Άρθρο 89: Όριο ηλικίας-Κωλύματα διορισμού

1. Στην παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 1756/1988, απαλείφεται η φράση «προκειμένου να βοηθηθεί ο ανακριτής».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του».
3. Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372 – 374 ΠΚ), απάτη (άρθρο 386ΠΚ), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 ΠΚ), εκβίαση (άρθρο 385 ΠΚ), πλαστογραφία (άρθρο 216 ΠΚ), πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 ΠΚ), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 ΠΚ), ψευδή βεβαίωση (άρθρο 242 ΠΚ), ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση (άρθρα 224, 225 ΠΚ), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 ΠΚ), ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 ΠΚ), απιστία δικηγόρου (άρθρο 235 ΠΚ), απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ), δωροδοκία (άρθρα 235 – 237 ΠΚ), καταπίεση (άρθρο 244 ΠΚ), παράβαση καθήκοντος (άρθρ0 259 ΠΚ), συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 ΠΚ), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 ΠΚ), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 ΠΚ), έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 – 353 ΠΚ), καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών».

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 10:15 | Κώστας

  Είναι από τις λίγες διατάξεις που θεωρώ ότι κινούνται στην σωστή κατεύθυνση. Πράγματι πιστεύω πως τα ορια ηλικίας πρέπει να είναι υψηλά. Όχι μόνο τα ανώτατα αλλά και τα κατώτατα. Μάλιστα δε προσωπικά πιστεύω ότι η διάρκεια της φοίτησης στη σχολή θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη και ως προαπαιτούμενο θα έπρεπε οι υποψήφιοι να ασχοληθούν για ένα με δύο έτη με πραγματική δικηγορία, πχ ως νομικοί ενός δήμου ή ως δικηγόροι νπδδ ή ακόμα και ως διοριζόμενοι υποχρεωτικά από τον εκάστοτε δικηγορικό σύλλογο σε υποθέσεις ποινικές και αστικές. Θα έπρεπε πράγματι το κατώτατο οριο ηλικίας να είναι υψηλό, ώστε να αποφεύγετε το φαινόμενο της επιλογής αυτής ως επαγγελματική και μόνο αποκατάσταση. Στη συνέχεια οι προαγωγές δεν θα έπρεπε να αργούν τόσο πολύ στο βαθμό του Πρωτοδίκη, πάντα όμως σε συνδυασμό με τη δυνατότητα των δικαστών να ασκούν ουσιαστικά το έργο τους, σε Πρωτοδικεία οργανωμένα. Και προσωπικά πιστεύω ότι η υποστήριξη ενός Δικαστή από οργανωμένο γραφείο με γραμματέα και βοηθούς – ακόμα και ασκούμενους δικηγόρους ή υποψήφιους δικαστές – θα διευκόλυνε και το έργο των τελευταίων και την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Όλα αυτά όμως μάλλον είναι όνειρα θερινής νυκτός…

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 18:51 | ΣΠΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  θεωρώ ότι όχι μόνον η αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας για την εισαγωγή στο Δικαστικό Σώμα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση αλλά και η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ανώτατου ορίου εισαγωγής στο Δικαστικό ή Εισαγγελικό Σώμα είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ νοουμένου ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει σχετικός ανώτατος ηλιακιακός περιορισμός. Αλλωστε οι λειτουροί τΗς δικαοσύνης απαιτείται να έχουν σημαντική κοινωνική αλλά εργασιακή εμπειρία αφού σκοπός του Λειτουργήματός τους ΔΕΝ μπορεί να είναι μόνο η εξέλιξη ή οι οικονομικές απολαβές τους αλλά η απονομή της δικαιοσύνης.Το αίσθημα δικαίου δεν ικανοποιείται μόνον αν ο Πάρεδρος θα εχει τα χρονικά περιθώρια για να εξελιχθεί σε ανώτατο Δικαστικό Λειτουργό αλλά αν η απονομή της δικαιοσύνης δεν φτάνει στα όρια της αρνησιδικίας.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 20:26 | nomikaria

  Σωστή η αύξηση του ορίου ηλικίας,όσο κατηρτισμένος και αν είναι ένας νέος νομικός δεν είναι δυνατό να έχει την επαγγελματική και κοινωνική εμπειρία που απαιτεί το σοβαρότατο λειτούργημα του δικαστή.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 08:23 | Φαίδων

  Σωστή η αύξηση των ορίων ηλικίας αλλα και με συνδυασμό με ουσιαστική άσκηση δικηγορίας τουλάχιστον επι 5ετίας

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 02:48 | Παναγιώτης Δανιάς Πρωτοδίκης Δ.Δ.

