Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:55 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Αξιότιμη κ. Υπουργέ.

  Με τη σειρά μας θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πραγματική εφαρμογή του θεσμού της δημόσιας διαβούλευσης, σημειώνοντας με συντομία τα εξής:

  Επί του προκείμενου σχεδίου νόμου πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά και το εξής ζήτημα, το οποίο ήδη απασχολεί τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ):
  Αν ασκηθεί αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά κάποιας διοικητικής πράξης εκδοθείσας κατά το στάδιο και αφορώσα την αδειοδοτική διαδικασία (από την έκδοση άδειας παραγωγής μέχρι και την έκδοση άδειας λειτουργίας), έχει συνέπεια την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης/υλοποίησης του εν εξελίξει έργου (ΑΠΕ), χωρίς καμία υπαιτιότητα/ευθύνη του ενδιαφερομένου παραγωγού. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη περί αναστολής της προθεσμίας ισχύος των αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του ΣτΕ.
  Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη τέτοιες υποθέσεις να εκδικάζονται σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο και με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία.
  Πολύ ορθά έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου και βεβαίως πρέπει να παραμείνει, ότι η Προσφορά Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή έχει ισχύ για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα ισχύος της άδειας παραγωγής.

  Η φιλοσοφία, η νομοτεχνική αρτιότητα και η σπουδαιότητα των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, επιβάλλουν, με ρητή μεταβατική διάταξη, να τύχει εφαρμογής σε όλα τα εν εξελίξει έργα (ΑΠΕ), ανεξάρτητα του σταδίου του οποίου βρίσκονται.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση

  Πέτρος Γ. Κασιμάτης
  Δ.Ν. Δικηγόρος

  Λαυρέντιος Σαλάχας
  Δικηγόρος Μ.Δ.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:57 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: Σε περιπτώσεις που παρέρχονται άπρακτες εκ μέρους της Διοικήσεως οι προθεσμίες που ορίζονται στον παρόντα, οι αποφάσεις θεωρούνται αυτεπάγγελτα θετικές και ο φορέας δύναται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αδειοδότησης.

  Γενικό Σχόλιο 1: Προτείνεται ενσωμάτωση των δύο νόμων (Ν.3468 και παρόντος σχεδίου) σε ένα ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία και χωρίς να δημιουργούνται ερωτήματα.

  Γενικό Σχόλιο 2: Ανεξάρτητα από τις τελικές διατάξεις, να ληφθεί ρύθμιση (π.χ. στις μεταβατικές διατάξεις) έτσι ώστε να μην αδικηθούν οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και είτε βρίσκονται σε εκκρεμότητα είτε στο στάδιο της αξιολόγησης είτε στο στάδιο της ΠΠΕ. Να προηγηθούν έναντι όλων των άλλων που θα τύχουν ευνοικής ρύθμισης από το Νομο.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 18:28 | Δημήτρης Παυλάκης

  Να μην χαλάσω το αισιόδοξο κλίμα — που, με συγχωρείτε, δεν πολυπιστέυω — οι ΑΠΕ στην έκταση που διαφημίζονται και συζητιούνται είναι μάλλον προς την «απάτη», με την έννοια ότι είναι μια στρεβλωτική δραστηρίοτητα που δεν δημιουργεί «αξία» με την επενδυτική έννοια, αλλά απορροφά μη παραγωγικούς φόρους. Καλύτερο από τα καζίνο, αλλά στην ίδια κατηγορία: εθελούσιος φόρος, πράσινος, μπλε, δεν έχει σημασία. Είτε φόρος είτε καπέλο στο τιμολόγιο — φόρος είναι.

  Να σχολιάσω πολιτικά; Η Κυβέρνηση έχει κάτι μέτωπα ανοιχτά που τρομάζει ο μέσος άνθρωπος. Τα οικονομικά αφορούν ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες. Το μεταναστευτικό μπορεί να χρωματίστηκε «δεξιό», αλλά μπορεί να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, αν συνδυαστεί με σύμβολα, εικόνες, ΚΑΙ με το υπόβαθρο της δημοσιονομικής δυσκολίας. Οι ΑΠΕ; Για κάθε ευτυχή «επενδυτή» θα έχετε 1) κάθε φιλελεύθερο να γκρινιάζει για την επιδότηση, 2) τους καταναλώτές για το ακριβό ρεύμα, 3) τους οικολόγους για τα πουλιά, 4) τους ορειβάτες για τα βουνά 5) τους ιδιοκτήτες εξοχικών για την γαλήνη… Πόση τριβή επιθυμείτε με τον Ελληνικό λαό… Δεν μπορούμε να έχουμε λίγη ησυχία;

