Άρθρο 14 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 13:14 | Δημήτρης Κιούσης Δήμαρχος Κρωπίας

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 08/01/2019
  ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. Πρωτ.:315

  Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47
  Ταχ. Κώδικας: 194 00 Κορωπί Προς: ΥΠΕΝ
  FAX: 210-6624963 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
  Πληροφορίες: Στ. Μπότου κου Σωκράτη Φάμελλου
  Τηλέφωνο: 210-6622324 & 210-6626559

  ΘΕΜΑ: «Προτάσεις του Δήμου για την διαβούλευση επί της: «Περιβαλλοντικής διαχείρισης των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις ιώδους περιγράμματος»

  Στο σχέδιο νόμου «Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος» και με τη διάταξη του άρθρου 1ου αυτού, όπου γίνεται αναφορά στον σκοπό και τους στόχους του, αποκλείεται το 99,99% των κτισμάτων, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης κι εκτός πολεοδομούμενων περιοχών, όπως ακριβώς αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 24 § 2 και 4 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος, και στις οποίες το παραπάνω σχέδιο νόμου παραπέμπει.
  Ειδικότερα, από την παραπάνω διάταξη δεν προκύπτουν αναμφίβολα ποιες οικιστικές πυκνώσεις θα γίνουν αποδεκτές από την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος σχεδίου νόμου μετά τον έλεγχο των περιγραμμάτων που προβλέπει το άρθρο 2. Επισημαίνουμε δε ότι τουλάχιστον στο Δήμο μας και σε έκταση 18.000 στρεμμάτων είτε πολεοδομημένων είτε πολεοδομούμενων περιοχών, μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 4 του επίμαχου σχεδίου νόμου μόνο 5 – 6 κτίσματα. Για όλα δε τα υπόλοιπα κτίσματα υφίσταται βάσει της παραπάνω προς ψήφιση διάταξης αδυναμία υπαγωγής.
  Σημειώνουμε μάλιστα ότι στις περισσότερες των άνω περιπτώσεων (του Δήμου μας) ουδέποτε υπήρξε η στοιχειώδης δασική πληροφόρηση, αφού δεν υπήρχαν καν προσωρινοί δασικοί χάρτες, τους οποίους θα μπορούσαν να συμβουλευτούν οι ιδιοκτήτες των άνω κτισμάτων. Επιπλέον, αναφέρουμε ότι το σύνολο σχεδόν των ιδιοκτητών των παραπάνω κτισμάτων έχει αποκτήσει αυτά με νόμιμα μεταγραμμένα συμβόλαια, αφού κατέβαλλε και καταβάλει και σήμερα του αναλογούντες φόρους και τέλη, πολλοί δε εξ αυτών έχουν δικαιωθεί όχι μόνον από τις εκδικάσεις ενστάσεων του κτηματολογίου αλλά και από το ΣτΕ. Ακόμη, όλα τα παραπάνω ισχύουν και για κτίσματα, που νομιμοποιήθηκαν με τις διατάξεις των Ν. 410/1968, 720/1977 και 1337/1983, αλλά και για αυτά, για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί οικοδομικές άδειες λυομένων (ότι δεν υπήρχε δηλαδή επαρκής δασική πληροφόρηση).
  Συνεπεία όλων των ανωτέρω είναι όλα τα προαναφερόμενα κτίσματα αλλά ακόμα και τα μεταγενέστερα αυτών, άνευ υπαιτιότητας των ιδιοκτητών, να μην δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, μολονότι εκείνοι έχουν υποβληθεί σε πλείστες οικονομικές επιβαρύνσεις μέχρι σήμερα.

  Συνακόλουθα, φρονούμε ότι δια τους παρόντος σχεδίου νόμου το ζήτημα των οικιστικών πυκνώσεων αντιμετωπίζεται εντελώς αποσπασματικά και ουδεμία λύση εν συνόλω ή τουλάχιστον για την πλειονότητα των περιπτώσεων δεν προβλέπεται από την τυχόν εφαρμογή του.
  Τέλος, σας αναφέρουμε ότι ειδικά για τις προπολεμικές ανακηρύξεις αναδασωτέων περιοχών, που δεν συνοδεύονταν από χάρτες, έχουν συμπεριληφθεί σ’ αυτές και περιοχές, οι οποίες δεν είχαν καεί ή δεν είχαν αλλάξει χρήση και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση.
  Κατόπιν των παραπάνω φρονούμε ότι είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, ούτως ώστε να αποσαφηνιστούν πλέον οι ορισμοί των εννοιών «δάσος» και «δασική έκταση».
  Είναι δε σαφής και επιτακτική ανάγκη σήμερα να προσδιοριστούν εννοιολογικά οι παραπάνω ορισμοί, καθώς θα πρέπει πλέον να παύσουν οι παράλογες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του Δασαρχείου να χαρακτηρίζει ως δάση αγρούς που βρέθηκαν σε περίοδο αγρανάπαυσης με μικρή θαμνώδη βλάστηση και παρά τα δείγματα των αεροφωτογραφιών (που τουλάχιστον για το Δήμο μας καλύπτουν όλη την περιοχή μας από το έτος 1937 και μεταγενέστερα).
  Εν κατακλείδι, προτείνουμε την μεταβολή των επίμαχων διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου για όλους τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους, και παράλληλα ζητάμε την εκπόνηση νέου σχεδίου νόμου, που θα δίδει λύση στο μείζον (και όχι στο έλασσον) ζήτημα των οικιστικών πυκνώσεων, δεδομένου ότι άτυποι οικισμοί, όπως αυτοί που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με τεράστιο αριθμό κτισμάτων, δεν μπορούν να πολεοδομηθούν άμεσα από τους ΟΤΑ (δεδομένων των ταμειακών διαθεσίμων τους κατά τον παρόντα χρόνο).

  Ο Δήμαρχος

  Δημήτρης Κιούσης
  Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