Άρθρο 07 – Εργασία σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση ραδονίου του σημείου 1 και καταστάσεις υφιστάμενης έκθεσης του σημείου 2 του μέρους Α

1. Για τη διαδικασία γνωστοποίησης εργασίας σε χώρους όπου οι συγκεντρώσεις ραδονίου συνεχίζουν να υπερβαίνουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ΠΔ…, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των χώρων εργασίας στους οποίους οι συγκεντρώσεις ραδονίου υπερβαίνουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς, τον αριθμό των εργαζομένων στους εν λόγω χώρους και την εκτιμώμενη επαγγελματική έκθεσή τους·
β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για τη μείωση των συγκεντρώσεων του ραδονίου·
γ) αναφορά των συγκεντρώσεων του ραδονίου στους χώρους εργασίας της περίπτωσης α πριν και μετά τη λήψη των μέτρων καθώς και περιγραφή της μεθοδολογίας προσδιορισμού των συγκεντρώσεων·
δ) περιγραφή μέτρων που προτίθεται να λάβει ο οργανισμός για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας των χώρων της περίπτωσης α (π.χ. ενημέρωση, περιορισμός της παρουσίας των εν λόγω εργαζομένων σε χώρους με αυξημένες συγκεντρώσεις, μελλοντικά μέτρα περαιτέρω περιορισμού των συγκεντρώσεων του ραδονίου κλπ.).
2. Για τη διαδικασία γνωστοποίησης καταστάσεων υφιστάμενης έκθεσης που προκαλούν ανησυχία από άποψη ακτινοπροστασίας και για τις οποίες μπορεί να αποδοθεί νομική ευθύνη κατά την παρ. 3 του άρθρου 100 του ΠΔ…, ο οργανισμός υποβάλλει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή των χώρων του οργανισμού στους οποίους τα επίπεδα της έκθεσης δεν μπορούν να παραβλεφθούν από άποψη ακτινοπροστασίας·
β) περιγραφή των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για τη μείωση των ως άνω επιπέδων έκθεσης·
γ) περιγραφή μέτρων που προτίθεται να λάβει ο οργανισμός για την περαιτέρω μείωση της έκθεσης·
δ) περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης των ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ραδιενεργών υλικών.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».