Άρθρο 12 – Εθνική Επιτροπή «ΦΥΣΗ»

1. Η απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 33318/3028/28-12-1998, της οποίας οι αρμοδιότητες συμπληρώθηκαν με το άρθρο 17 του ν. 2742/1999, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Η Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ αποτελεί το κεντρικό επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο του Κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και μέτρων προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή συνεπικουρείται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

3. Στο άρθρο 17 του ν. 2742/1999 προστίθενται εδάφια στ΄ και ζ΄ ως εξής:

«στ. Επιβλέπει τα προγράμματα επιστημονικής παρακολούθησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας και συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εφαρμογή τους φορείς, ώστε να διασφαλίσει ότι τα παρεχόμενα δεδομένα και οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων είναι αξιοποιήσιμα για την αποτελεσματική διαχείρισή τους».

«ζ. Συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διατύπωση προδιαγραφών για την απογραφή της ελληνικής βιοποικιλότητας, η οποία συντάσσεται ανά δεκαετία».

 • Άρθρο 12 – Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ

  Αν και η Εθνική Επιτροπή ΦΥΣΗ συστάθηκε πριν τη δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου, θα έπρεπε στη σύνθεσή της να υπήρχαν και εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης και του επιστημονικού τους προσωπικού.

 • 11 Ιουλίου 2010, 22:24 | Γιώργος Βαβίζος

  Στην Εθνική Επιτροπή Φύση είναι απαραίτητο να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των υπαλλήλων των υπηρεσιών περιβάλλοντος, των κρατικών ερευνητικών ιδρυμάτων και των μελετητών που εκπονούν περιβαλλοντικές μελέτες. Επίσης, οι συνεδριάσεις της επιτροπής αυτής να είναι δημόσιες και τα πρακτικά τους να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο με ευθύνη του Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

 • 11 Ιουλίου 2010, 00:20 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΗΣ

  Κα Υπουργέ θέλω να σας υπενθυμίσω την ύπαρξη του προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ
  το οποίο επι 15ετίας επιμελέιται αυτοτελώς η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και καταγράφει σημαντικές πληροφορίες για είδη τα οποία είναι θηρεύσιμα και εξ αντικειμένου των συμπερασμάτων θα μπορούσαν να βοηθήσουν σημαντικά τις προθέσεις σας για ολοκληρωμένη βοήθεια στο θέμα της βιοποικιλότητας.
  Είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει στα χέρια σας αρκεί να το ζητήσετε.

 • Εαν θελετε να ειστε ειλικρινεις με τις διακυρηξεις σας περι συμμετοχικης δημοκρατιας, ισοτιμων δικαιωματων,κλπ καλο θα ηταν σε αυτη την Επιτροπη (αλλα καισε καθε επιτροπη)να εχουν ενεργο ρολο ολες οι πλευρες ,ποσο μαλλον οταν αυτες εχουν απολυτα επιστημονικα κριτηρια.
  Στην συγκεκριμενη περιπτωση αναφερομαι στην απουσια εκπροσωπου της Ορνιθολογικης Εταιρειας παρ’ολο που οι ΖΕΠ ειναι το ημισυ των περιοχων ΝΑΤΟΥΡΑ.
  Οι επιτροπες εκτος απο τον ρολο του να τεκμηριωνουν επιστημονικα μια κατευθυνση εχουν και αυτη του <> διαφορετικων αποψεων οποιες και να ειναι αυτες.

 • 7 Ιουλίου 2010, 14:11 | Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

  Θεωρώ ότι στην επιτροπή ΦΥΣΗ είναι σκόπιμο να συμμετέχουν και οι Ερευνητές Ερευνητικών Φορέων (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ)που διαθέτουν σχετική εμπειρία.
  π.χ. για θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες περιοχές Natura, η εμπειρία κάποιων ερευνητών του ΙΝΑΛΕ και του ΕΛΚΕΘΕ που ήδη εργάστηκαν σ’ αυτές τις περιοχές θα ήταν χρήσιμη.

 • 6 Ιουλίου 2010, 17:03 | Γιώργος Σουρλάγκας

  Η σύνθεση της εθνικής επιτροπής «ΦΥΣΗ» ήδη έχει συσταθεί πριν την ψήφιση του παρόντος, παρ’ότι αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διαμόρφωσης πολιτικής και ρυθμίσεων όλων των ζητημάτων που αφορούν την βιοποικιλότητα.
  Θα ήταν σκόπιμο και δημοκρατικότερο να επαναπροσδιοριστούν τα «κριτήρια» της επιλογής των μελών που την απαρτίζουν, το επιστημονικό τους «χαρτοφυλάκιο» και το πόσο και από ποιούς αυτό είναι δυνατόν να υποστηριχθεί.
  ΠΧ. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις σήμερα διαθέτουν πληθώρα έμπειρων ειδικών για την άγρια χλωρίδα και πανίδα επιστημόνων, που αμοίβονται αποκλειστικά από τα μέλη τους, άρα δεν πρόκειται να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Εχουν ήδη πολλά χρόνια εμπειρίας και έρευνας περί το ακριβές αντικείμενο του σ/ν και παρ’όλο που είναι προφανές το δημόσιο συμφέρον από την συμμετοχή τους στην Εθνική Επιτροπή «ΦΥΣΗ», κανείς από αυτούς δεν διορίστηκε σ’αυτήν, ούτε καν ζητήθηκε η γνώμη των Κυνηγετικών Οργανώσεων για την σύνθεσή της.
  Σκοπεύετε να μελετήσετε την πιθανότητα επανεξέτασης της σύνθεσης της εν λόγω Επιτροπής;