Άρθρο 31 & 32 Ισχύς του Νόμου

Άρθρο31

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.

Άρθρο 32

Ισχύς του Νόμου

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 09:48 | Παύλος

    Μήπως θα έπρεπε ο έλεγχος των τροφίμων είτε αφορά την ποιότητα/ταυτότητα/προέλευσή τους είτε την ασφάλεια τους να γίνεται υπό την εποπτεία ενός οργανισμού;