Άρθρο 21:ΚΕΔΕ-Δήλωση τρίτου

1. Το άρθρο 32 του ν.δ 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν δεν οφείλει ή δεν οφείλει όλα τα αναφερόμενα στο κατασχετήριο έγγραφο χρήματα, καθώς και άλλα πράγματα ή αν δεν υποχρεούται σε άμεση απόδοσή τους λόγω υφισταμένων μεταξύ αυτού και του οφειλέτη συμφωνιών ή από άλλο νόμιμο λόγο.
2. Η δήλωση της παραγράφου 1 γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή σε εκείνον που εξέδωσε το κατασχετήριο έγγραφο».
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 34 του ν.δ 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανακοπή κατά της δήλωσης ασκεί ο Προϊστάμενος ΔΟΥ μέσα σε ένα μήνα από την επίδοσή της».

 • Επίσης, κατάργηση του αντισυνταγματικού προνομίου του Δημοσίου με βάση το οποίο δεν εκκινεί σε βάρος του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης εάν δεν παρέλθουν 60 ημέρες από την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης. Δεν είναι δυνατό το Δημόσιο να εκτελεί αμέσως, αλλά ο ιδιώτης να περιμένει 60 ημέρες (…τι ακριβώς?).

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 20:01 | ΚΚ

  2. Η δήλωση της παραγράφου να επιδίδεται αυτοπροσώπως από τον τρίτο σε εκείνον που εξέδωσε το κατασχετήριο έγγραφο».

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 06:15 | Κατερίνα Ευφραιμίδου

  Ενώ θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθεί το κόστος γενικά της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε να λαμβάνουν περισσότερα χρήματα οι δανειστές, μεγαλύτερος δανειστής όλων το Ελληνικό Δημόσιο, με την παρούσα διάταξη επιβαρύνεται ακόμη παραπάνω η διαδικασία και πλέον και ο τρίτος με έξοδα επίδοσης της δήλωσης.
  Επίσης στις περιπτώσεις πλειστηριασμών αν επιδοθεί κατασχετήριο πριν την την ολοκλήρωση των αναγγελιών-παρατηρήσεων και γενικότερα πριν την σύνταξη πίνακα κατάταξης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού μόνον ως μάντης μπορεί να δηλώσει αν δεν οφείλει ή δεν οφείλει όλα τα αναφερόμενα στο κατασχετήριο έγγραφο χρήματα, καθώς και άλλα πράγματα ή αν δεν υποχρεούται σε άμεση απόδοσή τους λόγω υφισταμένων μεταξύ αυτού και του οφειλέτη συμφωνιών ή από άλλο νόμιμο λόγο, καθώς μόνο με τον πίνακα κατάταξης αποκτάς εικόνα των οφειλομένων και πιθανών υπολοίπων. Το οκταήμερο στους πλειστηριασμούς θα έπρεπε να αρχίζει από την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα κατάταξης, και η δήλωση του τρίτου να κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. με αριθμό πρωτοκόλλου και τέλος…

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 23:42 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  και τι γίνεται με την δημοσιότητα; Πως θα γνωρίζει ο τρίτος αν υπάρχειάλλη κατάσχεση, θα του το πει ο τρίτος; Και ασφαλώς με ποια λογική το κόστος της επίδοσης θα το επιβαρυνθείο τρίτος; Νομίζω ότι το ισχύον σύστημα προστατεύει καλύτερα τους συναλλασσομένους και δεν δημιουργεί επί πλέον κόστος. ενδεχομένως θα μπορούσε να προβλεφτεί μόνο η υποβολήηλεκτρονικά της δήλωσης στο Ειρηνοδικείο!

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 15:58 | Γιαννης Γιαγλάρας

  Η επίδοση αποτελεί επιπλέον κόστος στο δηλούντα. απο € 25 και άνω ενω πριν με 0,50 μεγαρόσημο. Παράλογη αύξηση κόστους

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 10:35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΛΗΣ

  Ας διευκρινιστεί με σαφήνεια αν η επίδοση αρκεί να γίνεται μόνο στον οικείο προϊστάμενο ή και στο Υπ. Οικονομικών. Η κατάργηση της δημοσιότητας πάντως θα δυσχεράνει τις περιπτώσεις ταυτόχρονων κατασχέσεων. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση διαφορετικής προθεσμίας προσβολής για το Δημόσιο είναι επιεικώς απαράδεκτη (και επιβραβεύει την αναποτελεσματικότητα των αρμοδίων). Και βεβαίως απαλλάσεται το Δημόσιο από το ψάξιμο στο Ειρηνοδικείο. Μόνιμη μετακύλιση βαρών στον πολίτη για να μη ζορίζονατι οι υπηρεσίες.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 08:09 | Κατερίνα

  Θετικό το ότι δεν γίνεται πλέον η δήλωση ενώπιον ειρηνοδίκη. Μικρή έστω, αλλά ελάφρυνση, από τις ήδη τόσο πολλές αρμοδιότητες του ειρηνοδίκη. Αλλά γιατί με εξώδικο που απαιτεί και δαπάνη για τον τρίτο αμοιβής του δικαστικού επιμελητή. Δεν θα μπορούσε να γίνεται η δήλωση κατευθείαν στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, όπως γινόταν μέχρι τώρα στον ειρηνοδίκη;