Άρθρο 11 – Περιεχόμενα, κανονιστικό πεδίο και εκδούσα αρχή όλων των επιπέδων σχεδιασμού

Με Προεδρικό Διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής δύναται να καθορίζεται το ειδικό περιεχόμενο και οι γενικοί κανονιστικοί όροι όλων των επιπέδων σχεδιασμού καθώς και να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης καθώς και το αρμόδιο όργανο έγκρισης των χωροταξικών, ρυμοτομικών σχεδίων και οδηγιών του παρόντος νόμου .

 • 22 Μαΐου 2014, 10:42 | Γιώργος Χασιώτης (WWF)

  Το άρθρο θα πρέπει να διαγραφεί. Πρόκειται για μία ασαφή και ιδιαίτερα ευρεία εξουσιοδότηση αμφίβολης συνταγματικότητας. Στο βαθμό που επιτρέπει στον Υπουργό να τροποποιεί τους «γενικούς κανονιστικούς όρους» όλων των επιπέδων σχεδιασμού, η διάταξη επιτρέπει με π.δ. την περιπτωσιακή κατάργηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως διαμορφώνεται με το νομοσχέδιο. Όλα αυτά, μάλιστα, γίνονται χωρίς προϋποθέσεις ή άλλα κριτήρια, όπως η εκπόνηση ΣΜΠΕ ή άλλης μελέτης, η διαβούλευση, κοκ.

  Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχουν συνταγματικοί περιορισμοί σχετικά με την «διαδικασία έκδοσης» και το «όργανο έγκρισης» ορισμένων χωροταξικών ή πολεοδομικών ρυθμίσεων (π.χ., χωροταξικές ή πολεοδομικές ρυθμίσεις που επιβάλλεται να θεσπιστούν μόνο με π.δ.).

 • Μπορείτε να δείτε τη συνολική γνωμοδότηση εδώ:

  http://www.chorotaxia.gr/ftp/2014/Gnomodotisi%20SEMPXPA%20v20140521_FINAL.pdf

 • 20 Μαΐου 2014, 22:38 | ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

  Κατ΄αρχάς κάποιος να γράψει σε σωστά(τουλάχιστον κατανοητά) τον τίτλο αλλά και να προσδιορίσει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης που είναι ασαφής και παντελώς αόριστη.
  Γνωρίζω ότι αρκετά εξαιρετικά αξιόλογα και αφοσιωμένα στελέχη που ασχολούνται και εργάζονται στο ή για το Υπουργείο και για το ν/σχ μπορεί να έχουν εξαντλήσει τα όρια των αντοχών τους , αλλά η αρμόδια για το θεσμικό έργο ηγεσία οφείλει να φροντίζει τουλάχιστον για τη σωστή και σαφή διατύπωση στα ελληνικά των κειμένων που αναρτά σε δημόσια διαβούλευση

 • 20 Μαΐου 2014, 01:15 | ΕΥΑ ΜΙΚΡΑΚΗ

  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νόμος Καλλικράτης» και ειδικά τα άρθρα 94, 186 & 240, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που καθορίζουν τις αρμοδιότητες Δήμων, Περιφερειών & Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τη διοικητική διάρθρωση της χώρας, τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4067/2012, Ν.Ο.Κ., που αφορούν σε ρυθμίσεις πολεοδομικών θεμάτων κ.α. επειδή με τις προωθούμενες διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου επέρχεται γενικό συνοθύλευμα στις πρόσφατα θεσμοθετημένες αρμοδιότητες υπηρεσιών του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 • 19 Μαΐου 2014, 03:14 | Μαρω Ευαγγελίδου

  Πρόκειται για δύο γενικές εξουσιοδοτήσεις έκδοσης δύο ΠΔ/των με πολλά αντικείμενα το καθένα εξ αυτών. Είναι αμφίβολο αν μπορούν να ρυθμιστούν ενιαία σε ένα ΠΔ. όλα αυτά τα θέματα.