Άρθρο 13: Ειδικές διαδικασίες-Προκατάθεση προτάσεων

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 591 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«β) οι προτάσεις κατατίθενται προ τριών (3) εργασίμων ημερών

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 21:52 | Κώστας Δημητρίου

  Η προκατάθεση προτάσεων είναι απαράδεκτη. Αν υπάρχει έστω και μια περίπτωση να λήξει η υπόθεση συμβιβαστικά, οι προτάσεις ρίχνουν λάδι στη φωτιά…
  ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ-ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ… ΓΙΑΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ;

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 15:56 | Λεωνίδας Χατζησταύρου Εφέτης

  Η προκατάθεση των προτάσεων στις ειδικές διαδικασίες θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μόνο εφόσον το ίδιο συμβεί και για την τακτική διαδικασία του μονομελούς.Η έγκαιρη παράθεση των ισχυρισμών των διαδίκων είναι πολλαπλώς χρήσιμη για την προετοιμασία του δικαστή και τη σωστή διεξαγωγή της δίκης.Πάντως,εφόσον θεσπιστεί η προκατάθεση των προτάσεων και στις ειδικές διαδικασίες, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για τους ισχυρισμούς που μπορούν να προταθούν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο,το χρόνο προσκομιδής των αποδεικτικών μέσων κ.λπ. ανάλογα με το άρθρο 237 παρ.1-4ΚΠολΔ.

 • 25 Δεκεμβρίου 2011, 11:48 | Σπύρος Γεωργουλέας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

  Ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος εκ των συντακτών της διατάξεως ( έχων σχέση με τη δικαστηριακή πρακτική ) πραγματικά πιστεύει ότι ο δικαστής των ειδικών διαδικασιών είναι σε θέση να ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ( όχι να αναγνώσει ) τουλάχιστον είκοσι πέντε δικογραφίες προ της δικασίμου εντός του τριημέρου που μεσολαβεί από την κατάθεση των προτάσεων έως τη συζήτηση. Τι γίνεται εάν και τις τρεις αυτές ημέρες έχει άλλη ποινική ή πολιτική υπηρεσία; ( αφήνω τις προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις του. Αυτές αποδεδεδειγμένως ουδένα απασχολούν ή συγκινούν ).

 • Με ρητή διάταξη του πρόσφατου νόμου 3994/25-7-2011 στη θέση του καταργηθέντος με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2479/1997 τέθηκε νέο 238 ΚΠολΔ, με το οποίο ορίζεται με σαφήνεια ότι οι προτάσεις κατατίθενται επί έδρας και η προσθήκη τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας. Στη αιτιολογική έκθεση αναφέρθηκε τότε, ότι η προκατάθεση προτάσεων δε διευκολύνει τη διαδικασία.
  Πέντε λοιπόν μήνες μετά τη ψήφιση του άρθρου αυτού, το νέο νομοσχέδιο, ζητά στις ειδικές διαδικασίες προκατάθεση προτάσεων.
  Η διάταξη είναι αποσπασματική (σε σχέση με τη προκατάθεση των 25 και 15 ημερών στο Πολυμελές Πρωτοδικείου) για τους εξής λόγους:
  Α) δεν επιταχύνει τη διαδικασία, διότι ο δικαστής της έδρας δε θα έχει προλάβει να μελετήσει της δικογραφία.
  Β) Στα περισσότερα πρωτοδικεία της χώρας, το «μοίρασμα» των υποθέσεων γίνεται το πρωί της ημέρας της προσδιορισθείσας δικασίμου.
  Γ) δε προβλέπεται προσθήκη προ της δικασίμου, ώστε να υπάρχει δικονομικό στάδιο, στο οποίο ο ενάγων θα υποβάλει αντένσταση κατά της ένστασης που υπέβαλε προ τριημέρου ο εναγόμενος.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 22:39 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

