Άρθρο 06 – Απόδειξη χρόνου κατασκευής

1. Ο χρόνος κατασκευής του κτιρίου, εντός των οικιστικών πυκνώσεων, αποδεικνύεται με την υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 7, σχετικής αεροφωτογραφίας, στην οποία το ανωτέρω κτίριο εμφαίνεται. Σε περίπτωση τμηματικής ολοκλήρωσης της κατασκευής του κτιρίου, χρόνος κατασκευής λογίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσής του.
2. Αν δεν προκύπτει με βεβαιότητα ο χρόνος κατασκευής του κτιρίου ή αν δεν ανευρίσκεται αεροφωτογραφία για τα κτίρια προ του έτους 1975, λαμβάνονται υπόψη δημόσια έγγραφα, ιδίως, έγγραφα δασικής υπηρεσίας, πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, διοικητικές πράξεις πολεοδομικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής που αφορούν στο ακίνητο, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που έχουν συνταχθεί πριν το έτος 1975 και αφορούν στο κτίριο .
3. Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισάγονται στη βάση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για όλη την επικράτεια,οι αεροφωτογραφίες των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση αναφοράς και ελέγχου για τη διαπίστωση του χρόνου ολοκλήρωσης της κατασκευής.
4. Σε κάθε περίπτωση τα ως άνω δικαιολογητικά για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής του κτιρίου προσκομίζονται με μέριμνα του ενδιαφερομένου και υποβάλλονται με ευθύνη του ενδιαφερομένου στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 7.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 14:07 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  2.Αν δεν προκύπτει με βεβαιότητα ο χρόνος κατασκευής του κτιρίου λαμβάνονται υπόψη δημόσια έγγραφα όπως … ΠΡΟΤΑΣΗ: ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΝΟΜΙΜΟΟΠΙΗΣΕΙΣ έχουν ΕΠΑΡΚΕΣΤΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για τα ΠΡΟ-ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Γιατί να μην λαμβάνονται υπόψιν; Ύστερα από τόση γραφειοκρατική διαδικασία, βεβαιώσεις μηχανικών, διαγράμματα κ.τλ δεν θεωρούνται ΕΓΚΥΡΑ δημόσια έγγραφα;

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 12:01 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Πολύ καλό άρθρο για να τεθεί η Διοίκηση προ των ευθυνών της.
  Το άρθρο αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί στο σύνολό του με τους ελέγχους των Πράξεων της Διοίκησης που οδήγησαν στην δημιουργία των Ο.Π. Ποιές είναι, πότε έγιναν, με ποιές διαδικασίες (π.χ. προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων για ασφαλτόστρωση, υδροδότηση, ρευματοδότηση κ.λ.π.) ποιές χρονολογίες, με ποιό κόστος, συνολική φορολογία που εισπράχθηκε για τα ακίνητα της Οικιστικής Πύκνωσης, αποφάσεις εκχέρσωσης – διάνοιξης οδών κ.α.

 • 7 Ιανουαρίου 2019, 22:12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προκύπτει από διαθέσιμα στοιχεία(αεροφωτογραφίες, τίτλοι, διοικητικά )ο χρόνος κατασκευής (π.χ σε υπόσκαφα), να δίνεται η δυνατότητα απόδειξης του χρόνου δήλωσης από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη σε συνδιασμό με αιτιολογική έκθεση αρμοδίου Μηχανικού.
  Νικόλαος Χρ. Ζαχαριάς
  Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός
  zaxarn@otenet.gr

 • 10 Δεκεμβρίου 2018, 18:30 | Γεωργιος Παρασκευάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καλησπέρα. Δεν είναι σωστό να υπολογίζεται ως χρονος κατασκευής ολόκληρου του αυθαιρέτου ο χρονος κατασκευής της τελευταίας του προσθήκης και για παράδειγμα ένα σπίτι 70τμ που είναι κατασκευασμένο το 1968 και έχει μια προσθηκη 10τμ που έγινε το 2004 να συμπαρασύρει στο πρόστιμο ολόκληρο το σπίτι στο πρόστιμο που ισχύει για το έτος 2004. Ο νόμος γενικά έχει οχι απλά εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά ακόμα χειρότερα δημευτικό χαρακτήρα μιας και τα πρόστιμα ειναι τόσο μεγάλα και η απαγόρευση της μεταβίβασης τους οδηγουν εκ των πραγμάτων τους ιδιοκτήτες στα δασικά τμήματα των οικιστικών πυκνώσεων σε μεγάλα αδιέξοδα. Στις περιοχές αυτές η μεγάλη πλειοψηφία των κατοικιών ειναι λαικες μονοκατοικίες που έχουν φτιαχτεί απο το στέρημα λαικών οικογενειών σιγά – σιγά τα τελευταία 60 και 70 χρόνια. Δεν πρόκειται για βίλες κροίσων.ΕΥχαριστώ.