Άρθρο 20:Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας βάσει ειδικών νόμων

Στο άρθρο 3 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «Στις περιπτώσεις που διατάξεις νόμων προσδιορίζουν, για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, αρμοδιότητα πρωτοδικείων, αρμόδια είναι τα ειρηνοδικεία. Εξαιρούνται μόνον οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας του ν. 3588/2007 (άρθρο 4), καθώς και του ν. 2664/1998».

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 23:13 | Ελένη Σ.

  Ο θεσμός των Ειρηνοδικών είναι παρωχημένος και χρήζει άμεσης αναθεώρησης. Το χαμηλό ποσό της καθ’ύλη αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων δεν δικαιολογεί την στελέχωσή τους με δικαστές οι οποίοι είναι εξ ορισμού «δευτέρας κατηγορίας» (λ.χ. μη φοίτηση στη Σχολή Δικαστών, έλλειψη δυνατότητας προαγωγής κ.λ.π.). Ο βαθμός του Ειρηνοδίκη πρέπει να γίνει ο εισαγωγικός βαθμός για όλους τους δικαστές των πολιτικών δικαστηρίων.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 06:11 | Φαίδων

  Αλλοίμονο….. γιατί να υπάρχει αυτή η εξαίρεση του ν 3588/ άρθρο 4 ή του ν 2664…. η συνδιαλλαγή είναι πλέον υποθεση του Ειρηνοδικείου ας αναλάβουμε και ιεραποστολικά καθήκοντα μιας και αυτά στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής με την ευρύτερη έννοια μπορεί να ενσωματωθούν…..ένας δικαστής σε κάθε πρωτοδικείο ασχολείτο με τις πτωχεύσεις με ένα οργανωμένο γραφείο και πάλι δεν επαρκούσε πως ο Ειρηνοδίκης θα αναλάβει όλη αυτή την πολυπλοκότητα των υποθεσεων και μάλιστα σε απομονωμένα ειρηνοδικεία..όπου καλά καλά δεν υπάρχει και υπάλληλος? ποσα τελικά θα προλάβει ο Ειρηνοδίκης? υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έρευνες, υποθέσεις εκουσίας, εισαγγελεύον, μέλος του τριμελούς, προανακριτικός υπάλληλος? Μετά απο δέκα χρόνια φέτος έγινε διαγωνισμός και μονο για 80 άτομα…ας καθιερωθεί ο βαθμός του ειρηνοδίκη ο εισαγωγικός βαθμός στην ιεραρχία της δικαιοσύνης μονο έτσι θα λυθούν τα προβλήματα ταυτότητας αλλα και ανανέωσης

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 22:11 | Astor

  Κατα την αποψη μου οι διαδικασιες της πτωχευσης και της συνδιαλλαγής πρεπει να περάσουν στο Ειρηνοδικειο. Οι διαδικασίες αυτές είναι σχετικά τυπικές αφού στηρίζονται σε αντικειμενικές προϋποθέσεις. Δυστυχώς οι υποθέσεις αυτές γεμίζουν τα πινακια του Πολυμελους και μάλιστα για να ακουστεί απλά το ΣΥΖΗΤΗΤΑΙ.
  Ο Ειρηνοδικης μπορει άνετα να ασχοληθεί μ´ αυτές. Πάντως μπορει να οριστεί οτι οι υποθέσεις πτωχευσης και συνδιαλλαγής θα εκδικάζονται απο το Ειρηνοδικειο υπο ΤΡΙΜΕΛΉ ΣΎΝΘΕΣΗ !!!Αυτο απλά προυποθετει ΚΆΛΗ στελέχωση των Ειρηνοδικειων και ΆΜΕΣΑ διορισμό νέων Ειρηνοδικών (έτσι και αλλιώς υπάρχουν 329 επιτυχόντες του τελευταιου διαγωνισμου) που να ΕΠΑΡΚΟΥΝ για να σηκώσουν το βάρος των ΝΈΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΉΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ.Μοναδική μου ευχή είναι ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, ΓΙΑ TA ΟΠΟΊΑ ΠΛΈΟΝ ΑΝΟΙΧΤΆ ΜΙΛΆΜΕ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΙΔΙΚΙΑ……………ιδωμεν

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 20:13 | Σ.Μ.

  Μήπως θα έπρεπε να εξαιρεθούν και οι συλλογικές αγωγές των ενώσεων καταναλωτών, οι οποίες συχνά παρουσιάσουν ακανθώδη ζητήματα προς επίλυση και θα έπρεπε για αυτό να παραμείνουν στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ;

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 16:37 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Να εξαιρεθούν μεν οι διατάξεις του νόμου 2664 / 98 που παραπέμπουν στην εκούσια δικαιοδοσία αλλά συγχρόνως να τροποποιηθεί ο νόμος (2664/98)έτσι ώστε α) για τις διορθώσεις των πρώτων εγγραφών (αρθ.6 παρ. 3) που αφορούν αναγνώριση κυριότητας λόγω εκτάκτου χρησικτησίας να εφαρμόζεται η προηγούμενη παρ. 2 του ιδίου άρθρου (τακτική διαδικασία) με ενογόμενο το Ελληνικό Δημόσιο
  και β)οι λοιπές περιπτώσεις του ιδίου νόμου που παραπέμπουν στην εκούσια δικαιοδοσία θα γίνονται δεκτές προς εκδίκαση μόνο αν έχει προηγηθεί αιτιολογημένη άρνηση του προισταμένου του κτηματολογικού γραφείου και αντίστοιχη του οργανισμού κτηματολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ)