Άρθρο 12 Κέντρα και Συμβούλια Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

 1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος ένα τοπικό Κέντρο Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής ευθύνης του προγράμματα κατάρτισης του αγροτικού κόσμου.
 2. Για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων συγκαλείται με πρωτοβουλία του κάθε Κέντρου Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης τον Νοέμβριο κάθε έτους και όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο Συμβούλιο Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχουν:
  • α)       Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
  • β)       Ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
  • γ)       Ένας εκπρόσωπος του τοπικού παραρτήματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 3. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση προτάσεων και για τη σύνδεση της κατάρτισης  με τον γενικότερο προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης των Περιφερειών.
 4. Ο ετήσιος προγραμματισμός κατάρτισης κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης εγκρίνεται από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 22:12 | Τσουμάνης Γεώργιος

  Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον Δ/νων Συμβουλο του νέου Οργανισμού να λειτουργεί εντός της ζώνης ευθύνης των 7 νέων Κέντρων Γεωργικής Κατάρτισης σε επίπεδο γραφείου Κέντρα Κατάρτισης «ΔΗΜΗΤΡΑ» που μπορεί να εξυπηρετούν και γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες. Η επίλογή για το που μπορεί να ιδρυθούν αυτά να γίνει με τα εξής κριτήρια:
  1) Γεωγραφική περιοχή με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον απο την την γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα.
  2) Ανακαινισμένη κτιριακή δομή.
  3) Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» με αποδεδειγμένα πλούσια δραστηριότητα σε καινοτόμες εκδηλώσεις ,επίκαιρες και ουσιαστικές ενημερώσεις μέσω ημερίδων και προγράμματα κατάρτισης για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής του.

  Τσουμάνης Γεώργιος
  Γεωπόνος Msc
  Υπεύθυνος Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας

 • 18 Σεπτεμβρίου 2011, 17:24 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ

  @roter Εννοείται οτι απαιτείται γνώση του εκάστοτε εκπαιδευτικού αντικειμένου, και είναι κάτι που ισχύει για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για κάθε μορφή εκπαίδευσης, ανεξάρτητα απο το εαν απευθύνεται σε γεωργούς ή σε κάποια άλλη πληθυσμιακή ομάδα. Στην ανάρτηση της 16 Σεπτεμβρίου 2011 13:13, αναφέρομαι σε εξειδίκευση που αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι στο αντικείμενο της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία αφορά σε πλήθος ενοτήτων, που δε διδάσκονται στα Γεωπονικά Πανεπιστήμια, στα αντίστοιχα ΤΕΙ ή στα ΠΜΣ Γεωπονίας (υπάρχει το μάθημα της Γεωργικής Εκπαίδευσης που διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο, μόνο σε σχολές ή τομείς Αγροτικής Οικονομίας, για ένα και μοναδικό εξάμηνο, αποτελεί μάθημα επιλογής και οι γνώσεις που δίνονται καλυπτουν σε πολυ μικρό βαθμό τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων γεωργών). Έτσι, θεωρώ ότι, απαιτείται πιστοποιημένη γνώση Ανδραγωγικής (μέσω των αντίστοιχων ΠΜΣ Συνεχιζόμενης ή Δια βίου μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων) ή, έστω, πιστοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (μέσω του ΕΚΕΠΙΣ όπως ανέφερε και ο κ. Κοκκίνης).
  Επίσης, εννοείται ότι υπάρχει διάκριση των ρόλων του συντονιστή, των εκπαιδευτών, και του επιστημονικού υπεύθυνου του κάθε προγράμματος. Εν τούτοις, αξίζει να αναφερθεί, οτι οι αρμοδιότητες του συντονιστή προγράμματος δεν είναι απολύτως καθορισμένες και αρκετές φορές παρατηρούνται αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ συντονιστή και επιστημονικού υπευθύνου, καθώς επίσης και μεταξύ συντονιστή και διοικητικού προσωπικού του προγράμματος (βλ σχετική βιβλιογραφία). Οι γνώσεις που απαιτούνται για τον συντονισμό των προγραμμάτων προσφέρονται μέσω ΠΜΣ στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κ.Roter, καθώς και μέσω ΠΜΣ με αντικείμενο τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

  Κ. Πολίτη υπάρχει ενα δυναμικό που διαθέτει είτε MSc στην Εκπαίδευση Ενηλίκων/Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση είτε πιστοποίηση απο το ΕΚΕΠΙΣ, αλλά αποτελεί τη μειοψηφία των εργαζομένων. Επίσης υπάρχει ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτών Γεωπόνων/Τεχνολόγων Γεωπονίας όπου διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια απο την ΑΣΠΑΙΤΕ, προσόν που, όπως είναι λογικό, δεν καλύπτει τις ανάγκες προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων (αποτελούν διαφορετικά επιστημονικά πεδία).

