Άρθρο 30 Τροποποιούμενες Διατάξεις

1. Η παράγραφος 18 του άρθρου 3 του νόμου 3845/06.05.2010 (ΦΕΚ 65 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’), τροποποιείται ως ακολούθως:

«Από τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εξαιρούνται οι απασχολούμενοι σε νομικά   πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είναι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα».

2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 45 του νόμου 3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα».

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 22:21 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

  Kύριοι,

  Θα ήθελα να σας επισημάνω πως το εγκεκριμένο κείμενο από το Γραφείο Πρωθυπουργού (κατά την προβλεπόμενη διαδικασία) που έχει αναρτηθεί παραπάνω στο άρθρο 30 του νομοσχεδίου περιλαμβάνει στα ΝΠΙΔ και τον ΕΛΓΑ (δίκαια και ορθά , για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για την απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων στην ελληνική επικράτεια και δη σε απομακρυσμένες ή ακόμα και δύσβατες περιοχές τηε ελληνικής υπαίθρου, που κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη να συμπεριληφθεί ο ΕΛΓΑ σε σχέση μάλιστα με τα υπόλοιπα ΝΠΙΔ ) .

  Ως εκ τούτου παρακαλούμε να προβείτε στη σχετική διόρθωση-προσθήκη (και ΕΛΓΑ) του εδαφίου του άρθρου 30 στο τελικό σχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή, με δεδομένα το εγκεκριμένο αναρτημένο κείμενο , την απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων καθώς και το δίκαιο του ζητήματος.

  Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
  Π.Μ.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 09:28 | Α

  Θα μπορούσε κάποιος που γνωρίζει τις παραπάνω διατάξεις να μου εξηγήσει τι ακριβώς τροποποιείται?