Άρθρο 100: Τροποποίηση των άρθρων 77 και 78 του ν. 1756/1988

1. Στο άρθρο 77 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ο τίτλος αυτού ως εξής:
«Προαγωγές δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης»
2. Στο άρθρο 77 Α του ν. 1756/1988 τίθεται τίτλος ως εξής: «Ειρηνοδίκες», στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, οι λέξεις «35ο έτος» αντικαθίστανται με τις λέξεις: «40ο έτος» και στο τέλος της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μέχρις εκδόσεως του διατάγματος αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για τους διαγωνισμούς παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελιών».
3. Το τελευταίο εδάφιο, αντίστοιχα, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι μετέχοντες χωρίς ψήφο καλούνται να διατυπώσουν τη γνώμη τους για το κρινόμενο ζήτημα, οφείλουν δε να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
3. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η κλήρωση των χωρίς ψήφο προέδρων και εισαγγελέων εφετών και των εφετών και αντεισαγγελέων εφετών, μεταξύ των δεκαπέντε αρχαιότερων προέδρων και εισαγγελέων εφετών και μεταξύ των τριάντα αρχαιότερων εφετών και αντεισαγγελέων εφετών, των εφετείων και εισαγγελιών εφετών Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίοι δεν έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή εκτός από την επίπληξη ή δεν έχουν κριθεί μη προακτέοι στον επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχουν».

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 11:07 | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ

  Των επιτυχόντων του διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ’ Τάξεως που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 101082/4.10.2010 (ΦΕΚ Γ΄ 951) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 102545/7.10.2010 όμοια (ΦΕΚ Γ΄ 963).

  Προς

  Την ανοιχτή συζήτηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
  – η οποία διενεργείται στην Αθήνα την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 στο κτίριο 13 του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενόψει της κατάθεσης προτάσεων επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων «Για την Δίκαιη Δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας».
  Κοινοποιούμενο: στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

  Κυρίες και Κύριοι Δικαστές και Εισαγγελείς,
  Ενόψει της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επιθυμούσαμε να Σας γνωστοποιήσουμε τις προτάσεις μας, με την επιθυμία να περιληφθούν στις σχετικές προτάσεις που θα υποβληθούν στο Υπουργείο.

  Ι. Λάβαμε μέρος στις γραπτές εξετάσεις που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου στις 12, 13 και 20 Φεβρουαρίου του έτους 2011 στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Ζωγράφου επί των μαθημάτων Πολιτικής Δικονομίας, Αστικού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας, Εμπορικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου και στις προφορικές εξετάσεις επί των ιδίων μαθημάτων το διάστημα από τέλη Σεπτεμβρίου του έτους 2011 έως τα τέλη Νοεμβρίου του έτους 2011 στο κτίριο του Αρείου Πάγου και επιτύχαμε να συμπεριληφθούμε στους πίνακες επιτυχόντων που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Γ’ Αρ. Φύλλου 1046).

  ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου πολυνομοσχεδίου μεγάλο μέρος της δικαστηριακής ύλης μεταφέρεται από τα Μονομελή Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία. Ενδεικτικά θα θέλαμε να αναφέρουμε το άρθρο 17 του νέου πολυνομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 739 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και πλέον σχεδόν όλες οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας μεταφέρονται στα Ειρηνοδικεία. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι βάσει του άρθρου 24 του πολυνομοσχεδίου πολλά αδικήματα του ποινικού κώδικα όπως αυτά της ελαφράς σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης, δυσφήμησης, ελαφράς φθοράς μετατρέπονται σε πταίσματα. Επιπλέον, βάσει της ρύθμισης του άρθρου 38 ως προς τις πταισματικές παραβάσεις ειδικών ποινικών διατάξεων μετατρέπονται σε πταίσματα και η αντίστοιχη ύλη μεταφέρεται στα Πταισματοδικεία.
  Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένο την αύξηση της υλικής αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου βάσει του τροποποιημένου άρθρου 14 παρ.1α’ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, την περαιτέρω αύξηση της ύλης λόγω της προτεινόμενης με το πολυνομοσχέδιο ρύθμισης περί μη υπολογισμού του κονδυλίου της ηθικής βλάβης για τον καθορισμό της αρμοδιότητας, της αθρόας υπαγωγής στο Νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (πάνω από 50.000 αιτήσεις), των πολύ μεγάλων κενών σε οργανικές θέσεις, τα οποία ανέρχονταν σύμφωνα με την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Ρένα Ασημακοπούλου σε 182 κατά το Μάρτιο του έτους 2011, των πολλών συνταξιοδοτήσεων Ειρηνοδικών κατά τα τελευταία έτη και των συνεχών διαμαρτυριών των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας για την πρόσληψη ειρηνοδικών, γίνεται φανερό ότι είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα προσλήψεις ειρηνοδικών σε αριθμό μεγαλύτερο των 80 που είχαν προκηρυχθεί. Άλλωστε και στην ίδια την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται στη σελίδα 3 Γενικό Μέρος αυτής : «Μεταφέρεται ένας μεγάλος όγκος υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία.. Ο θεσμός των Ειρηνοδικών ενισχύεται με ένα σημαντικό αριθμό νέων Δικαστών». Για το λόγο αυτό φρονούμε ότι στο άρθρο 100 του εν λόγω πολυνομοσχεδίου, το οποίο αφορά την τροποποίηση των άρθρων 77 και 78 του Ν. 1756/1988 θα πρέπει στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α να γίνει τροποποίηση που θα αφορά στην εξάντληση του πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού στον οποίο λάβαμε μέρος. Η νέα μορφή του άρθρου θα μπορούσε να είναι η εξής: «Για τους επιτυχόντες καταρτίζεται κατά σειρά επιτυχίας πίνακας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή του μέχρι πλήρους εξαντλήσεώς του. Οι επιτυχόντες διορίζονται κατά τη σειρά αναγραφής τους στον πίνακα αυτόν και τοποθετούνται στις κενές ή κενούμενες κατά τη διάρκεια της ισχύος του πίνακα θέσεις ειρηνοδικών με προεδρικό διάταγμα». Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αντίστοιχη πρόσληψη όλων όσων συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες επιτυχόντων έγινε και σε όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς ειρηνοδικών.
  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η εν λόγω τροποποίηση και δεν γίνουν άμεσα οι προσλήψεις όλων των επιτυχόντων ειρηνοδικών, προβλέπεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν θα λειτουργήσει στην πράξη και θα χρειαστεί να αντικατασταθεί σύντομα, καθώς τα Ειρηνοδικεία δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό το φόρτο εργασίας και οι υπάρχοντες Ειρηνοδίκες θα φτάσουν στα όρια της επαγγελματικής και φυσικής τους εξάντλησης. Άλλωστε, είναι γνωστή η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής στα Ειρηνοδικεία (είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ορισμένες συνεδριάσεις γίνονται στην αίθουσα του παλαιού κυλικείου του κτιρίου) και η υποστελέχωση ως προς το προσωπικό δικαστικών υπαλλήλων που καθιστούν το πρόβλημα εκρηκτικό. Πέραν των ανωτέρω οι δικάσιμοι, οι οποίες ήδη προσδιορίζονται σε πολλές περιπτώσεις σε διάστημα ακόμα και 2 ή 3 ετών από την κατάθεση του δικογράφου, θα προσδιορίζονται ακόμα βραδύτερα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά την πολύ χρονοβόρα απονομή δικαιοσύνης –φαινόμενο το οποίο ο νέος Νόμος κατεξοχήν έχει ως στόχο να εξαλείψει-, την παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών στην παροχή δικαστικής προστασίας, τις εκ νέου καταδίκες της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την πληρωμή μεγάλων προστίμων. Επομένως, και βάσει των ανωτέρω προβάλλεται ως δίκαιη, βιώσιμη και κυρίως άμεσα εφαρμόσιμη λύση, η πρόσληψη όλων των επιτυχόντων Ειρηνοδικών του πρόσφατου διαγωνισμού και η εξάντληση του αντίστοιχου πίνακα, πάγια τακτική η οποία ακολουθήθηκε σε όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς. Το τελευταίο όμως είναι αναγκαίο να προβλεφθεί νομοθετικά, καθώς η ύπαρξη νομοθετικού κενού ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις στις προσλήψεις που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε τέλμα τα Ειρηνοδικεία της χώρας και επί της ουσίας σε μη εφαρμογή του καινούριου Νόμου. Άλλωστε, το παραπάνω αποτελεί πάγιο αίτημα και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, των φορέων απονομής της Δικαιοσύνης και των συμμετεχόντων στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση του νέου πολυνομοσχεδίου.

