Άρθρο 04 – Κλιμακούμενη προσέγγιση στον κανονιστικό έλεγχο των πρακτικών

1. Οι πρακτικές που υπόκεινται σε κανονιστικό έλεγχο για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας όπως περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 27 και 28 του ΠΔ… καθώς και στο άρθρο 5 της παρούσας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 27 του ΠΔ…, εξειδικεύονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης. Στο μέρος Α του παραρτήματος Ι παρατίθενται οι πρακτικές για τις οποίες απαιτείται μόνο γνωστοποίηση και στα μέρη Β και Γ οι πρακτικές που υπόκεινται σε καταχώριση και αδειοδότηση αντίστοιχα.
2. Η μεταφορά ραδιενεργών υλικών κλάσης 7, όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση Γ5/22039/2825 (Β΄2915/24.08.2017), όπως ισχύει, υπόκειται για τους σκοπούς της προστασίας από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες στον κανονιστικό έλεγχο του άρθρου 24 του ΠΔ…. Η κατά την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου είναι η ΕΕΑΕ.
3. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 η ΕΕΑΕ αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο ενδεικτικό κατάλογο με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές (νοουμένων ως συμπεριλαμβανομένων και των παρομοίων πρακτικών), σε αντιστοιχία με το παράρτημα Ι της παρούσας, με σκοπό τη διευκόλυνση στην υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον οποίο διατηρεί επικαιροποιημένο.
4. Ο κανονιστικός έλεγχος για τους σκοπούς της ακτινοπροστασίας, τον οποίο ασκεί η ΕΕΑΕ, δεν αφορά ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες των ιατρικών ειδικοτήτων κατά τη διενέργεια των πρακτικών που περιλαμβάνουν ιατρική έκθεση. Για τη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, βάσει του ν.δ. 3366/1955 (Α’ 258) όπως ισχύει, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».