Άρθρο 27: Τροποποίηση του άρθρου 43 ΚΠΔ

Το άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται. Σε κακουργήματα κινεί την ποινική δίωξη μόνο εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις κατά την παρ. 2 του άρθρου 243 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισμα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή Σώματος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, μπορεί να μην ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση.
2. Αν η μήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών τη θέτει στο αρχείο και υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα να παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργημα ή την άσκηση ποινικής δίωξης ή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στα λοιπά εγκλήματα.
3. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις κατά την παρ. 2 του άρθρου 243 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει την υπόθεση στο αρχείο και υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα να παραγγείλει την άσκηση ποινικής δίωξης.
4. Μήνυση ή η αναφορά η οποία υποβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο ανωνύμως ή με ανύπαρκτο όνομα, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών τη θέτει αμέσως στο αρχείο και εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παράγραφο 2. Όταν συντρέχουν ειδικά μνημονευόμενοι στην παραγγελία του εισαγγελέα εξαιρετικοί λόγοι, μπορεί να διαταχθεί και προκαταρκτική εξέταση.
5. Ο αρμόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο μόνον όταν γίνεται επίκληση ή αναφαίνονται νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν κατά την κρίση του την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, καλεί το μηνυόμενο ή αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση να παράσχει εξηγήσεις».

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 20:12 | θωμας χαραλαμπακος

  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ , δυνατότητα άσκησης προσφυγής και κατά της πράξης των εισαγγελέων είτε των πλημ/κων ειτε των εφετών
  αναλογα ,όταν αρχειοθετεί την υπόθεση μετά από υποβολη μηνυσης από πολιτη ,για αυτεπαγγέλτως διωκόμενο έγκλημα ΄όπως προβλέπεται και στην διάταξη του άρθρου 48 ΚΠΔ ,για την απορριψη της έγκλησης Θεωρω ότι ειναι παράλειψη .

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 16:26 | θωμας χαραλαμπακος

  Ως προς την παρ 4 του άρθρου 27
  ======================================
  Οσοι γνωρίζουν από προανάκριση σύμφωνα με τα άρθρα 242 ,243 ΚΠΔ σίγουρα θα διαφωνήσουν ή θα σχηματίσουν εντύπωση επιδίωξης ή αναζήτησης τρόπου συγκάλυψης σοβαρών
  αδικημάτων αυτεπαγγέλτως διωκομένων .
  Για να ισχύσει ή εφαρμοσθεί η προτεινόμενη διάταξη , θα πρέπει να τροποποιηθεί και η διάταξη του άρθρου
  36 του ΚΠΔ , ως προς τον τρόπο ενημέρωσης του αρμοδίου
  εισαγγελέα.[με αναφορα-μηνυση ή άλλη είδηση ]
  Διερωτώμαι και ερωτώ ,
  Σε τι θα εξυπηρετήσει την έννομη τάξη και την δίωξη των
  εγκλημάτων ,με την προτεινομενη διάταξη …
  π χ .Αν υποβληθεί μια ανώνυμη μήνυση ή αναφορά στην
  Αστυνομικη Αρχή από την οποία προκύπτει διάπραξη εγκλήματος …
  Γιατί να ειναι υποχρεωμένη η Αστυνομική Αρχή να ενεργήσει
  Προανάκριση χωρίς την παραγγελία του εισαγγελέα όταν δεν είναι αυτόφωρο και δεν απειλείται άμεσος κινδυνος , αφού ο Εισαγγελέας θα τη θέσει στο Αρχείο ,σύμφωνα με τη διάταξη και μετά την υποβολή της .Επομένως συγκαλύπτεται νομότυπα το έγκλημα .
  Πριν Αποφασισθει η ψήφιση της προτεινόμενης διάταξης να
  μελετηθεί καλύτερα , προκαλώντας και την αποψη του
  Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας .
  Κατα την αποψη μου η παρ 4 μπορεί να έχει εφαρμογή μόνο
  για τα κατ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα .
  Αλλά και σ αυτή την περίπτωση , δεν μπορεί να προχωρήσει η
  ποινική διαδικασία , χωρίς την υποβολή έγκλησης .
  Ούτε επίσης να υποχρεούται ο Ανακριτικος υπάλληλος να
  συντάξει μήνυση ή έγκληση χωρίς ο εγκαλών ή μηνυτής
  κατα την υποβολη να έχει μαζι του το Δελτιο Αστυνομικης Ταυτοτητας ή άλλο νομιμο στοιχειο απόδειξης των στοιχειων ταυτοτητας .
  Οπως με την διάταξη αυτή κατωχυρώνεται ο εισαγγελέας να
  θέτει την ανώνυμη μήνυση στο αρχείο , να κατωχυρωθεί νομικά και ο Ανακριτικός υπάλληλος να μη δεχθεί την έγγραφη ανώνυμη μήνυση ,η από άτομο που δεν έχει το δελτίο ταυτότητας μαζί του , ώστε να μη δημιουργείται γραφειοκτατία και άσκοπη αλληλογραφία .

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 11:05 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

  Ενστάσεις:
  – Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση, οπότε δεν υπάρχει λόγος να θεσπιστεί.
  – Η άποψη ότι η απόδοση της ιδιότητας του κατηγορουμένου αποτελεί ψυχολογικό βάρος είναι λανθασμένη. Ήδη από το 2003, όποιος εκκρεμεί εις βάρος του προκαταρκτική εξέταση δικαιούται να έχει δικηγόρο και να λαμβάνει γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, ενώ είναι επιτρεπτή και εις βάρος του άσκηση πολιτικής αγωγής. Άρα όλο το ψυχολογικό φορτίο το αντιμετωπίζει και σε αυτή.
  – Η άσκηση προκαταρκτικής και μετά η επανάληψή της ως προανάκρισης, είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και κουραστική ιδίως για τους μάρτυρες.
  Πρόταση:
  – Κατάργηση της προκαταρκτικής εξέτασης.
  – Υποχρεωτική σύνταξη της έγκλησης ή μήνυσης από δικηγόρο.
  – Υποχρεωτική αναφορά όλων των αποδεικτικών στοιχείων που είναι εις γνώση του εγκαλούντος – μηνυτή, με θέσπιση διάταξης αντίστοιχης του 269 της ΚΠολΔ
  – Κοινοποίηση της υποβληθείσας έγκλησης – μήνυσης στον κατηγορούμενο, με ευθύνη του εγκαλούντος, ώστε να έχει το χρόνο να προετοιμαστεί και να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία εξ αρχής, διευκολύνοντας το έργο του εισαγγελέα.
  – Θέσπιση παραβόλου μεγάλης αξίας (πχ από 1.000-5.000 Ευρώ για τα πλημμελήματα ανάλογα με τη προβλεπόμενη ποινή κλπ.) για τις εγκλήσεις – μηνύσεις που θα τεθούν στο αρχείο.

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 08:46 | θωμας χαραλαμπακος

  Απο την μέχρι σήμερα διαβούλευση προκύπτουν δύο τάσεις,
  Η πρώτη που επιδιώκει την κατάργηση της Προκαταρκτικής Εξέτασης , με την οποία συμφωνεί το κοινωνικό σύνολο που
  έχει αναγκη την κατά το Σύνταγμα δικαστική προστασία , και τη
  σύντομη χρονικά δίκαιη δίκη
  και την Δεύτερη την επιδίωξη των αρμοδίων δικαστικών να μην καταργηθει .
  Εαν καταργηθεί[όπως συμφωνα με το σχέδιο νόμου ] η Προκαταρκτική εξέταση, επωφελείται το κοινωνικό σύνολο , επειδή επισπευδεύται η διαδικασία ,αφου ο Εισαγγελέας βεβαιώτατα είναι σε θέση και έχει τις γνώσεις να κρινει
  από το περιεχόμενο της μήνυσης ή έγκλησης αν τα καταγγελόμενα στοιχεία είναι βάσιμα συνιστούν αξιόποινες πράξεις , οπότε ασκεί ή δεν ασκεί ποινική δίωξη [ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ Ή ΕΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗ
  Εαν ΔΕΝ καταργηθεί η Προκαταρκτικη Εξέταση και επομένως σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη ο εισαγγελέας διατάσσει υποχρεωτικά τη διενέργεια της , τότε δεν αποτρέπεται ούτε
  η γραφειοκρατία [Αρχες -ανακριτικοί υπάλληλοι- Πταισματιδίκες]
  Δεν συντομεύεται ο χρονος της διαδικασίας , ώστε δυσμενώς
  αποβαίνει σε βαρος του μηνυτή ή και του υπόπτου ,
  ως δικαστική ομηρια ,
  Απορώ γιατί οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία , επιδιώκουν την
  μη καταργηση της Προκαταρκτικής .Διερωτώμαι . Μηπως οι εισαγγελείς , πετούν απο τα χέρια τους τη καυτή πατάτα
  ή για άλλους λόγους…. μέχρι να μετετεθούν , ή μήπως ο μηνυτής ανακαλέσει , αφου δεν ικανοποιείται άμεσα το περι δικαίω αίσθημα του , ή να μεσολαβήσουν άλλες πράξεις μέχρι
  …..την απόφαση του αρμοδίου επι της προκαταρκτικής …
  οποτε συγκαλύπτονται έμμεσα οι αξιόποινες πράξεις.

 • 25 Δεκεμβρίου 2011, 20:56 | θωμας χαραλαμπακος

  Θεωρώ ότι η κατάργηση της Προκαταρκτικής Εξέτασης , θα συμβάλλει τα μέγιστα προς την συντομώτερη χρονικά δίκη .
  Ο αρμόδιος εισαγγελέας δύναται να σχηματίσει γνώμη ως προς
  την βασιμότητα της μήνυσης ή έγκλησης , ώστε να διατάξει περαιτέρω ειτε προανακριση , είτε να εισάγει την υπόθεση με επ ευθείας κλήση του φερόμενου ως κατηγορουμένου στο ακροατήριο.
  Η Π.Ε μέχρι σήμερα , πέραν της γραφειοκρατίας δεν πέτυχε
  τιποτα άλλο ,
  Απλα έδινε το δικαίωμα στον εισαγγελέα να ξεφοτρωθεί την
  υπόθεση , μέχρι να μετατεθεί …..αφού δεν προβλέφθηκε ούτε με
  το άρθρο 6 του Ν 3904 χρονικός περιορισμός , απο το συνδυασμό των διαταξεων των άρθρων 31 και 36 ΚΠΔ , ως
  προς την άσκηση ή όχι της ποινικης δίωξης ,
  [Δεν ορίζεται επακριβώς η Αρχή του τριμήνου . Δηλαδή αρχίζει από την ημερομηνία της πράξης κατάθεσης της μήνυσης ή έγκλησης στον ανακριτικό υπάλληλο , ή τον Εισαγγελεα ή
  απο την περάτωση της Π.Ε , και την ημερομηνία εισόδου
  στα χέρια του αρμοδίου Εισαγγελέα .
  Δεν ΠΡΟΒΛΈΦΘΗΚΕ καμια πειθαρχική ή ποινική ευθύνη εναντίον
  των αρμοδίων [ ανακριτικών υπαλληλων ή εισαγγελικων λειτουργων]
  στην περιπτωση παραβίασης του τριμηνου
  Ουτε επίσης την περιπτωση μεταθεσης του Εισαγγελικου λειτουργου.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 00:05 | Σπύρος Γιάπρος

  Η παρ.4 μάλλον έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 36 και 37 του ΚΠΔ. Η ανώνυμη μήνυση ή αναφορά δεν αποτελούν »είδηση» κατά το άρθρο 36 ??? δέν εντάσσονται στο »οτιδήποτε πληροφορούνται» του άρθρου 38 ???

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν οι προανακριτικοί υπάλληλοι τις εν λόγω αναφορές και μηνύσεις… θα τις αρχειοθετούν ??? θα τις εξετάζουν ?

  με τις ανώνυμες καταγγελίες καταγγελίες ??? την έγγραφη θα την αρχειοθετεί ο εισαγγελέας και στην προφορική η αστυνομικοί θα κινητοποιούνται ???

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 00:20 | Κ Π

  Tο μόνο που μας λείπει τώρα είναι η Δικαστική Αστυνομία η οποία λόγω έλλειψης προσωπικού θα απευθύνεται στην Ελληνική Αστυνομία όπως έγινε και με την Αγροφυλακή. Η λύση είναι κατά την γνώμη μου η υποχρεωτική λειτουργία γραφείων Προανάκρισης από την Ελληνική Αστυνομία με κατάλληλο προσωπικό όπου οι παραγγελίες των Εισαγγελέων θα περαιώνονται τάχιστα.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 12:10 | Κολιντζίκης Δημήτριος

  Η τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 43, όπως προτείνεται , κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Οι προτείνοντες την εν λόγω διατύπωση, ασελγούν σε βάρος των πολιτών, της προσωπικότητας και της αξίας τους ως ανθρώπων, αφού, αμέσως και άνευ ετέρου τινός, τους «μετατρέπουν» σε κατηγορούμενους, μια και ο εισαγγελέας, με το που παραλαμβάνει μία μήνυση ή έγκληση, ασκεί, υποχρεωτικά, ποινική δίωξη( «κινεί την ποινική δίωξη)! Οσοι δεν κατέστησαν κατηγορούμενοι, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό, προπαντός, ψυχολογικά! Το άγχος για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μετατραπεί σε «άλγος» για την ίδια την δικαιοσύνη και τον πολίτη! Το υφιστάμενο καθεστώς έχει καλώς και δεν χρήζει αλλαγών. Αλλωστε, μόλις πριν λίγους μήνες ξανατροποποιήθηκε! Η προκαταρκτική είναι αναγκαία και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω!
  Οι παρ.3-4 του άρθρου 43, όπως προτείνονται, κινούνται στην σωστή κατεύθυνση.

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 19:04 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Το μοναδικό αποτέλεσμα της κατάργησης της προκαταρκτικής εξέτασης θα είναι να ασκούνται σωρηδόν αστήρικτες και χωρίς στοιχεία ποινικές διώξεις (όπως συνέβαινε και πριν από το Ν. 3160/2003) με παραγγελίες για προανάκριση, με συνέπεια να αναγκάζονται στη συνέχεια οι Εισαγγελείς, που θα επεξεργάζονται τις δικογραφίες μετά τη διενέργεια της προανάκρισης, να συντάσσουν Προτάσεις (η σύνταξη των οποίων, ως γνωστόν, είναι χρονοβόρα) και τα Συμβούλια Πλημμελειοδικών να ασχολούνται με την έκδοση Βουλευμάτων, κάτι που σήμερα με το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς, αποφεύγεται. Ως εκ τούτου, θα προκύψει νέα καθυστέρηση αντί για επιτάχυνση της διαδικασίας.

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 01:59 | Μαριάννα

  Συγγνώμη, είναι δυνατόν να ασκώ δίωξη χωρίς να έχω συγκεντρώσει το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας?? Δηλαδή για ποια πράξη θα ασκήσω δίωξη, για αυτή που μου αναφέρει ο πολίτης στη χειρόγραφη και πολλές φορές δυσανάγνωστη μηνυτήρια αναφορά του?? Μα ποιος μπορεί να σκέφτηκε αυτήν την πανέξυπνη τροποποίηση του άρθρου 43 ΚΠΔ, το οποίο, ως ισχύει, αφενός παρέχει τα εχέγγυα μια σωστής ποινικής δίωξης, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα να τίθεται η υπόθεση στο αρχείο χωρίς να ταλειπωρείται ούτε ο Εισαγγελέας με προτάσεις στο Συμβούλιο ούτε ο εγκαλούμενος ο οποίος βρισκόταν κάποτε αμέσως στη θέση του κατηγορούμενου, χωρίς καν να προλάβει να δώσει μια εξήγηση??? Η εν λόγω προτεινόμενη τροποποίηση είναι επιπλέον και αντιφατική διότι στην παράγραφο 2 προβλέπει ότι ο Εισαγγελέας Εφετών μπορεί να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής και στα λοιπά εγκλήματα πλην των κακουργημάτων, ενώ στην παρ. 3 μιλάει για προκαταρκτική εξέταση, ενέργεια η οποία έχει αποκλειστεί στην παράγραφο 1 !!! Εύγε στα φωτεινά μυαλά της νομοθετικής εξουσίας!!! Άλλος ένας νόμος γραμμένος στο ποδάρι, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, με τα δεκάδες κενά, αντιφατικά, ανεδαφικά και ανεφάρμοστα άρθρα.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 22:29 | the-great-gatsby

  ωραιος ο προλαλήσας κτιστάκις. Θα συμπληρωσω ομως οτι αν η προκαταρκτική απέτυχε αυτο δεν ειναι ασχετο kai με τους εισαγγελείς και την επίσης πάγια ΕΥΘΥΝΟΦΟΒΙΑ τους να αρχειοθετουν υποθεσεις. Μια ευθυνοφοβια που στο κρατος που ζουμε εφτασε να θεωρειται… προνοητικοτητα

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 19:46 | Γιώργος Κτιστάκης Αντεισαγγελέας Εφετών

  Η υποχρεωτική προκαταρκτική εξέταση (Π.Ε.) προβλήθηκε ως μεγάλη κατάκτηση. Η παρούσα διατύπωση είναι αόριστη και ελλοχεύει ο κίνδυνος φαλκίδευσής της. Η λύση δεν είναι ο περιορισμός ή κατάργηση της Π.Ε., αλλά η ίδρυση της πάγια προτεινόμενης από τους εισαγγελείς Δικαστικής Αστυνομίας και πάγια απορριπτόμενης πρότασης από το υπουργείο δικαιοσύνης.