Άρθρο 11: Ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων

Το άρθρο 304 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, ο εισηγητής δικαστής συντάσσει την απόφαση σε ηλεκτρονική μορφή. Αν πρόκειται για αποφάσεις του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου, την απόφαση συντάσσει σε ηλεκτρονική μορφή και ακολούθως, χρονολογεί και υπογράφει την αποτύπωσή της σε υλική μορφή ο δικαστής που εκδίδει την απόφαση.
2. Η απόφαση της παραγράφου 1 δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση. Ο δικαστής που παραδίδει την απόφαση σε ηλεκτρονική μορφή, παραδίδει ομοίως και το πρωτότυπο της απόφασης με πλήρες το περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 305».

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 11:15 | Astor

  Ειμαι υπερ της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ με ενοχλεί πάντως το γεγονός ότι μιλάμε για ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων όταν ακόμα δεν υπάρχει ηλεκτρονική κατάθεση δικογραφων……γιατί έχω την εντύπωση ότι ΤΕΛΙΚΑ όλα θα μείνουν στα χαρτιά !!!

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 17:06 | lamargos

  Σωστή όσον αφορά την κατάργηση του σχεδίου. Ο δικαστής πρέπει να γράφει όλη την απόφαση (και τα εισαγωγικά που μέχρι τώρα ήταν αρμοδιότητα του γραμματέα) και να μην υπάρχει αναμονή λόγω καθαρογραφής.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 07:44 | Κωνσταντίνος Δεμερτζής, δικηγόρος

  Η σύνταξη της απόφασης από μόνο τον Εισηγητή είναι ένα πρόβλημα, στο μέτρο που μειώνει, και στην πράξη καταργεί τελείως, την συμμετοχή στην απόφαση των λοιπών δικαστών της σύνθεσης για την απόφαση, όπως εκδόθηκε.
  Θα πρέπει το σχέδιο της απόφασης να θεωρείται από όλους τους δικαστές της σύνθεσης.
  Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει πριν από την τελική ψηφοφορία για το περιεχόμενο της απόφασης.
  Πιο σωστή φαίνεται η εξής διαδικασία:
  1) Ο εισηγητής μελετά την υπόθεση και παραδίδει την εισήγησή του στους δικαστές της σύνθεσης, με σύντομη αιτιολογία.
  2) Οι δικαστές της σύνθεσης υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους.
  3) Μετά την διαδικασία αυτή, όλοι οι δικαστές διασκέπτονται για την ψηφοφορία.
  4) Ο εισηγητής ή, σε περίπτωση που αυτός έχει μειοψηφίσει,ένας από τους δικαστές της πλειοψηφίας, ο οποίος αποφασίζεται από όλη τη σύνθεση από κοινού, συντάσσει το κείμενο της απόφασης.
  5) Το κείμενο θεωρείται από τους δικαστές που το έχουν ψηφίσει.
  6) Οι δικαστές που δεν το έχουν ψηφίσει υποβάλλουν ατομικές γνώμες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση.
  7) Για την όλη διαδικασία τηρούνται συνοπτικά πρακτικά.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 19:42 | Γιάννης Ανδριανόπουλος

  Να μειωθεί κι άλλο η γραφειοκρατία και η χρονοτριβή με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής των δικαστών. Προτείνω να απαλειφθεί το κομμάτι που αναφέρει «και ακολούθως, χρονολογεί και υπογράφει την αποτύπωσή της σε υλική μορφή ο δικαστής που εκδίδει την απόφαση».

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 18:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ

  Σωστή διάταξη αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της προχρονολόγησης των αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.