Άρθρο 10 Εθνική Πολιτική Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 1. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη του αγροτικού ανθρώπινου δυναμικού και της αγροτικής οικονομίας σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
 2. Η Εθνική Πολιτική Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υλοποιείται με:
  • α)       Την ίδρυση και λειτουργία Δημόσιων Γεωργικών Σχολών, οι οποίες παρέχουν σε εθνικό επίπεδο ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε κρίσιμους τομείς της αγροτικής οικονομίας.
  • β)       Την οργάνωση και λειτουργία Περιφερειακών Κέντρων Γεωργικής Κατάρτισης, τα οποία σχεδιάζουν και εφαρμόζουν σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση προγράμματα αρχικής, συνεχιζόμενης και δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών.
  • γ)       Τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την απόκτηση του Πράσινου Πιστοποιητικού και τον αντίστοιχο προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα.
 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:06 | Δρ Γεώργιος Καρέτσος

  Άρθρο 10

  ….
  β) Την οργάνωση και λειτουργία Περιφερειακών Κέντρων Γεωργικής Κατάρτισης, τα οποία σχεδιάζουν και εφαρμόζουν σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση προγράμματα αρχικής, συνεχιζόμενης και δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών (να προστεθεί: δασεργατών και δασοκτημόνων).