  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:
  1. Την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικείων της χώρας, με στελέχωσή τους από τον πίνακα επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού Ειρηνοδικών.
  2. Την με νομοθετική πρόβλεψη διατήρηση σε ισχύ του πίνακα επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού Ειρηνοδικών μέχρι πλήρους εξαντλήσεώς του.

  Μετά τιμής,
  Οι επιτυχόντες του Διαγωνισμού Ειρηνοδικών 2011
  Δημήτριος Δημητριάδης
  Αποστολία Ζαχαριάδη
  Διονυσία Χαριζάνη
  Γαλήνη Τσαρνέλη
  Δήμητρα Κόμναρη
  Χαρίκλεια Καραγιαννίδου
  Αλεξάνδρα Σιδηροπούλου
  Ιωάννα Εφραιμίδου
  Στεργιαννή Χατζή
  Μαρία Δημητρίου
  Αικατερίνη Κολτσίδα
  Αλεξάνδρα Παμπουκίδου
  Κωνσταντία Καφφέ
  Ηρώ Γεωργούση
  Ανδρομάχη Αργυρή
  Θώμη Μπαλαμπάνη
  Μαρία Ανδρέου
  Αγάπη Γενηζεγκινοπούλου
  Χριστίνα Τσουτσουλιανούδη
  Ιφιγένεια Αποστόλου
  Νικολέττα Καρανικόλα
  Πολυξένη Αρχιτεκτονίδου
  Ελένη Παφίλη
  Αικατερίνη Παπαγγελή
  Βασίλειος Καραούλης
  Εμμανουήλ Κοκκωνίδης
  Βασιλική Νικητοπούλου
  Ευανθία Μπενάκη
  Γεωργία Κιουλέπογλου
  Μαρία Ζαχαριάδου

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 20:47 | ΝΟΡΑ

  Πολύ σωστή κίνηση η αύξηση του ορίου..
  Θα πρέπει βεβαίως να εξασφαλίζεται η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων από τον εκάστοτε διαγωνισμό και μέχρι εξαντλήσεως των πινάκων.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 18:29 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Βάσει της τεράστιας αύξησης της ύλης στα Ειρηνοδικεία με τον παρόντα νόμο και λόγω της αθρόας υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την αλλαγή στην αρμοδιότητα σε 20.000 ευρώ καθώς και λόγω των μεγάλων κενών σε οργανικές θέσεις οι οποίες ανέρχονται σύμφωνα με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου σε 183 θα πρέπει να γίνει άμεσα η πρόσληψη των επιτυχόντων ειρηνοδικών του τελευταίου διαγωνισμού. Απαραίτητο είναι να προβλεφθεί στο συγκεκριμένο άρθρο η παράταση ισχύος του πίνακα μέχρι την εξάντλησή του πίνακα επιτυχόντων όπως συνέβη και με όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς ειρηνοδικών.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 17:10 | ΕΒΕΛΙΝ

  Άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων Ειρηνοδικών του προσφάτου διαγωνισμού προκειμένω να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά τα Ειρηνοδικεία, αλλιώς δεν θα αλλάξει τίποτα.. Πως να ανταποκριθούν σε τόση μεγάλη αύξηση της ύλης με τους παρόντες? Τίθεται ζήτημα βιολογικής και λειτουργικής ύπαρξης τους.
  Επίσης, να προβλεφθεί στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α, η παράταση της ισχύος του πίνακα μέχρι εξαντλήσεώς του.