Άρθρο 2 Νομική μορφή – Έδρα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα»

 1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. ………………. κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Αθήνα.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 19:36 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  Να οριστεί ο τίτλος του νέου Οργανισμού και στην αγγλική γλώσσα και να συμπληρωθεί ότι το νέο νομικό πρόσωπο θα είναι μη κερδοσκοπικού και κοινοφελούς χαρακτήρα.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:58 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Στο άρθρο 2 με τίτλο «Νομική μορφή – Έδρα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα»

  Να προστεθεί στην παράγραφο 1 ότι :

  ……..το νέο νομικό πρόσωπο θα είναι, μη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα. Στον Ε.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες που ανήκαν στα επιμέρους νομικά πρόσωπα που συνενώνονται με το νόμο αυτόν.

  Nα προστεθεί παράγραφος με το εξής περιεχόμενο : Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, όταν αυτό προβλέπεται, μπορεί να εκχωρούνται στον Ε.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ επιπλέον αρμοδιότητες σχετικές με, (α) την αγροτική έρευνα και τεχνολογία, (β) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών, (γ) τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων (εδώ χρειάζεται μελέτη της σχετικής υπό (γ) εξουσιοδότησης από τον ΟΠΕΓΕΠ), οι οποίες –κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος- ανήκουν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων συναρμόδιων Υπουργείων.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 17:00 | ΑΛΠ

  Άρθρο 2. Παράγραφος 1. Θα μπορούσε να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καθώς η «παρουσία» του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι έντονη σε όλες τις λειτουργίες του Οργανισμού

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 08:58 | Δρ. Χριστίνα Λίγδα

  Είναι πραγματικά τουλάχιστον ατυχής η επιλογή του ονόματος «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως προσδιορισμό? του ονόματος του νέου οργανισμού. Ενας οργανισμος, φορέας κλπ προφανώς δεν χρειάζεται ένα επιπρόσθετο όνομα (για τους φίλους?). Η επιλογή του ονόματος Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμος είναι ενδεικτική της ασάφειας του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του νέου οργανισμού (πλήθος αρμοδιοτήτων, μη συνδεδεμένων).

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 17:06 | ΑΛΠ

  Άρθρο2, παράγραφος 1. Γιατί αποφασίστηκε να παραμείνει η ονομασία ΔΗΜΗΤΡΑ και να δοθεί σε όλον τον Οργανισμό;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 11:25 | Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

  Η επωνυμία του νέου οργανισμού δεν είναι ικανοποιητική, μιας και δεν περιγράφει επαρκώς καμία από τις δραστηριότητές του. Η μετάφρασή του στην Αγγλική δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Ιδιαίτερα για τους ερευνητές, οι οποίοι προσελκύουν πόρους μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ, η δυνατότητα χρήσης μιας εύηχης, ακριβούς επωνυμίας είναι απαραίτητη. Επιπλέον, η χρήση της λέξης «ΔΗΜΗΤΡΑ», η οποία αποτελεί μέρος της επωνυμίας ενός από τους συγχωνευόμενους οργανισμούς, είναι άτυχη και δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις στους (πολυπληθέστερους) εργαζομένους των άλλων οργανισμών.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 13:53 | Δρ. Λουκία Αικατερινιάδου, Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ

  Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, αποτελεί τυπικό δείγμα της κυρίαρχης (τα τελευταία τριάντα χρόνια) «φιλόδοξης» και «οραματικής» πολιτικής η οποία στηριζόταν κυρίως σε μεγαλόσχημες εξαγγελίες υποτιμώντας την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των όσων εξαγγέλλονταν. Τα αποτελέσματα αυτής ακριβώς της πολιτικής ζούμε με ιδιαίτερη ένταση την τελευταία διετία. Η βασική φιλοσοφία του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Εθνικής Πολιτικής Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας και Εθνικής Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας στον αγροτικό τομέα. Οι συγκεκριμένες λέξεις έχουν σημανθεί από το συγγραφέα με στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερης σημασίας τους. Ο συγγραφέας λοιπόν εξαρχής, κάνει σαφές ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανισμού o οποίος θα παράγει ολοκληρωμένη Εθνική Πολιτική στον αγροτικό τομέα! Υπενθυμίζουμε ότι το προσωπικό που πρόκειται να στελεχώσει το νέο φορέα είναι ερευνητές, επιστήμονες, διοικητικοί και βοηθητικό προσωπικό, παρασάγγες μακράν αυτού που θα αποκαλούσαμε παραγωγοί πολιτικής (policy makers). Κάνουν έρευνα, διδάσκουν ελέγχουν. Συχνά με υψηλή εξειδίκευση (ερευνητές) διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία σε τομείς εφαρμογής της εθνικής ή/και κοινοτικής πολιτικής. Εύλογα αναρωτιέται κανείς λοιπόν, με ποιο προσωπικό θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί αυτή η ολοκληρωμένη Εθνική Πολιτική στον αγροτικό τομέα? Σε περίπτωση θετικής απάντησης ο συγγραφέας θα πρέπει α) να αποδείξει ότι υπάρχει αυτό το προσωπικό (βιογραφικά και προηγούμενη ανάλογη εμπειρία) και β) να δώσει το νέο περιεχόμενο εργασίας του ΥΠΑΑΤ ξεκινώντας από τον πολιτικό προϊστάμενο (Υπουργό), συνεχίζοντας με το πολυάριθμο σώμα των Συμβούλων και καταλήγοντας και περιγράφοντας τα νέα καθήκοντα των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου οι οποίοι σχεδιάζουν ή θα έπρεπε να σχεδιάζουν πολιτική, αυτών δηλαδή που μέχρι τώρα αποκαλούσαμε policy makers. Εκτός και αν έμμεσα υποκρύπτεται η διάλυση του ΥΠΑΑΤ ως «πιλοτική, υποδειγματική εφαρμογή» της εξαγγελίας για άμεση συρρίκνωση του δημόσιου τομέα!
  Το προτεινόμενου Σχέδιο Νόμου, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί το Χρονικό ενός Προαναγγελθέντος Θανάτου, όπου ο προαναγγελθείς θάνατος είναι αυτός του σωστού και ρεαλιστικού προγραμματισμού, των μικρών σταθερών βημάτων, της αποτελεσματικότητας, του ορθολογισμού, της εξοικονόμισης πόρων (ανθρώπινων και υλικών). Αντ΄ αυτού διασφαλίζει με αξιοπιστία και συνέπεια τη δημιουργία ενός οργανισμού- μαμούθ στον οποίο ο Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να διοικεί 4 Γενικές Διευθύνσεις, 7 Περιφερειακές Διευθύνσεις (με μη καθορισμένες αρμοδιότητες!), 5 υπάρχουσες Γεωργικές Σχολές, 7 Κέντρα Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, 11 Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας και 1 Συμβούλιο Πιστοποίησης, αποδεικνύοντας περίτρανα κατά πόσο η πολιτική ηγεσία έχει καταφέρει να κάνει την κρίση ευκαιρία!!

