Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλες οι αιτιολογημένες πρακτικές, οι πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά προσδιορισθείσες κατά το άρθρο 23 του ΠΔ… και η μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Οι ως άνω πρακτικές υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο μέσω γνωστοποίησης, έγκρισης (καταχώρισης ή αδειοδότησης) και κατάλληλης συχνότητας επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις δύναται να πραγματοποιούνται οποιαδήποτε χρονική στιγμή για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και της τήρησης των όρων χορήγησης των διοικητικών πράξεων της έγκρισης ή γνωστοποίησης πρακτικών.
2. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την αδειοδότηση διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και την αδειοδότηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, όπως ρυθμίζονται στα π.δ. 60/2012 (Α΄ 111), π.δ. 122/2013 (Α΄ 117), π.δ. 91/2017 (Α΄ 130), τις υπουργικές αποφάσεις Π/112/305/2012 (Β΄ 2877/26.10.2012) και 91175/2017 (Β΄ 1991/31.05.2017) και εν γένει τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων προεδρικών διαταγμάτων.
3. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Η ΕΕΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της χώρο υποδειγματικά έντυπα αιτήσεων και αναλυτικές πληροφορίες για την τηρούμενη διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων της παρούσας απόφασης.
4. Οι οργανισμοί δηλώνουν στην ΕΕΑΕ συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού τους ως σύνδεσμο επικοινωνίας με την ΕΕΑΕ (εφεξής, σημείο επαφής). Η επικοινωνία, ενδεικτικά, αφορά ερωτήματα/διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, την ενημέρωση για αποκλίσεις και εν γένει προβλήματα και την αποστολή αναφορών.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».