  Εντάσεις:
  – Αν είναι να ισχύσει η προκατάθεση προτάσεων, να εκδοθεί η εγκύκλιος που εκκρεμεί από το 2001 και να ισχύσει το 20ημερο και για το Μονομελές Πρωτοδικείο.
  – Ο δικαστής δεν προλαβαίνει (οταν θέλει) να διαβάσει την Αγωγή, δεν πρόκειται να βρει χρόνο να διαβάσει και τις προτάσεις.
  Πρόταση:
  – Πραγματική και ουσιαστική καινοτομία θα ήταν η καθιέρωση του αμερικάνικου συστήματος, όπου ο δικαστής δεν ρωτά αλλά συντονίζει τη διαδικασία.Από τη στιγμή που ισχύει στην πολιτική δικονομία η αρχή της διαθέσεως, είναι άδικο να κρίνονται υποθέσεις λόγω ερωτήσεων που έκανε ο δικαστής και δεν τις είχε σκεφθεί ο δικηγόρος του διαδίκου. Έτσι θα απαλλαγούν οι δικαστές από την χρονοβόρα προεργασία των υποθέσεων και θα εκδώσουν καμιά απόφαση παραπάνω.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 12:42 | ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

  Ορθή η διάταξη αλλά μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν προετοιμάζεται ο δικαστής το οποίο είναι δύσκολο. Στο δικό μας Πρωτοδικείο για παράδειγμα ο δικαστής δεν ξέρει από πριν τι θα δικάσει γιατί τις μοιράζουν αφού προεκφωνηθούν και «φύγουν¨οι αναβολές και οι ματαιώσεις.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 09:09 | Ιωάννης Πίκουλας

  Σε όσες ειδικές διαδικασίες η υποβολή προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική (όπως στις μισθωτικές διαφορές σύμφωνα με το άρθρο 649 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠολΔ και στις εργατικές διαφορές στις οποίες κατ΄άρθρο 666 παρ. 1 ΚΠολΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν την διαδικασία ενώπιον των Ειρηνοδικείων, στην οποία διαδικασία η υποβολή προτάσεων είναι δυνητική σύμφωνα με το άρθρο 238 εδ. α΄ ΚΠολΔ), ποία θα είναι η συνέπεια μη προκαταθέσεως προτάσεων 3 ημέρες πριν από την συζήτηση; Αφού επιτρέπεται το μείζον, ήτοι η μη κατάθεση προτάσεων, γιατί να μη μπορεί ο διάδικος να πράξει το έλασσον, ήτοι να καταθέσει προτάσεις με το πέρας της επ΄ακροατηρίω συζητήσεως αξιώνοντας να ληφθούν αυτές υπ΄όψη από το δικαστήριο παρόλο που δεν τις προκατέθεσε 3 ημέρες πριν από την συζήτηση; Σημειώνω επιπροσθέτως ότι κατά την ΟλομΑΠ 2/2005 στις ειδικές διαδικασίες στις οποίες η συζήτηση είναι υποχρεωτικά προφορική (βλ. άρθρο 238 εδ. β΄ ΚΠολΔ σε συνδυασμό με άρθρο 591 παρ. 1 γ ΚΠολΔ) οι αυτοτελείς ισχυρισμοί πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να προτείνονται προφορικά στο ακροατήριο και να καταχωρείται περίληψη αυτών στα πρακτικά. Συνεπώς θα μπορεί και ο προκαταθέσας προτάσεις 3 ημέρες πριν από την συζήτηση διάδικος να προτείνει αυτοτελείς ισχυρισμούς προφορικά στο ακροατήριο και πέραν όσων διέλαβε στις προκατατεθείσες έγγραφες προτάσεις του, αιφνιδιάζοντας τον αντίδικό του. Εξυπακούεται δε ότι και ο ευσυνείδητος δικαστής που θα έχει βρει το χρόνο να μελετήσει τις προκατατεθείσες προτάσεις των διαδίκων, θα λάβει για πρώτη φορά στο ακροατήριο, κατά την έναρξη συζητήσεως της υποθέσεως, γνώση των εν λόγω σχυρισμών, συνεπώς ως προς αυτούς τουλάχιστον η όλη μελέτη και προετοιμασία του θα είναι άνευ αξίας και νοήματος. (Μπορεί δε ο διάδικος, κατά κανόνα ο εναγόμενος, να προκαταθέσει προτάσεις στις οποίες θα διαλάβει μόνο το κατ΄αυτόν ιστορικό της υποθέσεως και να εκθέσει ρητά στις προτάσεις του ότι στο ακροατήριο θα προτείνει για πρώτη φορά τους αυτοτελείς ισχυρισμού τους οποίους έχει, με το σκοπό αφ΄ενός να αιφνιδιάσει τον αντίδικό του και αφ΄ετέρου να μη μπορέσει ο αντίδικός του να δασκαλέψει κατάλληλα τον μάρτυρά του για το τί θα καταθέσει). Ή μπορεί ο διάδικος να μη καταθέσει καθόλου προτάσεις, αλλά να περιοριστεί σε προβολή των ισχυρισμών του προφορικώς στο ακροατήριο και εν συνεχεία να καταθέσει μόνον έγγραφη προσθήκη στο 3ήμερο μετά την συζήτηση. Με τα παραπάνω ως δεδομένα (σημειωτέον ότι η νομολογία ακολουθεί πλέον πιστά τις θέσεις της ΟλομΑΠ 2/2005), προς τί η προκατάθεση προτάσεων 3 ημέρες πριν από την συζήτηση; Η προκατάθεση αυτή δεν θα είναι μόνο μπελάς για δικαστές, δικηγόρους και γραμματείς αλλά επί πλέον θα δώσει λαβή και σε κάθε είδους δικονομικά τερτίπια. Μήπως εζηλώσαμε την δόξαν των αλήστου μνήμης δικολάβων;

