Άρθρο 06: Παραχώρηση με δημοπρασία

1. Υδάτινες εκτάσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 παραχωρούνται με δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη, η οποία γνωστοποιείται με διακήρυξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η οποία εκδίδεται ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις, το μίσθωμα και οι εγγυήσεις που κατατίθενται και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στην κατακύρωση του αποτελέσματος και στην κατάρτιση της σύμβασης.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 10:06 | Βασιλεία Αρτεμιάδου

  Θα συνεχιστεί η μίσθωση άλλων υδάτινων οικοσυστημάτων π.χ. λιμνοθαλασσών, εκβολών ποταμών και παρακείμενων μονίμως πλημμυρισμένων εκτάσεων; Αν ναι, με ποια διαδικασία θα εκμισθώνονται (σύμφωνα με την έως τώρα διαδικασία θεωρούνταν λοιπά ιχθυοτρόφα ύδατα και εκμισθώνονταν με δημοπρασία).

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 15:42 | APC S.A.

  Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι υδάτινες εκτάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 (φυσικών λιμνών) παραχωρούνται με δημοπρασία, χωρίς να αναφέρεται σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η διάταξη αυτή και σε ποιες η παράγραφος 4 του
  άρθρου 5.

  ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC S.A.

 • 27 Φεβρουαρίου 2014, 10:30 | Κώστας Κουκάρας

  Στο άρθρο 6 και στην παράγραφο 1 γίνεται αναφορά ότι το παρόν άρθρο ισχύει για τις υδάτινες εκτάσεις της παρ. 4 του άρθρου 5, δηλαδή φυσικών λιμνών. Για τα άλλα υδάτινα οικοσυστήματα, π.χ. τις λιμνοθάλασσες; Νομίζω ότι χρειάζονται διεκρινήσεις..

  Κώστας Κουκάρας
  Βιολόγος
  ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.