Άρθρο 35: Τροποποίηση του άρθρου 551 ΚΠΔ

Το άρθρο 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 551.- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ. 1. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν, εφαρμόζονται οι ορισμοί του Ποινικού Κώδικα για τη συρροή. Αν οι καταδίκες απαγγέλθηκαν από διαφορετικά δικαστήρια, αρμόδιος για να καθορίσει τη συνολική ποινή που πρέπει να εκτιθεί είναι ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που επέβαλε τη βαρύτερη ποινή, ή, αν πρόκειται για ομοειδείς ποινές, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που επέβαλε την ποινή με τη μεγαλύτερη διάρκεια. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε τη νεότερη απόφαση.
2. Αν το δικαστήριο που επέβαλε τις ποινές είναι το μικτό ορκωτό δικαστήριο ή το μικτό ορκωτό εφετείο, ή αν μία από τις ποινές επιβλήθηκε από στρατιωτικό ή άλλο έκτακτο δικαστήριο, αρμόδιος είναι ο εισαγγελέας εφετών της περιφέρειας του δικαστηρίου.
3. Αν μεταξύ των προς εκτέλεση αποφάσεων υπάρχει και απόφαση που αμετάκλητα έχει καθορίσει συνολική ποινή, για τον καθορισμό της νέας συνολικής ποινής λαμβάνεται ως βάση η καθορισθείσα συνολική ποινή, εάν αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές που επιβλήθηκαν με τις άλλες αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό της κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητας, λαμβάνεται υπόψη και η απόφαση που έχει καθορίσει συνολική ποινή.
4. Η αίτηση για καθορισμό συνολικής ποινής υποβάλλεται στον κατά τις άνω παραγράφους αρμόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική εντολή γι’ αυτό. Αν εκείνος που καταδικάστηκε κρατείται δεν προσάγεται στον εισαγγελέα, μπορεί όμως να αντιπροσωπευθεί με συνήγορο, που διορίζεται με απλή επιστολή, την οποία πρέπει να έχει θεωρήσει ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης.
5. Κατά της πράξης του εισαγγελέα με την οποία καθορίζεται, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, συνολική ποινή επιτρέπεται προσφυγή από τον αιτούντα καταδικασμένο στο κατά τις άνω παραγράφους αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την με οποιοδήποτε τρόπο κοινοποίηση της πράξης σε αυτόν. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα της εισαγγελίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και εισάγεται αμέσως στο δικαστήριο. Κατά της απόφασης αυτού επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασμένο και τον εισαγγελέα».

  • 19 Δεκεμβρίου 2011, 00:07 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    πραγματικά εσφαλμένη ρύθμιση που πρέπει να αποσυρθεί. Δεν καθυστερούν τα δικαστήρια με την διάταξη αυτή.

  • 18 Δεκεμβρίου 2011, 02:15 | Ζ.

    Πρόκειται για προδήλως αντισυνταγματική διάταξη! Ο σχηματισμός συνολικής ποινής αποτελεί άσκηση δικαιοδοτικού έργου που ανήκει στην αρμοδιότητα αποκλειστικά των δικαστηρίων (: των δικαστών) και όχι των εισαγγελέων. Το πόσο θα επαυξηθεί η ποινή βάση από τις συντρέχουσες ποινές δεν αποτελεί δικονομική ενέργεια ώστε να εναπόκειται στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα, αλλά σημαντική δικαιοδοτική λειτουργία για την οποία ο μόνος αρμόδιος κατά το Σύνταγμα είναι ο Δικαστής και όχι ο Εισαγγελέας. Άλλωστε ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι ποια καθυστέρηση ή φόρτο στη συνολική απονομή της δικαιοσύνης επιφέρει η ισχύουσα σήμερα πρόβλεψη του άρθρου 551 ΚΠΔ, στο βαθμό που οι σχετικές αιτήσεις εισάγονται με την αυτόφωρη διαδικασία και δικάζονται κατά κανόνα (: όταν ο κατηγορούμενος είναι κρατούμενος) αυθημερόν! Γιατί, λοιπόν, θα πρέπει να θυσιάσουμε βασικές συνταγματικού περιεχομένου αρχές στο βωμό μιας απρόσφορης επιτάχυνσης της διαδικασίας; Ούτε φυσικά σώζεται το πράγμα με την παράλληλη αναγνώριση δυνατότητας προσφυγής στο δικαστήριο αφού παραμένει πρωτογενώς η δυνατότητα σχηματισμού συνολικής ποινής από πρόσωπο που σε συνταγματικό επίπεδο δεν έχει τέτοια εξουσία. Κατόπιν τούτου δεν μου φαίνεται και πολύ «κακοπροαίρετος» ο κατηγορούμενος που θα ασκήσει προσφυγή στο ΕΔΔΑ, αλλά όχι για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ, που επικαλείται ο κ. Κτιστάκης, αλλά προδήλως για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, αφού στερείται του θεμελιώδους δικαιώματός του να εκδικαστεί η υπόθεση του «από ένα αμερόληπτο δικαστήριο»…

  • 17 Δεκεμβρίου 2011, 15:21 | Γιώργος Κτιστάκης Αντεισαγγελέας Εφετών

    Υπάρχει κάποιος που νομίζει ότι δεν ανοίγουμε μια καινούρια ιστορία με προσφυγές κατά του καθορισμού συνολικής ποινής από τον εισαγγελέα; Την ποινή επιβάλλει το δικαστήριο, αλλά ο εισαγγελέας θα καθορίσει συνολική ποινή. Ευγενικά θα το χαρακτηρίσω ως »περίεργη» πρόταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει κάποιον κακοπροαίρετο κατηγορούμενο στο να μην κάνει προσφυγή κατά του καθορισμού ποινής και στη συνέχεια να προσφύγει για παραβίαση του άρθρου 6$3 της ΕΣΔΑ. Ακούγεται απίθανο;