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 20:31 | Ιωάννης Πίκουλας

  Η προκατάθεση των προτάσεων 3 ημέρες προ της συζητήσεως στις ειδικές διαδικασίες θυμίζει την προκατάθεσή τους ομοίως 3 ημέρες προ της συζητήσεως που ίσχυσε κάποτε στην τακτική διαδικασία ενώπιον των Μονομελών Πρωτοδικείων (με παράλληλη πρόβλεψη προσθήκης 1 ημέρα πριν από την συζήτηση, η οποία ελλείπει από την προτεινόμενη διάταξη) και κατηργήθη ως αποτυχημένη. Η εν λόγω προκατάθεση δεν εξυπηρετεί τίποτε, είναι δε αξιοπερίεργο το γεγονός (το χαρακτηρίζω ως «αντινομία») ότι ενώ στις ειδικές διαδικασίες θα ισχύει προκατάθεση των προτάσεων αντιθέτως στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μέχρι να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που έχει προβλεφθεί από τους Ν. 2915/2001 και Ν. 3043/2002 (αν ποτέ εκδοθεί), θα κατατίθενται οι προτάσεις στο ακροατήριο!

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 21:48 | Σταυρός Δημητριαδης

  Κατα τα αλλα θελουμε επιταχυνση της δικαιοσυνης με επιβάρυνση των παραγόντων της δικής με παντελώς άχρηστη προδικασια και σε δυο μήνες πάλι νέος νόμος γιατί το μετρο δεν «περπάτησε». Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω ένα σοβαρό επιχείρημα που να δικαιολογεί την προκαταθεση πχ στα τροχαία κ τις μισθώσεις κ τα εργατικά , δηλαδή όσοι δικά ζουν τροχαία δεν ξέρουν τις ενστάσεις κ ισχυρισμούς των ασφαλιστικών εταιρειών ; Έλεος επιτέλους!!! Θέλω να ρωτήσω το εξής , θα αποφασίσετε κ προκαταθεση στην τακτική Μονομελους ; Αφήστε μας να δουλέψουμε και προσπαθήστε να ξεμπλοκαρετε του ΚΠολΔ όχι να τον φορτωνετε με ΑΧΡΗΣΤΑ μέτρα!

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 17:44 | Δ.Χ.

  Η προκατάθεση προτάσεων δεν εξυπηρετεί σε τίποτα τους δικαστές ενώ επιβαρύνει τους διαδίκους. Και προσθήκη- αντίκρουση πότε θα υποβάλλουμε? Ή δεν πρέπει να σχολιάζουμε καθόλου τις καταθέσεις των μαρτύρων και τους ισχυρισμούς του αντιδίκου? Η ρύθμιση αυτή είναι άτοπη και δεν μπορώ να καταλάβω πως εξυπηρετεί την επιτάχυνση…

 • Στόχος είναι η εκ των προτέρων ενημέρωση όλων των παραγόντων της δίκης, ώστε η ακροαματική διαδικασία να εστιάσει καλύτερα στο επίδικο αντικείμενο. Στην πράξη, γνωρίζουμε και από την προκατάθεση προτάσεων στα πολυμελή δικαστήρια ότι ο στόχος δεν εξυπηρετείται: όσοι θέλουν να πλατειάσουν στο ακροατήριο, θα πλατειάσουν, όσοι θα έρχονταν ούτως ή άλλως αδιάβαστοι, θα εξακολουθήσουν να έρχονται έτσι.

  Η προκατάθεση προτάσεων προσθέτει μία ακόμη φορμαλιστική δικηγορική υποχρέωση, ώστε το σύστημα να «ποντάρει» στους αμελείς ή τους άτυχους, προκειμένου να απορρίπτονται αγωγές για τυπικούς λόγους, μήπως και αποφορτιστούν τα πινάκια. Ακόμη, απομακρύνει την διαδικασία από τον φυσικό της χώρο που, σε ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο, είναι πάντοτε το ακροατήριο. Ένα ακροατήριο που ήδη περιορίζει τη συμβολή του δικηγόρου σε έναν άχαρο ρόλο, τον οποίο ένας συνειδητοποιημένος νομικός προσπαθεί συνήθως να υπερβεί, εμπλουτίζοντας την εξέταση των μαρτύρων με ουσιαστικές τοποθετήσεις και, τελικά, με υποκρυπτόμενη στις ερωτήσεις αγόρευση. Η απομάκρυνση της ανάπτυξης των ισχυρισμών από αυτό το ακροατήριο και η κοινοποίηση των νομικών «γραμμών» ευνοεί τελικά την σκηνοθέτηση των δικών, αφού όλα είναι εκ των προτέρων γνωστά, χωρίς εκπλήξεις, με αποτέλεσμα οι μαρτυρικές καταθέσεις να «πρέπει» να ακολουθούν κατά γράμμα τις προκαθορισμένες μέχρι κεραίας άμυνες κι επιθέσεις. Ενώ, αντιθέτως, το στοιχείο του αιφνιδιασμού είναι πάντοτε υπέρ της αλήθειας.

  Έπειτα, η «έκθεση» των προτάσεων και σχετικών σε γραφεία γραμματέων, με χαμηλό επίπεδο ασφάλειας και χαλαρή εποπτεία, αλλά και κατόπιν, η «έκθεσή» τους για άλλο ένα τριήμερο, θέτει και σοβαρά ζητήματα διακινδύνευσης των πληροφοριών. Σημειωτέον ότι στις έν λόγω ειδικές διαδικασίες συγκαταλέγονται και οι δίκες για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, γεγονός που επιτείνει τη σχετική ανησυχία. Καθώς ήδη πρέπει να περιφρουρούμε τα δικόγραφα για τρεις ημέρες μετά, η πρόσθετη υποχρέωση να τα περιφρουρούμε και τρεις ημέρες πριν, είναι εις βάρος της ενάσκησης των ουσιαστικών καθηκόντων μας. Από συντάκτες δικογράφων, θα πρέπει να γίνουμε τελικά κέρβεροι φακέλων.

  Η διαδικασία στα πολιτικά δικαστήρια είναι βεβαίως έγγραφη. Η προσθήκη όμως νέων εμποδίων που αποσκοπούν στην παραγωγή νέων «απαραδέκτων» δεν μπορεί να χαιρετισθεί υπό το πρίσμα του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαστική προστασία. Η διόγκωση των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων πάντοτε είναι εις βάρος της ουσιαστικής δικαιοσύνης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να αποδειχθεί τελικά και εις βάρος της ταχύτητας της δίκης: οι γραμματείς αντί να μαζεύουν προκατατεθειμένες προτάσεις, θα πρέπει να αξιοποιούνται στα καθήκοντα που ήδη έχουν και δεν είναι και λίγα.

