Άρθρο 112:

Προβλέπονται τελικές μεταβατικές διατάξεις.

  • Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)ΖΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:»ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΠΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΝΑΠΗΡΟ, ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η΄ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η΄ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

  • 16 Δεκεμβρίου 2011, 00:43 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    Εκτιμώ ότι πρέπει να απαλλαγεί η Ελληνική Αστυνομία από την άσκηση καθηκόντων Δημοσίου Κατηγόρου, διότι ασκούνται δύο διαφορετικές εξουσίες από το ίδιο πρόσωπο (εκτελεστική εξουσία ως Αστυνομικός και δικαστική εξουσία ως Δημόσιος Κατήγορος).Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο ο Διοικητής ενός Αστυνομικού Τμήματος να είναι συγχρόνως και Δημόσιος Κατήγορος, με αποτέλεσμα να υποβάλλει (ως Διοικητής) τις Εκθέσεις Αρχής που αφορούν πταισματικές παραβάσεις στο Δημόσιο Κατήγορο ( δηλαδή στον εαυτό του !!!!!) .Δεν υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία κάτι ανορθολογικό και αστείο;;

  • 15 Δεκεμβρίου 2011, 15:58 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    Εκτελώ καθήκοντα Δημοσίου Κατηγόρου σε επαρχιακή πόλη.Είναι γνωστό ότι με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν.3904/10, οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. (με εξαίρεση 4) τιμωρούνται με κράτηση μέχρι 6 μηνών και πρόστιμο μέχρι 3.000 Ευρώ.Επειδή αυτή η σωρευτική πρόβλεψη των δύο ποινών έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην πράξη, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ πιο πρακτικό να υπάρχει διαζευκτική επιβολή ποινών (δηλ. ο σύνδεσμος «και» να αντικατασταθεί από το διαζευκτικό «ή»), όπως προβλέπεται για όλες τις άλλες κατηγορίες πταισμάτων.