Άρθρο 10: Γενικές διατάξεις

1. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διατηρούν για πέντε (5) έτη αποδεικτικά στοιχεία, για τις πληροφορίες που υποβάλλουν σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8, οι οποίες διατίθενται για έλεγχο, εφόσον αυτό ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.

2. Οι οικονομικοί φορείς, οι φορείς πιστοποίησης και επαλήθευσης οφείλουν, για τους σκοπούς της παρούσας, να αποστέλλουν επιπροσθέτως συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον τους ζητούνται από την αρμόδια αρχή.

3. Η επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 4α του άρθρου 29 του ν.4062/2012.

 • 17 Νοεμβρίου 2014, 18:03 | GF ENERGY ABEE

  Άρθρο 10

  Θα πρέπει να προστεθεί παρ. 4 που να ορίζει

  Η συμβολή των βιοκαυσίμων που προέρχονται από πρώτες ύλες της απόφασης Δ1/Α/ οικ. 10839/15.5.2012 θα θεωρούνται διπλές μόνο ως προς την επίτευξη του αριθμητικού στόχου ως προς το επίπεδο απόδειξης της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων του άρθρου 21 του ν. 4062/2012 προς τις εθνικές υποχρεώσεις ως προς την ανανεώσιμη ενέργεια καθώς και την επίτευξη του στόχου για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλα τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 2Α παρ. 4 του ν. 3468/2006 και όχι ως προς την επίτευξη του ποσοτικού στόχου ο οποίος ορίζεται ως το σύνολο της ποσότητας του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ. 2497/8.2.2013.

  Τα συστήματα διπλής προσμέτρησης ποσότητας από τις εν λόγω πρώτες ύλες τείνουν έχουν καταργηθεί από τις περισσότερες προηγμένες χώρες, καθώς αποδείχθηκαν ευάλωτα στην απάτη και το μόνο που πέτυχαν ήταν να δημιουργήσουν στρέβλωση συνολικά στην Ευρωπαϊκή αγορά. Με αυτά τα συστήματα συγκεκριμένες εταιρείες κατάφεραν να πουλάνε τα συγκεκριμένα βιοκαύσιμα από χώρα σε χώρα χωρίς να ελέγχονται, έτσι η αρχική ποσότητα (που μετρούσε διπλά) περνώντας μέσα από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες πολλαπλασιαζόταν κάθε φορά που άλλαζε χώρα. Επίσης μέσω αυτών των συστημάτων, διοχετεύονταν στην αγορά ποσότητες τηγανελαίων που πραγματικά δεν ήταν τηγανέλαια (απλά σπορέλαια που κάποιες εταιρίες παρουσίαζαν ως τηγανέλαια). Τα παραπάνω μπορούν να πιστοποιηθούν και από Ευρωπαϊκούς φορείς τους οποίους είμαστε στη διάθεση σας να σας τους υποδείξουμε.

  Άρθρο 10 παράγραφος 3

  Στα χρηματικά πρόστιμα πρέπει να προστεθεί η αφαίρεση της δυνατότητας πιστοποίησης αειφοριας για δυο χρόνια στον οικονομικό φορέα, αλλά και στα συνδεδεμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επιπλέον όλοι οι οικονομικοί φορείς της παραγράφου 1 θα πρέπει να έχουν πέρα από το εν ισχυ πιστοποιητικό αειφοριας σε ισχύ ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

  Αυτό γιατί τα οικονομικά κίνητρα της απάτης μπορεί να είναι πολλαπλάσια του προστίμου. Έτσι μπορεί τα ίδια φυσικά / νομικά πρόσωπα να αλλάζουν συχνά φορείς πιστοποίησης, ώστε να πάρουν ένα νέα πιστοποιητικό αειφοριας μέχρι την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσουν έλεγχο.