  Και τελος, επανέρχομαι στην χωροθέτηση. Μην μας βάζετε να τσακωνόμαστε. Βάλτε όρο για πλήρη συναίνεση όπου μπαίνουν τα ακριβά αυτά παιχνιδάκια. Γείτονες, χρήστες… «ανθρωποι». Θα θυμάστε την αντίδραση για αιολικά στην Γυάρο ή την Μακρόνησο και την «μνήμη των νεκρών». Οι ζωντανοί είναι όσο σημαντικοί όσο η μνήμη των νεκρών.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:13 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 15:07 | ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Με την ευκαιρία της δυνατότητας, που μας παρέχετε να εκφράσουμε τις απόψεις μας επι του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και δεδομἐνου ότι ο θαλάσσιος κυματισμός είναι, όπως όλες οι μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, παρουσιάζει επίσης μεταξύ των ΑΠΕ την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1000 kW/m μετώπου κύματος, προτείνω να συμπεριλάβετε στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο, και την κυματική ενέργεια ως ΑΠΕ. Υπολογίζεται ότι η αξιοποίηση του 1% του κυματικού δυναμικού του πλανήτη μας θα κάλυπτε περίπου στο τετραπλάσιο την παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση.
  Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει μία μεγάλη ακτογραμμή, μήκους περ. 16,000 χλμ. Το υψηλό αιολικό δυναμικό πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος επάγει σχετικά έντονη κυματική δραστηριότητα στην περιοχή αυτή, με μέσες ετήσιες τιμές κυματικής ισχύος ανά μέτρο μετώπου κύματος της τάξης των 4-11 kW/m. Εντοπίζονται επίσης θαλάσσιες περιοχές «εστιασμού» κυματικής ενέργειας (“hot spots”), λόγω φαινομένων ανάκλασης και περίθλασης των κυμάτων. Το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο κυματικό δυναμικό της Ελλάδας θεωρείται το υψηλότερο της Μεσογείου, της τάξης των 5-9 TWh σε ετήσια βάση. Το δυναμικό αυτό θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην ηλεκτροδότηση μεγάλου αριθμού νησιών στο Αιγαίο.
  Η ιδέα για την εκμετάλλευση του θαλάσσιου κυματισμού δεν είναι νέα. Η πρώτη ευρεσιτεχνία χρονολογείται στα 1799, ενώ πλήθος άλλων τεχνολογιών επινοήθηκε και λειτούργησε σε μικρή κλίμακα μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα. Η συντονισμένη έρευνα όμως στον τομέα αυτό ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μετά την μεγάλη πετρελαϊκή κρίση, όταν διάφορες χώρες της Δυτ. Ευρώπης με ακτές προς τον Αν. Ατλαντικό, όπου εντοπίζονται ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κυματικού δυναμικού, ξεκίνησαν εντατικές έρευνες για την ανάπτυξη τεχνολογιών εκμετάλλευσης της ενέργειας των κυμάτων.
  Ο θαλάσσιος κυματισμός συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις ΑΠΕ: χαμηλοί δείκτες ρύπανσης σε επίπεδο κύκλου ζωής, αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας, απεξάρτηση από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε απομακρυσμένες ή/και υποβαθμισμένες περιοχές, τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής, δημιουργία θέσεων εργασίας κ.ά.
  Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση τεχνολογιών κυματικής ενέργειας, όπως ακουστική ή οπτική όχληση, επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα, παρενόχληση της ναυσιπλοΐας κ.ά θεωρούνται ήπιες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εγκατάσταση σταθμών κυματικής ενέργειας δεν απαιτεί δέσμευση γης. Παράκτιες εγκαταστάσεις κυματικής ενέργειας θα μπορούσαν με κατάλληλο σχεδιασμό να λειτουργήσουν παράλληλα σαν κυματοθραύστες για προστασία της ακτής ή λιμενοβραχίονες. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιρλανδία (Έιρε), τη Μ. Βρετανία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία διεξάγονται εδω και πολλές δεκαετίες έρευνες για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας. Χώρες με υψηλό κυματικό δυναμικό προσβλέπουν στην κάλυψη σημαντικού ποσοστού των ενεργειακών αναγκών τους από σταθμούς κυματικής ενέργειας. Χώρες με μέτριας στάθμης –πλην όμως εκμεταλλεύσιμο- κυματικό δυναμικό θα μπορούσαν να καλύψουν τοπικές ανάγκες σε παράκτιες περιοχές, νησιά ή να εκμεταλλευθούν αυτό το είδος ενέργειας συμπληρωματικά προς συμβατικές ή άλλου είδους ΑΠΕ. Στις ευρωπαϊκές χώρες, που διαθέτουν ακτογραμμή, δηλ. το Βέλγιο, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Φιλανδία, δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής αξιόλογες δραστηριότητες στον τομέα της κυματικής ενέργειας.
  Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θεωρώ αναγκαίο στο υπο διαβούλευση νομοσχέδιο να συμπεριλάβετε και την κυματική ενέργεια στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτό θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία και για τη χώρα μας, αφενός μεν να ερευνηθούν διεξοδικότερα οι ενεργειακές δυνατότητες που προκύπτουν απο τον θαλάσσιο κυματισμό, αφετέρου δε αυτές οι δυνατότητες να αξιοποιηθοούν στο εγγύς μέλλον.

  Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
  Φυσικός Msc

 • 11 Ιανουαρίου 2010, 15:47 | ΡΟΚΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

  Δώστε την δυνατότητα ν αναπτυχθεί η κυματική ενέργεια και στην Ελλάδα μια χώρα που οι ακτογραμμές της ξεπερνάνε κατά πολύ χώρες με μικρότερες ακτογραμμές και στις οποίες η χρήση της καλύπτει σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών τους αναγκών.
  Είναι η ενέργεια όπου οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ήπιες και είναι λύση βιώσιμη σημαντικού ποσοστού ενεργειακών αναγκών.
  Παρουσιάζει δε μεταξύ των ΑΠΕ την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.

 • 10 Ιανουαρίου 2010, 21:54 | ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων σε ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ πάρκων μέχρι 200kwp)

  Δώστε τη δυνατότητα σε περισσότερους επενδυτές να τοποθετήσουν τα χρήματά τους, σε φωτοβολταϊκά πάρκα μεχρι 200KWp ώστε να υπάρξει μια σχετική ανακατανομή του πλούτου. Απλοποιήστε τις διαδικασίες αδειοδότησης.

  Βρείτε τρόπο ώστε μερίδιο της αγοράς να πάει σε μικρούς επενδυτές και όχι στις μεγάλες εταιρείες που κάθε φορά με τις γνωριμίες καιτην οικονομική ευρωστία τους σαρώνουν κάθε φορά τις επιδοτήσεις ή/και χρηματοδοτήσεις

  Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του Νόμου φροντίστε να εκδοθούν διευκρινιστικές Υπουργικές αποφάσεις ώστε να μην αφήνουν περιθώρια ερμηνείας του Νόμου κατά το δοκούν από τους προϊσταμένους των πολεοδομικών γραφείων.

  Χρησιμοποιήστε τις κρατικές τράπεζες (Αγροτική, Ταχ. Ταμιευτήριο)ώστε να προωθήσετε τα προϊόντα ΑΠΕ και να μοιράσετε τυχόν επιδοτήσεις ή χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους. Να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν και οι άλλες.

  Υποχρεώστε τις Τράπεζες στις οποίες τα προηγούμενα χρόνια μοιράστηκαν τα 28δισ ευρώ να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 50% σε ΑΠΕ

  Τοποθετήστε υπαλλήλους σε κεντρικά ΚΕΠ που θα παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια. Ιδρύστε γραφεία (one stand stop)στα οποία θα μπορεί να ολοκληρωθεί το γραφειοκρατικό κομάτι μιας μικρής επένδυσης σε λογικούς χρόνους.

  Δημιουργήστε μια ειδική ιστοσελίδα όπου συνεχώς θα τίθενται θέματα σχετικά με τις ΑΠΕ,θα απαντώνται από το Υπουργείο και θα ανακοινώνονται οι ενέργειες που έγιναν από μεριάς Διοίκησης για την επίλυση των προβλημάτων που επισημαίνονται.

  ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πολ. Μηχανικός

 • 3 Ιανουαρίου 2010, 10:43 | Κωνσταντίνα Σδραβοπούλου

  Εντυπωσιάστηκα από την πληρότητα του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Τα άρθρα του καλύπτουν κενά που αφορούν την αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Διασαφηνίζονται θέματα υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλη χρονική μεταβατική περίοδος για να αυξηθεί το ποσοστό σημετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Σε ότι αφορά τον κτιριακό τομέα, σίγουρα η διαβούλευση θα πάρει περισσότερο χρόνο. Δεν μπορώ παρά να επικροτήσω την προσπάθεια ενσωμάτωσης της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής οδηγίας και την προσπάθεια να αποσαφηνιστούν προβλήματα που αφορούν ιδιαιτερότητες υφιστάμενων κτιρίων, γεωγραφικού ανάγλυφου, μετεορολογικών δεδομένων. Θεωρώ εύστοχη τη σύνδεση της αδειοδότησης κτιρίων με την προσπάθεια αύξησης πόρων των ΟΤΑ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2009, 10:09 | Ιωάννης Σταμάτης

  Με αγωνία περιμένουμε να ισχύσει κάτι θετικό για τις ΑΠΕ.
  Πρέπει επιτέλους τα λόγια να γίνουν πράξη.
  Όλοι μας πρέπει να σκεπτόμαστε και τις επόμενες γενιές, είστε στον σωστό δρόμο.
  Μην σας επηρεάζουν οι μικρόνοοι και αρνητές των πάντων.
  Γιάννης Σταμάτης
  Δήμαρχος Δομνίστας Ευρυτανίας

 • 28 Δεκεμβρίου 2009, 23:11 | ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ – ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ

  ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΑΜΟΙΡΕΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2009, 09:59 | ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Δυστυχώς στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν είδα τίποτε που να αφορά την έρευνα, όλα τα κράτη πειραματίζονται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εμείς πότε θα ασχοληθούμε ? τι κάνουν τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα?

  και κάτι άλλο

  έχει εξεταστεί ποτέ η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από την κίνηση των υδάτων στο πορθμό του Ευρίπου? ειναι εν δυνάμει μία ανεξάντλητος πηγή ενέργειας, θα χαρώ πολύ να δώ ενέργειες σας προς αυτή την κατεύθυνση.

 • 26 Δεκεμβρίου 2009, 23:15 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πολ.- Μηχ.

  Θα πρέπει, μετά την ψήφιση του Νέου Νόμου για τις ΑΠΕ, το Υπουργείο
  ΥΠΕΚΑ, (και λόγω της πολυνομίας που υπάρχει στο παραπάνω θέμα και σε άλλα σχετικά θέματα που συνδέονται με τις ΑΠΕ) να εκδώσει ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία θα καθορίζουν επ΄ακριβώς για κάθε Α.Π.Ε. (Φ/Β, Ανεμογεννήτριες, Βιομάζα, Γεωθερμία κ.λ.π) και με χρονική σειρά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την πραγματοποίηση των επενδύσεων:

  Ειδικότερα να περιλαμβάνουν σαφείς πληροφορίες για τα παρακάτω:

  1.Ποιά είναι και πότε απαιτείται η Αρτιότητα των Οικοπέδων ή των
  Κτημάτων που θα εγκατασταθούν Φ/Β επενδύσεις; (ανάλογα με τα KV¨;)
  2.Πότε απαιτείται η έκδση Οικοδομικής Αδειας σε Οικόπεδα ή κτήματα
  που θα εγκατασταθούν Φ/Β επενδύσεις; (ανάλογα μρ τα KV;)
  3.Ποιές Ενέργειες απαιτούνται για την τελική νομιμοποίηση των
  κατασκευών.

  Γ.Κ.

 • 24 Δεκεμβρίου 2009, 17:18 | Κων/νος Κηπουρός

  Σχόλια στο προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου Επιτάχυνση & Ανάπτυξη ΑΠΕ

  Κατ’ αρχήν είναι θετικό και βοηθά στην γρηγορότερη περαίωση των διαδικασιών έκδοσης άδειας εγκατάστασης.
  Μερικά σχόλια κατ’ άρθρον :
  Άρθρο 3 §5α

  Να οριστεί ότι απλώς εγκρίνει το δασαρχείο την επέμβαση.
  Άρθρο 5 §2

  Πολύ θετικό η αύξηση της τιμής για τα θαλάσσια Αιολικά πάρκα, επιτέλους ομοιάζουμε και σε κάτι με τους Βορειοευρωπαίους που έχουν από καιρό αυτήν την τιμή Kwh
  Θα είναι πολύ δίκαιο ο πίνακας στο Άρθρο 27Α του Ν.3734/2009 περί τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς να ξεκινάει από τον Φεβρουάριο του 2010, ώστε να καλυφθεί ο τόσο χαμένος χρόνος από την αναστολή καταθέσεων αιτήσεων στη ΡΑΕ.