  Δεν θέλουμε δικαστές αυτούς που θέλουν να συμπληρώσουν χρόνια για να πάρουν σύνταξη, ή να συμπληρώνουν το εισόδημα του (ή της) συζύγου. Αν δε, δεν υπάρχει το κίνητρο της εξέλιξης, κανένα φόβητρο δεν μπορεί να αναγκάσει κάποιον να γίνει άριστος δικαστής…

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 00:16 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Το κατώτατοόριο πρέπει να αυξηθεί και όχι το ανώτατο! Ο δικαστής πρέπει να έχει ωριμάσει κοινωνικά και να έχει αποκτήσει ελάχιστες εμπειρίες και γνώση της νομικής καθημερινότητας. Ετσι η προισχύουσα ρύθμιση για την υποχρεωτική άσκηση δικηγορίας επί 5ετία πριν την είσοδο στο δικαστικο΄σώμα πέπει να επανέλθει. Επίσης πρέπει ο δικαστής να έχει βασικές γνώσεις Η/Υ, μία τουλάσχιστον ξένη γλώσσα, ένα μεταπτυχιακό κλπ

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 15:19 | ΣΟΦΙΑ

  Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφική διάταξη του νομοσχεδίου. Η δεύτερη φυσικά είναι για τα κωλύματα. Είναι προφανές ότι για κάποιους συγκεκριμένους αυξάνεται το όριο ηλικίας, γιατί σίγουρα δε θα υπάρχουν πολλοί που στα 45 τους θα θέλουν να γίνουν πάρεδροι, να παίρουν 1.500 ευρώ και να γυρίζουν την επαρχία 4-5 χρόνια…Δώστε κίνητρα στους νέους δικηγόρους, όπως γράφτηκε, αν θέλετε να έχετε καλούς και γρήγορους δικαστές.Να έχουν γνώσεις, αλλά και όρεξη για δουλειά. Εκτός αν θέλετε να γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω, τότε που έλεγαν ότι δικαστές γίνονται μόνο οι αποτυχημένοι δικηγόροι.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 23:29 | Σοφία Τσιώτσιου

  Θεωρώ πολύ ορθή τη ρύθμιση για την αύξηση των ορίων ηλικίας για την είσοδο στο Δικαστικό Σώμα. Οποιαδήποτε ρύθμιση που θέτει ηλικιακά κριτήρια στην εργασία, αποτελεί – αν μη τι άλλο – διάκριση και παραβίαση συνταγματικών επιταγών, χωρίς μάλιστα να εξυπηρετείται οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Αντιθέτως η αξιοποίηση της εμπειρίας ατόμων που έχουν κάποια χρόνια δικαστηριακής πρακτικής «στην πλάτη τους» και έχουν βιώσει τις συνέπειες της καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνης, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της. Άλλωστε, κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από τη συμμετοχή του σε ανάλογους διαγωνισμούς λόγω της ηλικίας του και επειδή ενδεχομένως προτίμησε σε προηγούμενο χρόνο να εργαστεί, να δημιουργήσει οικογένεια ή και να διαθέσει περισσότερο χρόνο για την εκπαίδευσή του ή την προετοιμασία του. Θεωρώ μάλιστα ότι και για τους Ειρηνοδίκες θα πρέπει να υπάξει αντιστοιχη αύξηση του ορίου ηλικίας στα 45 έτη, αν όχι και η κατάργηση οποιουδήποτε ορίου ηλικίας εν γένει για τους δικαστικούς λειτουργούς. Η βαθμολογική εξέλιξη των δικαστών είναι μία άλλη παράμετρος, που ενδεχομένως να μην ενδιαφέρει το σύνολο των υποψηφίων.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 17:53 | Γιάννης Ευαγγελάτος

  Όταν κάποιος διορίζεται στα 45 του χρόνια τότε στα 47 θα είναι πάρεδρος και στα 57-58 ακόμη πρωτοδίκης…. Δεν πρέπει να αυξάνουμε τα όρια ηλικίας, αλλά να δίνουμε κίνητρα στους νέους νομικούς να γίνονται δικαστές.