Άρθρο 05: Κληρονομητήριο

1. Το άρθρο 1956 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης του δικαστηρίου της κληρονομίας ύστερα από αίτηση του κληρονόμου, του παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονομικό του δικαίωμα και τη μερίδα που του αναλογεί (κληρονομητήριο)».
2. Το άρθρο 1958 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκείνος που υποβάλει την αίτηση αποδεικνύει με δημόσια έγγραφα την ακρίβεια όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο. Αν είναι αδύνατο ή ιδιαίτερα δύσκολο να προσαχθεί δημόσιο έγγραφο, ο ειρηνοδίκης μπορεί να επιτρέπει άλλα αποδεικτικά μέσα, υποχρεώνοντας συγχρόνως αυτόν που υπέβαλε την αίτηση να βεβαιώσει ενόρκως πως δε γνωρίζει κανένα γεγονός αντίθετο με τις δηλώσεις του».
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1959 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης έχει δικαίωμα να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως με κάθε τρόπο για να εξακριβώσει τις δηλώσεις εκείνου που ζητεί το κληρονομητήριο και ιδίως να διατάξει να δημοσιευθεί η αίτηση, καθορίζοντας και τον τρόπο δημοσίευσής της».
4. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 1960 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης μπορεί να απαιτήσει από όλους τους κληρονόμους να βεβαιώσουν ενόρκως ότι δεν γνωρίζουν κανένα γεγονός αντίθετο με τις δηλώσεις».
5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1961 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Το κληρονομητήριο παρέχεται μόνο αν ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι έχουν αποδειχτεί όσα αναφέρονται στην αίτηση».

 • ίδιο σχόλιο με το σχόλιό μου στο άρθρο 4
  Ο σκοπός της ρύθμισης, όπως και των μέχρι τώρα ρυθμίσεων οι οποίες οδηγούν στην επιβάρυνση των Ειρηνοδικείων, είναι οι υποθέσεις να μη φτάνουν ποτέ στα Πολιτικά Εφετεία με στόχο την αποσυμφόρηση των εφετείων ή στις πολυμελείς συνθέσεις των Πρωτοδικείων όπως πχ. θεσπίστηκε με τον ν. 3994/2011 η έφεση κατ’ απόφασης Ειρηνοδικείου να απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο.
  Ο νομοθέτης νομοθετεί σε όφελος των ανώτερων δικαστηρίων, σε βάρος της επιτάχυνσης της διαδικασίας στα Ειρηνοδικεία.
  Η μεταφορά ύλης στα Ειρηνοδικεία της χώρας θα προκαλέσει απίστευτη συμφόρηση σε κάθε δικαστική διαδικασία. Τα περισσότερα Ειρηνοδικεία της χώρας έχουν «βουλιάξει», από τη συνεχή αύξηση της υλικής αρμοδιότητας, την εισαγωγή σε αυτά των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και την παραίτηση από το σώμα πολλών Ειρηνοδικών. Η πρόσληψη 80 και μόνο Ειρηνοδικών σαφώς και δεν επαρκεί να διορθώσει την κατάσταση.
  Στη δικαστική περιφέρεια της Άρτας σε για πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων υπηρετούν μόνο δύο Ειρηνοδίκες και ο αριθμός των δικαστικών γραμματέων είναι ανεπαρκής. Λαμβάνοντας επίσης ως δεδομένο ότι οι Ειρηνοδίκες μετέχουν στη σύνθεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όπως και ως εισαγγελεύουσα αρχή ( διότι κωλύεται ο Εισαγγελέας) στα Μονομελή Πλημμελειοδικεία και σε έρευνες κατοικιών, καθίσταται σαφές ότι κάθε άλλο παρά επιτάχυνση της διαδικασίας θα έχουμε.
  Μεταφορά της ύλης στα Ειρηνοδικεία μόνο και εφόσον στελεχωθούν τα Ειρηνοδικεία από ανθρώπινο δυναμικό.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 21:21 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

  Ένσταση:
  – Η μεταφορά της ισχύουσας διαδικασίας στο ειρηνοδικείο δε συμβάλλει στην επιτάχυνση.
  Πρόταση:
  – Διατήρηση της αρμοδιότητας στο πρωτοδικείο με προσκόμιση από το δικηγόρο και της υπό έκδοση απόφασης, ώστε στον πρωτοδική να απομένει μόνο ένας τυπικός έλεγχος.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 21:18 | Ιωάννης Πίκουλας

  Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αποσαφηνισθεί στην διάταξη πως το κληρονομητήριο μπορεί να παρέχεται και για δήλα περιουσιακά στοιχεία, άνευ ανάγκης μνείας στο κληρονομητήριο του ποσοστού της κληρονομικής μερίδας του κληρονόμου.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 11:22 | Δρακούλης Δρακουλόγκωνας

  Άλλη μια εμπνευσμένη διάταξη !!!

  ΤΙ θα προλάβουν να κάνουν τα Ειρηνοδικεία ??? ΟΥΤΕ κληρονομητήριο να μην μπορούμε να εκδώσουμε πλέον ???

  Έλεος …

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 23:04 | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΩΥΣΙΔΟΥ δικηγόρος ΜΔ

  Η σκοπιμότητα είναι ότι οι Ειρηνοδίκες κοστίζουν λιγότερα στο κράτος

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 23:24 | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΩΥΣΙΔΟΥ δικηγόρος ΜΔ

  1. Οι ειρηνοδίκες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ.
  2. Τα ειρηνοδικεία θα πάθουν έμφραγμα. Στην Αθήνα που υπάρχουν σχεδόν 15 ειρηνοδικεία, ήδη προσδιορίζουν το 2016!!!! Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα προσδιορίζουν σε λίγο μετά από καμιά δεκαετία.
  το νομοσχέδιο αυτό το μόνο σίγουρο είναι ότι θα οδηγήσει σε αρνησιδικεία των Ειρηνοδικείων.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 10:31 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Ορθή και εξαιρετικά απλή διαδικασία όπως ακριβώς πρέπει. Δίκαιη και απαραίτητη η στελέχωση των ειρηνοδικείων με τον διορισμό αριθμού μεγαλύτερου, πέραν των 80, νέων ειρηνοδικών. Απλουστευμένη διαδικασία και ικανός αριθμός ειρηνοδικών οδηγούν στην ταχύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 06:29 | Φαίδων

  Θα έλεγα επειδή η υπερφόρτωση πλέον του Ειρηνοδικείου λαμβάνει χαρακτήρα κατακλυσμιαίο ας καταργηθού αντίστοιχες θέσεις Πρωτοδικών με παράλληλη άυξηση θέσεων Ειρηνοδικών ή ας καθιερωθεί ο βαθμός του Ειρηνοδίκη εισαγωγικός βαθμός στην ιεραρχία της δικαιοσύνης

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 11:01 | ΜΑΡΙΑ

  ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 06:16 | Δημήτριος Μωρίδης

  Υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδίκη . Τροποποίηση 94 παρ. 2 ΚΠολΔ