Άρθρο 4 Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι:

α)    το Διοικητικό Συμβούλιο και

β)    ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:45 | Τσαντήλας Χρίστος

  Δεν χρειάζεται διότι δεν είναι επιχειρηματικός οργανισμός. Χρειάζεται μόνο ένας Γενικός Διευθυντής

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 19:00 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  «Άρθρο 4»

  Να προστεθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:02 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Στο άρθρο 4 με τίτλο” Όργανα Διοίκησης” να προστεθεί ο Πρόεδρος του ΔΣ.