 • 19 Σεπτεμβρίου 2011, 20:14 | Πολίτης

  Γιατί η έδρα και αυτού του «γεωργικού» οργανισμού πρέπει να βρίσκεται στην Αθήνα; Είναι μια ευκαιρία να δοθεί ζωντάνια σε μια οποιαδήποτε από τις ξεχασμένες επαρχιακές πόλεις! Είναι απαράδεκτο τέτοιες υπηρεσίες να συνθλίβονται στην πρωτεύουσα. Άλλωστε σήμερα με τους υπολογιστές, οι ανάγκες επικοινωνίας δεν αποτελούν εμυπόδιο.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 14:50 | Δημήτριος Καρύδης

  Αφού τα 4 από τα 7 μέλη του ΔΣ διορίζονται από τον Υπουργό (Πρόεδρος, Δνων Συμβ. και 2 ακόμη μέλη), γιατί θα πρέπει να συστασθεί ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, όταν οι αρμοδιότητές του μπορούν να ασκηθούν εξίσου αποτελεσματικά από τις υπηρεσίες του υπουργείου;
  Πιστεύω πως εάν η φιλοσοφία είναι ο περιορισμός των νομικών προσώπων, καλό είναι να γίνει μια και καλή, διαφορετικά θα διαιωνίζεται η γνωστή κατάσταση και οι όποιος ‘αλλαγές’ ή ‘θυσίες’ δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 08:20 | Βασίλης Καραβίτης

  Δεν κατανοώ την αναγκαιότητα οργανισμού ξεχωριστού από το υπουργείο εγροτικής ανάπτυξης. Για ποιόν λόγο να μην ενταχθούν τα υπό κατάργηση ΝΠΔΔ στο υπουργείο και στις υπηρεσίες του; Γιατί να πληρώνουμε πρόεδρο, ΔΣ, γραμματείς, κλητήρες, κλπ ενός ξεχωριστού οργανισμού; Τι νόημα έχει ο ξεχωρισμός του από το υπουργείο και τις υπηρεσίες του;

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 20:55 | Δρ. Χριστίνα Λίγδα

  Πολύ σωστό σχόλιο. Ιδιαίτερα μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου κάτω από το νέο οργανισμό συγχωνεύονται φορείς με διαφορετικούς στόχους και αρμοδιότητες. Η αγροτική έρευνα (όπου περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς που αφορούν τη γεωργία και το περιβάλλον και τον αγροδιατροφικό τομέα)σχεδιάζεται και υλοποιείται από ερευνητικούς φορείς και όχι από υπερ-οργανισμούς. Στόχος της Ε.Ε. είναι η επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) έως το 2014, με τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα επιτρέψει στους ερευνητές, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις να κυκλοφορούν, ανταγωνίζονται και συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο, αυξάνοντας το αναπτυξιακό δυναμικό.
  Πόσο συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση η κατάργηση του Φορέα Αγροτικής Έρευνας;

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 13:50 | Χρήστος Βέργος

  Αμάν πιά.
  Πόσους νέους οργανισμούς πρέπει να δημιουργήσουμε για να καταργήσουμε -συγχωνέυσουμε τους άλλους ;
  Είναι προσβολή για πολλούς από εμάς.
  Η συγχώνευση εταιρειών δεν γίνεται με δημιουργία μιάς νέας υπερ-εταιρείας, απλώς με συγκεκριμμένους κανόνες ή συμφωνίες μια εταιρεία απορροφά την ή τις άλλες.