  Άρθρο 5 §5 Ο ΔΕΣΜΗΕ περιμένει μια τυποποιημένη αίτηση γιαυτούς που αποδέχονται τις τιμές αναφοράς Φεβρουαρίου 2009.

  Άρθρο 9 §6 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. Η πρόβλεψη σας να δύνανται να εγκατασταθούν ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας διόρθωσε έναν αναχρονιστικό κανονισμό.

  Άρθρο 9 §7 Θετικό που τονίζεται πως χρειάζεται μόνον έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Πρέπει όμως να απαλείψετε τον περιορισμό της αρτιότητας για εγκαταστάσεις Φ/Β σταθμών σε οικόπεδα εκτός σχεδίου που δεν είναι άρτια , όπως ξαφνικά ορίζει μια πρόσφατη εγκύκλιος .

  Μία τελευταία παρατήρηση αφορά το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ ( Οκτώβριος 2008 )
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

  ΑΑ. Γιατί να υπάρχει μέγιστη απόσταση από υφιστάμενη οδό προσπέλασης ;
  ΑΓ. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών ; Ο νόμος δεν πρέπει να καθορίζει αποστάσεις. Η ενεργειακή μελέτη μόνο .

  Β Ασύμβατες χρήσεις – Αποστάσεις από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

  Είναι πολύ μεγάλο το όριο των 3000 μ απόσταση από μείζονος σημασίας μνημεία, ενώ στα κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία τίθεται όριο 500μ. Να τεθεί για όλα το όριο των 500 μ.

  Δ. Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες.
  Το όριο των 1000 μ από όρια οικισμού είναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ. Στην Ολλανδία και Γερμανία που γνωρίζω είναι στις αυλές των σπιτιών, στις αποβάθρες των λιμανιών κλπ.

  Όσον αφορά τους παραδοσιακούς οικισμούς το 1500 μ είναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ.
  Συγκρίνατε αυτό το όπιο με τα 500 μ των πολιτιστικών μνημείων. Δηλαδή ένα χωριό που το ανέδειξαν σαν παραδοσιακό είναι …σπουδαιότερο!!! ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΩ ΠΩΣ ΤΟ ΤΩΝ 1500μ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ,ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΧΡΗΣΤΕΥΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΒΟΥΝΟ.

  Και τέλος τα 500μ από ιερά μονή. Γιατί; τι το ιδιαίτερο έχει κάποια μοναχική ίσως μονή; Η μόνη απόσταση που χρειάζεται είναι ίση με το ύψος του Πυλώνα για λόγους ασφαλείας .

  Ειλικρινά
  Κ.ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2009, 16:03 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πολ.- Μηχ.

  ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Υ.ΠΕ.Κ.Α.

  Σας υποβάλω γενικά σχόλιά μου στο ΝΕΟ Νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ.

  ΟΙ ΣΑΦΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΎΣΟΥΝ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΑ, ΣΕ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΊΔΑΣ ΜΑΣ.

  1. Σε ποιάς ισχύος Φ/Β πάρκα απαιτούνται για την εγκατάστασή τους σε
  άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα ή κτήματα, εντός ή εκτός σχεδίου
  και σε ποιά Φ/Β απαιτείται η έκδοση Οικοδομικής Αδειας ή σε ποιά
  απαιτείται η έγκριση των εργασιών που θα εκτελεσθούν;

  2. Ποιά είναι η ελάχιστη ισχύς (ή άλλου κριτηρίου) Φ/Β πάρκου, για
  να ενταχθεί η επένδυση στο πρόγραμμα επιδότησης του Αναπτυξιακού
  Νόμου;

  3. Θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο κοινό και στους επενδυτές το
  ποσοστό και η ισχύς του κορεσμού σε καθε περιοχή της χώρας μας,
  των Φ/Β πάρκων καθώς και το υπόλοιπο της ισχύος προς επένδυση,
  ώστε να μη γίνονται άσκοπα έξοδα, για αγορές κτημάτων και λοιπές
  προκαταρτικές ενέργειες και μελέτες σε κεκορεσμένες περιοχές.

  4. Εχουν εξασφαλισθεί τα χρήματα για την καταβολή των επιδοτήσεων
  στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για τα Φ/Β πάρκα;

  5. Σε πόσο χρόνο από την ολοκλήρωση της επένδυσης, θα καταβάλονται
  τα χρήματα των επιδοτήσεων στους επενδυτές των Φ/Β πάρκων;

  Ευχαριστώ
  ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Πολιτικός Μηχανικός
  Νεαπόλεως 62α ΤΚ 15341
  Αγία Παρασκευή

 • 16 Δεκεμβρίου 2009, 11:17 | Christos Vlachos

  Συγχαρητήρια για την προσπαθεια αυτη. Αγορασα το 2007 υβριδικό αυτοκινητο για περιβαλλοντικους λογους αλλα και για τα κινητρα (δακτυλιος, δασμοι και τελη κυκλοφοριας). Την ιδια μερα που ο Πρωθυπουργος στο Ζαππειο μιλουσε για Αξιοπιστια και Πρασινη Αναπτυξη ελαβα ειδοποιηση για τελη κυκλοφοριας €631.Νομιζω οτι δινεται την λαθος εντυπωση στην κοινωνια.

 • 15 Δεκεμβρίου 2009, 20:16 | KVNSTANTINOS

  Κυρίως Μήνυμα: STHN PROSPAUEIA SAS GIA OIKOLOGIKES LYSEIS ME TO LIGOTERO
  > KOSTOS KAI PROSFORA ERGASIAS STHN EGXVRIA AGORA PARAUETV PARAKATV MIA
  > PROTASH MOY GIA THN TOPOUETHSH FOTOBOLTAIKVN SYSTHMATVN SE OIKIES KAI OPOY
  > ALLOY NOMIZETAI OTI UA EXEI EFARMOGH
  > H PROTASH AFORA THN XRHMATODOTHSH TVN ENDIAFEROMENVN APO TO KRATOS KAI
  > ANTI H DEH NA EPISTREFH TO POSO POY UA POYLA O IDIVTHS SE AYTHN TO REYMA
  > POY PARAGH OPVS PROBLEPETAI MEXRI SHMERA H IDIA H DEH NA EPISTREFH AYTA
  > TA XRHMATA SE EIDIKO LOGARIASMO TOY KRATOYS ( ARA TMHMATIKH EPISTROFH THS
  > EPIDOTHSHS PALI STO KRATOS )
  > EPIDIVJH
  > OLOI NA EXOYN DYNATOTHTA TOPOUETHSHS FOTOBOLTAIKVN SYSTHMATVN
  > APOFYGH DAPANHS GIA TO KRATOS ( MAKROPROUESMA )
  > KERDOS SE RIPOYS
  > KERDOS SE PRVTES YLES APO THN DEH ( PETRELAIO-LIGNHTH KLP )
  > APOFYGH KATAUESHS PLASTVN H FOYSKVMENVN TIMOLOGIVN EPIDOTHSHS KAU OSON O
  > IDIVTHS UA APOSKOPH STHN GRHGORH EJOFLHSH THS EPIDOTHSHS GIA NA ARXHSH NA
  > EXEI KAI AYTOS KERDOS APO THN PVLHSH TOY REYMATOS PROS THN DEH
  > PROYPOUESEIS
  > A. H SYNERGASIA KRATOYS – DEH
  > B. H TMHMATIKH EPIDOTHSH ANA PERIOXH? ETSI VSTE APO THS EPISTROFES TVN
  > EPIDOTOYMENVN NA ANAXRHMATODOTOYNTAI ALLES PERIOXES ( ANAKYKLVSH XRHMATVN
  > EPIDOTHSHS )
  > G. H PROBLECH PAGIOY POSOY EPISTROFHS SE PERIPTVSH YPERKATANALVSHS
  > REYMATOS KAI ADYNAMIA POLHSHS REYMATOS PROS THN DEH APO THN XRHSH TOY
  > FVTOBOLTAIKOY SYSTHMATOS
  > GIA KAUE ALLH PLHROFORIA h LEPTOMEREIA POY DEN PERIEXV STHN PAROYSA EIMAI
  > STHN DIAUESH SAS
  > EYXARISTV GIA TON XRONO SAS
  >
  > K.F.BLAXOS