  Συνοπτικά: Πρέπει, στο συγκεκριμένο άρθρο, να οριστεί ότι
  α)οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται απο εξειδικευμένους γεωπόνους/τεχνολόγους γεωπονίας σε θέματα Δια βίου Μάθησης-Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης-Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή πιστοποιημένους από το ΕΚΕΠΙΣ γεωπόνους/τεχνολόγους γεωπονίας,
  β)Ο συντονισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται απο γεωπόνους/τεχνολόγους γεωπονίας ειδικευμένους στη Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων/Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, και
  γ)Είναι απαραίτητη, για την αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων εκπαίδευσης, η πλήρης αξιολόγηση τους (εσωτερική και εξωτερική) δηλαδή αρχική αξιολόγηση για την εκτίμηση αναγκών, διαμορφωτική για την ανάπτυξη του προγράμματος, απολογιστική για την υλοποίηση, και επίδρασης (impact assessment) έτσι ώστε να υπάρξει ένας κύκλος συνεχιζόμενης βελτίωσης και να διασφαλιστεί η ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 21:16 | Κοκκίνης Θεόδωρος

  Πρέπει απαραίτητα να προστεθεί παράγραφος η οποία να ορίζει ότι στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας διατηρούνται τα υπάρχοντα παραρτήματα (πρώην Κέντρα Δήμητρα), τα οποία θα είναι επιπέδου γραφείου, θα υπάγονται στο προαναφερόμενο τμήμα και θα υπάρχει μόνιμος γεωπόνος -υπάλληλος του οργανισμού ως προϊστάμενος.
  Η περιουσία του Οργανισμού είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα προηγούμενα χρόνια δόθηκαν αρκετά εκατ. € για τον εκσυγχρονισμό – ανακατασκευή αρκετών από αυτά και δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί ή παραχωρηθεί.
  Επιπλέον, η εκπαίδευση των νέων αγροτών, αλλά και των υπολοίπων αγροτών, δεν είναι δυνατόν να γίνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αλλά στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομών).
  Πρέπει επίσης, στο συγκεκριμένο άρθρο, να οριστεί ότι οι εκπαιδεύσεις θα γίνονται από τον νέο Οργανισμό σε συνεργασία με πιστοποιημένους (στο ΕΚΕΠΙΣ) εκπαιδευτές.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 12:39 | roter

  άλλο πράγμα ειναι ο συντονιστής και άλλο ο εκπαιδευτής. Ο συντονιστής σαφώς και θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφει η Κα Μποτσιου αλλά κυρίως σπουδές στην διοίκηση σχολικών μονάδων. Ο εκπαιδευτής απο την άλλη θα πρέπει πρωτίστως να ξέρει το αντικείμενο (μην το θεωρείτε δεδομένο)και σε δεύτερο επίπεδο να ξέρει πως θα το μεταλαμπασεύσει. Σε πρόγραμμα π.χ. Δενδροκομίας δεν υπήρχε άνθρωπος που να αναλάβει την διδασκαλία του κλαδέματος (τι να το κάνει το Postdoc στην εκπαίδευση ενηλίκων?).

  προς Πολίτης: Σαφώς και υπάρχουν τέτοιοι μεταξύ των εργαζομένων. Με 2 και 3 Μεταπτυχιακά (και στην εκπαίδευση ενηλίκων) και με Διδακτορικά. Απλά χρειάζετε να τους βρούμε και να τουσ αφήσουμε να δουλέψουν.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 17:21 | Πολίτης

  Υπάρχει αυτό το προσωπικο;

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 13:13 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ

  Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα παρέχουν τα Κέντρα και Συμβούλια Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πρέπει να αποτελεί προϊόν εξειδικευμένων γεωπόνων και τεχνολογων γεωπονίας σε θέματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Επίσης, οι εκπαιδευτές των κέντρων αυτών θα πρέπει να διαθέτουν, τουλάχιστον, μεταπτυχιακό τίτλο είτε στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση είτε στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της απλής αναπαραγωγής του έργου των ΚΕΓΕ, με Συντονιστές και Εκπαιδευτές ανίδεους σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανδραγωγικής, γεγονός που κατέστησε, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, το τελικό εκπαιδευτικό προϊόν μη λειτουργικό.
  Η ρεαλιστική στοχοθεσία, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός στη σχεδίαση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και ο αυστηρός σχεδιασμός της αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών, ορίζουν και την επιτυχία των Κέντρων και Συμβουλίων Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Συνεπώς, η επάνδρωση των Κέντρων με επιστημονικά καταρτισμένους γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπονίας σε θέματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης ενηλίκων, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου Δια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης των αγροτών της χώρας μας.