  Για όλους αυτούς τους λόγους, η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να απαλειφθεί από το νομοσχέδιο.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 13:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ν’ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 12:03 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ

  ΕΛΕΟΣ. ΟΧΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ!!! ΣΕ ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ;

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 06:49 | Φαίδων

  Η προκατάθεση προτάσεων μονο τους στρεψόδικους και τους κακόπιστους ευνοεί,

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 14:03 | Παναγιώτου Αναστάσιος

  Η προκατάθεση προτάσεων συνιστά, μακράν το μεγαλύτερο λάθος, στις διατέξεις της Πολιτικής δικονομίας. Δεν βοηθά κανένα διάδικο μέρος, συνιστά την απόλυτη ταλαιπωρία των δικαστών και των δικηγόρων, εξαρτάσαι από εντελώς τυχαία γεγονότα όσον αφορά τη τήρηση των 20 ημερών, ειδικά δε για το 5ημερο της προσθήκης έχουν παρατηρηθεί τραγελαφικές καταστάσεις (τι γίνεται αν υπάρχουν συσσωρευμένες 2-3 αργίες; πως εξετάζεις μάρτυρες ανταποδεικτικά;). Το τραγικότερο όλων παραμένουν ατάκτως ερριμένοι φάκελλοι και πολύτιμα σχετικά επί ένα σχεδόν μήνα, στις γραμματείες χωρίς κανένα έλεγχο και στη διάθεση κάθε κακοπροαίρετου αντιδίκου, αλλά και τρίτου, που μπορεί ευχερώς ν’αφαιρέσει πολύτιμα σχετικά (όπως κατά κόρον έχει παρατηρηθεί), αλλά και ολοκλήρου φακέλου. Η συντριπτική πλειοψηφία των εισηγητών δεν έχει καν αναγνώσει τη δικογραφία και παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ν΄απέρχεται η σύνθεση για να τη μελετήσει!!!. Η βούληση του νομοθέτη να επεκτείνει τη προκατάθεση και στα μονομελή θα επιτείνει το πρόβλημα (αλήθεια που θα φυλάσσονται οι φάκελοι;) και επί της ουσίας πάλι θα καταλήγουμε στο αυτό σημείο, στην ενημέρωση από έδρας του Δικαστή. Δεν πρέπει να διαφεύγει επίσης της προσοχής και κάτι που επισημαίνεται και πιο πάνω, δηλ. με τη προκατάθεση των προτάσεων και των σχετικών επιβραβεύεται ο κακόπιστος διάδικος, αφού ευχερώς προσαρμόζει τις μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και το αποδεικτικό υλικό στους ισχυρισμούς του αντιδίκου του, ενώ δεν συμβαίνει και αντιστρόφως και όλοι οι δικηγόροι έχουμε σωρεία τέτοιων εμπειριών. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 20:32 | Κώστας Π

  Τη Δευτέρα δικάζω ΜΟΔ. τελειώνω στις 5. Την Τρίτη προεδρεύω ή συμμετέχω στη σύνθεση Τριμελούς και δικάζω μέχρι της 5. Την Τετάρτη είμαι πρόεδρος υπηρεσίας, έχω 2 βουλεύματα για διάσκεψη και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πάω στο σπίτι μου στις 3.30 καθώς η σύζυγός μου εργάζεται μέχρι της 3 και παίρνω και τα 3 μου παιδιά από το ολοήμερο σχολείο. Πότε ακριβώς φαντάζεται ο αγαπητός νομοθέτης ότι μπορώ να διαβάσω τις 16 δικογραφίες που έχω προχρεωθεί;δεν θα άναφέρω πουθενά βέβαια ότι μου στερείται χρόνος για να απασχοληθώ με τις λοιπές δικογραφίες που έχω δικάσει. Για οικογενειακές υποχρεώσεις ούτε κουβέντα φυσικά. Και μία απορία υπερνομοθετικής ισχύος: Το 3ήμερο πως επιλέχτηκε; Στο Πολυμελές είναι 20 ημέρες αλλά εκεί ο κάθε Δικαστής χρεώνεται 8-9 το πολύ. Στο Μονομελές στην επαρχία που προχρεωνόμαστε 16-17 περίπου τακτικές και ειδικές, τι ακριβώς θα πετύχει αυτή η διάταξη;

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 20:14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΛΗΣ

  Η προκατάθεση είναι σωστή: επιβάλλει στους δικηγόρους να είναι σωστά προετοιμασμένοι, επιτρέπει στους δικαστές να είναι διαβασμένοι. Αποτρέπει στρεψοδικίες και αιφνιδιασμούς. Πρέπει να αυξηθεί σε 7 ημέρες, χωρίς δικαίωμα «αναιτιολόγητης» αναβολής. Το ισχύον πλαίσιο επιτρέπει δίκες του «ποδαριού».

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 12:46 | Νίκος Ζ.

  Στο άρθρ. 15 παρ. 2 Νσχ προβλέπεται ότι στις εργατικές διαφορές θα εφαρμόζεται και το άρθρ. 591 παρ. 1β ΚΠολΔ. Το ίδιο μάλλον ήθελε να πει και το άρθρ. 15 παρ. 1 Νσχ για τις μισθωτικές διαφορές.
  Ποιο το νόημα; Το άρθρ. 591 παρ. 1 συνολικά δεν θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε όλες τις ειδικές διαδικασίες, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων (π.χ. προθεσμία κλήτευσης άρθρ. 648);
  Και για ποιο λόγο η προκατάθεση στις ειδικές διαδικασίες, όπου, σε σύγκριση με την τακτική διαδικασία, τα αντικείμενα είναι συγκεκριμένα και οι ισχυρισμοί του εναγομένου λίγο-πολύπροβλέψιμοι;

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 23:04 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ

  «Η προκατάθεση θα βοηθούσε τους διαδίκους και το δικαστήριο μόνο εφόσον ο δικαστής μελετούσε την δικογραφία πριν την δικάσιμο».

  ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. ΟΜΩΣ, ΠΟΣΕΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΠΛΗΡΕΙΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΚΑΛΑ ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 3 ή 4 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ???
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΔΡΑ ΣΕ ΕΚΕΙΝΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΔΙΟΛΟΥ ΑΠΙΘΑΝΟ… ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ή ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ, ΙΔΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ…
  ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ… ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΛΙΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΠΝΕΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ…

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 21:31 | Γιάννης Γρετσίστας

  Η κατάσταση ως έχει δεν είναι ικανοποιητική, το σύστημα πρέπει να γίνει πιό «ευφυές». Υποχρεωτική προκατάθεση προτάσεων από εναγόμενο για υποβολή ουσιαστικών ενστάσεων, όπως εξόφλησης συμψηφισμού κλπ, ή από αμφότερους για γνωστοποίηση εξέτασης μάρτυρα με ένορκη βεβαίωση η υποβολή αιτήματος όπως η κατάθεση εγγράφων από αντίδικο κλπ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 18:20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ

  Η προκατάθεση θα βοηθούσε τους διαδίκους και το δικαστήριο μόνο εφόσον ο δικαστής μελετούσε την δικογραφία πριν την δικάσιμο. Στην πράξη αυτό δεν γίνεται ούτε καν στο Πολυμελές όπου υπάρχει η προκατάθεση προ 20ημέρου. Πέραν του ότι θα φορτωθούν οι δικηγόροι και με μία ακόμη προθεσμία προκατάθεσης προτάσεων. Επίσης στην ουσία ο διάδικος αποκαλύπτεται χωρίς καμία εγγύηση στον αντίδικό του.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 16:12 | Κωνσταντίνος

  Όπου ισχύει προκατάθεση προτάσεων, η ψευδορκία στο ακροατήριο είναι άνευ προηγουμένου. Οι μάρτυρες που εμφανίζονται, γνωρίζουν απ’ έξω το περιεχόμενο των προτάσεων του αντιδίκου και όπως είναι αναμενόμενο και φυσικό, οι καταθέσεις τους είναι προσαρμοσμένες ανάλογα. Η προκατάθεση ούτε στην επιτάχυνση βοηθά ούτε σε κάτι άλλο. Η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης εξαρτάται κατά βάση από τον αριθμό των δικαστών και όχι από την προκατάθεση προτάσεων. Αν ο δικαστής που δικάζει έχει διαβάσει από πριν την αγωγή, είναι σε θέση να συντονίσει καλά την διαδικασία.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 07:26 | Δημήτριος Μωρίδης

  Δεν υπάρχει λόγος προκατάθεσης των προτάσεων. Να παραμείνει έως έχει.