Άρθρο 19 Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας

1. Για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας διατηρείται, έως την 31.12.2012 το αποκλειστικό δικαίωμα στην περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό ταχυδρομείο) και του διαφημιστικού ταχυδρομείου, με όριο βάρους αυτών τα πενήντα (50) γραμμάρια.

2. Το ως άνω οριζόμενο όριο βάρους δεν ισχύει εάν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη κατά δυόμισυ φορές της τιμής του δημοσίου τέλους για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

3.   Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να τροποποιούνται τα παραπάνω όρια βάρους και τιμής καθώς και να καθορίζεται διαφορετική ημερομηνία ισχύος του αποκλειστικού τομέα.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:12 | ACS AEE

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  1. Για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας διατηρείται, έως την 31.12.2012 το αποκλειστικό δικαίωμα στην περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη διανομή είτε όχι, της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό ταχυδρομείο) και του διαφημιστικού ταχυδρομείου, με όριο βάρους αυτών τα πενήντα (50) γραμμάρια. Το ανωτέρω αποκλειστικό δικαίωμα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας καθώς και το ανωτέρω όριο βάρους αίρονται από 1/1/2013.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία καθότι είναι απαραίτητο να ορισθεί η ημερομηνία άρσης από τώρα και να μην απαιτείται και άλλη πρόσθετη πράξη αργότερα.

  Προτεινόμενη τροποποίηση:
  3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να τροποποιούνται τα παραπάνω όρια βάρους και τιμής καθώς και να καθορίζεται διαφορετική ημερομηνία λήξεως της ισχύος του αποκλειστικού τομέα πριν την 31/12/2012.

  Αιτιολόγηση:
  Η τροποποίηση είναι αναγκαία καθότι πρέπει να ορίζεται το σχετικό χρονοδιάγραμμα

  Προτεινόμενη τροποποίηση: ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
  4. Οι υπηρεσίες που δεν υπάγονται στις αποκλειστικές καθολικές υπηρεσίες μέχρι 31/12/2012 έχουν τα ίδια κριτήρια και δυνατότητες για όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως μεταξύ άλλων την ίση εφαρμογή του ΦΠΑ σε αυτές.

  Αιτιολόγηση:
  Η προσθήκη της νέας παραγράφου 4 είναι αναγκαία καθότι ο ΦΠΚΥ δεν μπορεί να απολαμβάνει την επιδότηση του ΦΠΑ, ήτοι σημαντικό οικονομικό και εμπορικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του, για μη καθολικές υπηρεσίες που υπόκεινται σε ανταγωνισμό. Άλλως δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός καθώς δεν θα υπάρχουν κίνητρα για νεοεισερχόμενους φορείς (newcomers).

 • 9 Ιανουαρίου 2011, 18:23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ

  Επίσης η βιωσιμότητα του παρόχου της καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζεται με τη πιστή και απαρέγκλιτη καταβολή των αποζημιώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο.