Άρθρο 10 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.3661/2008  (ΦΕΚ  89Α’) αντικαθίσταται  ως εξής:

«2. Για τα νέα κτίρια, πριν την έναρξη της ανέγερσης, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μελέτη, που συνοδεύει τη μελέτη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και η οποία περιλαμβάνει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εκ των εναλλακτικών συστημάτων παροχής ενέργειας, όπως αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικών αντλιών θερμότητας».

 1. Στο  άρθρο 4 του ν.3661/2008 προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

«3. Σε όλα τα νέα κτίρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται ως εξής: κλιματική ζώνη Α: ≥ 80%, κλιματική ζώνη Β: ≥ 75%, κλιματική ζώνη Γ: ≥ 70%, κλιματική ζώνη Δ: ≥ 65%. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος, καθώς και όταν οι ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης καλύπτονται από άλλα αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

4. Το αργότερο ως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης τους με αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Στην περίπτωση των νέων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο ως τις 31.12.2014».

3.   Η παράγραφος 1 του άρθρου  5 του ν.3661/2008 τροποποιείται ως εξής:

«1. Στα κτίρια που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα δομικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου».

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 14:26 | ΦΡΑΝΚ ΚΑΛΛΙΣ

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ – ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Π.Ε. στις ΠΑΡΑΘΕΡ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ για την ΕΛΛΑΔΑ του 21ου ΑΙΩΝΑ

  Απεγνωσμένα προσπάθησα τα τελευταία οκτώ χρόνια να υπηρετήσω τις υψηλές ιδέες και φιλικές προς το Περιβάλλον τεχνολογίες – τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – και την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, επενδύοντας όλο μου τον χρόνο, την επαγγελματική μου δραστηριότητα και όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια μου (άνω των 400.000 Ευρώ). Για την Ελληνική πραγματικότητα όμως, και την ακόμη πιό ιδιαίτερη και προβληματική της πατρίδας μου της Ανδρου – όπου επέλεξα να δραστηριοποιηθώ συνειδητά πριν δεκαπέντε χρόνια ως Αρχιτέκτων μηχανικός – και της λοιπής Περιφέρειας, κάτι τέτοιο δεν στάθηκε ικανό να πείσει και να οδηγήσει σε υλοποίηση. Ετσι το Πρότυπο Περιβαλλοντοφιλικό Παραθεριστικό Συγκρότημα «ΠΑΝΘΕΑ», παραμένει σε χαρτιά και σχέδια, δύο ημιτελή κτίσματα- κατοικίες με Βιοκλιματικό σχεδιασμό σε μια απίθανου προσανατολισμού (Νότια με Δυτική) τοποθεσία με θέα το Αιγαίο (κοντά στην παραλία του Χαλκολιμιώνα), εγώ δε οικονομικά κατεστραμμένος αδυνατώ να εξυπηρετήσω κάποια ποσά Τραπεζικών δανείων που επίσης επενδύθηκαν σε αυτό (ιδιαίτερα σε διαφημ.προβολή, δυσανάλογα μεγάλου κόστους, χωρίς όμως πρακτική ανταπόδοση). Και όπως και άλλες προσπάθειες στο παρελθόν θα «σβήσει ηρωικά «, αν δεν γίνει κάτι άμεσα.
  Στρέφομαι σε εσάς για υποστήριξη και συμπαράσταση γενικά, μη έχοντας κάτι συγκεκριμμένο να ζητήσω, αλλά αρνούμενος να δεχθώ την πλήρη αποτυχία,και το ότι δεν βρέθηκαν 10 (!!) όλοι και όλοι ευαίσθητοι παραθεριστές που να επιλέξουν να κάνουν πιό οικολογικά και πιό συνειδητά φιλικά στο Περιβάλλον την δεύτερη-εξοχική κατοικία τους, όταν είναι γνωστό ότι παραλίες και άλλοι υπέροχοι τόποι ασφυκτιούν από νόμιμα και μη συγκροτήματα χιλιάδων τετρ,μέτρων δόμησης, σε δόξα των μεγάλων κατασκευαστών και συμφερόντων !

 • Το άρθρο αυτό θεωρείται θετικό. Παρόλα αυτά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας συνολικά στο σχέδιο νόμου.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:10 | Βάγια Χαριζοπούλου, αρχιτέκτονας

  Πιστεύοντας στην πράσινη ενεργεία, το βιοκλιματικό σχεδιασμό και τα οφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, κατασκεύασα στη νέα κατοικία μου εγκατάσταση γεωθερμίας.Το κόστος αυτής είναι πολύ υψηλό και είναι απαγορευτικό για τους περισσότερους.Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα. Αυτό που πραγματικά θεωρώ σημαντικό είναι να υπάρξει πρώτα απ’ όλα επιδότηση της KWH για τα γεωθερμικά συστήματα (στη Γερμανία η επιδότηση είναι το μισό του τιμολογίου)και φοροαπαλλαγή για την εγκατάσταση. Επίσης,να απλουστευθούν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση γεωθερμικών συστημάτων και την απαλλαγή των κτιρίων που έχουν εγκαταστήσει τέτοια συστήματα από την υποχρεωτική κατασκευή δικτύου σωληνώσεων Φυσικού Αερίου.Η κατοικία μου δεν μπορούσε να ηλεκτροδοτηθεί, καθώς δεν υπάρχει εξαίρεση κατασκευής των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου για κτίρια με γεωθερμία. Αναγκαστικά κατασκευάστηκε όλο το δίκτυο σωληνώσεων Φυσικού Αερίου(επιπλέον άσκοπα έξοδα)το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί φυσικά ποτέ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την Πολεοδομία και να ηλεκτροδοτηθεί το κτίσμα.

  Ευχαριστώ πολύ,
  Βάγια Χαριζοπούλου, αρχιτέκτονας μηχανικός

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 13:40 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΗΕ

  ΕΒΗΕ
  ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΕΔΡΑ : ΑΧΑΡΝΩΝ 315 Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ – 111 45 ΑΘΗΝΑ
  Τηλ. : 210 2112591 , Fax : 210 2112592 –
  Ε-mail : info@ebhe.gr,& economynox@gmail.com
  Web Page : http://www.ebhe.gr

  Αθήνα, 15/01/2010

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΒΗΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

  Άρθρο 10 : παραγ. 2. «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» σε ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
  Προτείνεται να συμπληρωθεί το εδάφιο 2 του Άρθρου 10 με την φράση:

  «Το αναμενόμενο ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ από ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» να υπολογίζεται στην βάση των πιστοποιημένων, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, χαρακτηριστικών απόδοσης των χρησιμοποιούμενων Θερμικών Ηλιακών Προϊόντων.
  Όσον αφορά το ελάχιστο ποσοστό Ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση, προτείνουμε να γίνεται αναφορά σε μια μόνο κλιματική ζώνη, αυτή των Αθηνών. Επίσης :

  1. Προτείνεται για τα Δημόσια Κτίρια
  Για τα νέα και τα παλαιά ενεργοβόρα Δημόσια κτίρια, τόσο για την θέρμανση νερού χρήσης (Νοσοκομεία-Στρατώνες-Κολυμβητήρια κτλ) όσο και για την θέρμανση χώρων προτείνεται η υποχρεωτική εκπόνηση μελετών με σκοπό την δυνατότητα αξιοποίησης της ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
  Και σε περίπτωση που η μελέτη καταλήξει σε θετικά συμπεράσματα, όσον αφορά την βιωσιμότητα της απαιτούμενης επένδυσης, τότε να δρομολογηθεί στην συνέχεια η συστηματική υλοποίηση των σχετικών εγκαταστάσεων.

  2. Πιστοποιημένα Θερμικά Ηλιακά Προϊόντα
  Για την κάθε είδους Κρατική Ενίσχυση ή Επιδότηση να υπάρχει σύνδεσή της με την ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
  Για τους υπολογισμούς να χρησιμοποιούνται οι πιστοποιημένες αποδόσεις των προϊόντα κατά SOLARKEYMARK.

  3. Τεχνική Οδηγία
  Προτείνεται η εκπόνηση ενός ΟΔΗΓΟΥ για το ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (εν είδη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ από τον ΕΛΟΤ.)

  •Συμπληρωματικές προτάσεις για την διάδοση και εδραίωση της χρήσης ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ θέρμανσης νερού ή θέρμανσης χώρου.

  Α. Πρόβλεψη για εγκατάσταση ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για θέρμανση & κλιματισμό χώρου και βιομηχανική χρήση.
  Στην περίπτωση αυτή να προβλέπεται φοροαπαλλαγή της δαπάνης κατά 100% ώστε να διευκολυνθεί ο ιδιώτης ή ο επιχειρηματίας να προβεί στην εγκατάσταση.

  Β. Πρόβλεψη (με χρονικό ορίζοντα το 2020) για αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ με Ηλιοθερμικά Συστήματα πιστοποιημένων κατά
  SOLARKEYMARK.)
  Στην περίπτωση αυτή να προβλέπεται επιδότηση της δαπάνης κατά 35 % ώστε να διευκολυνθεί ο ιδιώτης και να προβεί στην αντικατάσταση.

  Γ. Η υποχρεωτική κάλυψη (σε βάθος δέκα χρόνων) μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό από ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ σε όλα τα υφιστάμενα Δημόσια κτίρια. (Στρατώνες-Σχολεία & πάσης φύσης Δημόσια κτίρια)

  Η επαγγελματική ένωσή μας ΕΒΗΕ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με το Υπουργείο σας.

  Ο Πρόεδρος της ΕΒΗΕ
  κ. Καστανάκης Εμμανουήλ
  τηλ. 6972 800040

 • Καθηγητής ΤΕΙ Χαλκίδας

  Πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί η παραγωγή θερμότητας σε επίπεδα θερμού νερού χρήσηςσεσυνεχή βάση δεν είναι πάντοτε οικονομική από της GSHP είναι λοιπόν απαίτηση από την μορφολογία του εληνικού κλίματος να προτείνεται και χρησιμοποιείται ηλιοθερμικόσύστημα παραγωγής θερμού νερού. Επίσης κατά την άποψή μου πρέπει τα ηλιοθερμικά συστήματα να προτείνοτναι ακόμη και ως συμπληρωματικά των μονάδων ΣΗΘ, GSHP και συματκών εγκαταστάσεων λόγω του μηδενκού κόσοτους λειτουργίας τους καθώς και τα συστήματα αποθήκευσης Ηλιοθερμικής ή γενικότερα ενέργειας.

  με εκτίμηση

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 09:18 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

  Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι την πρωτοβουλία σας σχετικά με την υποχρεωτική
  τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σε όλες τις νέες οικοδομές .
  Η συμβολή των ηλιακών θερμοσιφώνων στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική .
  Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας 160 λίτρων καλύπτει περίπου το 80% των ετησίων αναγκών μιας μέσης οικογένειας σε ζεστό νερό χρήσης
  Η ενέργεια που εξοικονομεί είναι περίπου 270 kg πετρέλαιο /έτος και η μείωση
  εκπομπών CO2 είναι από 1000 έως 1200 κιλά / έτος.
  Στην Ελλάδα βρίσκονται εγκατεστημένοι ηλιακοί θερμοσίφωνες που εξοικονομούν ήδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο κιλοβατώρες το χρόνο, όση ενέργεια δηλαδή παράγει ένας συμβατικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 200 μεγαβάτ.
  Επιπλέον πρέπει να δοθούν κίνητρα ( επιδότηση ) τα οποία θα υποχρεώνουν την αντικατάσταση είτε των παλαιών ηλιακών θερμοσιφώνων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές είτε των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων .
  Εκτιμώ ότι κάθε πρωτοβουλία που αφορά την διάδοση των ηλιακών θερμοσιφώνων θα συμβάλει στην περεταίρω ανάπτυξη των ελληνικών βιομηχανιών παραγωγής ηλιοθερμικων συστημάτων.
  Η ποιοτική και πιστοποιημένη παραγωγή θα επιτρέψει στις βιομηχανίες να ανταποκριθούν ευκολότερα στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς με περεταίρω αύξηση και της εξαγωγικής τους δραστηριότητας .

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 23:35 | Ελένη Χερχελετζάκη

  Αξιότιμη κα Μπιρμπίλη,
  Ερευνώντας την αγορά για την χρησιμοποίηση υλικών και συστημάτων με οικολογικό χαρακτήρα για την ανέγερση κατοικίας(στην Ερμούπολη της Σύρου), κατέληξα σε ένα πλέον οικολογικό τρόπο κεντρικής θέρμανσης
  με λέβητα καύσης ξύλου πέλλετ, με τη δυνατότητα ταυτόχρονης θέρμανσης του νερού για οικιακή χρήση.
  Η χρήση των pellet έιτε σε ενεργειακό τζάκι λέβητα είτε σε κεντρικό αυτόνομο λέβητα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης τεχνολογίας, μηδενικούς ρύπους κατά την καύση τους, είναι 100% ανακυκλωμένο υλικό, πολύ πιο οικονομικό από τη συμβατική θέρμανση με πετρέλαιο (50% οικονομικότερο), αλλά δυστυχώς καθόλου γνωστό στο ευρύ κοινό.
  Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει συστηματική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών προς αυτή τη κατεύθυνση για πιο ήπιας μορφής τρόπου θέρμανσης των κτιρίων.
  Και επίσης να προωθηθεί η ιδέα παραγωγής τέτοιων προιόντων και στην
  Ελλάδα,μέσα από τα αναπτυξιακά σχέδια του κράτους(μονάδες παραγωγής πέλλετ, λέβητες, τζάκια καύσης πέλλετ).
  Αναπτυξιακή οικονομία, θέσεις εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος.
  Αυτή τη στιγμή, για να προμηθευτούμε τον λέβητα θα χρειαστεί να σταλεί με μεταφορική από την Κομοτηνή στη Σύρο, από τον μοναδικό στην Ελλάδα αντιπρόσωπο(Hellenic pellets).
  Δυστυχώς υπάρχουν πολλά που πρέπει ν’αλλάξουν σ’αυτό το τόπο.
  Ευτυχώς όλα μπορούν να γίνουν όταν υπάρχει η Θέληση από μέρους σας για δουλειά και αλλαγές.
  Καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
  με εκτίμηση
  Ελένη Χεχελετζάκη.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 20:25 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Θέλω να εγκαταστήσω φωτοβολταικό σύστημα 10kw οικιακό και δεν χωράει επάνω στην στέγη μου . Δίπλα όμως υπάρχει αποθήκη- σταύλος- υπόστεγο ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και με καλύτερο προσανατολισμό Γ Ι Α Τ Ι δεν μπορώ να τα τοποθετήσω εκεί επάνω; Και με απορείπτεται απο το να μπορέσω και εγώ να συμβάλλω στην πράσινη ανάπτυξη.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 20:28 | ΚΑΡΑΜΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Θέλω να εγκαταστήσω φωτοβολταικό σύστημα 10kw οικιακό και δεν χωράει επάνω στην στέγη μου . Δίπλα όμως υπάρχει αποθήκη- σταύλος- υπόστεγο ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και με καλύτερο προσανατολισμό Γ Ι Α Τ Ι δεν μπορώ να τα τοποθετήσω εκεί επάνω; Και με απορείπτεται απο το να μπορέσω και εγώ να συμβάλλω στην πράσινη ανάπτυξη.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 18:02 | Δημήτρης Παυλάκης

  Εξαιρετικό σαν πρωτοβουλία… Προσέξετε την γραφειοκρατία και την διαφθορά της, και το κόστος. Τα προφανή τα γνωρίζετε. Ενημερώνω ότι οικονομοτεχνικές μελέτες για φ/β σε κτίρια (στην Καλιφόρνια) έδειξαν ότι, ακόμα και με επιδοτήσεις στα φ/β, είναι συμφερότερη η απλή «μόνωση»

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 15:05 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  επιτέλους βρέθηκε ένα υπουργείο και μια υπουργός που παίρνει μέτρα

  για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά για τα θερμοσιφωνικα

  ηλιακά που βοηθούν εδω και δεκαετίες στην μείωση των εκπομπών ρύπων

  και επιπλέον βοηθά και την ελληνική βιομηχανία.

  όπως όλοι γνωρίζουν η παράγωγη των ηλιακών θερμοσιφώνων παράγονται

  στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου

  υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν όπως είναι

  ο Φ.Π.Α. Που στο ρυπογόνο φυσικό αέριο είναι στο 9%

  άλλα δεν πειράζει ας είναι και έτσι καλή αρχή

  Συγχαρητήρια στην νέα ΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΜΠΙΡΠΙΛΗ

  Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας

  Με τιμή
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 10:53 | Ε Σ Ε Γ Ε Π Ε«Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Γεωθερμίας και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας»

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΕΓΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

  <>

  Λαμβάνοντας υπόψη την δημόσια διαβούλευση που διεξάγεται σχετικά με το παραπάνω σχέδιο νόμου ο υπό ίδρυση «Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Γεωθερμίας και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας» καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το άρθρο 10 και ειδικότερα για το κομμάτι που αφορά τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας:

  1) Οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (Γ.Α.Θ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

  2) Ο βαθμός απόδοσης (C.O.P – Coefficient of Performance) των Γ.Α.Θ να είναι μεγαλύτερος του 4 και EER >4,5 ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

  3) Οι εγκαταστάσεις γεωθερμικών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας να πραγματοποιούν-ται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες οι οποίοι θα πιστοποιούνται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) ή άλλον εγκεκριμένο φορέα .

  4) Με σκοπό να προωθηθεί η χρήση της αβαθούς γεωθερμίας και κατ’ επέκταση των Γ.Α.Θ. για την κάλυψη της πρωτογενής ενεργειακής κατανάλωσης προτείνεται να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα. Εάν και εφόσον ικανοποιείται η πρόταση 2 του παρόντος (C.O.P της Γ.Α.Θ > 4 ) προτείνονται τα εξής κίνητρα:

  a. Φορολογική έκπτωση του συνόλου της γεωθερμικής εγκατάστασης.
  b. Τιμολόγηση του συνόλου της ηλεκτρικής κατανάλωσης του κτιρίου με νυχτερινό τιμολόγιο.

  Τα παραπάνω κίνητρα θεωρούμε ότι μπορούν να υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση ενέργειας και κυρίως την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέσω χρησιμοποίησης Γ.Α.Θ για την κάλυψη της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων.

  5) Κρίνουμε ως απαραίτητη την προσθήκη στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου που να αναφέρει ότι για τα νέα κτίρια, εφόσον κατατεθεί η σχετική μελέτη για το σύστημα Γ.Α.Θ να μην είναι υποχρεωτική η μελέτη και εγκατάσταση δικτύου Φυσικού Αερίου όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 420/87 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου 3175/2003
  6) Σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης εγκαταστάσεων αβαθούς γεωθερμίας:

  a. Για τα υφιστάμενα κτίρια η σχετική άδεια να χορηγείται όπως γίνεται και σήμερα από τις κατά τόπους Νομαρχίες μόνο για περιπτώσεις εγκατάστασης γεωθερμίας Ανοιχτού Τύπου.

  b. Σε περίπτωση εγκατάστασης γεωθερμίας Κλειστού Τύπου προτείνεται να προβλέπεται απλή κοινοποίηση στον αρμόδιο φορέα όπως ακριβώς προτείνεται για φωτοβολταϊκά συστήματα και μικρές ανεμογεννήτριες σε κτίρια στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου.

  c. Για τα νέα κτίρια η άδεια να χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

  d. Σε περίπτωση που εγκατάσταση Κλειστού Τύπου κριθεί ότι μπορεί να εξελιχθεί σε Ανοιχτού Τύπου τότε θα πρέπει να χορηγηθεί η σχετική άδεια. Μη συμμόρφωση με το παραπάνω επισύρει την αφαίρεση της άδειας του εγκαταστάτη καθώς και επιβολή κυρώσεων στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

  6) Να απλουστευτεί η αδειοδοτική διαδικασία που αφορά απόληψη θάλασσας σε περιπτώσεις γεωθερμικών εγκαταστάσεων Ανοιχτού Τύπου, διότι είναι περιττή και δημιουργεί καταστάσεις μη συμβατές με την φύση της τεχνολογίας αυτής .

  Λαμβάνοντας υπόψη την δημόσια διαβούλευση που διεξάγεται σχετικά με το παραπάνω σχέδιο νόμου η ΕΣΕΓΕΠΕ , το υπό σύσταση Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Γεωθερμίας και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το άρθρο 10.

  Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δίνεται από την Κυβέρνηση στο θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επισυνάπτεται και πλήρως ανεπτυγμένη νομοθετική πρόταση, την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε και λεπτομερέστερα. Έχουμε ακόμη την πρόθεση να υποβάλουμε, όταν του ζητηθεί πλήρη αιτιολογική έκθεση για τις υιοθετούμενες διατάξεις. Φυσικά ο Σύνδεσμος θέτει τις τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις των μελών του στην διάθεση της Πολιτείας για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για το Περιβάλλον και την Εθνική Οικονομία.

  Με τιμή

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΓΕΠΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
  Ονοματεπώνυμο Εταιρεία
  ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
  ΚΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERPLAST
  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SWEDTHERM
  ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BORES GEOTHERMAL SYSTEMS
  ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ERGON EQUIPMENT
  ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AID ENGINEERING

  ============================================================

  ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΕΓΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

  <>

  Λαμβάνοντας υπόψη την δημόσια διαβούλευση που διεξάγεται σχετικά με το παραπάνω σχέδιο νόμου ο ΕΣΕΓΕΠΕ , το υπό σύσταση Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Γεωθερμίας και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας» καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το άρθρο 10.
  Εισαγωγικά αναφέρουμε ότι η Γεωθερμία ως Πηγή Ενέργειας δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής από την Πολιτεία. Ταυτόχρονα είναι από τις Πηγές Ενέργειας, οι οποίες ενώ δεν προκαλούν επιβάρυνση στο περιβάλλον είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει αρχές και διατάξεις που δεν προσιδιάζουν στον χαρακτήρα και την μορφή της. Με βάση αυτές τις αρχικές σκέψεις ο Σύνδεσμος υποβάλλει τις ακόλουθες παρατηρήσεις :
  Άρθρο 10
  Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων

  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Για τα νέα κτίρια, πριν την έναρξη της ανέγερσης, πρέπει να εκπονείται και να υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μελέτη, που συνοδεύει τη μελέτη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και η οποία περιλαμβάνει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εκ των εναλλακτικών συστημάτων παροχής ενέργειας, όπως αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης ή δροσισμού σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή στοιχείων περιβαλλοντικής και οικονομικής σκοπιμότητας». (βλ. Σχόλιο 1)
  2. Στο άρθρο 4 του ν.3661/2008 προστίθενται οι εξής παράγραφοι:
  «3. Σε όλα τα νέα κτίρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται ως εξής: κλιματική ζώνη Α: ≥ 80%, κλιματική ζώνη Β: ≥ 75%, κλιματική ζώνη Γ: ≥ 70%, κλιματική ζώνη Δ: ≥ 65%. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος, καθώς και όταν οι ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης καλύπτονται από άλλα αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας για την θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και παραγωγή ζεστών νερών χρήσης.
  .
  4. Το αργότερο ως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης τους με αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Στην περίπτωση των νέων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο ως τις 31.12.2014».
  3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν.3661/2008 τροποποιείται ως εξής:
  «1. Στα κτίρια που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα δομικά στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου».

  ΣΧΟΛΙΟ 1
  Ειδικότερα για την αβαθή γεωθερμία η τεχνική μελέτη είναι αφ’ εαυτής αρκετή. Η προτεινόμενη στο σχέδιο διατύπωση δημιουργεί ανώφελη γραφειοκρατία, χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα. Τα συστήματα γεωθερμίας έχουν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν χρησιμεύει να επαναλαμβάνονται διαρκώς ενώ η σύμφωνα με το Σχόλιο 2 πρότασή μας (ειδικότερα οι παρ. α και β του άρθρου 4 εξασφαλίζει απολύτως την φιλικότητα της εγκατάστασης προς το περιβάλλον.
  Η αναγραφή της έκφρασης «ορισμένου» αντί «περιορισμένου», πιστεύουμε ότι αποδίδει επιτυχέστερα την νομοθετική βούληση

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Προτείνεται να προστεθούν νέοι παράγραφοι με αριθμούς 4 και 5 οι οποίες να προβλέπουν τα ακόλουθα :
  «4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
  α. Οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (Γ.Α.Θ) που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης , με βαθμό απόδοσης (C.O.P – Coefficient of Performance) μεγαλύτερο του 4 (C.O.P > 4) ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Θα πρέπει δε, να λαμβάνεται υπόψη και η απόδοση των Γ.Α.Θ. στην ψύξη, σύμφωνα με το EER (energy efficient ratio) μεγαλύτερο του 4,5 (EER >4,5).
  β. Οι εγκαταστάσεις γεωθερμικών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας πρέπει να πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες οι οποίοι θα πιστοποιούνται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) ή άλλον εγκεκριμένο αρμόδιο φορέα και εκτελούνται με βάση τεχνική μελέτη, η οποία υποβάλλεται στην Πολεοδομία»
  γ. Εφ’ όσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου αυτής είναι δυνατή η υλοποίηση μέσω ΧΑΤ (χρηματοδότησης από τρίτους) ενώ παρέχεται φορολογική έκπτωση επί της συνολικής αξίας της γεωθερμικής εγκατάστασης και η τιμολόγηση του συνόλου της ηλεκτρικής κατανάλωσης του κτιρίου γίνεται με το μειωμένο τιμολόγιο (π.χ. νυχτερινό). Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του νόμου αυτού, η οποία θα προβλέπει την απλούστευση των διαδικασιών και την εφαρμογή των κινήτρων για την χρήση γεωθερμικών συστημάτων. ( βλ. ΣΧΟΛΙΟ 2)
  δ. Εφόσον κατατεθεί η σχετική μελέτη για χρήση συστήματος Γ.Α.Θ για την κάλυψη της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων δεν είναι υποχρεωτική η μελέτη και εγκατάσταση δικτύου Φυσικού Αερίου όπως ορίζεται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 420/87 και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου 3175/2003.

  5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ:
  α. Για τα υφιστάμενα κτίρια η άδεια για εγκατάσταση γεωθερμίας Ανοιχτού Τύπου χορηγείται από τις κατά τόπους Νομαρχίες μόνο, σύμφωνα με τα ήδη ισχύοντα. Η εγκατάσταση γεωθερμίας Κλειστού Τύπου γίνεται με απλή κοινοποίηση στον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του παρόντος (σχεδίου) νόμου.
  β. Σε περίπτωση που εγκατάσταση Κλειστού Τύπου κριθεί ότι μπορεί να εξελιχθεί σε Ανοιχτού Τύπου χορηγείται η σχετική άδεια από τις κατά τόπους Νομαρχίες. Η μη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας συνεπάγεται την αφαίρεση της άδειας του εγκαταστάτη για διάστημα τουλάχιστον τριών έως έξι μηνών καθώς και την παύση των οικοδομικών εργασιών. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης του εδαφίου αυτού αφαιρείται οριστικά η άδεια του εγκαταστάτη.
  (ΣΧΟΛΙΟ 2)
  Η Υ.Α. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ (ΦΕΚ Β 1249/24.6.2009) παρά την προσπάθειά της να ρυθμίσει το θέμα των αδειών εγκατάστασης συστημάτων γεωθερμίας, θέσπισε ένα βαρύτατα γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο ενεργεί αποτρεπτικά για την προώθηση αυτού του εξαιρετικά φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος θέρμανσης/ ψύξης. Ενδεικτικά επισημαίνουμε το θέμα της χρήσης νερού θαλασσών ή λιμνών την ώρα που ούτε κατανάλωση γίνεται ούτε δημιουργείται έστω και ελάχιστη επιβάρυνση των νερών.
  Επίσης τα κίνητρα που μπορούν και ζητάμε να θεσπισθούν θα συμβάλουν στην αύξηση του πράσινου περιβάλλοντος και στην πράξη δεν προβλέπεται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, αφού, σε αρμονία προς τους διακηρυσσόμενους στόχους της νέας φορολογικής πολιτικής, στόχος είναι η επιβράβευση των πολιτών και των επιχειρήσεων για χρήση νομίμων φορολογικών στοιχείων. Επιπρόσθετα η χρησιμοποίηση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας θα αυξήσει την αντικειμενική αξία των ακινήτων –ενεργειακή κλάση κτιρίου – με αποτέλεσμα την αύξηση των εισπράξεων φόρων από το κράτος. Επιπλέον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 20% της παγκόσμιας επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με εκπομπές CO2 προέρχεται από τη θέρμανση/ψύξη κτιρίων (καυστήρες, λέβητες κ.λ.π.). Κατά συνέπεια, πρέπει με υψηλή προτεραιότητα να στοχεύσουμε σε εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση ρύπων σε αυτόν τον τομέα. Η χρήση γεωθερμίας για αυτό το λόγο μειώνει τις εκπομπές CO2 εντυπωσιακά, στο 1/3 καθώς και μπορεί να συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στις καλοκαιρινές στιγμές αιχμής.

  Ο Σύνδεσμός μας εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δίνεται από την Κυβέρνηση στο θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προτίθεται δε να υποβάλει, όταν του ζητηθεί πλήρη αιτιολογική έκθεση για τις υιοθετούμενες διατάξεις. Φυσικά θέτει τις τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις των μελών του στην διάθεση της Πολιτείας για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για το Περιβάλλον και την Εθνική Οικονομία.

  Με τιμή

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΓΕΠΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
  Ονοματεπώνυμο Εταιρεία
  ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
  ΚΥΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERPLAST
  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ SWEDTHERM
  ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BORES GEOTHERMAL SYSTEMS
  ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ERGON EQUIPMENT
  ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AID ENGINEERING

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 15:38 | Πέτρος Αραμπατζογλου

  Κα Υπουργέ

  Εδώ και τέσσερα έτη θερμαίνω το σπίτι μου με ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ μία εναλλακτική μορφή ενέργειας.

  Το ΚΟΣΤΟΣ της KWh πάνω από ορισμένη κατανάλωση ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ
  Στην Ευρώπη οι πολίτες των άλλων χωρών έχουν άλλου είδους μεταχείριση,το κόστος της KWh ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ενώ σ’ εμάς όχι μόνο δεν επιδοτείται αλλά ανεβαίνει κλιμακωτά σε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.

  Εκτός αυτού δια μέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης ακούσθηκε ότι οι μεγάλες καταναλώσεις ρεύματος θα είναι τεκμήριο για την φορολογία των ακινήτων.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ και να αισθανόμαστε κι εμείς ότι ανήκουμε σε ένα κράτος που ενδιαφέρεται ΠΛΕΟΝ για τους πολίτες του
  Με εκτίμηση
  Πέτρος Αραμπατζογλου

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 15:56 | Πέτρος Αραμπατζογλου

  Κα Υπουργέ

  Εδώ και τέσσερα έτη θερμαίνω το σπίτι μου με ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ μία εναλλακτική μορφή ενέργειας.

  Το ΚΟΣΤΟΣ της KWh πάνω από ορισμένη κατανάλωση ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ
  Στην Ευρώπη οι πολίτες των άλλων χωρών έχουν άλλου είδους μεταχείριση,το κόστος της KWh ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ενώ σ’ εμάς όχι μόνο δεν επιδοτείται αλλά ανεβαίνει κλιμακωτά σε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.

  Εκτός αυτού δια μέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης ακούσθηκε ότι οι μεγάλες καταναλώσεις ρεύματος θα είναι τεκμήριο για την φορολογία των ακινήτων.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ και να αισθανόμαστε κι εμείς ότι ανήκουμε σε ένα κράτος που ενδιαφέρεται ΠΛΕΟΝ για τους πολίτες του
  Με εκτίμηση

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 12:14 | WWF Ελλάς

  Το WWF Έλλας έχει αποστείλει στο ΥΠΕΚΑ και αναρτήσει στην ιστοσελίδα http://www.wwf.gr, τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 07:36 | Αδαμουλος Πετρος

  Κυρία Υπουργέ,
  διατυπώνω τα εξής σχόλια:
  1. Είναι δεδομένο ότι η εξοικονόμηση ενέργειας οφείλει να ξεκινήσει από τα δημόσια κτίρια, με πρώτο βήμα την αντικατάσταση κουφωμάτων και τη χρήση διπλών υαλοπινάκων. Στο σημείο αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο βαθμός θερμοπερατότητας Κ των διπλών υαλοπινάκων με απλό αέρα Κ=2,8kcal/mh*c, ενώ με χρήση αερίου και μεμβράνης μαλακής επίστρωσης, επιτυγχάνετε βαθμός θερμοπερατότητας Κ=1,1kcal/mh*c
  2. Στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου 10, πρέπει να προστεθεί ως σύστημα παροχής ενέργειας που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πέραν της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας (Α/Θ) και η αντλία θερμότητας αέρος-νερού και αυτό γιατί:
  α) Βασίζεται στην ίδια ακριβώς αρχή λειτουργίας με τη γεωθερμική Α/Θ. Η γεωθερμική Α/Θ αντλεί τη θερμότητα από τη γη ενώ η Α/Θ αέρος-νερού από τον αέρα. Όπως οι γεωθερμικές Α/Θ, έτσι και οι τελευταίας γενεάς Α/Θ αέρος νερού πετυχαίνουν συντελεστές απόδοσης πολύ υψηλούς (με εξωτ. θερμοκρασία αέρα στους 7 βαθμούς συντ. απόδοσης έως 4,8 (βλέπε DIMPLEX).
  β) Η γεωθερμική Α/Θ απαιτεί, ως γνωστόν, μεγάλη επιφάνεια για την στρώση των σωλήνων ή εναλλακτικά μεγάλο βάθος γεώτρησης, σε κάθε περίπτωση απαιτεί μεγάλο ιδιόκτητο οικόπεδο όπου μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση αυτής με πολύ υψηλότερο κόστος, ενώ η Α/Θ αέρος-νερού είναι πιο οικονομική λύση, αποφεύγεται το κόστος της γεώτρησης.
  δ) Μπορεί άριστα να συνδυαστεί με ενδοδαπέδια θέρμανση-δροσισμό (άρα δεν χρειάζονται κλιματιστικά)
  ε) σε κράτη μέλη της Ε.Ε. έχει ευρέως αναγνωριστεί ως σύστημα παροχής ενέργειας από Α.Π.Ε. και επιδοτείται η αγορά της και η λειτουργία
  της (κοστολογείται με μειωμένη τιμή kWh στη λειτουργία της με ξεχωριστό μετρητή).
  Σας παρακαλώ λυπηθείτε τους ανθρώπους, και μην τους τιμωρείτε για την οικολογική τους ευαισθησία να αποκτήσουν κατοικία με Α/Θ αέρος-νερού τουλάχιστον όταν υπερβαίνουν τα όρια των kWh που έχει θέσει η ΔΕΗ.
  Με τιμή
  Αδαμόπουλος Πέτρος
  Κατασκευαστής
  petrosadamo@gmail.com

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 23:08 | Τσότσός Απόστολος

  Κυρία υπουργέ
  ερώτηση απλη και σύντομη, θα προβλέπει το νεό νομοσχέδιο κάποια επιδότησή ή κίνητρο για χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για θέρμανση σε νεοαναγειρώμενες κατοικίες, δεδομένου οτι το κόστος είναι σχέδον τριπλάσιο από συμβατικό λέβητα πετρεαλαίου.
  Ευχαριστώ

  Τσότσος Απόστολος
  Ηλ. Μηχανικός

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 19:38 | ANAR

  Κυρία Υπουργέ,
  Συγκινούμαι με την περιβαλλοντική σας ευαισθησία και την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά θα πρέπει πρώτα να κοιτάξετε τι συμβαίνει γύρω σας πριν νομοθετήσετε κάτι που είναι σωστό.
  1) Τα τελευταία χρόνια (δεν ίσχυε παλαιότερα) εκδίδουν άδειες για πέργκολες στην ταράτσα και την κάνουν παρανόμως διαμέρισμα. Η πέργκολα ως γνωστό κατασκευάζεται με υπέρβαση ύψους. Παράλληλα με την κατασκευή της πέργκολας αποκλείεται λόγω οικοδόμησης και ο χώρος της ταράτσας για την τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων. Ως Υπουργείο θα πρέπει να καταργήσετε τις πέργκολες, ώστε να μην τις κλείνουν οι κατασκευαστές, τις πωλούν εν συνεχεία σε αγοραστές και παραλλήλως αποκλείουν από την χρήση τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες που θέλουν να τοποθετήσουν ηλιακούς θερμοσίφωνες.
  2)Ακόμα και με την τελευταία τροποποίηση που έγινε για τους ημιυπαί- θριους συνεχίζουν να υφίστανται σε ποσοστό 15%. Πιστεύω ότι πρόθεση όλων είναι να κλείσουν και τους νέους αυτούς ημιυπαίθριους. Για ποια ενεργειακή μελέτη συζητάμε σε νέες οικοδομές, όταν ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ, με αποτέλεσμα ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕ- ΡΓΟΒΟΡΑ.
  3) Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΌΠΟΥ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ. ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗ-ΜΑΤΟΣ

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 19:27 | Κιούσης Εμμανουήλ

  Κα Υπουργέ σέ όλα τα ευρωπαικά κράτη,η έκδωση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδωσης κτηρίου,χρεώνεται από 0,8 έως 1,5 ευρώ ανά τ.μ.Στην Ελλάδα όμως,η ε νοικίαση διαμερίσματος ή καταστήματος αποδίδει το 1/3 από ότι στη Γερμανία-Γαλλία κλπ.Οι μισθοί των μηχανικών στην χώρα μας, βρίσκονται επίσης στο 1/3.Κατ’αυτή τη λογική η χρέωση δέν πρέπει να είναι άνω του 0,5 ευρώ ανά τ.μ.Φροντίστε όπως, ένα σωστό και απολλήτως αναγκαίο μέτρο,όπως πολύ σωστά θέλετε,να ισχύσει και στή χώρα μας,να μήν μετατραπεί,σε ένα είδος φόρου πρός τους μηχανικούς.Φόρος των πτωχών ιδιοκτητών που έχουν(ένα ή δύο)παλιά διαμερίσματα στην Κυψέλη.και που τα ενοικιάζουν σε εξευτελιστική τιμή,για να ενησχύσουν την μικρή τους σύνταξη.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 16:38 | ΚΑΡΑΜΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  κυρία Υπουργέ
  Η εγκατάσταση των Α.Π.Ε (γεωθερμικών και φωτοβολταικών) συστημάτων σε όλα τα κτίρια είναι το Α και το Ω για την πράσινη ενεργεία που τόσο εσείς θέλετε όμως το μεγάλο κόστος εγκατάστασης είναι απαγορευτικό για τους περισότερούς .Εγώ στο δικό μου σπίτι που έχτισα το 2008 έχω εγκαταστήση τα παραπάνω συστήματα και απολαμβάνω τις αποδώσεις τους για την θέρμανση 150μ2 οικία όλο των χειμώνα έδωσα στην ΔΕΗ 380€.
  Τα χρήματα δε αυτά τα πέρνω πίσω από το ΔΕΣΜΗΕ απο τα φωτοβολταικά που έχω τοποθετήση στην στέγη μου 2,6 kw.
  Ισως θα πρέπει να πάρεται σοβαρά υπόψιν σας το γεγονός της επιδότησης της τιμής της Kwh όπως συμβαίνει στην Ευρώπη για τα γεωθερμικά συστήματα αντλιών θερμότητας.
  Αντίστοιχα έχετε επιδοτήσει την τιμή της Kwh για τα οικιακά φωτοβολταικά πρός 0,55€/kwh.

  Mε εκτίμηση
  Καραμούκης Γεώργιος
  Ναυπηγός Μηχανικός

 • Κυρία Υπουργέ,είμαι χρήστης γεωθερμικού συστήματος.Εφόσον δεν έχουν επιδοτηθεί και δεν υπάρχουν φοροαπαλλαγές για την εγκατάσταση του συστήματος, επιβάλλεται να επιδοτήσετε την τιμή της kwh, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη.Φιλιππίδης Νάκος