο, θα κρίνονται και από θεσμοθετημένο Διοικητικό Όργανο.
  Οι ανεξάρτητες αρχές ( ΕΕΤΤ – Επιτροπή Ανταγωνισμού ), πρέπει να διαφυλάξουν το ρυθμιστικό και συμβουλευτικό τους ( προς τις δραστηριοποιούμενες Εταιρείες ) χαρακτήρα και να μην εκφυλιστούν σε μπαμπούλες που χωρίς περιορισμούς και κανόνες και δεύτερη ( από άλλο Όργανο ) κρίση , αποφασίζουν και διατάσσουν, υπέρ ή εναντίον των συμφερόντων οποιουδήποτε από τους εμπλεκομένους στα ζητήματα που κάθε φορά προκύπτουν.

 • 8 Ιανουαρίου 2011, 19:31 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος

  Αναφέρομαι στην παράγραφο 2 και θεωρώ ότι η εξαίρεση πρέπει να αφορά και την Ελληνική Αστυνομία, την ΕΥΠ, την Πυροσβαστική Υπηρεσία και το Λιμενικό Σώμα.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 23:33 | Πάνος Κυριακόπουλος

  Στον νόμο αυτό δεν ορίζονται οι υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος (π.χ πληρωμή συντάξεων σε απομακρυσμένες περιοχές, ταχυδρομικές επιταγές, υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου κλπ)και δεν προβλέπεται μηχανισμός αποζημίωσης του φορέα καθολικής υπηρεσίας για τις υπηρεσίες αυτές. Οι υπηρεσίες αυτές δεν ανήκουν στις καθολικές υπηρεσίες.
  Είναι γνωστό ότι οι υπηρεσίες αυτές ζημιώνουν σήμερα τον ΕΛΤΑ και η ζημία καλύπτεται από την εκμετάλευση του αποκλειστικού τομέα. Με την απελευθέρωση των Ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν θα υπάρχει αποκλειστικός τομέας και συνεπώς δεν θα χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες αυτές.
  Το αποτέλεσμα θα είναι ο ΕΛΤΑ να αναστείλει τις ζημιογόνες δραστηριότητες (διανομή συντάξεων, οικονομικές συναλλαγές στις απομακρυσμένες περιοχές) και να κλείσει τα περισσότερα Ταχυδρομικά Γραφεία της επαρχίας και των νησιών. Για την καθολική υπηρεσία δεν απαιτείται η ύπαρξη Ταχ Γραφείων αλλά η απλή συνεργασία, για αποκλειστικά ταχυδρομικές υπηρεσίες, με τοπικά πρακτορεία.
  Υποθέτω ότι έχει ληφθεί υπόψη η παράμετρος αυτή και αποτελεί πολιτική απόφαση η αναστολή αυτής της δραστηριότητας.

 • 2 Ιανουαρίου 2011, 18:14 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗΣ

  Και τα Σώματα Ασφαλείας; Αυτά δεν έχουν δικά τους δίκτυα; Αν ναι, θα πρέπει να εφαρμοσθεί ο ίδιος κανόνας, όπως και στις Ένοπλες Δυνάμεις

 • 26 Δεκεμβρίου 2010, 00:56 | ΑΝΔΡΕΑΣ

  Μπράβο, συνεχίστε και πιο γρήγορα από το 2013 εάν είναι εφικτό !!!